Vĩnh Long đẩy mạnh chuyển đổi số tạo đà cho những bứt phá mới

Đình Lượng
16/05/2022 09:45
D

Chuyển đổi số (CĐS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Vĩnh Long tập trung đẩy mạnh nhằm xây dựng thành công chính quyền điện tử (CQĐT) hướng tới chính quyền số (CQS), kinh tế số và xã hội số.

(Ảnh: Baovinhlong)

Từ những bước tiến mạnh mẽ…

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ. Tuy nhiên, với quyết tâm và sự nỗ lực, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lộ trình CĐS của mình.

Mạng diện rộng của tỉnh đã được triển khai đến 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Hệ thống mạng hoạt động ổn định thông suốt; 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có hệ thống mạng LAN kết nối vào mạng WAN của tỉnh; tỷ lệ máy tính kết nối Internet đạt 98% (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật); 100% sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được triển khai hệ thống tường lửa (firewall) bảo đảm an toàn thông tin (ATTT); triển khai hệ thống họp trực tuyến kết nối với Chính phủ đến 107 xã, phường, thị trấn.

Trong khi đó, hệ thống thư điện tử đã được triển khai đến 100% các cơ quan nhà nước (CQNN) trên địa bàn tỉnh, tổng số hộp thư điện tử hiện đang hoạt động là 11.101 hộp thư; cấp 2.078 chứng thư số cho 100% Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Hiện nay, có 18 sở, ban, ngành; 8 huyện, thị xã, thành phố; 107/107 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 2, mức 3 và mức 4 trên Cổng DVC và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (https://dichvucong.vinhlong.gov.vn; https://motcua.vinhlong.gov.vn).

Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đã thực hiện kết nối, liên thông với nhiều hệ thống như cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về doanh nghiệp (DN), CSDL quốc gia về bảo hiểm; CSDL quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống thanh toán trực tuyến của tỉnh với Cổng DVC quốc gia (paygov); hệ thống cấp mã số đơn vị với ngân sách; hệ thống thông tin quản lý danh mục dùng chung của các CQNN phục vụ phát triển chính phủ điện tử Việt Nam;…

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: THVL)

Cùng với đó, Cổng DVC của tỉnh cũng đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng DVC quốc gia, đăng tải 1.697 DVCTT lên Cổng DVC của tỉnh, trong đó, 42 DVCTT mức độ 3, tỷ lệ DVCTT mức độ 3 đạt tỷ lệ 2,48%; 1.160 DVCTT mức độ 4, cấu hình, cập nhật DVCTT đủ điều kiện mức độ 4 cho 1.160/1.160 dịch vụ trên Cổng DVC của tỉnh, đạt tỷ lệ 100%.

Đặc biệt, Cổng DVC của tỉnh đã tích hợp, công khai bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; tích hợp Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, DN đảm bảo thực hiện 2 hệ thống thống nhất, thông suốt với Cổng DVC quốc gia.

Cổng DVC của tỉnh Vĩnh Long đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng DVC quốc gia.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã thực hiện triển khai quảng bá các loại nông sản, sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như: Sàn TMĐT Voso.vn được Viettel Post Vĩnh Long hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản với 33 sản phẩm; Sàn TMĐT Postmart.vn được Bưu điện Vĩnh Long hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản với 61 sản phẩm.

Hai sàn này đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 100 tấn nông sản, góp phần đưa nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước. Sàn Voso có sản lượng đơn hàng năm 2021 là 6.040 tăng trưởng 120% so với năm 2020, doanh thu thương mại trong năm 2021 đạt 4.136 tỷ đồng góp phần tăng trưởng doanh thu chung của Bưu chính Viettel 10% so năm 2020.

Công tác tuyên truyền chuyển đổi nhận thức, đào tạo nhân lực, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, CĐS cho người dân, DN cũng được đặc biệt quan tâm. Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long xây dựng chuyên mục CĐS phát mỗi tuần 02 lần bắt đầu từ tháng 5/2021. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu TMĐT với 887 lượt tham dự; tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Tuyên truyền ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính năm 2021" có 22 đơn vị đăng ký dự thi với tổng số 899 thí sinh.

… tạo đà cho những bứt phá mới

Với mục tiêu CĐS đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu quản lý của CQNN; sản xuất, kinh doanh của DN cũng như sinh hoạt của cộng đồng dân cư, từ những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã ban hành nhiều Kế hoạch hành động nhằm đẩy mạnh hơn nữa lộ trình CĐS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai CĐS năm 2022 được ban hành ngày 26/4/2022 với mục đích cụ thể hóa các nhiệm vụ quan trọng trong triển khai CĐS năm 2022; Phấn đấu hoàn thành 22 nhiệm vụ quan trọng theo hướng dẫn của Bộ TT&TT tại Công văn số 797/BTTTT-THH.

Đồng thời, thúc đẩy triển khai CĐS trên địa bàn tỉnh đạt những bước đột phá trong năm 2022; Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với việc CĐS dựa trên 03 trụ cột chính là CQS, kinh tế số và xã hội số.

Trong khi đó, Kế hoạch phát triển CQS và bảo đảm ATTTM năm 2022 đặt ra mục tiêu kế thừa và triển khai sử dụng hiệu quả hạ tầng và các hệ thống, ứng dụng CNTT được trang bị trong thời gian qua. Nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong thời gian vừa qua để từng bước thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo quy định.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đặt mục tiêu hoàn thiện nền tảng CQĐT hướng tới CQS góp phần nâng cao năng lực phục vụ người dân, DN và tiếp tục xây dựng CQĐT; định hướng xây dựng CQS, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm ATTT và an ninh mạng.

Đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, DN để thúc đẩy thực hiện CĐS, ngày 30/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực CĐS quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là đến năm 2025 có 100% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong CQNN và 100% lãnh đạo DN Nhà nước hàng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về CĐS, kỹ năng số, công nghệ số; 70% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình DVCTT và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới CĐS đến cấp xã cho ít nhất 80% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn với đội ngũ thành viên được thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình CĐS trong các ngành, các cấp; 100% cán bộ chuyên trách CĐS, CNTT trong CQNN hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá kết quả đào tạo,…

Đến năm 2030, có 100% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong CQNN và 100% lãnh đạo DN Nhà nước hàng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về CĐS, kỹ năng số, công nghệ số; 90% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình DVCTT và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản năm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

Kế hoạch cũng đề ra xây dựng mạng lưới CĐS đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn với đội ngũ thành viên thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình CĐS trong các ngành, các cấp,…

Để đạt được các mục tiêu kể trên, Kế hoạch đề ra ba nhóm nhiệm vụ thực hiện, bao gồm nhóm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về CĐS, nhóm các nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng CĐS và nhóm các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực CĐS.

Cùng với ba nhóm nhiệm vụ này, kế hoạch cũng nêu ra ba nhóm giải pháp thực hiện gồm: nhóm các giải pháp về cơ chế, chính sách, nhóm các giải pháp hỗ trợ triển khai, nhóm các giải pháp về cơ chế tài chính./.

Theo Thông tin và Truyền thông

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi số nông nghiệp: Công nghệ sẵn sàng, ứng dụng chưa rộng rãi

Chuyển đổi số nông nghiệp: Công nghệ sẵn sàng, ứng dụng chưa rộng rãi

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để thu hút nguồn vốn đầu tư

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để thu hút nguồn vốn đầu tư

Chuẩn bị phát động cuộc thi sáng tác logo 'Chuyển đổi số quốc gia'

Chuẩn bị phát động cuộc thi sáng tác logo 'Chuyển đổi số quốc gia'

Chuyển đổi số doanh nghiệp - Khởi đầu nhỏ, hiệu quả lớn

Chuyển đổi số doanh nghiệp - Khởi đầu nhỏ, hiệu quả lớn

Viet Nam Security Summit 2022: Huawei sẽ đóng góp tích cực cho hệ sinh thái an ninh mạng

Viet Nam Security Summit 2022: Huawei sẽ đóng góp tích cực cho hệ sinh thái an ninh mạng

Ra mắt nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia

Ra mắt nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia

Danh tính số ngày càng được nhiều quốc gia công nhận và sử dụng

Danh tính số ngày càng được nhiều quốc gia công nhận và sử dụng

IOC An Giang - bước đột phá đẩy nhanh phát triển chính quyền số

IOC An Giang - bước đột phá đẩy nhanh phát triển chính quyền số

Công nghệ và báo chí: Câu chuyện "có" và "không"

Công nghệ và báo chí: Câu chuyện "có" và "không"

VMWare bổ nhiệm Tổng Giám đốc mang theo kỳ vọng thúc đẩy Chuyển đổi số Việt Nam

VMWare bổ nhiệm Tổng Giám đốc mang theo kỳ vọng thúc đẩy Chuyển đổi số Việt Nam

Xây dựng nền tảng để lãnh đạo TP.HCM trao đổi trực tuyến với doanh nghiệp

Xây dựng nền tảng để lãnh đạo TP.HCM trao đổi trực tuyến với doanh nghiệp

Chất lượng phần mềm, nhân tố then chốt trong thế giới số

Chất lượng phần mềm, nhân tố then chốt trong thế giới số

Tin mới cập nhật

Khôi phục đường bay Siêm Riệp và Đà Nẵng từ 1/7

Khôi phục đường bay Siêm Riệp và Đà Nẵng từ 1/7

An ninh mạng ngành Hàng hải: An toàn cho vận tải biển

An ninh mạng ngành Hàng hải: An toàn cho vận tải biển

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Bi kịch của những nhà đầu tư tiền số khi thị trường 'đỏ lửa'

Bi kịch của những nhà đầu tư tiền số khi thị trường 'đỏ lửa'

Chính phủ đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường 1 nghìn đồng đối với xăng dầu

Chính phủ đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường 1 nghìn đồng đối với xăng dầu

AirTag: Thiết bị định vị dễ được dùng vào mục đích xấu

AirTag: Thiết bị định vị dễ được dùng vào mục đích xấu

Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường thương mại điện tử

Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường thương mại điện tử

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

Tổng cục Hải quan: Chuyển đổi số mạnh mẽ giai đoạn 2021-2025

Tổng cục Hải quan: Chuyển đổi số mạnh mẽ giai đoạn 2021-2025

Những lý do khiến PayPal trở nên hấp dẫn đối với người dùng

Những lý do khiến PayPal trở nên hấp dẫn đối với người dùng

Doanh nghiệp vận tải buộc phải điều chỉnh giá cước theo biến động giá xăng dầu

Doanh nghiệp vận tải buộc phải điều chỉnh giá cước theo biến động giá xăng dầu

Vietnam Airlines mang đặc sản vải thiều Lục Ngạn lên các chuyến bay

Vietnam Airlines mang đặc sản vải thiều Lục Ngạn lên các chuyến bay

Tin đọc nhiều

Chuyển đổi số nông nghiệp: Công nghệ sẵn sàng, ứng dụng chưa rộng rãi

Chuyển đổi số nông nghiệp: Công nghệ sẵn sàng, ứng dụng chưa rộng rãi

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để thu hút nguồn vốn đầu tư

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để thu hút nguồn vốn đầu tư

Dịch vụ Phản ánh hiện trường trên nền tảng 'Hue-S'

Dịch vụ Phản ánh hiện trường trên nền tảng 'Hue-S'

VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?

VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?

TrustCA Timestamp - Chữ ký số xác thực thời gian đầu tiên tại Việt Nam

TrustCA Timestamp - Chữ ký số xác thực thời gian đầu tiên tại Việt Nam

Nhân lực số - Trụ cột quan trọng của nền kinh tế số thích ứng với thời kỳ hậu COVID-19

Nhân lực số - Trụ cột quan trọng của nền kinh tế số thích ứng với thời kỳ hậu COVID-19

AI Innovation Hub chính thức ra mắt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

AI Innovation Hub chính thức ra mắt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

VieON với nội dung giải trí trực tuyến chất lượng cao và chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt

VieON với nội dung giải trí trực tuyến chất lượng cao và chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt

Quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới: Phải đóng thuế, tuân thủ Luật an ninh mạng

Quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới: Phải đóng thuế, tuân thủ Luật an ninh mạng

Ngành GTVT ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành

Ngành GTVT ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành

Video xem nhiều

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.