Chuyển đổi số là gì?

Đào Công
18/05/2020 11:55
D

Chuyển đổi số: Mặc dù có nhiều cách diễn giải khác nhau, có thể định nghĩa ngắn gọn: “Chuyển đổi số là quá trình con người thay đổi phương thức sản xuất, thay đổi cách sống và cách làm việc với các công nghệ số”.

Mục tiêu chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam là chuyển đổi để xây dựng và thực hiện được hiệu quả chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Ba mục tiêu này tương hỗ nhau.

Nền tảng của chuyển đổi số là quá trình số hoá đang diễn ra khắp nơi, tạo ra phiên bản số của vạn vật (đối tượng, thực thể) trong thế giới vật lý ta sống, tức tạo ra dữ liệu mang thông tin của chúng.

Vạn vật trên đời lại có thể kết nối được với nhau qua phiên bản số của chúng trên Internet (Internet vạn vật), tạo nên không gian số (hay không gian mạng).

Sự kết nối này cũng là kết nối giữa không gian vật lý và không gian số (physical-cyber connection), dẫn đến khả năng các hoạt động trên thế giới vật lý đều có thể tính toán và điều khiển từ không gian số.

Bản chất của chuyển đổi số là việc chuyển đổi từ cách sống, cách làm việc truyền thống sang cách sống và làm việc với cả các phiên bản số của các thực thể và sự kết nối của chúng trong không gian số. l Các cấp độ của chuyển đổi số: Chuyển đổi số được diễn giải với ba cấp độ: (1) Số hoá (digitization): Số hoá là việc chuyển đổi các thực thể (đối tượng, vạn vật) từ dạng vật lý (analog) sang dạng số, tức tạo ra phiên bản số của các thực thể, như số hoá các văn bản in trên giấy để tạo file chữ trên máy tính; (2) Xác định mô hình hoạt động số (digitalization) là cấp độ xác định cách sống và làm việc sẽ như thế nào dựa vào các công nghệ số và dữ liệu được số hoá.

Đối với các tổ chức hay doanh nghiệp, đó là việc xác định mô hình hoạt động hoặc mô hình kinh doanh; (3) Thực hiện chuyển đổi (transformation) là cấp độ các cá nhân, các tổ chức thực hiện việc thay đổi theo mô hình đã xác định. Đây là một quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, từ lãnh đạo cao nhất đến mọi thành viên của tổ chức, từ xây dựng năng lực số đến văn hoá số, xây dựng lộ trình và kế hoạch, từng bước thay đổi theo lộ trình...

Cần chú ý rằng chuyển sổi số là một quá trình lâu dài trong nhiều năm. Bài học kinh nghiệm ở nhiều nơi là cần có tầm nhìn xa nhưng chia mục tiêu và lộ trình thành nhiều phần nhỏ, bước nhỏ để thực hiện.

Công nghệ số là các công nghệ thực hiện trên các đối tượng được số hoá. Trong thập kỷ vừa qua các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây, Internet vạn vật, Chuỗi khối (blockchain), mạng không dây thế hệ mới (5G)… tạo ra những công nghệ số quan trọng có nhiều đột phá, đang và sẽ đóng vai trò công nghệ quyết định của chuyển đổi số.

Các công nghệ số thường không dùng độc lập. Việc liên kết các công nghệ số cần thiết sẽ tạo nên sức mạnh công nghệ tổng hợp cho chuyển đổi số. Các công nghệ Internet vạn vật, Điện toán đám mây, Chuỗi khối là công cụ xây dựng hạ tầng dữ liệu khi kết nối, lưu trữ, và tạo bất biến của những lượng dữ liệu khổng lồ; các Mạng thế hệ không dây cho phép chuyển những lượng dữ liệu này với tốc độ cao trong không gian mạng; và Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò khai thác, sử dụng dữ liệu được tạo và truyền trong không gian số.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay được chú trọng do mọi lĩnh vực đều được số hoá, có rất nhiều dữ liệu và nhu cầu phân tích, khai thác và sử dụng chúng. Về đại thể, AI được chia thành hai nhánh chính, một là AI "bắt chước con người", nhằm tạo ra máy móc có năng lực của trí tuệ con người ở mức cao (còn chặng đường còn rất dài kể từ lúc bắt đầu bảy mươi năm trước), và hai là AI "tăng cường trí tuệ của con người", vốn dựa trên các phương pháp của toán học (thống kê, đại số, tối ưu…) và tin học (học máy, tính toán hiệu năng cao…) để giải quyết các bài toán cụ thể trong hoạt động của con người, được đặc trưng bởi "AI dựa vào dữ liệu" (data-driven AI).

Nhánh thứ hai này phát triển rực rỡ trong vòng hai thập kỷ vừa qua, đã khẳng định sự cần thiết của AI ở mọi chỗ mọi nơi, và do đó là công nghệ then chốt của chuyển đổi số. Khi số hoá tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ ở mọi lĩnh vực, khả năng phân tích dữ liệu để giải quyết vấn đề của AI giải thích vai trò của AI trong thời đại số. Vì tầm quan trọng này, hầu hết các quốc gia phát triển đều xây dựng chiến lược AI của mình.

Có hai lĩnh vực (thuật ngữ) liên quan đến AI cần quan tâm là "khoa học dữ liệu" (data science) và "dữ liệu lớn" (big data). Khoa học dữ liệu là lĩnh vực gần với "AI dựa vào dữ liệu", nhằm vào phân tích và dùng dữ liệu trong các lĩnh vực cụ thể. Các kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn cũng chính là các kỹ thuật của "AI dựa vào dữ liệu" khi đối đầu với các tập dữ liệu rất lớn và phức tạp, và gần đây thường được xem là một phần của AI.

Hạ tầng số (digital infrastructure) gồm những thành phần cơ bản và thiết yếu nhất cần để thực hiện các hoạt động trong kỷ nguyên số1

1 Ở đây Hạ tầng số được hiểu theo quan niệm của Nhóm Think Tank VINASA (sách "Việt Nam thời Chuyển đổi số, Nhà xuất bản Thế giới, 5.2019). Chương trình Chuyển đổi số quốc gia quan niệm Hạ tầng số là "hạ tầng thiết bị số"...

Những thành phần cơ bản của hạ tầng số gồm: (1) Hạ tầng thiết bị số (còn gọi hạ tầng kỹ thuật số), gồm các hệ thống máy tính (chú ý máy cần an toàn và đủ mạnh cho nhưng tính toán với dữ liệu lớn) và hệ thống kết nối mạng (đảm bảo cho kết nối và tốc độ truyền thông cao); (2) Hạ tầng dữ liệu, gồm các cơ sở dữ liệu then chốt của quốc gia (dân số, đất đai, tài chính, bảo hiểm, nông nghiệp, sức khoẻ, giáo dục…), cơ sở dữ liệu của các tỉnh thành, ngành nghề, các tập đoàn, công ty… được xây dựng với các công nghệ thu thập, lưu trữ, quản lý dữ liệu; (3) Hạ tầng ứng dụng, gồm các công nghệ số dùng để khai thác các nguồn tài nguyên số, giúp con người thay đổi cách sống và cách làm việc.

Các công nghệ này thường được phát triển thành các công cụ gắn với các lĩnh vực hoặc vấn đề ứng dụng cụ thể để người dùng dễ dàng xây dựng giải pháp của mình, gọi là các nền tảng số; (4) Hạ tầng pháp lý, gồm các quy định pháp lý phù hợp với thời đại số, cần cho chuyển đổi số; (5) Hạ tầng nhân lực, là lực lượng có nhận thức, quyết tâm, và kiến thức công nghệ để thực hiện chuyển đổi số.

Nền tảng số: Hiện vẫn có sự mơ hồ về khái niệm nền tảng, vốn có nghĩa chung nhất là "cái trên đó bạn có thể có thể xây dựng giải pháp của mình" như đã nói ở trên. Nói "nền tảng" như thường nghe gần đây trong câu chuyện chuyển đổi số là nói tắt của "nền tảng số". Dưới đây là một định nghĩa nêu trong cuốn sách nổi tiếng "Rethinking and Transforming Your Business for the Digital Age" của David L. Rogers

"Nền tảng (số) là một mô hình kinh doanh tạo ra giá trị bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các tương tác trực tiếp giữa hai hay nhiều kiểu khách hàng khác nhau." (A platform is a business that creates value by facilitating direct interactions between two or more distinct types of customers). Lưu ý rằng "khách hàng" ở đây cũng có thể là nhà sản xuất, người lái xe (nhóm cung cấp sản phẩm, dịch vụ) hay khách mua hàng, người đi đường…

Có hai loại nền tảng số phổ biến:

Nền tảng giao dịch (transaction platform), có bản chất là công cụ mai mối kỹ thuật số (digital matchmakers) giữa các nhóm người như khách hàng hay người dùng với nhà sản xuất hay người cung cấp dịch vụ. Vài thí dụ tiêu biểu là các nền tảng của Amazon, Airbnb, Uber và Yahoo.

Nền tảng đổi mới (innovation platform) là các khung công nghệ, các công cụ chung mà người khác có thể dùng để nhanh chóng xây dựng ứng dụng của mình, chẳng hạn nền tảng của Microsoft, hay các thư viện chương trình của phân tích kinh doanh, của học máy, của thống kê.

Các nền tảng số chính là công cụ xây dựng từ các công nghệ số trong hạ tầng ứng dụng, và cũng thường kết hợp với các hạ tầng dữ liệu hay hạ tầng thiết bị.

Một chủ trương trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia là cùng với các nền tảng quan trọng của quốc gia, sẽ xác định danh sách các nền tảng cần thiết để các doanh nghiệp phát triển cho người dùng.

Liên hệ với cấp độ "Xác định mô hình hoạt động số" nêu ở phần trên, định rõ hoặc xây dựng các nền tảng số phù hợp cho mỗi tổ chức, mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề có giá trị thực tiễn lớn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số

Có ba yếu tố cơ bản của chuyển đổi số.

Yếu tố con người

Chuyển đổi số là việc chuyển đổi của con người, nên đây là yếu tố quan trọng và quyết định nhất. Hai vấn đề chính của con người trong chuyển đổi số là nhận thức và nguồn nhân lực. Nhận thức của lãnh đạo là quan trọng hàng đầu, để có quyết tâm và lãnh đạo tổ chức của mình chuyển đổi số , rồi đến nhận thức của mọi thành viên trong tổ chức. Nguồn nhân lực liên quan đến đào tạo, cả đào tạo lực lượng tinh hoa và toàn bộ lực lượng tham gia sản xuất.

Yếu tố thể chế

Chuyển đổi số là những thay đổi diễn ra trong khuôn khổ của thể chế. Thể chế đã được xây trước câu chuyện chuyển đổi số, và do vậy một hệ thống thể chế phù hợp và hỗ trợ cho chuyển đổi số có vai trò nền tảng và cần được xây dựng, bổ sung. Các sandbox về pháp lý cần được thực hiện.

Yếu tố công nghệ

Là điều kiện cần và quyết định chất lượng của chuyển đổi số. Yếu tố công nghệ ở đây bao gồm hạ tầng số, các nền tảng số, các công nghệ số chuyên dụng cho từng lĩnh vực (thí dụ các công nghệ Fintech trong tài chính, BIM trong xây dựng...).

Vai trò của chuyển đổi số

Việc số hoá đã bắt đầu khi con người có máy tính điện tử và bắt đầu phổ biến rộng rãi từ gần 40 năm trước khi các máy tính cá nhân được phát triển. Con người được kết nối với nhau nhiều hơn từ khi Internet xuất hiện gần 30 năm trước.

Các sản phẩm số như tivi số, máy ảnh số, nhạc số… từ khoảng 20 năm qua, và hơn 10 năm qua các thiết bị số di động, tiêu biểu là điện thoại thông minh, đã dần thay đổi cách sống của con người.

Cũng từ khoảng hai thập kỷ qua, các tập đoàn công nghiệp và kinh doanh lớn trên thế giới đã từng bước dùng các công nghệ số để thay đổi cách hoạt động của mình. Đây là những bước đi dần đến nền kinh tế số. Rất nhiều thí dụ và bài học của chuyển đổi số đã được phổ biến.

Việc xây dựng chính phủ điện tử ở các quốc gia trong gần hai thập kỷ qua là bước đi ban đầu trên con đường đến chính phủ số. Trào lưu phát triển các thành phố thông minh trong những năm vừa qua trên thế giới về thực chất cũng là những bước để xây dựng xã hội số.

"Cách mạng Công nghiệp" là một cách đặc trưng quá trình phát triển của xã hội loài người, kể từ giữa thế kỷ 18, thành các giai đoạn kế tiếp nhau gắn với sự xuất hiện của các đột phá lớn về khoa học và công nghệ và từ đó dẫn đến các thay đổi to lớn trong sản xuất và xã hội. Giai đoạn cách mạng Công nghiệp lần thứ tư được cho là bắt đầu từ thập kỷ này khi có nhiều đột phá và cộng hưởng của các công nghệ số.

"Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư" được nói đến nhiều ở châu Âu, châu Á… hơn ở Bắc Mỹ, nơi nói nhiều về "chuyển đổi số". Nội dung của cách mạng Công nghiệp lần thứ tư được quan niệm rộng hơn chuyển đổi số, nhưng nếu nhìn về các đặc trưng của kỷ nguyên số, có thể nói Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và Chuyển đổi số có chung bản chất.

Khi nói đến cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, ta không dễ hình dung xem phải làm gì và làm thế nào, trong khi đó những điều này rõ ràng trong chuyển đổi số. Có thể nói chuyển đổi số là cách phát triển, cách đi trong cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và là nội dung chính của giai đoạn phát triển này.

(Bài đăng trên ấn phẩm in Tạp chí TT&TT Số 1 tháng 4/2020)

Hồ Tú Bảo ( Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán Viện John von Neumann, ĐHQGHCM Nhóm Think Tank VINASA)
Theo Thông tin và Truyền thông

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Kinh Bắc đề xuất đầu tư hai KCN với tổng quy mô 17.000 tỷ đồng tại Cần Thơ

Kinh Bắc đề xuất đầu tư hai KCN với tổng quy mô 17.000 tỷ đồng tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tăng lương phải đi đôi với kiểm soát giá cả

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tăng lương phải đi đôi với kiểm soát giá cả

Sẽ lấy phiếu đại biểu Quốc hội về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Sẽ lấy phiếu đại biểu Quốc hội về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Dùng công nghệ để giải quyết các vấn đề của công nghệ

Dùng công nghệ để giải quyết các vấn đề của công nghệ

Tác động của bầu cử nghị viện Châu Âu 2024 dến chính trị thế giới

Tác động của bầu cử nghị viện Châu Âu 2024 dến chính trị thế giới

GM Vietnam 2024 tiếp tục là nền tảng thúc đẩy nền công nghệ Web3 tại Đông Nam Á

GM Vietnam 2024 tiếp tục là nền tảng thúc đẩy nền công nghệ Web3 tại Đông Nam Á

MobiFone Smart Travel - Chạm là đi, đi là đến

MobiFone Smart Travel - Chạm là đi, đi là đến

Báo chí - Cầu nối chuyển đổi số và phát triển bền vững

Báo chí - Cầu nối chuyển đổi số và phát triển bền vững

Doanh nghiệp tận dụng thiết bị di động chuyên biệt để chuyển đổi số

Doanh nghiệp tận dụng thiết bị di động chuyên biệt để chuyển đổi số

Bộ Công an và Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai phần mềm quản lý tăng ni phật tử

Bộ Công an và Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai phần mềm quản lý tăng ni phật tử

Vẫn tranh luận rút bảo hiểm xã hội một lần, đề xuất lùi thời gian thông qua luật

Vẫn tranh luận rút bảo hiểm xã hội một lần, đề xuất lùi thời gian thông qua luật

Cần chính sách ổn định, minh bạch cho chuyển đổi xanh để phát triển bền vững

Cần chính sách ổn định, minh bạch cho chuyển đổi xanh để phát triển bền vững

Tin mới cập nhật

Ban hành thông tư hướng dẫn định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Ban hành thông tư hướng dẫn định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Boeing Đông Nam Á có chủ tịch mới

Boeing Đông Nam Á có chủ tịch mới

Bộ 3 sản phẩm thiết bị nhà bếp mới từ LG có gì đặc biệt?

Bộ 3 sản phẩm thiết bị nhà bếp mới từ LG có gì đặc biệt?

Vì sao iPhone 11 cũ được săn đón?

Vì sao iPhone 11 cũ được săn đón?

FPT lọt TOP 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á

FPT lọt TOP 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á

Những xu hướng công nghệ ảnh hưởng tới báo chí trong lương lai

Những xu hướng công nghệ ảnh hưởng tới báo chí trong lương lai

Dự báo tín dụng sớm khởi sắc, lãi suất sẽ thay đổi

Dự báo tín dụng sớm khởi sắc, lãi suất sẽ thay đổi

 Công an cảnh báo về ma túy mới Fentanyl

Công an cảnh báo về ma túy mới Fentanyl

Keysight giới thiệu tùy chọn tạo xung cho máy phân tích cầm tay

Keysight giới thiệu tùy chọn tạo xung cho máy phân tích cầm tay

Global Sources - Thúc đẩy giao thương toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam

Global Sources - Thúc đẩy giao thương toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam

Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế Linh kiện điện tử và Sản xuất thông minh tại Việt Nam (GEIMS Việt Nam)

Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế Linh kiện điện tử và Sản xuất thông minh tại Việt Nam (GEIMS Việt Nam)

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản: Cần tạo cú hích để hiện đại hóa, khai thác hiệu quả tài nguyên

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản: Cần tạo cú hích để hiện đại hóa, khai thác hiệu quả tài nguyên

Tin đọc nhiều

Kinh Bắc đề xuất đầu tư hai KCN với tổng quy mô 17.000 tỷ đồng tại Cần Thơ

Kinh Bắc đề xuất đầu tư hai KCN với tổng quy mô 17.000 tỷ đồng tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tăng lương phải đi đôi với kiểm soát giá cả

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tăng lương phải đi đôi với kiểm soát giá cả

Sẽ lấy phiếu đại biểu Quốc hội về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Sẽ lấy phiếu đại biểu Quốc hội về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn

CĐS quốc gia gắn kết chặt chẽ với xây dựng, phát triển chính phủ số

CĐS quốc gia gắn kết chặt chẽ với xây dựng, phát triển chính phủ số

Bắc Ninh nỗ lực CĐS, ứng dụng CNTT phát triển kinh tế số

Bắc Ninh nỗ lực CĐS, ứng dụng CNTT phát triển kinh tế số

Chuyển đổi số là Chuyển từ công nghệ thông tin sang Công nghệ thông tin +

Chuyển đổi số là Chuyển từ công nghệ thông tin sang Công nghệ thông tin +

Dịch vụ Phản ánh hiện trường trên nền tảng 'Hue-S'

Dịch vụ Phản ánh hiện trường trên nền tảng 'Hue-S'

VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?

VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?

Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 70 nước hàng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử

Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 70 nước hàng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử

VieON với nội dung giải trí trực tuyến chất lượng cao và chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt

VieON với nội dung giải trí trực tuyến chất lượng cao và chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019