Lưu trữ điện tử- Cuộc cách mạng của ngành Văn thư - Lưu trữ

Hải Bình
20/06/2020 13:05
D

Với vai trò là một nhà phát triển hệ thống giải pháp lưu trữ điện tử hàng đầu, Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS đã giới thiệu những giải pháp lưu trữ sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trong Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025".

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định 458/QĐ-TTg đặt nền móng cho lưu trữ điện tử

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định 458/QĐ-TTg là những văn bản pháp lý quan trọng, mang tính định hướng tới tổng thể công tác văn thư và lưu trữ tài liệu điện tử Việt Nam, với mục tiêu bảo quản an toàn, quản lý thống nhất, khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ trong quá trình hoạt động của tổ chức, từ đó góp phần nâng cao khả năng hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng tài nguyên của cơ quan nhà nước.

Lưu trữ điện tử: Giai đoạn chuyển đổi mang tính cách mạng của ngành Văn thư - Lưu trữ

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khẳng định, "Ngành lưu trữ đang ở thời khắc chuyển đổi vô cùng quan trọng mang tính cách mạng trong gần 58 năm xây dựng và phát triển. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định 458/QĐ-TTg đã đặt nền móng cho lưu trữ điện tử tại Việt Nam.

Những yêu cầu khi chuyển sang mô hình lưu trữ điện tử đã xác lập những mối quan hệ cơ hữu mới. Trước đây với văn bản, tài liệu giấy được xác thực bằng chữ ký và con dấu của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền là chúng ta có thể yên tâm đưa vào lưu kho 50 năm, 100 năm hoặc vĩnh viễn vẫn đảm bảo tính pháp lý.

Nhưng văn bản điện tử cần có một cơ quan đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là cơ quan thứ ba với nhiệm vụ định danh, xác thực người dùng thông qua hệ thống chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật và giá trị pháp lý khi thực hiện trên môi trường điện tử. Vì thế Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ đang và sẽ ở trong một mối quan hệ cơ hữu, phụ thuộc lẫn nhau”.

Xây dựng Khung kiến trúc Kho dữ liệu số

Lưu trữ điện tử: Giai đoạn chuyển đổi mang tính cách mạng của ngành Văn thư - Lưu trữ

Ông Hoàng Nguyên Vân, Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Nguyên Vân, Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) cho biết: “Để xây dựng kho lưu trữ số tập trung cần đồng thời hoàn thiện hai vấn đề cốt lõi là khung pháp lý và khung kỹ thuật. Hiện nay, Luật Lưu trữ và các nghị định, thông tư liên quan còn thiếu và chưa đồng bộ, không theo kịp các nhu cầu về hình thành, quản lý văn bản điện tử trong thực tiễn. Khung kỹ thuật chưa đầy đủ, chưa có quy định khung kiến trúc cho lưu trữ điện tử.

Đơn giản như tiêu chuẩn về định dạng file tài liệu đầu ra. Hầu hết các phần mềm ký số, quản lý văn bản điều hành hiện nay đều không quan tâm đến khả năng lưu trữ lâu dài của tài liệu.

Các sản phẩm đầu ra đều được lưu dưới dạng PDF, không phải PDF/A theo chuẩn lưu trữ lâu dài. Nếu không quy định rõ ràng từ đầu thì trong tương lai việc chuyển đổi sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí.

Đặc biệt các quy chuẩn về bảo mật thông tin dữ liệu khi lưu trữ điện tử, khi làm việc trên môi trường mạng, dữ liệu được phân quyền truy cập bảo mật và công nghệ bảo mật chưa được ban hành. Điều này sẽ gây những cản trở lớn khi các hệ thống lưu trữ điện tử quốc gia thực hiện kết nối, chia sẻ theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ”.

Với quá trình nghiên cứu và tham khảo mô hình lưu trữ của châu Âu, Mỹ, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số đề xuất xây dựng Khung kiến trúc lưu trữ số Việt Nam áp dụng mô hình OAIS – ISO 14721:2012 và ISO 14721:2012 cho lưu trữ quốc gia, lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử.

Lưu trữ điện tử là một ngành đặc thù và luôn song hành với hệ thống chứng thực điện tử, ký đóng dấu thời gian Timestamp, ký số lưu trữ lâu dài LTANS, LTV,... đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và khả năng truy cập phục vụ lưu trữ lâu dài, lưu trữ vĩnh viễn.

Bộ giải pháp "tất cả trong một"

Là một đơn vị phát triển hệ thống giải pháp công nghệ hàng đầu, SAVIS đã giới thiệu Bộ giải pháp all-in-one đầu tiên tại Việt Nam phục vụ số hóa, lưu trữ điện tử mới bao gồm: SAVIS eArchive BOX, SAVIS Signing BOX vSAVIS PKI BOX tại Hội nghị.

Lưu trữ điện tử: Giai đoạn chuyển đổi mang tính cách mạng của ngành Văn thư - Lưu trữ

Bộ giải pháp all-in-one.

Bộ ba giải pháp này sẽ giúp cơ quan, tổ chức xây dựng hệ thống ký số, hạ tầng khóa công khai và lưu trữ điện tử chuyên dùng, tích hợp máy chủ, phần cứng, phần mềm trên một thiết bị duy nhất đảm bảo an toàn, bảo mật, tiết kiệm chi phí, cài đặt nhanh chóng và vận hành dễ dàng.

Các giải pháp được SAVIS trang bị những thiết bị phần mềm và phần cứng đáp ứng đầy đủ các quy định về ký số và chứng thực chữ ký số, lưu trữ điện tử của Việt Nam như Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, Thông tư số 02/2019/TT-BNV, Thông tư 06/2015/TT-BTTTT, Thông tư 16/2019/TT-BTTTT… cũng như các tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ như eIDAS, ESIGN, CEN/ETSI.

Đồng thời, bộ giải pháp có khả năng tích hợp không giới hạn với các hệ thống thông tin sẵn có của tổ chức qua API, khả năng mở rộng linh hoạt, hỗ trợ các chuẩn ký nâng cao như CAdES, PadES, XadES,... cũng như gắn đóng dấu thời gian chuẩn LTV, LTANS cho lưu trữ lâu dài và chứng thực tài liệu điện tử, cho phép lưu trữ, quản lý tài liệu chất lượng cao từ 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc vĩnh viễn.

Ngoài ra, với quy trình động được hỗ trợ cài đặt sẵn, người dùng có thể dễ dàng xây dựng luồng quy trình làm việc, phân quyền truy cập, quản lý và theo dõi tình trạng của tài liệu theo thời gian thực từ khi hình thành đến quá trình lưu trữ.

Ngoài bộ giải pháp trên, SAVIS cũng ra mắt hệ sinh thái giải pháp số hóa cho tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ ký số, quản lý tự động hóa quy trình, định danh, xác thực điện tử, bao gồm: Giải pháp số hóa toàn diện SigningHub, Phần mềm Hợp đồng điện tử SAVIS e-Contract, Hệ giải pháp xác thực, định danh điện tử Digital-ID (Smart-ID OTP, Smart-ID mSign, Smart eKYC, Smart OCR, Smart Kios) phục vụ khối các cơ quan Chính phủ, Tài chính – Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm, Bán lẻ…

Công nghệ đang làm thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành, sản xuất trên mọi lĩnh vực và ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên toàn cầu. Chuyển đổi số sẽ là chìa khóa, là thời cơ để Việt Nam đi tắt đón đầu, thu hẹp khoảng cách kinh tế và nâng tầm vị thế trên trường quốc tế.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt, mở đường cho những kế hoạch số hóa, chuyển đổi số sâu rộng và toàn diện hơn.

Công tác Văn thư – Lưu trữ không thể năm ngoài định hướng này. Vì vậy, việc nhanh chóng xây dựng, bổ sung hành lang pháp lý về lưu trữ, lưu trữ điện tử, tổ chức triển khai thành công các Nghị định, Quyết định của Nhà nước sẽ là ưu tiên hàng đầu với ngành lưu trữ thời điểm này.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: savis.vn; Điện thoại: +(84.24) 3782 2345

Phòng Marketing

Ms. Vũ Ngọc Lý – Chuyên viên Truyền thông; Email: ly.vungoc@savis.vn; Mobile: 036.5962183

Theo An toàn Thông tin

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Keysight cung cấp quy trình luồng công việc từ thiết kế tới đo kiểm cho các thiết kế số tốc độ cao

Keysight cung cấp quy trình luồng công việc từ thiết kế tới đo kiểm cho các thiết kế số tốc độ cao

Lenovo ra mắt các giải pháp thông minh thúc đẩy mô hình làm việc hybrid tại Việt Nam

Lenovo ra mắt các giải pháp thông minh thúc đẩy mô hình làm việc hybrid tại Việt Nam

Kingston Technology: Nhà cung cấp module bộ nhớ DRAM hàng đầu năm 2021

Kingston Technology: Nhà cung cấp module bộ nhớ DRAM hàng đầu năm 2021

AI Trung Quốc có nguy cơ đi lùi vì thiếu chip Mỹ

AI Trung Quốc có nguy cơ đi lùi vì thiếu chip Mỹ

Tên chip AMD nói lên điều gì?

Tên chip AMD nói lên điều gì?

Google yêu cầu Samsung cam kết nếu muốn làm Android riêng

Google yêu cầu Samsung cam kết nếu muốn làm Android riêng

Keysight công bố phần mềm mô hình hóa thiết bị mới hỗ trợ luồng quy trình làm việc một cửa

Keysight công bố phần mềm mô hình hóa thiết bị mới hỗ trợ luồng quy trình làm việc một cửa

Smartphone chạy Android 14 có thể kết nối vệ tinh

Smartphone chạy Android 14 có thể kết nối vệ tinh

Ứng dụng Gaapnow: Cuộc chơi mới cho bất động sản thời 4.0

Ứng dụng Gaapnow: Cuộc chơi mới cho bất động sản thời 4.0

Tranh cãi về sự nguy hiểm của điện toán lượng tử so với AI

Tranh cãi về sự nguy hiểm của điện toán lượng tử so với AI

mobiCloud - giải pháp lưu trữ 'Make in Vietnam' hút người dùng Việt

mobiCloud - giải pháp lưu trữ 'Make in Vietnam' hút người dùng Việt

Mạng Internet Toàn cầu của Elon Musk đứng trước nguy cơ bị tấn công

Mạng Internet Toàn cầu của Elon Musk đứng trước nguy cơ bị tấn công

Tin mới cập nhật

WASH-UP - Ứng dụng đặt lịch rửa xe công nghệ

WASH-UP - Ứng dụng đặt lịch rửa xe công nghệ

Ứng dụng AI, MoMo muốn tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng

Ứng dụng AI, MoMo muốn tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng

FPT trình diễn công nghệ AI tại AI4VN 2022

FPT trình diễn công nghệ AI tại AI4VN 2022

 Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững

“10 năm - Phác hoạ hành trình đến tương lai”

“10 năm - Phác hoạ hành trình đến tương lai”

Nhiều iPhone thế hệ cũ đồng loạt giảm giá

Nhiều iPhone thế hệ cũ đồng loạt giảm giá

Intel TECH CAMP chính thức khai mạc

Intel TECH CAMP chính thức khai mạc

Di Động Việt khai trương cửa hàng đầu tiên tại Phan Thiết

Di Động Việt khai trương cửa hàng đầu tiên tại Phan Thiết

EVN kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện trong những năm tới

EVN kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện trong những năm tới

Khởi động dự án phát triển Nhà máy thông minh đợt 2 tại nhiều địa phương phía Nam

Khởi động dự án phát triển Nhà máy thông minh đợt 2 tại nhiều địa phương phía Nam

Moto Guzzi phiên bản Không quân Hải quân

Moto Guzzi phiên bản Không quân Hải quân

Tin đọc nhiều

Keysight cung cấp quy trình luồng công việc từ thiết kế tới đo kiểm cho các thiết kế số tốc độ cao

Keysight cung cấp quy trình luồng công việc từ thiết kế tới đo kiểm cho các thiết kế số tốc độ cao

Lenovo ra mắt các giải pháp thông minh thúc đẩy mô hình làm việc hybrid tại Việt Nam

Lenovo ra mắt các giải pháp thông minh thúc đẩy mô hình làm việc hybrid tại Việt Nam

Kingston Technology: Nhà cung cấp module bộ nhớ DRAM hàng đầu năm 2021

Kingston Technology: Nhà cung cấp module bộ nhớ DRAM hàng đầu năm 2021

AI Trung Quốc có nguy cơ đi lùi vì thiếu chip Mỹ

AI Trung Quốc có nguy cơ đi lùi vì thiếu chip Mỹ

Tên chip AMD nói lên điều gì?

Tên chip AMD nói lên điều gì?

Ứng dụng Gaapnow: Cuộc chơi mới cho bất động sản thời 4.0

Ứng dụng Gaapnow: Cuộc chơi mới cho bất động sản thời 4.0

Ba xu hướng định hình tương lai ngành tự động hóa thiết kế điện tử

Ba xu hướng định hình tương lai ngành tự động hóa thiết kế điện tử

Viettel M-Suite miễn phí sử dụng 03 tháng cho Doanh nghiệp Việt

Viettel M-Suite miễn phí sử dụng 03 tháng cho Doanh nghiệp Việt

Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?

Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?

Lotus - Mạng xã hội sử dụng công nghệ nào cho Nhà phát triển nội dung

Lotus - Mạng xã hội sử dụng công nghệ nào cho Nhà phát triển nội dung

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Việt Nam thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt nam

Việt Nam thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt nam

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.