Hưng Yên phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Đào Công
11/03/2021 12:24
D

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0 được xây dựng, phát triển bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số hướng tới xây dựng nền kinh tế số và xã hội số.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ TT&TT, giám đốc Sở TTTT Hưng Yên Bùi Văn Sỹ cho biết" Việc xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn, nhận thức của một số cơ quan, đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử chưa đầy đủ; việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh còn chậm so với lộ trình đề ra; nguồn nhân lực chuyên trách về CNTT còn thiếu; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa cao; nguồn lực bố trí xây dựng Chính quyền điện tử còn hạn hẹp; việc bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời, dẫn đến việc đầu tư còn chồng chéo, chưa tận dụng hết khả năng hiện có của hệ thống".   

Hết năm 2020, tỉnh Hưng Yên cung cấp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 1547 thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của tỉnh đã công bố lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hướng đến liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0 đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng ký quyết định 672/QĐ-UBND ban hành ngày 03/03/2021. Đây là cơ sở giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính quyền điện tử chính xác, kịp thời; tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, tránh trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh Hưng Yên; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều khiện thực tế tại tỉnh Hưng Yên; tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên.

Ưu tiên triển khai hệ thống dịch vụ công mức độ 3, 4, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hưng Yên. Tập trung xây dựng Chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 40% trở lên; thực hiện đồng bộ các giải pháp về ứng dụng CNTT góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index) của tỉnh.

Phát triển nền tảng ưu tiên kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các bộ ngành, địa phương khác đối với dữ liệu đã có, đã được thu thập và được phép khai thác. Đặc biệt trong Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0 nêu rõ việc ưu tiên phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu của tỉnh và chuyển đổi dữ liệu sang dữ liệu số đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và liên thông giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh kết nối với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của Quốc gia.

An toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân được ưu tiên hàng đầu

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0 được cập nhật theo các tiêu chuẩn mở, phù hợp với nền tảng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam. Xây dựng, phát triển, ứng dụng đồng bộ Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0 tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh sẽ thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực, doanh nghiệp, địa phương theo định hướng của Đề án Chuyển đổi số Quốc gia.

Những điểm mới của Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0: Cập nhật các nội dung về định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển của tỉnh, các mục tiêu, định hướng phát triển Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025; cập nhật các nội dung Kiến trúc thành phần bảo đảm phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 trên có sở các mô hình tham chiếu được quy định trong Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

Các thành phần chi tiết trong Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0, gồm: Nguời sử dụng; kênh giao tiếp; kỹ thuật - công nghệ; an toàn thông tin; chỉ đạo, chính sách.

Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 thể hiện rõ 05 mô hình kiến trúc cụ thể gồm: Kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc kỹ thuật công nghệ, kiến trúc an toàn thông tin; cập nhật các nội dung về cơ chế chính sách, các tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin. Chỉ rõ các đối tượng cần triển khai để cập nhật; cập nhật danh sách các nhiệm vụ xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; nêu rõ tên các loại cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần xây dựng cụ thể.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng giao các Sở, ban, ngành, địa phương chủ trì tham mưu, đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nguồn nhân lực công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch thuê đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử  tỉnh Hưng Yên, đảm bảo đồng bộ với Chính Phủ và thống nhất 3 cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, đến xã.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm lệ phí thực hiện DVCTT

51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm lệ phí thực hiện DVCTT

Đã có 12 tỉnh thành xây dựng thành công mini app

Đã có 12 tỉnh thành xây dựng thành công mini app

Chữ ký số - Chìa khóa xây dựng chính quyền điện tử

Chữ ký số - Chìa khóa xây dựng chính quyền điện tử

Vai trò then chốt của mạng 5G trong phát triển chính phủ điện tử

Vai trò then chốt của mạng 5G trong phát triển chính phủ điện tử

'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

FPT đồng hành Chính phủ và Doanh nghiệp, khai thác ‘mỏ vàng’ dữ liệu

FPT đồng hành Chính phủ và Doanh nghiệp, khai thác ‘mỏ vàng’ dữ liệu

Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh

Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh

Thông qua Luật Giao dịch điện tử - Khi hành lang pháp lý bắt nhịp công nghệ

Thông qua Luật Giao dịch điện tử - Khi hành lang pháp lý bắt nhịp công nghệ

Hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức chính thức khai trương

Hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức chính thức khai trương

Tin mới cập nhật

Bác sĩ cảnh báo việc tự ý truyền đạm tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Bác sĩ cảnh báo việc tự ý truyền đạm tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Keysight mở rộng danh mục máy phân tích nguồn tín hiệu cho các ứng dụng số không dây, radar và tốc độ cao

Keysight mở rộng danh mục máy phân tích nguồn tín hiệu cho các ứng dụng số không dây, radar và tốc độ cao

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Elon Musk và Neuralink: Cấy chip não và triển vọng tương lai

Elon Musk và Neuralink: Cấy chip não và triển vọng tương lai

Sự trở về của các tài năng công nghệ: Nguồn lực mới cho Startup Việt Nam

Sự trở về của các tài năng công nghệ: Nguồn lực mới cho Startup Việt Nam

MSI bảo hành 3 năm cho hiện tượng Burn-In trên màn hình OLED

MSI bảo hành 3 năm cho hiện tượng Burn-In trên màn hình OLED

 Fansipan tung chính sách miễn phí vé tàu hỏa cho 5 tỉnh 

 Fansipan tung chính sách miễn phí vé tàu hỏa cho 5 tỉnh 

Khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng cao khó khăn ở Lào Cai

Khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng cao khó khăn ở Lào Cai

 Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh gỗ đầu tiên trên thế giới

Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh gỗ đầu tiên trên thế giới

Đồng hồ chủ TimeProvider 4500 hỗ trợ giao diện mạng tốc độ cao lên đến 25 Gbps

Đồng hồ chủ TimeProvider 4500 hỗ trợ giao diện mạng tốc độ cao lên đến 25 Gbps

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Tin đọc nhiều

51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm lệ phí thực hiện DVCTT

51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm lệ phí thực hiện DVCTT

Chữ ký số - Chìa khóa xây dựng chính quyền điện tử

Chữ ký số - Chìa khóa xây dựng chính quyền điện tử

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Bắc Giang: Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dùng chữ ký số

Bắc Giang: Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dùng chữ ký số

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Ngành Công an đang trong giai đoạn "nước rút" cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Ngành Công an đang trong giai đoạn "nước rút" cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Đâu là sự khác biệt của 'Make in Vietnam' với 'Made in Vietnam'?

Đâu là sự khác biệt của 'Make in Vietnam' với 'Made in Vietnam'?

Thái Bình: 398 dịch vụ công mức độ 4 được triển khai từ năm 2020

Thái Bình: 398 dịch vụ công mức độ 4 được triển khai từ năm 2020

Chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ để phòng chống dịch COVID-19

Chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ để phòng chống dịch COVID-19

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019