Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Ngọc Hà
08/07/2023 17:00
D

Điện tử và Ứng dụng thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Phiên họp chuyên đề của Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chiều ngày 05/6/2023.

Trước hết, thay mặt Bộ TT&TT, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đã đến tham dự Phiên họp chuyên đề của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ TT&TT với tư cách là Cơ quan trường trực và Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số, hàng tháng sẽ tổ chức họp chuyên đề để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia.

Chủ đề của Phiên họp đầu tiên này là về thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là trọng tâm của Chính phủ điện tử (CPĐT).

Dịch vụ công trực tuyến là một chủ đề không hề lạ, là việc mà chúng ta đã làm trong thời gian khá dài, chính xác hơn là hơn 20 năm qua.

10 năm đầu, từ năm 2000 - 2010, là những bước đi đầu tiên về ứng dụng CNTT trong công tác của cơ quan nhà nước, là những bước đi đầu tiên về DVCTT.

10 năm tiếp theo, từ năm 2011 - 2020 là chính thức làm DVCTT. Dấu mốc quan trọng nhất là Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT. Lần đầu tiên Chính phủ có một Nghị định chuyên về DVCTT. Tỷ lệ DVCTT mức độ 4 của cả nước năm 2011 là 0,01%. Tính đến hết năm 2019, 100% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh. Nhưng tỷ lệ DVCTT mức độ 4 cả nước đến cuối năm 2019, sau 10 năm, mới chỉ đạt 10%. Đây là giai đoạn ứng dụng CNTT để làm CPĐT.

3 năm tiếp theo, từ 2020 - 2022, có sự phát triển mang tính đột phá do sử dụng công nghệ số (CNS), cách tiếp cận chuyển đổi số (CĐS) để làm CPĐT. Đặc trưng của nó là dùng nền tảng số. Sau gần 3 năm, tỷ lệ DVCTT mức độ 4, tăng từ 10% lên 97%.

Nhưng sau hơn 20 năm làm DVCTT, chúng ta cần nhìn nhận lại cách mà chúng ta đang làm để có những thay đổi căn bản.

DVCTT nhưng chưa toàn trình, chúng ta vẫn chấp nhận bà con mang hồ sơ giấy đến bộ phận một cửa điện tử, nhận hồ sơ giấy, số hoá hộ rồi xử lý điện tử, rồi có khi người dân lại đến tận nơi nộp tiền lấy kết quả.

Chúng ta quan tâm đến số dịch vụ công được đưa lên trực tuyến, nhưng chưa quan tâm việc người dân có dùng hay không, tức là tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến.

Chúng ta chú trọng việc đưa lên trực tuyến nhưng chưa chú ý đến đơn giản hoá thủ tục hành chính trên môi trường số, chưa chú ý đến thuận tiện cho người dân, tức là chất lượng DVCTT, sự hài lòng của người dân.

Chúng ta làm mà chưa có tiêu chuẩn các cổng dịch vụ công, chưa có đánh giá và công bố chất lượng cổng dịch vụ công.

CPĐT nhưng các báo cáo về DVCTT từ địa phương lên Trung ương vẫn là báo cáo giấy, chưa kết nối và chưa báo cáo online.

Tất cả những cái đó là đặc trưng của thời ứng dụng CNTT.

Bây giờ là lúc cần thay đổi căn bản cách làm CPĐT, cách cung cấp DVCTT, thay đổi căn bản nhận thức, cách tiếp cận.

Tháng 6 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP về cung cấp DVCTT thay thế Nghị định 43/2011/NĐ-CP năm 2011 để hướng tới DCVTT toàn trình. Toàn trình là người dân khi làm dịch vụ công thì tự làm và không còn phải đến cơ quan nhà nước.

Nếu nhìn DVCTT theo cách cũ, theo NĐ 43 cũ, thì chúng ta đã đưa được 71% số DVC lên trực tuyến (29% còn lại là các DVC hầu như không có người dùng), tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến là trên 90%. Nếu nhìn DVCTT theo cách toàn trình, theo NĐ 42 mới, thì tỷ lệ DVC đã đưa lên trực tuyến toàn trình mới đạt 44%, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình mới đạt 35%. Tức là theo định nghĩa mới thì các số liệu bị giảm đi khá nhiều, nhưng chúng ta sẽ dùng các số liệu thực chất này để từ đó đi lên một cách bền vững.

Chúng ta chỉ còn 2,5 năm nữa là đến hết năm 2025. Trong thời gian này, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình phải tăng từ 35% lên trên 90% và sẽ giảm dần bộ phận một cửa điện tử tại các bộ ngành và địa phương. Người dân sử dụng DVCTT phải thực sự thấy thuận tiện, nhanh hơn.

Không có bộ phận một cửa điện tử thì chắc DVCTT Việt Nam không đạt được thành tựu như ngày hôm nay nhưng để DVCTT Việt Nam đi tiếp, đi nhanh đến kết quả cuối cùng thì rất có thể lại phải giảm dần hoạt động của nó.

Phiên họp ngày hôm nay là bàn cách tiếp cận mới, cách làm mới có tính đột phá để tạo ra sự thay đổi căn bản về DVCTT của Việt Nam.

Mục tiêu thật cao thì mới tạo ra cách làm đột phá. Cách làm đột phá không phải là một cách làm khó, tốn kém, mà thường là cách làm dễ, không tốn nhiều công sức, tiền của nhưng đạt mục tiêu rất cao trong một thời gian ngắn.

Thay đổi cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Chúng ta thì thường hay nghĩ, đặt mục tiêu thấp cho dễ làm nhưng trong khá nhiều trường hợp thì mục tiêu cao lại dễ làm hơn. Mục tiêu mà như mọi năm thì cách làm cũng sẽ như mọi năm, mọi thứ như mọi năm, nhưng có một thứ không như mọi năm đó là sự hứng thú. Với các nguồn lực như cũ nhưng hứng thú giảm đi thì kết quả như cũ là rất khó. Mục tiêu cao thì mới nghĩ cách làm mới đột phá và vì thế mà có thể dễ làm hơn.

Cách làm đột phá thường là một câu nói thay vì một báo cáo dài. Các phát biểu có thể chỉ nên là một câu, vì chúng ta đều là người trong nghề, không cần phải diễn giải nhiều.

Tôi mong muốn chúng ta bàn bạc về cách làm mới để giải quyết xong bài toán DVCTT Việt Nam trước năm 2025. Đề nghị các đại biểu trao đổi về các nội dung: Cách làm mới về DVCTT; về mục tiêu; về tiêu chuẩn cổng dịch vụ công; về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên môi trường số; về xây dựng cổng dịch vụ công; về cung cấp DVCTT trên di động; về đảm bảo kết nối di động; về đảm bảo an toàn thông tin; về kết nối chia sẻ dữ liệu; về nâng nhanh tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; về vai trò của bộ phận một cửa điện tử, tổ công nghệ số cộng đồng; về đo lường báo cáo số liệu DVCTT; về giá đầu tư, thuê dịch vụ.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Phiên họp ngày hôm nay.

Chúc Phiên họp thành công!

Cuộc họp thành công tức là tìm ra giải đột phá cho mục tiêu hoàn thành DVCTT Việt Nam trước năm 2025.

Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Tin cùng chuyên mục

'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

FPT đồng hành Chính phủ và Doanh nghiệp, khai thác ‘mỏ vàng’ dữ liệu

FPT đồng hành Chính phủ và Doanh nghiệp, khai thác ‘mỏ vàng’ dữ liệu

Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh

Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh

Thông qua Luật Giao dịch điện tử - Khi hành lang pháp lý bắt nhịp công nghệ

Thông qua Luật Giao dịch điện tử - Khi hành lang pháp lý bắt nhịp công nghệ

Hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức chính thức khai trương

Hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức chính thức khai trương

Quản lý ổn định thị trường bưu chính chuyển phát

Quản lý ổn định thị trường bưu chính chuyển phát

Hạ tầng số - Động lực tăng tốc chuyển đổi số quốc gia

Hạ tầng số - Động lực tăng tốc chuyển đổi số quốc gia

Gia tăng tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng

Gia tăng tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng

Hòa Bình đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng DTI năm 2021

Hòa Bình đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng DTI năm 2021

Bộ Tài chính bổ sung quy định về thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy

Bộ Tài chính bổ sung quy định về thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy

Tin mới cập nhật

Tắt 2G sẽ giải phóng băng tần công nghệ cũ

Tắt 2G sẽ giải phóng băng tần công nghệ cũ

Ford Việt Nam ra mắt chương trình tri ân cuối năm

Ford Việt Nam ra mắt chương trình tri ân cuối năm

Sony 'King of 4K TV 2023' chính thức lên kệ tại Việt Nam

Sony 'King of 4K TV 2023' chính thức lên kệ tại Việt Nam

Zalo AI Summit 2023 sẽ tập trung vào mô hình ngôn ngữ lớn

Zalo AI Summit 2023 sẽ tập trung vào mô hình ngôn ngữ lớn

Suzuki Jimny có thể giảm giá tại Việt Nam

Suzuki Jimny có thể giảm giá tại Việt Nam

Chi tiêu cho thiết bị âm thanh thời kỳ ‘thắt lưng buộc bụng’

Chi tiêu cho thiết bị âm thanh thời kỳ ‘thắt lưng buộc bụng’

Nâng cao kỹ năng cho thanh niên về chuyển đổi số

Nâng cao kỹ năng cho thanh niên về chuyển đổi số

Kỷ niệm 25 năm Dyson có mặt tại Nhật Bản, Dyson ra mắt phiên bản giới hạn Ceramic Pop

Kỷ niệm 25 năm Dyson có mặt tại Nhật Bản, Dyson ra mắt phiên bản giới hạn Ceramic Pop

VOMF 2023: Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh trực tuyến

VOMF 2023: Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh trực tuyến

Người dùng nói gì về chất lượng mạng di động nhanh nhất Việt Nam?

Người dùng nói gì về chất lượng mạng di động nhanh nhất Việt Nam?

Thanh Hóa thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh

Thanh Hóa thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh

Lễ tốt nghiệp 'Hành trình hạnh phúc' khóa 2 năm 2023 cho học viên Nghị Lực Sống

Lễ tốt nghiệp 'Hành trình hạnh phúc' khóa 2 năm 2023 cho học viên Nghị Lực Sống

Tin đọc nhiều

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Hòa Bình đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng DTI năm 2021

Hòa Bình đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng DTI năm 2021

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Ngành Công an đang trong giai đoạn "nước rút" cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Ngành Công an đang trong giai đoạn "nước rút" cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Đâu là sự khác biệt của 'Make in Vietnam' với 'Made in Vietnam'?

Đâu là sự khác biệt của 'Make in Vietnam' với 'Made in Vietnam'?

Thái Bình: 398 dịch vụ công mức độ 4 được triển khai từ năm 2020

Thái Bình: 398 dịch vụ công mức độ 4 được triển khai từ năm 2020

Dữ liệu số - Nền tảng phát triển Chính phủ số

Dữ liệu số - Nền tảng phát triển Chính phủ số

Chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ để phòng chống dịch COVID-19

Chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ để phòng chống dịch COVID-19

Chuyển đổi số: Xu hướng tất yếu của Doanh nghiệp Việt

Chuyển đổi số: Xu hướng tất yếu của Doanh nghiệp Việt

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019