Sẵn sàng cho 'Chuyển đổi số Báo chí'

Hùng Cường
04/07/2023 16:13
D

Mới đây, Cục báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố ra mắt Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí và công bố Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển cơ quan báo chí trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Chuyển đổi số báo chí

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chuyển đổi số báo chí là sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề và thách thức mà các cơ quan báo chí đang gặp phải, nhằm đảm bảo vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ chủ quyền thông tin trên không gian mạng, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả, tạo nguồn thu mới và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Từ "kế hoạch" đến "hành động"

Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/5/2023 vừa qua. Đây là Quyết định có ý nghĩa lớn lao, tạo tiền đề quan trọng để các cơ quan báo chí tại Việt Nam phát triển, hòa nhịp cùng tiến trình chuyển đổi số Quốc gia.

Báo chí Cách mạng Việt Nam chung mục tiêu lớn, đến năm 2030: “100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số.”

Đây cũng là thách thức rất lớn, các cơ quan báo chí cần phải có những chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp với nguồn lực của tòa soạn để hướng tới báo chí số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết, ngày 8/5/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 781/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch hành động được Bộ TT&TT ban hành ngay sau khi Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu xuyên suốt của kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí được thành lập

Chiều 5/6, tại Bộ TT&TT, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí công bố ra mắt Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí trực thuộc Cục Báo chí. Trung tâm là đầu mối của Cục Báo chí, sử dụng các nguồn lực hiện có của Cục, chuyên gia từ Bộ và các doanh nghiệp.

Chuyển đổi số báo chí

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí công bố ra mắt Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số báo chí. Ảnh: Phạm Anh

Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tiến hành chuyển đổi số một cách hiệu quả và thành công.

Trung tâm sẽ cung cấp thông tin, tài liệu và hướng dẫn cho các cơ quan báo chí để đo lường và đánh giá mức độ chuyển đổi số. Ngoài ra, Trung tâm sẽ kết nối và tập hợp các chuyên gia và lãnh đạo từ các cơ quan báo chí có vai trò dẫn dắt để cùng nhau giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số báo chí. Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ thực tế thông qua hoạt động đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng. Đồng thời, nó sẽ huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp để đồng hành với mục tiêu chuyển đổi số báo chí thông qua chương trình hỗ trợ.

Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí đặt vai trò trung tâm trong việc xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử https://pdt.gov.vn. Cổng thông tin này sẽ được tích hợp công cụ phần mềm đánh giá và đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí, nhằm phục vụ công tác đánh giá và xác định mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí Việt Nam.

Để đảm bảo sự triển khai thống nhất và đồng bộ trên phạm vi cả nước, Cục Báo chí sẽ tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho các cơ quan báo chí về việc sử dụng công cụ phần mềm và áp dụng Bộ Chỉ số một cách chính xác.

Công bố Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí cũng công bố bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Bộ Chỉ số là căn cứ để đánh giá các cơ quan báo chí đang chuyển đổi số như thế nào, vướng mắc gì, cần hỗ trợ gì.

Cục trưởng Lưu Đình Phúc nhấn mạnh, Bộ chỉ số sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các cơ quan báo chí xác định vị trí của mình trong quá trình chuyển đổi số. Bằng cách này, các cơ quan báo chí sẽ có khả năng lập kế hoạch, đề ra lộ trình và tìm ra các giải pháp chuyển đổi số phù hợp. Điều này sẽ giúp cơ quan báo chí thực hiện đổi mới một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến 2030.

Bộ chỉ số chuyển đổi số báo chí

Bộ chỉ số đánh giá và đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí đã được thiết kế với 42 tiêu chí, được phân thành 10 chỉ số thành phần và nhóm thành 5 trụ cột chính của chuyển đổi số báo chí. Mô hình này có tổng cộng 100 điểm là điểm tối đa mà cơ quan báo chí có thể đạt được.

Cụ thể, các trụ cột chính và số điểm tương ứng của chúng như sau: Chiến lược (18 điểm), Hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin (24 điểm), Sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn (20 điểm), Độc giả, khán giả, thính giả (23 điểm) và Mức độ ứng dụng công nghệ số (15 điểm).

Dựa trên tổng điểm đạt được, mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan sẽ được xác định. Cụ thể, dưới 50 điểm sẽ được xem là mức độ Yếu, từ 50 đến dưới 60 điểm là mức độ Trung bình, từ 60 đến dưới 70 điểm là mức độ Khá, từ 70 đến 80 điểm là mức độ Tốt, và trên 80 điểm sẽ được xem là mức độ Xuất sắc.

Bằng việc sử dụng bộ chỉ số này, các cơ quan báo chí sẽ có thể đánh giá mức độ chuyển đổi số hiện tại của mình, nhận biết những khía cạnh cần cải thiện và tìm ra cách tiến hành chuyển đổi số một cách tối ưu. Bộ chỉ số sẽ cung cấp cho họ cái nhìn toàn diện về trạng thái của công việc chuyển đổi số và đưa ra các thông tin cụ thể để họ áp dụng các biện pháp tối ưu hóa quy trình và công nghệ.

Với sự hỗ trợ của bộ chỉ số, các cơ quan báo chí có thể nắm bắt được xu hướng chuyển đổi số trong ngành báo chí và áp dụng những cải tiến cần thiết để thích ứng và phát triển trong môi trường số hóa ngày càng phát triển. Bằng cách này, họ có thể thực hiện chuyển đổi số một cách hiệu quả và đóng góp vào mục tiêu chung của chiến lược chuyển đổi số báo chí trong thời gian tới.

Sau quá trình đánh giá và thẩm định, cơ quan báo chí sẽ nhận được Chứng nhận về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí từ Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều đáng chú ý là việc công bố xếp hạng về mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện và công bố hàng năm.

Kế hoạch tăng trưởng chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030 (Theo Quyết định số: 781/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2023)

TT

Nội dung chỉ tiêu

Kế hoạch 2026

Kế hoạch 2027

Mục tiêu 2028

Mục tiêu 2029

Mục tiêu 2030

1

Cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước)

80%

90%

94%

97%

100%

2

Cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động

60%

70%

80%

85%

90%

3

Cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số

85%

90%

94%

97%

100%

4

Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, tăng doanh thu tối thiểu

34% cơ quan báo chí tăng doanh thu 20%

37% cơ quan báo chí tăng doanh thu 20%

40% cơ quan báo chí tăng doanh thu 20%

45% cơ quan báo chí tăng doanh thu 20%

50% cơ quan báo chí tăng doanh thu 20%

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi số để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân

Chuyển đổi số để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân

Trao giải Chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản: Đường tới thành công

Trao giải Chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản: Đường tới thành công

Coin98 đổi tên thành Ninety Eight

Coin98 đổi tên thành Ninety Eight

FPT Techday 2023 dự kiến đón 10.000 khách tham dự

FPT Techday 2023 dự kiến đón 10.000 khách tham dự

Khó khăn trong việc chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa: Thách thức và giải pháp

Khó khăn trong việc chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa: Thách thức và giải pháp

Thành phố Vinh sau gần hai năm triển khai đô thị thông minh

Thành phố Vinh sau gần hai năm triển khai đô thị thông minh

Chuyển đổi số rút ngắn công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa

Chuyển đổi số rút ngắn công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa

Chuyển đổi số: Xu hướng phát triển chung của Thế giới

Chuyển đổi số: Xu hướng phát triển chung của Thế giới

Chuyển đổi số trong bối cảnh AI

Chuyển đổi số trong bối cảnh AI

Kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong bối cảnh AI

Kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong bối cảnh AI

Sắp diễn ra 'Diễn đàn Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia'

Sắp diễn ra 'Diễn đàn Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia'

Chương trình 'Năng lượng và phát triển' trên kênh VTC14

Chương trình 'Năng lượng và phát triển' trên kênh VTC14

Tin mới cập nhật

Bác sĩ cảnh báo việc tự ý truyền đạm tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Bác sĩ cảnh báo việc tự ý truyền đạm tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Keysight mở rộng danh mục máy phân tích nguồn tín hiệu cho các ứng dụng số không dây, radar và tốc độ cao

Keysight mở rộng danh mục máy phân tích nguồn tín hiệu cho các ứng dụng số không dây, radar và tốc độ cao

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Elon Musk và Neuralink: Cấy chip não và triển vọng tương lai

Elon Musk và Neuralink: Cấy chip não và triển vọng tương lai

Sự trở về của các tài năng công nghệ: Nguồn lực mới cho Startup Việt Nam

Sự trở về của các tài năng công nghệ: Nguồn lực mới cho Startup Việt Nam

MSI bảo hành 3 năm cho hiện tượng Burn-In trên màn hình OLED

MSI bảo hành 3 năm cho hiện tượng Burn-In trên màn hình OLED

 Fansipan tung chính sách miễn phí vé tàu hỏa cho 5 tỉnh 

 Fansipan tung chính sách miễn phí vé tàu hỏa cho 5 tỉnh 

Khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng cao khó khăn ở Lào Cai

Khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng cao khó khăn ở Lào Cai

 Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh gỗ đầu tiên trên thế giới

Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh gỗ đầu tiên trên thế giới

Đồng hồ chủ TimeProvider 4500 hỗ trợ giao diện mạng tốc độ cao lên đến 25 Gbps

Đồng hồ chủ TimeProvider 4500 hỗ trợ giao diện mạng tốc độ cao lên đến 25 Gbps

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Tin đọc nhiều

Chuyển đổi số để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân

Chuyển đổi số để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân

Khó khăn trong việc chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa: Thách thức và giải pháp

Khó khăn trong việc chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa: Thách thức và giải pháp

Thành phố Vinh sau gần hai năm triển khai đô thị thông minh

Thành phố Vinh sau gần hai năm triển khai đô thị thông minh

Chuyển đổi số rút ngắn công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa

Chuyển đổi số rút ngắn công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa

Chuyển đổi số: Xu hướng phát triển chung của Thế giới

Chuyển đổi số: Xu hướng phát triển chung của Thế giới

Chuyển đổi số trong bối cảnh AI

Chuyển đổi số trong bối cảnh AI

Kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong bối cảnh AI

Kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong bối cảnh AI

Sắp diễn ra 'Diễn đàn Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia'

Sắp diễn ra 'Diễn đàn Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia'

Chương trình 'Năng lượng và phát triển' trên kênh VTC14

Chương trình 'Năng lượng và phát triển' trên kênh VTC14

Còn nhiều rào cản trong quá trình chuyển đổi số của các cơ quan báo chí

Còn nhiều rào cản trong quá trình chuyển đổi số của các cơ quan báo chí

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019