Chuyển đổi số hiệu quả cần đẩy mạnh công tác số hóa, tái sử dụng, chia sẻ dữ liệu số

Thế Kiên
04/03/2024 20:32
D

Khi nói về những kết quả thực hiện trong nhiệm vụ, công tác chuyển đổi số (CĐS) của các bộ, ban, ngành, thành phố, địa phương (đơn vị) trong tháng 02/2024 nhìn chung đã được đẩy mạnh, nhất là việc ban hành các kế hoạch CĐS gắn với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể thực hiện, triển khai.

Dữ liệu số từng bước được đẩy mạnh

Các đơn vị đã nỗ lực đưa ra các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) công nghệ số tăng cường sáng tạo ứng dụng số để thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao năng suất lao động trong các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC), nhất là thủ tục hành chính (TTHC) gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, CĐS…

Cũng trong công tác này, kết quả đạt được ở lĩnh vực dữ liệu số được đẩy mạnh, từng bước kết nối, chia sẻ. Cụ thể, hệ thống Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đã kết nối 103 bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức ở Trung ương (cơ bản hết cơ quan cấp I); kết nối 10 cơ sở dữ liệu (CSDL), 15 hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên NDXP.

chia sẻ dữ liệu số, số hóa dữ liệu, chuyển đổi số

Các bộ, ngành cần hỗ trợ, đẩy mạnh việc chia sẻ CSDL chuyên ngành theo thời gian thực.

Các kết quả đạt được khác gồm: Dữ liệu dân cư (đồng bộ thành công 267.526.070 thông tin công dân vào dữ liệu dân cư); bảo hiểm (xác thực hơn 95,8 triệu thông tin nhân khẩu); hộ tịch (triển khai đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trực tuyến và kết nối liên thông dữ liệu thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp); đăng ký DN ( các thông tin được cập nhật liên tục theo thời gian thực và liên thông với Hệ thống đăng ký thuế); cán bộ, công chức, viên chức (kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các đơn vị).

Đối với dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình đạt 100%; giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có hơn 370 nghìn tài khoản đăng ký, hơn 7,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 1,1 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích, cung cấp 4.505 dịch vụ công trực tuyến…

Chưa dừng lại, việc triển khai thúc đẩy nguồn nhân lực số cũng đạt nhiều tích cực. Trong đó, việc phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân luôn được đẩy mạnh.

Cụ thể, Bộ TT&TT đã xây dựng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) để phổ cập kỹ năng số cho nhiều đối tượng; triển khai chương trình bồi dưỡng 500 chuyên gia chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trên nền tảng MOOCs; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho gần 172.000 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại 22/63 địa phương... Đến nay đã có gần 24 triệu lượt người truy cập khóa học phổ cập kỹ năng số.

Cùng với đó, Bộ TT&TT đã đẩy mạnh công tác bảo vệ an toàn, an ninh mạng. Đơn vị đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 862 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong công tác phát triển công dân số, đến nay Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ CCCD gắn chíp và thu nhận trên 73,8 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 52,7 triệu tài khoản (tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 71,37%); đã có 8 triệu người sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (đạt tỷ lệ 15,18%).

Cần thực hiện tốt công tác số hóa, tái sử dụng, chia sẻ dữ liệu số

Tuy nhiên, để đạt những kỳ vọng, hướng đến những kết quả tích cực, thực chất hơn nữa, yếu tố cần chính là sự đồng lòng, tích cực, nỗ lực không ngừng từ các đơn vị.

Với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai, tổng hợp, đánh giá kết quả nhiệm vụ quan trọng này, Bộ TT&TT đánh giá vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số đơn vị vẫn chưa ban hành kế hoạch thực hiện CĐS năm 2024, vì vậy cần sớm được đẩy mạnh để thực hiện; cần có giải pháp thu hẹp về khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp (để giữ chân các cán bộ chuyên trách về CNTT không nghỉ việc); tăng cường mở rộng mạng lưới điện rộng tới các đơn vị ở vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đưa ra các đề xuất, giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngày một hiệu quả, theo Bộ TT&TT, các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh việc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt công tác số hóa, tái sử dụng, chia sẻ dữ liệu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, giúp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục theo hướng người dân chỉ phải khai báo, cung cấp thông tin một lần.

Đồng thời, hoàn thành kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin trên với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và người dân về chuyển đổi số, tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc về phát triển dữ liệu chuyên ngành, phân tích xử lý dữ liệu cho các bộ, ngành.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng (địa điểm, điện lưới, …) để các DN viễn thông phủ sóng các vùng lõm sóng; đưa cáp quang tới các thôn bản, đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình. Đề nghị các địa phương rà soát, tiếp tục tổng hợp báo cáo hiện trạng thôn lõm sóng theo hướng dẫn của Bộ TT&TT.

Đặc biệt, các bộ, ngành hỗ trợ chia sẻ CSDL chuyên ngành theo thời gian thực đối với dữ liệu thuộc phạm vi quản lý để địa phương có thể khai thác, phân tích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ra quyết định; xây dựng các nền tảng dùng chung cho toàn quốc, có danh mục cụ thể và bảo đảm nhân lực để triển khai đến cấp cơ sở để các địa phương tích hợp, kết nối, khai thác hiệu quả…

Theo Ictvietnam

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Tin cùng chuyên mục

Lần đầu tiên Triển lãm quốc tế về văn phòng phẩm VietOffice 2024 được tổ chức

Lần đầu tiên Triển lãm quốc tế về văn phòng phẩm VietOffice 2024 được tổ chức

Tập đoàn VNPT và Trung ương Đoàn ký kết hợp tác chiến lược năm 2024

Tập đoàn VNPT và Trung ương Đoàn ký kết hợp tác chiến lược năm 2024

Cục Thuế Đà Nẵng thông báo cưỡng chế tài khoản nhiều doanh nghiệp theo kỳ thông báo nợ thuế tháng 3/2024

Cục Thuế Đà Nẵng thông báo cưỡng chế tài khoản nhiều doanh nghiệp theo kỳ thông báo nợ thuế tháng 3/2024

Bảo đảm nguồn lực cần thiết cho hoạt động thông tin cơ sở

Bảo đảm nguồn lực cần thiết cho hoạt động thông tin cơ sở

Các hoạt động nổi bật của Bộ TT&TT trong tháng 4/2024

Các hoạt động nổi bật của Bộ TT&TT trong tháng 4/2024

Hàn Quốc muốn thành lập bộ mới để giải quyết tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới

Hàn Quốc muốn thành lập bộ mới để giải quyết tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới

Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI)

Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI)

Hải quan Lào Cai thu ngân sách đạt gần 414 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2023

Hải quan Lào Cai thu ngân sách đạt gần 414 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2023

Cuộc đua không gian mới giữa Mỹ và Trung Quốc

Cuộc đua không gian mới giữa Mỹ và Trung Quốc

Kaspersky tổ chức Hội nghị miễn dịch không gian mạng với chủ đề ‘Hành trình của sự đổi mới’

Kaspersky tổ chức Hội nghị miễn dịch không gian mạng với chủ đề ‘Hành trình của sự đổi mới’

'Duy trì cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm ngay cả khi tích hợp AI'

'Duy trì cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm ngay cả khi tích hợp AI'

Siemens và SHTP hợp tác nâng cao kỹ năng cho nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Siemens và SHTP hợp tác nâng cao kỹ năng cho nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Tin mới cập nhật

Trao giải Cuộc thi thiết kế và cải tiến máy Smae Award 2024

Trao giải Cuộc thi thiết kế và cải tiến máy Smae Award 2024

LG trình làng loạt siêu phẩm TV 2024: Khai phóng kỷ nguyên đa tuyệt đỉnh

LG trình làng loạt siêu phẩm TV 2024: Khai phóng kỷ nguyên đa tuyệt đỉnh

APAC tăng cường kiến thức an ninh mạng trong trường học

APAC tăng cường kiến thức an ninh mạng trong trường học

42.000 tỷ đồng vừa được NHNN “bơm” ròng vào hệ thống

42.000 tỷ đồng vừa được NHNN “bơm” ròng vào hệ thống

TTC Land công bố danh sách chủ nợ tham gia hoán đổi

TTC Land công bố danh sách chủ nợ tham gia hoán đổi

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Những điều tuyệt vời đáng trải nghiệm du lịch Tây Ban Nha

Những điều tuyệt vời đáng trải nghiệm du lịch Tây Ban Nha

Điện tái tạo đã bùng nổ thế nào dưới thời nguyên cục trưởng Phương Hoàng Kim?

Điện tái tạo đã bùng nổ thế nào dưới thời nguyên cục trưởng Phương Hoàng Kim?

Trải nghiệm mùa Euro mới cùng Samsung AI TV

Trải nghiệm mùa Euro mới cùng Samsung AI TV

Cùng Sun Life Việt Nam tạo dựng tương lai

Cùng Sun Life Việt Nam tạo dựng tương lai

Chào hè, JBL ra mắt loạt loa di động và PartyBox mới

Chào hè, JBL ra mắt loạt loa di động và PartyBox mới

FUJIFILM ra mắt bộ đôi máy ảnh mới FUJIFILM X-T50 và FUJIFILM GFX100S II

FUJIFILM ra mắt bộ đôi máy ảnh mới FUJIFILM X-T50 và FUJIFILM GFX100S II

Tin đọc nhiều

Lần đầu tiên Triển lãm quốc tế về văn phòng phẩm VietOffice 2024 được tổ chức

Lần đầu tiên Triển lãm quốc tế về văn phòng phẩm VietOffice 2024 được tổ chức

Đề xuất bộ quy tắc ứng xử quốc tế nhằm chống lại thông tin giả

Đề xuất bộ quy tắc ứng xử quốc tế nhằm chống lại thông tin giả

DFLab nền tảng cân bằng về ứng cứu an toàn thông tin và điều tra số

DFLab nền tảng cân bằng về ứng cứu an toàn thông tin và điều tra số

Vĩnh Long đẩy mạnh chuyển đổi số tạo đà cho những bứt phá mới

Vĩnh Long đẩy mạnh chuyển đổi số tạo đà cho những bứt phá mới

VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?

VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?

TrustCA Timestamp - Chữ ký số xác thực thời gian đầu tiên tại Việt Nam

TrustCA Timestamp - Chữ ký số xác thực thời gian đầu tiên tại Việt Nam

Kịch bản nào cho nền kinh tế số Việt Nam trong 25 năm tới

Kịch bản nào cho nền kinh tế số Việt Nam trong 25 năm tới

Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 70 nước hàng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử

Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 70 nước hàng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử

VieON với nội dung giải trí trực tuyến chất lượng cao và chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt

VieON với nội dung giải trí trực tuyến chất lượng cao và chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt

Đà Nẵng, Cao Bằng ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước

Đà Nẵng, Cao Bằng ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước

Video xem nhiều

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Isuzu Mu-X 2021 hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại và đầy công nghệ

Isuzu Mu-X 2021 hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại và đầy công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Cô bé 14 tuổi tìm ra giải pháp mới xóa điểm mù trên xe hơi

Cô bé 14 tuổi tìm ra giải pháp mới xóa điểm mù trên xe hơi

Cận cảnh Fujifilm X-Pro3 thiết kế hoài cổ thách thức thời gian

Cận cảnh Fujifilm X-Pro3 thiết kế hoài cổ thách thức thời gian

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019