Chuyển đổi số hoạt động truyền thanh cơ sở

Đình Lượng
22/01/2021 14:56
D

Truyền thanh cơ sở là loại hình thông tin chủ lực trong hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở hiện nay. Cả nước hiện có 9.606 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở với hệ thống loa truyền thanh đến tận thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, đạt tỷ lệ phủ sóng trên 82% số hộ gia đình cả nước.

Ban biên tập Tạp chí Điện tử trích lược tham luận của Ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở - Bộ thông tin và Truyền thông tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hệ thống truyền thanh cơ sở. Ảnh: VOV.vn

Đài truyền thanh cơ sở hằng ngày phát 02 buổi (sáng, chiều) vào khung giờ nhất định, với thời lượng từ 01 đến 1,5h/buổi, tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người nghe, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Đặc trưng của truyền thanh cơ sở là thông tin có tính “cưỡng bức”, người dân khi đang lao động, sản xuất vẫn nghe được thông tin từ loa truyền thanh; nên đây là kênh thông tin đông người nghe nhất, gần dân nhất, sát dân nhất, có sức thuyết phục và hiệu quả cao, vì phát thanh viên chính là người địa phương, nói tiếng nói địa phương, phù hợp với văn hóa của người dân địa phương.

Tuy nhiên, bức tranh chung về truyền thanh cơ sở hiện nay có nhiều vấn đề cần phải quan tâm:

- Cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật của đài truyền thanh cơ sở nhiều nơi xuống cấp, công nghệ cũ, lạc hậu: Truyền thanh có dây chiếm 26,3%; truyền thanh FM chiếm 62%; có đài sử dụng cả có dây và FM chiếm 9,2%. Truyền thanh công nghệ mới sử dụng hạ tầng viễn thông, Internet (truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông) chỉ chiếm 2,5%.

- Nhân lực làm công tác truyền thanh cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm hoặc hoạt động không chuyên trách nên thường không ổn định, hiệu quả hoạt động không cao. Trong tổng số hơn 14.000 người làm công tác truyền thanh cơ sở, công chức cấp xã kiêm nhiệm chiếm 50,6%; người hoạt động không chuyên trách chiếm 49,4%.

- Nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở rất hạn chế. Đến nay vẫn còn khoảng 1.000 xã, phường chưa có đài truyền thanh. Kinh phí bảo dưỡng, duy trì hoạt động, bình quân cả nước khoảng 5 triệu đồng/năm/đài.

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tất cả các quốc gia đều phải thực hiện “chuyển đổi số” để vươn lên phát triển thịnh vượng. Lĩnh vực truyền thanh cơ sở cũng đang đứng trước vận hội mới để chuyển mình - thực hiện chuyển đổi số, hiện đại hóa để thông tin thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh tiếp cận được đến người dân nhanh nhất và nhiều nhất.

Truyền thanh cơ sở hiện là kênh thông tin lạc hậu nhất. Vì thế, có thể khẳng định, việc thúc đẩy chuyển đổi số sẽ mang lại hiệu quả cao nhất, bởi lẽ:

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền thanh cơ sở dựa trên hạ tầng viễn thông, Internet đã có sẵn nên giá thành đầu tư rẻ hơn.

- Giải quyết được bài toán thiếu nhân lực, thay thế phần lớn sức lao động trực tiếp trong quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật và sản xuất nội dung chương trình phát thanh, như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc chuyển đổi bản tin giấy sang giọng nói.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin cơ sở từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở, bảo đảm chủ động, kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân một cách chính xác, ngắn gọn; do đó giám sát được hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh ở từng địa phương và trong cả nước. Hệ thống truyền thanh cơ sở thay đổi cách thức quản lý theo hướng liên thông đồng bộ từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở.

- Thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu sáng tạo sản phẩm mới, dịch vụ mới trong lĩnh vực phát thanh, truyền thanh và có thể xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 39/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông làm cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp trong nước sản xuất, cung cấp thiết bị và các địa phương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh theo công nghệ mới. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xây dựng 03 mô hình điểm đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông ở khu vực miền núi (tại tỉnh Hòa Bình); khu vực đồng bằng và khu vực đô thị (tại tỉnh Hải Dương) để các tỉnh, thành phố tham khảo, học tập mô hình, từ đó có kế hoạch từng bước chuyển đổi hệ thống truyền thanh có dây/truyền thanh FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo tinh thần Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

Để thực hiện thành công chuyển đổi số hoạt động truyền thanh cơ sở cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào một số giải pháp sau:

(i) Địa phương bố trí nguồn lực từ ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa theo phương châm “số lượng nhiều thì dựa vào các ông nhỏ” để vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân là con em người địa phương tài trợ, đóng góp xây dựng quê hương.

(ii) Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ trong nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thiết bị truyền thanh theo công nghệ mới, chính quyền địa phương thuê lại để tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn.

(iii) Hỗ trợ nguồn lực cho những địa phương khó khăn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thông qua thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Với vai trò là một kết cấu hạ tầng quan trọng của hạ tầng kinh tế - xã hội ở cơ sở, cần phải được quan tâm đầu tư đồng bộ với các kết cấu hạ tầng khác ở cơ sở và để chuyển đổi số thành công, xin phép được kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở của cả nước, trong đó có chính sách hỗ trợ nguồn lực của Trung ương cho những địa phương khó khăn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

AR thời gian thực có thể thay đổi tương lai của cuộc gọi video

AR thời gian thực có thể thay đổi tương lai của cuộc gọi video

Tin mới cập nhật

Làm việc từ xa và những hiểm hoạ mà có thể bạn chưa biết?

Làm việc từ xa và những hiểm hoạ mà có thể bạn chưa biết?

10 tính năng iOS 16 có mặt cuối năm nay

10 tính năng iOS 16 có mặt cuối năm nay

Nền tảng bản đồ số 4D Made in Vietnam

Nền tảng bản đồ số 4D Made in Vietnam

Câu chuyện “bắt nhịp” chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê của một doanh nghiệp trẻ

Câu chuyện “bắt nhịp” chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê của một doanh nghiệp trẻ

Trung Quốc nhân bản sói Bắc cực đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc nhân bản sói Bắc cực đầu tiên trên thế giới

Các giải pháp đo kiểm Ethernet 224G của Keysight góp phần xác nhận hợp chuẩn công nghệ giao diện số tốc độ cao

Các giải pháp đo kiểm Ethernet 224G của Keysight góp phần xác nhận hợp chuẩn công nghệ giao diện số tốc độ cao

Phát động cuộc thi Giải quyết tình huống kinh doanh dành cho học sinh THPT

Phát động cuộc thi Giải quyết tình huống kinh doanh dành cho học sinh THPT

Lenovo tài trợ “Lớp học thông minh Lenovo” tại Thanh Hoá

Lenovo tài trợ “Lớp học thông minh Lenovo” tại Thanh Hoá

vivo ‘bật mí’ V25 series trước ngày ra mắt

vivo ‘bật mí’ V25 series trước ngày ra mắt

Tầm nhìn tương lai của Apple và Amazon có gì mới?

Tầm nhìn tương lai của Apple và Amazon có gì mới?

Hành trình "vượt khó" của chàng trai bại não 23 lần đi xin việc bị từ chối

Hành trình "vượt khó" của chàng trai bại não 23 lần đi xin việc bị từ chối

Tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân

Tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân

Tin đọc nhiều

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

DeFi - Khắc tinh của tội phạm công nghệ

DeFi - Khắc tinh của tội phạm công nghệ

Thị trường smartphone hoạt động thế nào 2 năm vắng bóng Huawei?

Thị trường smartphone hoạt động thế nào 2 năm vắng bóng Huawei?

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Sự thật đằng sau làn sóng #Stophateforprofit trong thời gian qua

Sự thật đằng sau làn sóng #Stophateforprofit trong thời gian qua

Video xem nhiều

Khu công nghiệp Đồng Văn 4 (Hà Nam): Nhiều công ty gây ô nhiễm không khí trên địa bàn xã Đại Cương

Khu công nghiệp Đồng Văn 4 (Hà Nam): Nhiều công ty gây ô nhiễm không khí trên địa bàn xã Đại Cương

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.