Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Hải Nguyên
08/09/2022 08:40
D

Chuyển đổi số (CĐS) đã và đang trở thành xu thế tất yếu và là vấn đề sống còn của mọi quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, nhất là trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19 hiện nay. Từ những mô hình kinh doanh hoàn toàn mới đến cách chúng ta làm việc, tiếp cận thông tin, giao tiếp hay cách quan sát thế giới... Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, quá trình CĐS vẫn đang đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn lao trong mọi ngành nghề.

Trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hay 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã xác định CĐS quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số. Đây cũng là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CĐS trong tại phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về CĐS diễn ra ngày 8/8/2022, nhấn mạnh tinh thần CĐS: "CĐS là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là, phải đẩy mạnh CĐS một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất, triển khai các nhiệm vụ toàn diện, đồng bộ, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó".

Nâng cao nhận thức về CĐS

Do đó, để CĐS thành công, bên cạnh các yếu tố về công nghệ, trước hết cần chuyển đổi nhận thức của toàn thể những người tham gia từ lãnh đạo cao nhất đến các cấp thừa hành và nhân dân trước khi hành động để tránh sai lầm.

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" nhằm mục tiêu kép vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp (DN) công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Quyết định đã xác định quan điểm: "Nhận thức đóng vai trò quyết định trong CĐS; người dân là trung tâm của CĐS; thể chế và công nghệ là động lực của CĐS; phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy CĐS nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả; bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để CĐS thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của CĐS".

Nhận thức đóng vai trò quyết định trong CĐS, CĐS giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức

Để thúc đẩy CĐS, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh về tăng cường nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức: "Người đứng đầu mà không muốn thay đổi cách làm thì sẽ không có CĐS. Người đứng đầu muốn thay đổi cách làm mà ủy quyền cho cấp phó làm CĐS thì cũng không có CĐS".

Câu chuyện của CNG Việt Nam là một ví dụ điển hình của CĐS và một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của những cánh chim đầu đàn - những CEO, những lãnh đạo của tổ chức trong công cuộc CĐS doanh nghiệp (DN). Là công ty chuyên sản xuất, vận chuyển, phân phối khí nén thiên nhiên (Compressed Natural Gas - CNG) phục vụ cho không chỉ phần lớn nhu cầu cá nhân gia đình mà còn cho cả ngành giao thông vận tải, CĐS hơn hết là công việc tất yếu mà ban lãnh đạo hơn ai hết phải thực hiện ngay và luôn.

thực chất CĐS, các cấp độ CĐS, bộ đánh giá CĐS

Ảnh: vietnamfinance.vn

Nhờ có động lực đó, cùng với sự đồng hành đến từ đội ngũ chuyên gia tư vấn của Dr.SME, CNG đã có một bước chuyển mình vô cùng lớn từ sau đại dịch và đạt được những thành tích ấn tượng. Cụ thể doanh thu quý 1 năm 2022 đạt 999 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với quý 4 năm 2021 và 55% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, sản lượng tiêu thụ khí nén đạt 274,31 triệu Sm3, đạt 113% kế hoạch (Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên của CNG).

Những câu chuyện thực thi CĐS không còn là xu hướng nữa, nó đã trở thành việc mà các CEO phải làm ngay và làm nhanh để tồn tại và phát triển. Theo ông Nguyễn Hoàng Lê, CEO và sáng lập (founder) của Dr.SME: "Chúng tôi, Dr.SME sẽ triển khai một chương trình đào tạo "Thực thi CĐS DN" dành riêng cho CEO và các thành viên Ban CĐS vào tháng 09/2022, góp phần vào công cuộc CĐS quốc gia do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động. Giờ đây, cơ hội vượt lên dẫn đầu bền vững đang nằm trong tay của những CEO có tầm nhìn, đam mê và hành động chinh phục".

3 cấp độ của CĐS

Có 3 cấp độ của CĐS, bao gồm:

Digitization (số hóa) được giải thích về mặt kỹ thuật là sự thể hiện tín hiệu, hình ảnh, âm thanh và đối tượng bằng cách tạo ra một chuỗi số, được biểu thị dưới dạng giá trị rời rạc và được biểu thị bằng số nhị phân (dưới dạng số 1 và số 0). Ví dụ, digitization đã được giới thiệu trong các mạng viễn thông từ những năm 1970, nhằm cải thiện chất lượng âm thanh cuộc gọi điện thoại, thời gian đáp ứng, dung lượng mạng, hiệu quả chi phí và tính bền vững. Quá trình digitization diễn ra ở Việt Nam là giai đoạn 1990 với các tổng đài chuyển đổi từ tương tự sang viễn thông.

"Digitalization đó là cấp độ cao hơn của digitization. Nó xảy ra với các quy trình (process) trong kinh doanh hay trong các ngành nghề. Digitalization các ngành công nghiệp và tổ chức (digitalize industries and organizations) đã cho phép các quy trình sản xuất mới và phần lớn các hiện tượng ngày nay được gọi là Internet vạn vật, Internet công nghiệp, Công nghiệp 4.0.

Digitalization các DN và tổ chức đã tạo ra các mô hình kinh doanh mới (như freemium), dịch vụ chính phủ điện tử mới, thanh toán điện tử, tự động hóa văn phòng và quy trình văn phòng không giấy tờ, sử dụng các công nghệ như điện thoại thông minh, ứng dụng web, dịch vụ đám mây, nhận dạng điện tử, blockchain, hợp đồng thông minh và tiền điện tử, và cả kinh doanh thông minh sử dụng dữ liệu lớn. Digitalization trong giáo dục đã tạo ra các khóa học điện tử elearning và MOOC. Đây cũng là bước ứng dụng CNTT hay tin học hóa theo cách nói trước đây.

thực chất CĐS, các cấp độ CĐS, bộ đánh giá CĐS

Ba cấp độ CĐS.

"Tiếp theo là digital transformation. Ở đây là khái niệm CĐS, theo wiki, là "the total and overall societal effect of digitalization" (hiệu ứng toàn thể và tổng thể về mặt xã hội của quá trình digitalization). Digital transformation dẫn đến cơ hội chuyển đổi (transform) và thay đổi mô hình kinh doanh hiện tại, mô hình tiêu dùng, cơ cấu kinh tế xã hội, các biện pháp pháp lý và chính sách, mô hình tổ chức, rào cản văn hóa, v.v.

Đánh giá mức độ trưởng thành số

Trước hết, DN cần phải xác định mình đang ở đâu trong hành trình CĐS. Hay nói cách khác, cần đánh giá mức độ trưởng thành số (digital maturity). Và chỉ sau khi DN đã xác định được tầm nhìn, mục tiêu chuyển đổi số thì lúc đó nhà tư vấn mới có thể chỉ ra DN cần làm gì (chiến lược) để thực hiện công việc khó khăn, vất vả này.

Dr.SME xây dựng và hoàn thiện mô hình trưởng thành số, tham chiếu từ nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước, đo lường toàn diện mức độ sẵn sàng CĐS của DN tổng thể trên 6 khía cạnh chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN gồm: (1) Khách hàng, (2) Chiến lược, (3) Vận hành, (4) Công nghệ, (5) Văn hóa, (6) Dữ liệu.

thực chất CĐS, các cấp độ CĐS, bộ đánh giá CĐS

Mô hình đánh giá mức độ trưởng thành số.

Số hóa là bước khởi đầu

Theo khảo sát của công ty Tài Cấu trúc và CĐS Dr. SME thì đa số các công ty mới chỉ ở mức 1, một số công ty đang ở mức 2, còn mức 3 thì rất ít công ty ở Việt Nam đạt được. Chính vì xuất phát điểm thấp nên có lẽ việc đầu tiên cần làm là số hóa hệ thống quản trị của DN và như thế bạn làm gì liên quan đến ứng dụng CNTT vào sản xuất kinh doanh đều mang lại hiệu quả cho DN.

Về ngành than, đơn cử trường hợp một công ty trong ngành là từ giữa quý I/2021, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai đã đưa phần mềm ghi biểu, thống kê chuyến trực tuyến trên Google Sheets vào thực hiện thay thế biểu giấy ghi chuyến theo giờ của máy xúc, nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, đáp ứng yêu cầu sản xuất, tăng năng suất lao động. Theo nghiên cứu của chúng tôi, đa số các công ty trong ngành than và khoáng sản mới chỉ ở mức số hóa hệ thống.

Theo chuyên gia tư vấn chiến lược và triển khai CĐS, ông Nguyễn Quang Phương, Giám đốc công ty Phúc Lai nhấn mạnh: "Không thể có được kế hoạch CĐS nếu ngay từ bước đầu tiên không biết chính xác DN của mình đang có những thông tin nào? Giá trị của nó đến đâu? Có thể lưu trữ số hóa và khai thác các thông tin này thế nào? Cho nên, yếu tố đầu tiên là phải xử lý "đống rác" dữ liệu, biến được thành "vàng" hay không thì tùy thuộc vào tài năng của chuyên gia CĐS".

Tóm lại, thay vì hô hào CĐS một cách chung chung, các tổ chức, DN cần nâng cao nhận thức cho toàn bộ người tham gia và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Sau đó là đánh giá mức độ trưởng thành số của tổ chức và thực hiện mức độ số hóa nếu ở mức khởi đầu của tiến trình CĐS.

Đào Trung Thành
Chuyên gia tư vấn CĐS, Viễn thông-CNTT

https://ictvietnam.vn/chuyen-doi-so-nhung-viec-can-lam-ngay-mot-cach-thuc-chat-20220825150956117.htm

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Sự thúc đẩy của Công nghệ tiên tiến trong quá trình tiến hóa tiếp theo của loài người

Sự thúc đẩy của Công nghệ tiên tiến trong quá trình tiến hóa tiếp theo của loài người

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Tin mới cập nhật

Chương trình 'Năng lượng và phát triển' trên kênh VTC14

Chương trình 'Năng lượng và phát triển' trên kênh VTC14

Visa hợp tác cùng SmartPay thúc đẩy các giải pháp thanh toán số tại Việt Nam

Visa hợp tác cùng SmartPay thúc đẩy các giải pháp thanh toán số tại Việt Nam

Panasonic khởi động cuộc thi 'Qua ống kính trẻ thơ 2023'

Panasonic khởi động cuộc thi 'Qua ống kính trẻ thơ 2023'

Lãi suất đầu năm 2023 vẫn 'neo' cao là do đâu?

Lãi suất đầu năm 2023 vẫn 'neo' cao là do đâu?

UNIQLO tổ chức Tuần Lễ Cảm Ơn

UNIQLO tổ chức Tuần Lễ Cảm Ơn

Dữ liệu thông tin là nguồn năng lượng mới để thúc đẩy nền kinh tế

Dữ liệu thông tin là nguồn năng lượng mới để thúc đẩy nền kinh tế

Sony 'bội thu' giải thưởng tại TIPA World Awards 2023

Sony 'bội thu' giải thưởng tại TIPA World Awards 2023

Quy hoạch điện VIII gắn phát triển năng lượng với sản xuất xanh

Quy hoạch điện VIII gắn phát triển năng lượng với sản xuất xanh

PowerShot V10: thiết bị bỏ túi dành cho nhà sáng tạo nội dung

PowerShot V10: thiết bị bỏ túi dành cho nhà sáng tạo nội dung

Đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe đường bộ cần được đồng bộ với công nghệ

Đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe đường bộ cần được đồng bộ với công nghệ

Keysight được Fira xác nhận hợp chuẩn công cụ tự động đo kiểm tuân thủ lớp vật lý PHY băng siêu rộng

Keysight được Fira xác nhận hợp chuẩn công cụ tự động đo kiểm tuân thủ lớp vật lý PHY băng siêu rộng

Wuling HongGuang Mini EV: xe điện "bình dân" sắp ra mắt tại Việt Nam

Wuling HongGuang Mini EV: xe điện "bình dân" sắp ra mắt tại Việt Nam

Tin đọc nhiều

Sự thúc đẩy của Công nghệ tiên tiến trong quá trình tiến hóa tiếp theo của loài người

Sự thúc đẩy của Công nghệ tiên tiến trong quá trình tiến hóa tiếp theo của loài người

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

Cơ quan thuế trong kỷ nguyên số

Cơ quan thuế trong kỷ nguyên số

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Industry 4.0 là gì?

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Industry 4.0 là gì?

Nên hiểu thế nào về giá dầu âm lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Nên hiểu thế nào về giá dầu âm lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019