Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quy tụ sức mạnh để xây dựng, phát triển đất nước

Ninh Gia
18/06/2021 10:14
D

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” có giá trị thực tiễn cao, giúp nhân dân, các lực lượng tiến bộ trong và ngoài nước hiểu, tin tưởng, tiếp tục yêu mến, ủng hộ chủ nghĩa xã hội, từ đó quy tụ được sức mạnh để xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2021) tạo được sự tin tưởng, yêu mến, ủng hộ chủ nghĩa xã hội của đông đảo các đảng viên, nhà nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khẳng định niềm tin, quy tụ sức mạnh

Nghiên cứu kỹ nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu, Khoa Triết học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội là rất rộng, phong phú, đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu của những người theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nhân dân và những lực lượng tiến bộ trên thế giới. Chừng nào xã hội còn có áp bức, bóc lột, bất công, nghèo đói, khủng hoảng... thì khi đó những lý tưởng xã hội chủ nghĩa không bao giờ là lạc hậu, lỗi thời hay nói cách khác nó “không bao giờ chết”. Bài viết đã lý giải rất thuyết phục, khoa học về những vấn đề cốt lõi, cơ bản, được nhiều người quan tâm như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Bài viết đã trình bày quy luật phát triển chung của chủ nghĩa xã hội song cũng thể hiện cả những nét đặc thù của Việt Nam trên hai phương diện lý luận và thực tiễn.

Theo Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu, lý luận về chủ nghĩa xã hội là một chủ đề không những rộng mà còn khó, không phải đối tượng nào cũng có thể hiểu, tiếp thu một cách đầy đủ. Qua bài viết, điều mà ông tâm đắc chính là một chủ đề khó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện bằng một văn phong trong sáng, gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục. Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu cũng khẳng định, bài viết có giá trị thực tiễn cao, giúp nhân dân, các lực lượng tiến bộ trong và ngoài nước hiểu, tin tưởng, tiếp tục yêu mến, ủng hộ chủ nghĩa xã hội, từ đó quy tụ được sức mạnh để xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để những nội dung bài viết đi vào thực tế của cuộc sống, vận dụng vào xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay, Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu cho rằng: Một trong những quy luật cơ bản của phát triển xã hội đó là lý tưởng tốt đẹp chỉ trở thành hiện thực khi nó được quần chúng nhân dân hiểu, tin và hành động, tức nó phải thâm nhập vào quần chúng. Tôi tin rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng sẽ tiếp tục khơi gợi, phát huy sức mạnh của quần chúng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu ra. Lịch sử chứng minh rằng, những giá trị mà chủ nghĩa xã hội hướng đến là khát vọng chính đáng, là động lực, là nguồn cổ vũ đối với nhân dân, các lực lượng tiến bộ xã hội đấu tranh không ngừng nghỉ.

Những giải pháp để xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay cũng như chiến lược phát triển lâu dài đã được Tổng Bí thư, được Đại hội XIII của Đảng nêu lên rất khái quát và rõ ràng. “Theo tôi, mỗi đảng viên cần học tập, làm gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, có như vậy nhân dân sẽ tin tưởng, yêu mến và cùng với Đảng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa”, Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu chia sẻ giải pháp để đưa các nội dung của bài viết đi vào thực tiễn của cuộc sống.

“Không có con đường nào khác”

“Không có con đường nào khác”, đây là khẳng định của luật sư Nguyễn Hữu Châu, nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Luật sư Nguyễn Hữu Châu cho rằng, bài viết thể hiện sự tâm huyết sâu sắc về một vấn đề có nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn: Đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây cũng là con đường mà Bác Hồ, Ðảng ta đã lựa chọn ngay từ khi thành lập và luôn khẳng định đó là mục tiêu, lý tưởng cao cả của mình để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. “Có thể nói bài viết của Tổng Bí thư rất kịp thời để cán bộ và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhất là những cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh đã và đang đi học ở nước ngoài”, Luật sư Nguyễn Hữu Châu nhấn mạnh.

Theo luật sư Nguyễn Hữu Châu, trong thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm chính là do bị lệch lạc và nguy hiểm hơn là thiếu định hướng chủ nghĩa xã hội. Do đó, cần phải hiểu vấn đề chủ nghĩa tư bản là lo cho người giàu, còn chủ nghĩa xã hội thì hướng đến nhân dân, người lao động.

Liên hệ với tình hình thực tiễn hiện nay của đất nước, luật sư Nguyễn Hữu Châu cho biết: Qua theo dõi tôi nhận thấy còn có ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chưa hình dung hết về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong chương trình hành động, chưa thật sự thể hiện sự gần gũi, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền… Tuy nhiên, nhiều đại biểu đã thể hiện được tâm huyết khắc phục những tệ nạn xã hội còn tồn tại hiện nay. Điều này cho thấy, sự nỗ lực của từng thành viên để cùng thực hiện một phần việc, cùng hướng đến con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng một cuộc sống có tình nghĩa, có tinh thần tôn sư trọng đạo, có truyền thống của cha ông trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Luật sư Nguyễn Hữu Châu cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là lời nhắc nhở mỗi người trong chúng ta cần phải nỗ lực học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; phải thường xuyên tu dưỡng, tự rèn luyện, tránh xa mọi cám dỗ để xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Nếu là cán bộ, nhất là lãnh đạo thì phải thật sự nghiêm khắc, tự chỉnh đốn bản thân mình; đối với nhân dân thì phải thật lòng, yêu quý và có lối sống gần gũi với nhân dân.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tech Awards 2022 vinh danh các Sản phẩm, Thương hiệu và Nền tảng - Ứng dụng của năm

Tech Awards 2022 vinh danh các Sản phẩm, Thương hiệu và Nền tảng - Ứng dụng của năm

PRUVenture: bệ phóng của thế hệ trẻ

PRUVenture: bệ phóng của thế hệ trẻ

Trước thềm CES 2023: Lenovo ra mắt loạt sản phẩm mới

Trước thềm CES 2023: Lenovo ra mắt loạt sản phẩm mới

Sharp mang gì tới CES 2023

Sharp mang gì tới CES 2023

Zalo AI Summit 2022: bình dân hóa Trí tuệ nhân tạo

Zalo AI Summit 2022: bình dân hóa Trí tuệ nhân tạo

Ban chấp hành Hội REV thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội VIII

Ban chấp hành Hội REV thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội VIII

FPT Techday 2022 thu hút ngàn nghìn lượt người tham dự

FPT Techday 2022 thu hút ngàn nghìn lượt người tham dự

VMF - VMD 2022: Hai sự kiện nổi bật của cộng đồng Marketing Việt Nam

VMF - VMD 2022: Hai sự kiện nổi bật của cộng đồng Marketing Việt Nam

Mừng sinh nhật 3 tuổi, UNIQLO tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Mừng sinh nhật 3 tuổi, UNIQLO tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

UNIQLO khai trương cửa hàng mới tại Thiso Mall Sala

UNIQLO khai trương cửa hàng mới tại Thiso Mall Sala

TechFest Vĩnh Phúc 2022: Hạt giống cho Tương lai tạo nền tảng cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

TechFest Vĩnh Phúc 2022: Hạt giống cho Tương lai tạo nền tảng cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

AV Show Saigon 2022 có gì mới?

AV Show Saigon 2022 có gì mới?

Tin mới cập nhật

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô sản xuất mới

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô sản xuất mới

7 xu hướng định hình doanh nghiệp trong năm 2023

7 xu hướng định hình doanh nghiệp trong năm 2023

Tin đọc nhiều

JEBO: Phát ngôn của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là hoàn toàn đúng

JEBO: Phát ngôn của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là hoàn toàn đúng

Cơ hội nhà khoa học trẻ đề xuất giải pháp giải quyết thách thức

Cơ hội nhà khoa học trẻ đề xuất giải pháp giải quyết thách thức

TechDemo Gia Lai 2019: Kết nối cung - cầu công nghệ Tây Nguyên

TechDemo Gia Lai 2019: Kết nối cung - cầu công nghệ Tây Nguyên

Nhân tài Đất Việt 2019 tôn vinh công trình Việt hoá AI

Nhân tài Đất Việt 2019 tôn vinh công trình Việt hoá AI

Đề xuất đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đề xuất đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông

Giám sát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Giám sát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Lịch cắt điện tại Hà Nội từ 12-18/10

Lịch cắt điện tại Hà Nội từ 12-18/10

Ninh Dương Lan Ngọc cùng dàn sao showbiz chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi ra mắt Lotus

Ninh Dương Lan Ngọc cùng dàn sao showbiz chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi ra mắt Lotus

Hai phương án nghỉ Tết âm lịch 2020

Hai phương án nghỉ Tết âm lịch 2020

Công nghệ quảng cáo mới và hiện đại đón đầu các hiệp định FTA

Công nghệ quảng cáo mới và hiện đại đón đầu các hiệp định FTA

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019