Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quy tụ sức mạnh để xây dựng, phát triển đất nước

Ninh Gia
18/06/2021 10:14
D

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” có giá trị thực tiễn cao, giúp nhân dân, các lực lượng tiến bộ trong và ngoài nước hiểu, tin tưởng, tiếp tục yêu mến, ủng hộ chủ nghĩa xã hội, từ đó quy tụ được sức mạnh để xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2021) tạo được sự tin tưởng, yêu mến, ủng hộ chủ nghĩa xã hội của đông đảo các đảng viên, nhà nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khẳng định niềm tin, quy tụ sức mạnh

Nghiên cứu kỹ nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu, Khoa Triết học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội là rất rộng, phong phú, đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu của những người theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nhân dân và những lực lượng tiến bộ trên thế giới. Chừng nào xã hội còn có áp bức, bóc lột, bất công, nghèo đói, khủng hoảng... thì khi đó những lý tưởng xã hội chủ nghĩa không bao giờ là lạc hậu, lỗi thời hay nói cách khác nó “không bao giờ chết”. Bài viết đã lý giải rất thuyết phục, khoa học về những vấn đề cốt lõi, cơ bản, được nhiều người quan tâm như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Bài viết đã trình bày quy luật phát triển chung của chủ nghĩa xã hội song cũng thể hiện cả những nét đặc thù của Việt Nam trên hai phương diện lý luận và thực tiễn.

Theo Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu, lý luận về chủ nghĩa xã hội là một chủ đề không những rộng mà còn khó, không phải đối tượng nào cũng có thể hiểu, tiếp thu một cách đầy đủ. Qua bài viết, điều mà ông tâm đắc chính là một chủ đề khó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện bằng một văn phong trong sáng, gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục. Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu cũng khẳng định, bài viết có giá trị thực tiễn cao, giúp nhân dân, các lực lượng tiến bộ trong và ngoài nước hiểu, tin tưởng, tiếp tục yêu mến, ủng hộ chủ nghĩa xã hội, từ đó quy tụ được sức mạnh để xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để những nội dung bài viết đi vào thực tế của cuộc sống, vận dụng vào xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay, Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu cho rằng: Một trong những quy luật cơ bản của phát triển xã hội đó là lý tưởng tốt đẹp chỉ trở thành hiện thực khi nó được quần chúng nhân dân hiểu, tin và hành động, tức nó phải thâm nhập vào quần chúng. Tôi tin rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng sẽ tiếp tục khơi gợi, phát huy sức mạnh của quần chúng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu ra. Lịch sử chứng minh rằng, những giá trị mà chủ nghĩa xã hội hướng đến là khát vọng chính đáng, là động lực, là nguồn cổ vũ đối với nhân dân, các lực lượng tiến bộ xã hội đấu tranh không ngừng nghỉ.

Những giải pháp để xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay cũng như chiến lược phát triển lâu dài đã được Tổng Bí thư, được Đại hội XIII của Đảng nêu lên rất khái quát và rõ ràng. “Theo tôi, mỗi đảng viên cần học tập, làm gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, có như vậy nhân dân sẽ tin tưởng, yêu mến và cùng với Đảng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa”, Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu chia sẻ giải pháp để đưa các nội dung của bài viết đi vào thực tiễn của cuộc sống.

“Không có con đường nào khác”

“Không có con đường nào khác”, đây là khẳng định của luật sư Nguyễn Hữu Châu, nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Luật sư Nguyễn Hữu Châu cho rằng, bài viết thể hiện sự tâm huyết sâu sắc về một vấn đề có nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn: Đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây cũng là con đường mà Bác Hồ, Ðảng ta đã lựa chọn ngay từ khi thành lập và luôn khẳng định đó là mục tiêu, lý tưởng cao cả của mình để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. “Có thể nói bài viết của Tổng Bí thư rất kịp thời để cán bộ và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhất là những cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh đã và đang đi học ở nước ngoài”, Luật sư Nguyễn Hữu Châu nhấn mạnh.

Theo luật sư Nguyễn Hữu Châu, trong thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm chính là do bị lệch lạc và nguy hiểm hơn là thiếu định hướng chủ nghĩa xã hội. Do đó, cần phải hiểu vấn đề chủ nghĩa tư bản là lo cho người giàu, còn chủ nghĩa xã hội thì hướng đến nhân dân, người lao động.

Liên hệ với tình hình thực tiễn hiện nay của đất nước, luật sư Nguyễn Hữu Châu cho biết: Qua theo dõi tôi nhận thấy còn có ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chưa hình dung hết về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong chương trình hành động, chưa thật sự thể hiện sự gần gũi, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền… Tuy nhiên, nhiều đại biểu đã thể hiện được tâm huyết khắc phục những tệ nạn xã hội còn tồn tại hiện nay. Điều này cho thấy, sự nỗ lực của từng thành viên để cùng thực hiện một phần việc, cùng hướng đến con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng một cuộc sống có tình nghĩa, có tinh thần tôn sư trọng đạo, có truyền thống của cha ông trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Luật sư Nguyễn Hữu Châu cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là lời nhắc nhở mỗi người trong chúng ta cần phải nỗ lực học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; phải thường xuyên tu dưỡng, tự rèn luyện, tránh xa mọi cám dỗ để xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Nếu là cán bộ, nhất là lãnh đạo thì phải thật sự nghiêm khắc, tự chỉnh đốn bản thân mình; đối với nhân dân thì phải thật lòng, yêu quý và có lối sống gần gũi với nhân dân.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm thương mại lớn nhất Indonesia phiên bản số: The 36th Trade Expo Indonesia digital edition

Triển lãm thương mại lớn nhất Indonesia phiên bản số: The 36th Trade Expo Indonesia digital edition

Hành trình 'Tôi yêu Tố quốc tôi' đồng hành với 650 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Hành trình 'Tôi yêu Tố quốc tôi' đồng hành với 650 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

ITU Thế giới số 2021 - Chuyển đổi số sẽ tạo ra không gian mới không có đường biên giới hạn

ITU Thế giới số 2021 - Chuyển đổi số sẽ tạo ra không gian mới không có đường biên giới hạn

ATC-2021 'Công nghệ tiên tiến cho Truyền thông' chính thức khai mạc

ATC-2021 'Công nghệ tiên tiến cho Truyền thông' chính thức khai mạc

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2021 chuẩn hoá lĩnh vực TT&TT phục vụ mục tiêu phát triển bền vững

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2021 chuẩn hoá lĩnh vực TT&TT phục vụ mục tiêu phát triển bền vững

ITU Thế giới số 2021 - Động lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn cầu

ITU Thế giới số 2021 - Động lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn cầu

Thủ tướng gửi thư chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Thủ tướng gửi thư chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

EVNICT đạt danh hiệu Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021

EVNICT đạt danh hiệu Top 10 doanh nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021

Bộ Y tế phối hợp với Facebook phát động chiến dịch truyền thông 'Tiêm vaccine - Vững niềm tin'

Bộ Y tế phối hợp với Facebook phát động chiến dịch truyền thông 'Tiêm vaccine - Vững niềm tin'

Kristen Stewart "lột xác" dịu dàng tại Liên hoan phim BFI London

Kristen Stewart "lột xác" dịu dàng tại Liên hoan phim BFI London

TP Phủ Lý (Hà Nam) tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại các khu vực nguy cơ cao

TP Phủ Lý (Hà Nam) tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại các khu vực nguy cơ cao

Công an TP.HCM: Thành lập Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu

Công an TP.HCM: Thành lập Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu

Tin mới cập nhật

Google Pixel 6 Pro – chiếc Flagship ‘siêu nhẹ’ được mong đợi nhất chính thức được ra mắt

Google Pixel 6 Pro – chiếc Flagship ‘siêu nhẹ’ được mong đợi nhất chính thức được ra mắt

Tiếng bíp khó chịu: Giải pháp hiệu quả ngăn chặn đi xe điện trên vỉa hè

Tiếng bíp khó chịu: Giải pháp hiệu quả ngăn chặn đi xe điện trên vỉa hè

Mùa lạnh ở Trung Quốc khiến giá than càng tăng cao

Mùa lạnh ở Trung Quốc khiến giá than càng tăng cao

Vắng khách, tài xế taxi “rầu rĩ” đi làm trong những ngày hoạt động trở lại

Vắng khách, tài xế taxi “rầu rĩ” đi làm trong những ngày hoạt động trở lại

'Trò chơi con mực' - 'Bom tấn' mang lại lợi nhuận 'kếch xù' cho Netflix

'Trò chơi con mực' - 'Bom tấn' mang lại lợi nhuận 'kếch xù' cho Netflix

Khủng hoảng năng lượng - Hồi chuông 'cảnh tỉnh' nhân loại trước sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch

Khủng hoảng năng lượng - Hồi chuông 'cảnh tỉnh' nhân loại trước sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch

Dòng người 'vật vã' di chuyển trên tuyến đường 'đau khổ' Hà Nội

Dòng người 'vật vã' di chuyển trên tuyến đường 'đau khổ' Hà Nội

'Vũ trụ ảo' - Hướng đi liệu có giúp Facebook tìm lại 'hào quang' trong 'bão' dồn dập

'Vũ trụ ảo' - Hướng đi liệu có giúp Facebook tìm lại 'hào quang' trong 'bão' dồn dập

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 18/10: VN-Index vẫn 'lình xình' dưới mốc kháng cự

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 18/10: VN-Index vẫn 'lình xình' dưới mốc kháng cự

Hàn Quốc yêu cầu Apple 'cởi trói' phương thức thanh toán trên App Store

Hàn Quốc yêu cầu Apple 'cởi trói' phương thức thanh toán trên App Store

Bitcoin 'công phá' mốc 60 nghìn USD do đâu?

Bitcoin 'công phá' mốc 60 nghìn USD do đâu?

Quảng Ninh: Tạm giữ 2.000 tai nghe không có nhãn hiệu

Quảng Ninh: Tạm giữ 2.000 tai nghe không có nhãn hiệu

Tin đọc nhiều

Triển lãm thương mại lớn nhất Indonesia phiên bản số: The 36th Trade Expo Indonesia digital edition

Triển lãm thương mại lớn nhất Indonesia phiên bản số: The 36th Trade Expo Indonesia digital edition

Hành trình 'Tôi yêu Tố quốc tôi' đồng hành với 650 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Hành trình 'Tôi yêu Tố quốc tôi' đồng hành với 650 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

ITU Thế giới số 2021 - Chuyển đổi số sẽ tạo ra không gian mới không có đường biên giới hạn

ITU Thế giới số 2021 - Chuyển đổi số sẽ tạo ra không gian mới không có đường biên giới hạn

Tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân là ai?

Tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân là ai?

WWDC 2021 tổ chức hoàn toàn trực tuyến để ra mắt sản phẩm đặc biệt của Apple

WWDC 2021 tổ chức hoàn toàn trực tuyến để ra mắt sản phẩm đặc biệt của Apple

Bí thư Vương Đình Huệ: Hà Nội sẽ "đi bằng hai chân" để phát triển đồng đều

Bí thư Vương Đình Huệ: Hà Nội sẽ "đi bằng hai chân" để phát triển đồng đều

Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google

Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google

Thượng tá Huỳnh Việt Hoà là ai?

Thượng tá Huỳnh Việt Hoà là ai?

Lập xuân 2020 là ngày nào?

Lập xuân 2020 là ngày nào?

Chân dung tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hưng Yên vừa mới được bổ nhiệm

Chân dung tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hưng Yên vừa mới được bổ nhiệm

Video xem nhiều

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hà Nội: Người dân cần nhiều giấy tờ hơn là 'Giấy đi đường'
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.