Học tập và làm theo gương Bác: Lan tỏa và thấm nhuần

Vân Hồ
02/11/2021 14:29
D

Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Bác đã thấm nhuần trong mỗi cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT).

Chất lượng, hiệu quả, có chiều sâu

Vận hành và xử lý sự cố hệ thống viễn thông dùng riêng, hạ tầng công nghệ thông tin của EVN trên địa bàn khu vực miền Trung-Tây Nguyên luôn an toàn, ổn định.... đó chỉ là một trong số nhiều thành tích nổi bật của chi bộ Viễn thông và Công nghệ thông tin miền Trung trực thuộc Đảng ủy Công ty Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin.

Theo Bí thư chi bộ Viễn thông và Công nghệ thông tin miền Trung Đỗ Thương thông tin, chi bộ có tổng cộng 13 đảng viên trên tổng số 27 cán bộ công nhân viên, sinh hoạt và làm việc tại 2 địa điểm: Miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chi bộ coi là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt, chất lượng, hiệu quả và có chiều sâu.

Chi bộ Viễn thông và Công nghệ thông tin miền Trung tại Đà Nẵng tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 11/1/2021

Chi bộ luôn xác định, để việc học tập đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập trung làm tốt ba nội dung đó là: một là học tập, hai là làm theo và ba là nêu gương của cán bộ và đảng viên. Để đạt được các mục tiêu đề ra, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, vai trò nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên luôn được đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, cấp ủy chi bộ và cán bộ quản lý phải luôn gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối làm việc để quần chúng, cán bộ công nhân viên noi theo; thể hiện tư tưởng vững vàng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, luôn đổi mới sáng tạo và có cách làm hay để mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Trong các nghị quyết của chi bộ cũng luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu được giao, công tác giáo dục đạo đức tư tưởng cho cán bộ đảng viên cũng được cấp uỷ chi bộ hết sức quan tâm.

Cấp ủy chi bộ, các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động gắn với nhiệm vụ được giao.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CBCNV tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, lôi cuốn sự vào cuộc của tất cả người lao động trong đơn vị.

Mặt khác nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Song song đó, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện.

“Chi bộ luôn luôn đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, chọn những vấn đề nổi cộm, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ. Qua kiểm tra, tự phê bình và phê bình kịp thời biểu dương, động viên, biểu dương những cá nhân có thành tích tốt, bảo đảm tính ổn định của tổ chức để lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ” – Bí thư Đỗ Thương khẳng định.

Ngoài ra, việc học tập được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo được chi bộ quán triệt triệt để.

Chi bộ xác định, hạt nhân là cấp ủy có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Đồng thời, cấp ủy cũng có vai trò trách nhiệm trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; nhận thức đúng tầm quan trọng của giáo dục, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Nhờ những giải pháp đưa ra cụ thể, chi tiết, kịp thời, sát thực tế, chi bộ Viễn thông & Công nghệ thông tin Miền Trung mặc dù hoạt động trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp đi lại khó khăn, thiên tai bão lũ xảy ra thường xuyên, lại đóng chân trên địa bàn xa Công ty, nhưng trong thời gian qua luôn hoàn thành tốt công việc Công ty giao phó. Chi bộ trong nhiều năm qua được Đảng ủy EVNICT xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kỹ sư công nghệ thông tin thuộc Chi bộ Trung tâm phát triển phần mềm- Đảng bộ EVNICT làm việc tại Hà Nội

Sáng tạo và tận tâm trong cách làm

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: "Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa", người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, nếu không có đạo đức làm nền tảng, làm cái căn bản thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

"Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước", "khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ".

Là một đảng viên thuộc chi bộ Phòng Tổ chức- Hành chính (EVNICT), Đảng viên Ngô Quỳnh Hoa luôn có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động. Trong công việc đồng chí luôn ý thức về công việc được giao, thực hiện cẩn thận, chỉn chu, khoa học, sâu sát, kỹ lưỡng.

Đồng chí cũng luôn đặt ra kế hoạch, mục tiêu cụ thể và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc để hoàn thành tốt công việc được giao với chất lượng tốt nhất. Đặc biệt là không né tránh khuyết điểm, mà thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu để hoàn thiện mình.

Dấu ấn rõ rệt nhất trong học tập và làm theo tư tưởng của Bác là lúc đồng chí đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ (từ tháng 5/2015 – tháng 7/2017) và Phó bí thư Chi bộ (từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2020).

Đặc điểm của chi bộ Tổ chức- Hành chính là chi bộ trực thuộc Công ty với tổng số 10 đảng viên, thực hiện rất nhiều việc khác nhau ở Công ty như công tác nhân sự, thi đua- khen thưởng, tiền lương- bảo hiểm xã hội, hành chính- quản trị, lễ tân, thư ký tổng hợp...

Kỹ sư trực điều hành toàn quốc thuộc chi bộ Viễn thông và Công nghệ thông tin miền Bắc- Đảng bộ EVNICT trong ca trực

tại phòng NOC 11 Cửa Bắc, Hà Nội

Chính vì nhiều vấn đề tổng hợp ở các lĩnh vực khác nhau, đòi hỏi phải có 1 cách đi riêng để việc học tập tư tưởng Bác được cụ thể và chi tiết, thấm nhuần trong mỗi đảng viên.

Đảng viên đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá trong tư tưởng của Bác để tuyên truyền cho đảng viên trong chi bộ đó là lựa chọn nội dung chuyên đề (theo công tác tiền lương, công tác đào tạo …) có liên quan nhiệm vụ chính trị và hạn chế của đơn vị để chi bộ tiến hành thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; kế hoạch hành động đánh giá kết quả làm theo.

Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ Phòng cụ thể, sôi nổi, chi tiết, thu hút sự quan tâm của đảng viên trong chi bộ và tạo được dấu ấn và đặc biệt so với các chi bộ trong Công ty.

Đối với đảng viên thuộc Chi bộ Viễn thông và Công nghệ thông tin miền Bắc Nguyễn Văn Thông cho biết, trách nhiệm là quan trọng nhất trong học tập theo gương Bác.

Đảng viên này luôn tâm niệm câu nói của Bác “Tinh thần trách nhiệm là nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”. Trách nhiệm chính là phần việc được giao, là điều phải làm, phải gánh vác hoặc nhận lấy về mình theo cương vị, chức trách.

Công việc hàng ngày của đồng chí là hỗ trợ cán bộ CNV cơ quan EVN sử dụng các dịch vụ và hạ tầng công nghệ thông tin EVNICT cung cấp. Đồng chí tâm niệm, phải làm cho người dùng hài lòng khi sử dụng hiệu quả công cụ làm việc gửi nhận thư Outlook Microsoft. Với việc người dùng không sử dụng được email hoặc không sử dụng hiệu quả ứng dụng email thì đều có trách nhiệm của cán bộ hỗ trợ.

Dù người dùng gọi hỗ trợ ngoài giờ hành chính, đồng chí đều tận tâm hỗ trợ hết mình qua các phương tiện hiện có, không xử lý hời hợt, không triệt để, tránh những lỗi lặp đi lặp lại nhiều lần. Theo đồng chí, đây cũng thể hiện khát khao trong công việc làm thế nào để Công ty lớn mạnh, Tập đoàn phát triển, đảm bảo được an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng thời đảng viên Thông cho biết, trong thời gian thực hiện chỉ thị của Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội, CBCNV EVN tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc trong thời gian giãn cách. Hàng loạt ứng dụng họp trực tuyến Zoom meeting, Google Meet, Webex, Skype meet, ... được đưa vào sử dụng. Các công cụ, ứng dụng để hỗ trợ máy tính từ xa được bộ phận hỗ trợ người dùng áp dụng triệt để như ứng dụng Teamviewer, ứng dụng Ultraviewer, ... Nhu cầu sử dụng phần mềm làm việc từ xa tăng đột ngột nên số lượng các công việc hỗ trợ người dùng cơ quan EVN cũng tăng cao. Công việc hỗ trợ nhiều, thường xuyên là hỗ trợ khắc phục lỗi kết nối các cuộc họp trực tuyến, khắc phục lỗi không sử dụng gửi nhận email, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu đám mây Onedrive, Google Drive, ...Mặc dù khối lượng công việc hỗ trợ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, nhưng đồng chí luôn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và tiến độ đảm bảo.

Mỗi một cá nhân trong đơn vị đều mang nhiệm vụ riêng, đó cũng là trách nhiệm và niềm tự hào khi được đóng góp và cống hiến cho sự phát triển chung. Đặc biệt, nói gắn liền với làm, không nói nhiều làm ít, nói mà không làm, làm không như nói.

“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và chính Bác đã trở thành một tấm gương sống mẫu mực, sáng ngời về đạo đức, nhân cách, tài năng, kết tinh những giá trị, phẩm chất tốt đẹp nhất, tiêu biểu cho phẩm giá, lương tâm, trí tuệ của con người Việt Nam”- ông Thông tâm sự.

Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- ủy viên dự khuyết TW Đảng- Bí thư Đảng ủy khối DNTW trao bằng khen tập thể xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho Bí thư Đảng ủy, Giám đốc EVNICT Nguyễn Minh Khiêm

Tuyên truyền đi đôi với giám sát thực hiện- Chìa khóa thành công

Là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Đảng bộ EVNICT luôn quán triệt đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua việc tuyên truyền đi đôi với giám sát thực hiện.

Thấm nhuần những tư tưởng, lời dạy của Bác, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc EVNICT Nguyễn Minh Khiêm cho biết, “việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Công ty đã được Đảng ủy Công ty kết hợp tuyên truyền xây dựng kế hoạch và giám sát tổ chức, giám sát thực hiện. Tại EVNICT, chúng tôi quán triệt nhiệm vụ của người đảng viên là phải học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu đảng viên phải tuyên truyền phổ biến, bám sát cùng với quần chúng để việc học tập này được thấm nhuần”.

Để có môi trường thực hành, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty thường xuyên đưa các nội dung của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, song song với lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, việc tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được Đảng ủy EVNICT hết sức chú trọng, đa dạng nội dung và phong phú về hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể như: Tuyên truyền trên hệ thống màn hình hiển thị, bản tin nội bộ, website Công ty, email cá nhân.

Song song với đó, triển khai học tập chuyên đề năm kết hợp với tham quan, tìm hiểu thực tế các di tích lịch sử cách mạng gắn với cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các chương trình “Về nguồn”, “Theo chân Bác” kết hợp tọa đàm học tập và làm theo Bác.

Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, sinh động, công tác tuyên truyền đã góp phần chuyển tải những nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên; thông tin những nội dung yêu cầu của phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo.

Đồng thời kiểm tra, giám sát thực hiện, khắc phục những thiếu sót và tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời, giúp mỗi đảng viên thấm nhuần tư tưởng của Người.

Đặc điểm của Đảng bộ EVNICT là đội ngũ đảng viên trẻ, chuyên về Viễn thông và Công nghệ thông tin, trình độ đảng viên và người lao động cao, công việc đặc thù có sự nhanh nhạy, hiện đại và đổi mới.

Chính vì vậy, các hoạt động của Đảng bộ, đặc biệt việc học tập theo gương Bác cũng phải đổi mới để thu hút đảng viên tham gia. Từ các câu quote “Hết việc chứ không hết giờ”, "Yêu EVNICT, yêu đồng nghiệp/ Đoàn kết tốt, cầy việc tốt"; "Không nêu lý do, chỉ show kết quả/ Không nêu vấn đề, chỉ nói về giải pháp"; "Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước/ Cùng nhau chúng ta là đại dương EVNICT" đến những đổi mới trong các phong trào học tập và làm theo gương Bác đã thể hiện sự quan tâm, truyền cảm hứng đến CBCNV trong Công ty của lãnh đạo đơn vị.

Kỹ sư thuộc Trung tâm phát triển phần mềm- Đảng bộ EVNICT làm việc tại Hà Nội

Đáng chú ý, Đảng bộ EVNICT còn lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giải quyết kịp thời có hiệu quả những khó khăn, vấn đề nổi cộm của đơn vị.

Đảng ủy EVNICT đã lãnh đạo các bộ phận sản xuất vận hành các hệ thống công  nghệ thông  tin, viễn thông dùng riêng đảm bảo liên tục 24/7, từ đó góp phần tích cực ổn định các mặt hoạt động của ngành trong mùa dịch.

Ngay từ đầu năm 2021, Đảng bộ EVNICT xác định phải nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Tập đoàn giao; Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng bộ EVNICT đoàn kết, thực hiện mục tiêu tổng quát, toàn diện về xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời xây dựng và phát triển EVNICT là đơn vị đầu mối của EVN trong nghiên cứu, xây dựng, triển khai và vận hành ổn định, tin cậy hệ thống viễn thông dùng riêng, công nghệ thông tin, tự động hóa và điều khiển; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác điều hành sản xuất và kinh doanh điện năng của EVN theo nguyên tắc công nghệ đi trước một bước, lấy người dùng làm trung tâm.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVNICT đã ban hành Nghị quyết công tác năm 2021 và xác định chủ đề năm “Chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, quản trị của EVNICT phục vụ toàn diện các hoạt động của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” để lãnh đạo Công ty đảm bảo các hoạt động sản xuất, quản trị nội bộ của EVNICT và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng an toàn, liên tục, ổn định phục vụ công tác điều hành sản xuất của Tập đoàn; kiện toàn cơ cấu tổ chức đơn vị, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hoạt động hiệu quả để thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu EVN giao phó.

Tính đến tháng 10/2021, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số EVN giao EVNICT thực hiện 12 nhiệm vụ, trong đó Công ty đã hoàn thành 04 nhiệm vụ, đang thực hiện 07 nhiệm vụ. Với 92 nhiệm vụ về chuyển đổi số mà EVN giao, Công ty đã hoàn thành 11 nhiệm vụ và đang tiếp tục hoàn thiện theo tiến độ EVN giao, phấn đấu đến năm 2022, EVN cơ bản hoàn thành chuyển đổi số.

Khi vấn đề được nghiên cứu chi tiết, có đích đến rõ ràng, thì các bước đi cụ thể sẽ rành mạch và đạt được nhiều thành tích. Năm 2015 và năm 2019, 2020, đảng bộ EVNICT được Đảng ủy EVN tặng Giấy khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Số chi bộ đảng trực thuộc hàng năm được công nhận trong sạch, vững mạnh đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của Trung ương, không có tổ chức đảng yếu kém; Tỷ lệ  đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều đạt 100%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt tỷ lệ theo quy định.

Đảng bộ EVNICT đã vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tặng Bằng khen, là tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020. Đây là tập thể duy nhất thuộc Đảng bộ EVN được tuyên dương.

Có môi trường thực hành và được lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc thì những tư tưởng của Bác sẽ không phải là lý luận suông mà đi vào thực tiễn cuộc sống và sinh ra trái ngọt. Thấm nhuần và phát huy tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác trong việc làm và đời sống hàng ngày chính là việc học tập cụ thể và sâu sắc nhất lời dạy của Người.

Đảng bộ Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 10/2021, Đảng bộ EVNICT có 128 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên dự bị, 29 đảng viên là nữ.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông, vận tải, công nghiệp hỗ trợ

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông, vận tải, công nghiệp hỗ trợ

Tổng cục Hải quan triển khai chiến dịch Con Rồng Mekong 6 trên phạm vi toàn ngành

Tổng cục Hải quan triển khai chiến dịch Con Rồng Mekong 6 trên phạm vi toàn ngành

Generali Việt Nam tham gia hành trình '1831 km xuyên Việt, gây quỹ cho em'

Generali Việt Nam tham gia hành trình '1831 km xuyên Việt, gây quỹ cho em'

Tạp chí Kinh tế Việt Nam ra mắt chuyên mục Kinh tế xanh và Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Việt Nam ra mắt chuyên mục Kinh tế xanh và Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam

HanoiPlas 2024: Cơ hội lớn cho ngành nhựa và cao su Việt Nam

HanoiPlas 2024: Cơ hội lớn cho ngành nhựa và cao su Việt Nam

Hơn 7.000 cú sét được ghi nhận tại Hà Nội và vùng lân cận trong sáng nay

Hơn 7.000 cú sét được ghi nhận tại Hà Nội và vùng lân cận trong sáng nay

Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Đồng bằng sông Hồng

Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Đồng bằng sông Hồng

Phát động Cuộc thi Marketing xã hội Social Pioneers 2024

Phát động Cuộc thi Marketing xã hội Social Pioneers 2024

Quảng Trị: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Vì Hoà bình năm 2024

Quảng Trị: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Vì Hoà bình năm 2024

Sài Gòn Summit 2024: Phác thảo tương lai công nghệ Việt Nam

Sài Gòn Summit 2024: Phác thảo tương lai công nghệ Việt Nam

Gần 900 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự Vietbuild HaNoi 2024

Gần 900 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự Vietbuild HaNoi 2024

Tin mới cập nhật

4 tiêu chí chọn nền tảng họp trực tuyến dành cho doanh nghiệp

4 tiêu chí chọn nền tảng họp trực tuyến dành cho doanh nghiệp

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

BYD lần đầu tiên tổ chức tuần lễ lái thử tại Việt Nam

BYD lần đầu tiên tổ chức tuần lễ lái thử tại Việt Nam

Cùng MyTV xem trọn VCK Euro 2024

Cùng MyTV xem trọn VCK Euro 2024

mobiEdu: công cụ giảng dạy thông minh, tiên phong giáo dục số

mobiEdu: công cụ giảng dạy thông minh, tiên phong giáo dục số

Thế Giới Di Động và Xiaomi Việt Nam tiếp tục chung tay mang Redmi 13 đến tay người dùng

Thế Giới Di Động và Xiaomi Việt Nam tiếp tục chung tay mang Redmi 13 đến tay người dùng

Visa tiếp tục đồng hành cùng chuỗi sự kiện 'Ngày không tiền mặt' năm 2024

Visa tiếp tục đồng hành cùng chuỗi sự kiện 'Ngày không tiền mặt' năm 2024

PTIT bắt tay VINAI: Giải cơn khát nhân lực AI chất lượng cao

PTIT bắt tay VINAI: Giải cơn khát nhân lực AI chất lượng cao

JBL Soundgear Frames: kính nghe nhạc 2 trong 1

JBL Soundgear Frames: kính nghe nhạc 2 trong 1

Cần tăng cường cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế báo số

Cần tăng cường cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế báo số

Cuộc chơi mới của Jeep: Renegade xe điện dưới 25.000 USD hứa hẹn gây bão

Cuộc chơi mới của Jeep: Renegade xe điện dưới 25.000 USD hứa hẹn gây bão

Tưng bừng lễ hội Không tiền mặt 2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tưng bừng lễ hội Không tiền mặt 2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tin đọc nhiều

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông, vận tải, công nghiệp hỗ trợ

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông, vận tải, công nghiệp hỗ trợ

Tổng cục Hải quan triển khai chiến dịch Con Rồng Mekong 6 trên phạm vi toàn ngành

Tổng cục Hải quan triển khai chiến dịch Con Rồng Mekong 6 trên phạm vi toàn ngành

Khởi động bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Make in Vietnam xuất sắc 2022

Khởi động bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Make in Vietnam xuất sắc 2022

Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Chân dung tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng

Chân dung tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng

Các Bộ trưởng ITU: “Covid-19 kích hoạt bước ngoặt cho kỷ nguyên kỹ thuật số”

Các Bộ trưởng ITU: “Covid-19 kích hoạt bước ngoặt cho kỷ nguyên kỹ thuật số”

EVN phấn đấu đến năm 2025 dịch vụ khách hàng điện đạt nhóm ASEAN 3

EVN phấn đấu đến năm 2025 dịch vụ khách hàng điện đạt nhóm ASEAN 3

JEBO: Phát ngôn của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là hoàn toàn đúng

JEBO: Phát ngôn của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là hoàn toàn đúng

VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021

VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019