Các tiêu chuẩn và quy định về tương thích điện từ tại Việt Nam

Đào Công
02/11/2020 11:50
D

Tại Việt Nam, tương thích điện từ có thể coi là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng hàng hóa điện, điện tử. 

Ban biên tập Tạp chí Điện tử trích lược Báo cáo số 1 giới thiệu các tiêu chuẩn và quy định về tương thích điện từ được báo cáo tại "Hội thảo về an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ" đã được Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phối hợp cùng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT tổ chức vừa qua.

Trong Pháp Lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 43/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 về Bưu chính Viễn thông đã nhắc đến vấn đề về quản lý Tương thích điện tại Điều 69, mục 3, chương 4. Mặc dù chỉ là những quy định chung nhất nhưng cũng đã phẩn nào thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đến vấn đề Tương thích điện từ ngay từ giai đoạn đầu. Đến năm 2009, Luật Tần số Vô tuyến điện được hoàn thiện và phê duyệt tại kì họp thứ 6, Quốc hội khóa XII năm 2009 đã đưa ra những quy định về Quản lý về tương thích điện từ ở Điều 15, Chương 3 giúp việc định hướng quản lý tương thích điện từ được thống nhất, rõ ràng và chặt chẽ. Từ đó đến nay, các Quy định, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn về quản lý tương thích điện từ trường dần dần được ban hành, cập nhật và sửa đổi để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Đất nước.

Thiết bị đo kiểm vô tuyến điện, EMC

Về lý thuyết. Tương thích điện từ là khả năng thiết bị điện, điện tử hoạt động bình thường trong môi trường điện từ và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị khác. Dễ dàng có thể nhận thấy hiện nay các mạch điện tử có cấu trúc phức tạp và tốc độ xử lí nhanh xuất hiện ở mọi nơi phục vụ nhu cầu của con người làm gia tăng mức độ phát xạ điện từ vào môi trường. Khi mức độ phát xạ điện từ đạt đến mức giới hạn, nó có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động của bản thân thiết bị và các thiết bị lân cận, có thể là mối nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Vì vậy, kiểm soát phát xạ điện từ và tăng tính miễn nhiễm với môi trường điện từ nhiễu loạn xung quanh đã dần trở thành tiêu chí quan trọng trong ngành công nghệ thiết bị điện tử.

Kỷ nguyên của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 đã, đang và sẽ làm thay đổi các khái niệm căn bản của kinh tế, xã hội. Máy móc, thiết bị điện tử trở nên ngày càng thông minh, hiểu được mệnh lệnh của con người; có khả năng hoạt động độc lập và kết nối vạn vật.

Các lĩnh vực vật lý và lĩnh vực số, lĩnh vực kinh tế vật chất và kinh tế số đang hoà nhập lại. Chính sự bùng nổ về số lượng và sự đa dạng của các loại máy móc, thiết bị điện tử cùng với mật độ sử dụng chúng ngày càng nhiều đã dẫn đến vấn đề tương thích điện từ - EMC được quan tâm nhiều hơn.

Thiết bị sản phẩm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông cần phải được cấp phép đúng theo quy định trước khi được đưa ra thị trường hoặc thông quan. Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý quá trình cấp phép thiết bị. Việc cấp phép này đảm bảo rằng các thiết bị sử dụng tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, đáp ứng tính tương thích điện từ cũng như phải tuân thủ các quy định của nhà nước và pháp luật. Các sản phẩm này nằm trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư 11/2020/TTBTTTT ngày 14/05/2020 và phải đáp ứng các quy chuẩn/ tiêu chuẩn tương ứng về tương thích điện từ.

Các quy chuẩn/tiêu chuẩn về tương thích điện từ do Bộ Khoa học Công nghệ cùng Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng. Về mặt kiểm soát tương thích điện từ cho các thiết bị thông tin và truyền thông, ta có các tiêu chuẩn/quy chuẩn sau:

Các tiêu chuẩn quốc gia:

- TCVN 7189:2009: Thiết bị Công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyếnGiới hạn và phương pháp đo.

- TCVN 8241-4-2:2009: Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện.

- TCVN 8241-4-3:2009: Tương thích điện từ - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến.

- TCVN 8241-4-5:2009: Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-5 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với xung.

- T CVN 8241-4-6:2009: T ương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến.

- TCVN 8241-4-8:2009: Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-8 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn.

- TCVN 8241-4-11:2009: Tương thích điện từ - Phần 4-11 : Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp.

- TCVN 8235:2009: Tương thích điện từ (EMC) – Thiết bị mạng Viễn thông – Yêu cầu về tương thích điện từ.

- TCVN 9373: 2012: Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hìnhYêu cầu về tương thích điện từ

- TCVN 7909-4-2:2015: Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện.

- TCVN 7909-4-3:2015: Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyến.

- TCVN 7909-4-6:2015: Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn cảm ứng bởi trường tần số vô tuyến.

- TCVN 7909-4-8:2015: Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8: Phương pháp đo và thử - Thử miễn nhiễm đối với từ trường tần số công nghiệp

- TCVN 7909-1-2:2016: Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung – Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ

- TCVN 7317: 2003: Thiết bị công nghệ thông tin. Đặc tính miễn nhiễm. Giới hạn và phương pháp đo.

- TCVN 7600:2010: Mãy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp- Đặc tính nhiễu tần số Radio – Giới hạn và phương pháp đo.

Các quy chuẩn quốc gia:

- QCVN 17: 2010/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự

- QCVN 18:2014/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện.

- QCVN 29:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM).

- QCVN 30:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM).

- QCVN 31:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T.

- QCVN 71: 2013/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình.

- QCVN 72: 2013/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp.

- QCVN 77: 2013/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ của máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2.

- QCVN 86:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động

- QCVN 93:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây.

- QCVN 94:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng.

- QCVN 96:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự li ngắn dải tần từ 9kHz đến 40 GHz.

- QCVN 100:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)

- QCVN 103: 2016/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lập và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE.

- QCVN 106: 2016/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất

- QCVN 112:2017/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng.

- QCVN 113:2017/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT.

- QCVN 114:2017/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ.

- QCVN 118:2018/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị đa phương tiện – yêu cầu phát xạ.

- QCVN 119:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải.

Việc kiểm soát chất lượng tương thích điện từ ở Việt Nam hiện nay nhận được nhiều sự quan tâm của Nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng liên tục cập nhật sửa đổi giúp nâng cao khả năng quản lý của các cơ quan chức năng cũng như chất lượng sản phẩm. Các nghị định, hương dẫn, thông tư liên quan đến chất lượng sản phẩm và thử nghiệm EMC đều rất cụ thể, tạo điều kiện rõ ràng cho các đơn vị liên quan triển khai. Trong tương lai, cần tăng cường thêm các yêu cầu thử nghiệm và xã hội hóa quá trình chứng nhận nhằm đảm bảo chất lượng tương thích điện từ của các thiết bị điện, điện tử; giảm các nguy cơ can nhiễu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tài liệu tham khảo

[1] https://mic.gov.vn/
[2] http://rfd.gov.vn/

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô sản xuất mới

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô sản xuất mới

Luật giao dịch điện tử 2005 cần sửa đổi để tạo hành lang pháp lý vận hành môi trường số

Luật giao dịch điện tử 2005 cần sửa đổi để tạo hành lang pháp lý vận hành môi trường số

Luật giao dịch điện tử 2005 còn rất nhiều "kẽ hở" về an ninh thông tin

Luật giao dịch điện tử 2005 còn rất nhiều "kẽ hở" về an ninh thông tin

Luật Giao dịch điện tử 2005 đã không còn phù hợp với sự phát triển của thời đại công nghệ số

Luật Giao dịch điện tử 2005 đã không còn phù hợp với sự phát triển của thời đại công nghệ số

Sẽ sửa đổi, thay thế Luật Giao dịch điện tử năm 2005

Sẽ sửa đổi, thay thế Luật Giao dịch điện tử năm 2005

Tết âm lịch 2023 người lao động có thể được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tết âm lịch 2023 người lao động có thể được nghỉ bao nhiêu ngày?

Ban hành Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ban hành Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Những quy định mới liên quan đến lĩnh vực ô tô có hiệu lực từ tháng 9/2022

Những quy định mới liên quan đến lĩnh vực ô tô có hiệu lực từ tháng 9/2022

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Dùng vượt hạn mức đất người sở hữu sẽ bị đánh thuế cao

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Dùng vượt hạn mức đất người sở hữu sẽ bị đánh thuế cao

Bãi bỏ quy định tỷ lệ nội địa hóa ô tô do không còn phù hợp với thực tiễn phát triển

Bãi bỏ quy định tỷ lệ nội địa hóa ô tô do không còn phù hợp với thực tiễn phát triển

Hà Nội: Chỉ phê duyệt trung tâm thương mại đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng giao thông

Hà Nội: Chỉ phê duyệt trung tâm thương mại đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng giao thông

Hà Nội xác minh tài sản, thu nhập cá nhân tại 12 đơn vị theo hình thức bốc thăm

Hà Nội xác minh tài sản, thu nhập cá nhân tại 12 đơn vị theo hình thức bốc thăm

Tin mới cập nhật

World Mobile Broadband & ICT 2023: Vinh danh các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu 2023

World Mobile Broadband & ICT 2023: Vinh danh các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu 2023

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Tin đọc nhiều

Thống đốc NHNN: Triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% là nhiệm vụ trọng tâm

Thống đốc NHNN: Triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% là nhiệm vụ trọng tâm

Cửa hàng tiện lợi chỉ bán cho khách trong bán kinh 500m - Bất khả thi trong thực tế

Cửa hàng tiện lợi chỉ bán cho khách trong bán kinh 500m - Bất khả thi trong thực tế

Quốc hội 'chốt' phim trên không gian mạng phải tiền kiểm và hậu kiểm

Quốc hội 'chốt' phim trên không gian mạng phải tiền kiểm và hậu kiểm

Chỉ số nộp thuế sẽ tiếp tục cải thiện khi áp dụng hóa đơn điện tử

Chỉ số nộp thuế sẽ tiếp tục cải thiện khi áp dụng hóa đơn điện tử

Hai CSDL quốc gia dân cư và đất đai sẽ triển khai thực tế từ đầu năm 2020

Hai CSDL quốc gia dân cư và đất đai sẽ triển khai thực tế từ đầu năm 2020

Chính phủ điện tử được kỳ vọng bứt phá khi vai điều hành sang Bộ TT&TT

Chính phủ điện tử được kỳ vọng bứt phá khi vai điều hành sang Bộ TT&TT

Phát triển năng lượng thông minh: Ưu tiên chiến lược trong chuyển đổi số quốc gia

Phát triển năng lượng thông minh: Ưu tiên chiến lược trong chuyển đổi số quốc gia

Hà Nội: Nghịch lý nước sạch cấp tận nhà nhưng người dân không dùng!

Hà Nội: Nghịch lý nước sạch cấp tận nhà nhưng người dân không dùng!

Giáo dục sẽ là dịch vụ công được yêu cầu không dùng tiền mặt đầu tiên

Giáo dục sẽ là dịch vụ công được yêu cầu không dùng tiền mặt đầu tiên

Doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc trong sử dụng hoá đơn điện tử

Doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc trong sử dụng hoá đơn điện tử

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019