Đường dây 500kV mạch 3: Còn gặp những vướng mắc gì?

Điền Minh
15/02/2020 06:17
D

Tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2) đang trong giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, hiện nay đang gặp nhiều vướng mắc cản trở đến tiến độ dự án. PV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB).

Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB

PV: Thưa ông, tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3 đang gấp rút, nhưng vướng mắc trong BT-GPMB đang là lý do chính khiến tiến độ của dự án chưa đáp ứng kế hoạch đặt ra?

Ông Nguyễn Đức Tuyển: Đúng là đến thời điểm mặt, công tác BT-GPMB đang là trở ngại lớn nhất đối với dự án. Tính đến nay phần móng kê kiểm đạt 99%, công tác bàn giao mặt bằng đạt 78%. CPMB đặt ra tiến độ bàn giao các vị trí móng về cơ bản hoàn thành trong cuối tháng 2/2020 và nửa đầu tháng 3/2020. Các vị trí móng điều chỉnh theo thiết kế và các vị trí vướng, khó giải quyết sẽ cố gắng phấn đấu bàn giao vào cuối tháng 3/2020.

Đối với phần hành lang tuyến, đến nay đã kê kiểm đạt 70%, chi trả tiền đạt 40%. Tiến độ kê kiểm CPMB phấn hoàn thành toàn bộ trong tháng 3/2020 và phê duyệt chi trả tiền  hoàn thành trong tháng 4/2020, nửa đầu tháng 5/2020 đối với những vị trí khó khăn. Tuy nhiên, việc chi trả tiền và bàn giao mặt bằng sẽ ưu tiên, phù hợp với tiến độ kéo dây theo từng khoảng néo đã đủ điều kiện để thi công, các khoảng néo theo nhà thầu đăng ký kéo dây, đảm bảo tiến độ tổng thể cho dự án.

PV: Trong một số địa phương chậm bàn giao mặt bằng thì vẫn có những địa phương làm tốt như Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum đã hoàn thành 100% mặt bằng. Vậy những địa phương này có giải pháp gì làm nhanh như vậy, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Tuyển: Tất cả các địa phương có dự án đi qua đã vào cuộc và triển khai rất quyết liệt, tuy nhiên một vài tỉnh do đồng thời điều hành nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn nên còn nhiều tồn tại về GPMB, điển hình như tỉnh Quảng Nam, Tp.Đà Nẵng. Đối với các địa phương này, CPMB thường xuyên cử lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát để xử lý công việc và báo cáo thường xuyên cho Ban chỉ đạo, tuy nhiên kết quả vẫn còn nhiều hạn chế.

Đối với những địa phương làm tốt như Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum (đã hoàn thành 100% mặt bằng) ngay từ ban đầu, các ngành các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát những vướng mắc dự kiến sẽ vướng mắc để họp, lấy ý kiến xin cấp thẩm quyền có chủ trương giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh quan tâm sâu sát, điều hành từng bộ phận chuyên môn theo định kỳ trong các cuộc họp giao ban của tỉnh ủy, ủy ban để có những chỉ đạo kịp thời. Các cấp chính quyền địa phương cấp huyện vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo phòng ban, bộ phận làm công tác BT-GPMB xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai theo tiến độ. Định kỳ có báo cáo các vướng mắc và đề xuất cách xử lý từng vụ việc.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ của các địa phương tương đối rõ ràng và phù hợp thực tế. Cán bộ tham gia công tác BT-GPMB của địa phương tương đối trách nhiệm với công việc, tích cực xử lý những vướng mắc, không để kéo dài. Ngoài ra còn có sự đồng thuận cao của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ông Nguyễn Đức Tuyển trao đổi với các nhà thầu thi công trên công trường đường dây 500kV mạch 3

PV:  Một số địa phương chậm tiến độ cho rằng vướng mắc trong thủ tục chuyển đổi đất rừng. Xin ông cho biết cụ thể hơn vướng mắc này tại các địa phương?

Ông Nguyễn Đức Tuyển: Nhiều địa phương hiện nay gặp vướng mắc trong thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng rừng (CMĐSDR), đặc biệt thủ tục chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang đất xây dựng dự án phức tạp, chuyển qua lại rất nhiều Bộ như: NN&PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư), nhiều cấp để kiểm tra rà soát, thời gian kéo dài ảnh hưởng lớn đến tiến độ phê duyệt đầu tư xây dựng dự án.

Dự án và diện tích CMĐSDR phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 5-10 năm của tỉnh/thành được Chính phủ phê duyệt, ban hành Nghị quyết và phù hợp kế hoạch sử dụng đất được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hằng năm. Nội dung này thường gặp vướng mắc do các dự án thường không được UBND tỉnh cập nhật trong quy hoạch sử dụng đất 5 -10 năm và diện tích đất chủ đầu tư đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho dự án tại các tỉnh chỉ là phần thu hồi đất tại phần móng trụ nên diện tích xin CMĐSDR cả hành lang sẽ không tương ứng. Ngoài ra, cũng chưa có quy định hay hướng dẫn nào của cấp có thẩm quyền cho việc diện tích CMĐSRD cần phải thu hồi đất trong hành lang an toàn. Đối với đất rừng trong hành lang tuyến, sau khi chuyển đổi vẫn giao cho chủ rừng quản lý và sử dụng.

Ngoài ramột số dự án cụ thể gần đây nhất, Bộ NN&PTNT có ý kiến tại văn bản số 3644/BNN-TCLN ngày 27/5/2019, cụ thể: “..... nếu phải CMĐSDR thì chỉ xem xét, đề xuất chấp thuận chủ trương CMĐSDR tại các vị trí móng cột điện và phù hợp với chỉ tiêu được duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất; phần diện tích hành lang tuyến, chủ dự án phải nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, thiết kế chiều cao cột điện của các dự án đường dây truyền tải, đảm bảo khoảng cách an toàn theo đúng yêu cầu của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP để không ảnh hưởng và phải chặt hạ cây trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc khu vực hành lang tuyến”.

Đối với Dự án ĐD 500 kV mạch 3 do các thủ tục đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương, nên thủ tục triển khai tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất rừng cũng phải làm đầy đủ thủ tục theo quy định, thời gian từ khi trình Hồ sơ để nộp tiền trồng rừng thay thế và làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng mất khoảng 6-8 tháng.

Công ty CP Sông Đà 11 thi công vị trí cột 158 đường dây 500kV mạch 3 (thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình)

PV: Là đơn vị quản lý, xây dựng các dự án điện ông có kiến nghị gì về chuyển đổi thủ tục đất rừng khi dự án đó đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư?

Ông Nguyễn Đức Tuyển: Các dự án lưới điện truyền tải thường đi qua khu vực đồi núi nên đi qua đất rừng rất nhiều. Chính vì vậy chúng tôi kiến nghị Bộ NN&PTNT nghiên cứu, tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi rừng và đất rừng các loại để xây dựng các dự án đường dây truyền tải điện đã có trong Quy hoạch được duyệt, với lý do: Đây là các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội, anh ninh năng lượng Quốc gia. Trong quá trình nghiên cứu đầu tư xây dựng, chủ đầu tư và UBND tỉnh/huyện/xã đã nghiên cứu các giải pháp để tránh tối đa các khu dân cư, khu quân sự, khu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đã thực hiện giải pháp nâng cao cột để hạn chế tối đa diện tích rừng ảnh hưởng. Hướng dẫn và hỗ trợ UBND các tỉnh trong việc thực hiện CMĐSDR các loại cho các dự án truyền tải trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận cho các dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng khi diện tịc này phù hợp với kế hoạch sửu dụng đất được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Cho phép EVN và các đơn vị trực thuộc EVN được giao làm chủ đầu tư các dự án truyền tải điện chủ động lập, trình cấp thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án có liên quan đến rừng.

UBND các tỉnh chỉ đạo cho Sở NN&PTNT và Sở TN&MT cập nhật danh mục dự án và diện tích đất rừng cần chuyển đổi để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Phối hợp và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để chủ đâu tư có cơ sở thực hiện CMĐSDR theo quy định. UBND Tỉnh có chủ trương cho phép ngành điện được mở tạm các đường phục vụ thi công qua rừng và chủ đầu tư hoàn trả lại mặt bằng sau khi hoàn tất công việc.

Chính phủ, thống nhất về mặt nguyên tắc cho tất cả các dự án đường dây truyền tải điện (đã có trong Quy hoạch điện và kế hoạch sử dụng đất được duyệt) được phép chuyển đổi rừng và đất rừng các loại để xây dựng các dự án đường dây truyền tải điện (kể cả móng và hành lang tuyến). Giao cho UBND tỉnh được phép chuyển CMĐSDR các loại cho các dự án truyền tải trên địa bàn tỉnh quản lý và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc tuân thủ theo các quy định về bảo vệ và phát triển rừng;

PV: Thưa ông, nếu các địa phương trong tháng 3 hoàn thành mặt bằng thì tháng 6/2020 dự án có cơ bản đáp ứng được tiến độ không thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Tuyển: Với tiến độ GPMB được các địa phương tích cực giải quyết để bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2020 (kể cả hành lang tuyến an toàn) thì sẽ điều hành để đáp ứng được tiến độ đào đúc móng theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc dựng cột, kéo dây gặp một số rủi ro như dự án còn vướng mắc liên quan một số gói thầu cung cấp cột thép do khối lượng lớn nên chậm khoảng 2 tháng, đến tháng 3 mới cung cấp đươc. Các gói thầu cung cấp cách điện tiến độ trong tháng 4, nhưng phải sang tháng 5 mới bàn giao đủ. Gói thầu cung cấp tụ điện sẽ bắt đầu bàn giao từ tháng 7-9/2020.

Công tác thi công dựng cột, kéo dây tập trung vào thời điểm tháng 3-6/2020 chủ yếu là lực lượng trèo cao, hơn nữa lực lượng trèo cao của các đơn vị xây lắp còn phải triển khai nhiều dự án trên cả nước.

Với các rủi ro trên, chúng tôi đang cập nhật công tác BT-GPMB, cung cấp VTTB và tính toán lại tiến độ để báo cáo EVNNPT, báo cáo EVN để xem xét chỉ đạo, hỗ trợ.

CPMB xác định rất rõ việc chậm tiến độ dự án này làm ảnh hưởng việc cấp điện cho miền Nam từ năm 2020 và những năm tiếp theo khi các dự án nguồn điện phía Nam (ngoài EVN) chậm tiến độ nên CPMB đang đốc thúc các nhà thầu khẩn trương thi công kể cả trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

PV: Xin cảm ơn ông!

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc

Thủ tướng đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc

Thủ tướng: Bảo đảm cả phương án cách ly toàn thành phố Hà Nội, TP HCM

Thủ tướng: Bảo đảm cả phương án cách ly toàn thành phố Hà Nội, TP HCM

Hà Nội: Nộp thuế điện tử đẩy lùi dịch COVID-19

Hà Nội: Nộp thuế điện tử đẩy lùi dịch COVID-19

Ôtô tải hạng nhỏ, xe bán tải có được coi là xe con từ 1/7?

Ôtô tải hạng nhỏ, xe bán tải có được coi là xe con từ 1/7?

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn tiền nộp thuế và thuê đất lên 80.000 tỷ

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn tiền nộp thuế và thuê đất lên 80.000 tỷ

Bộ GD&ĐT đặt quy chuẩn để công nhận kết quả dạy và học online mùa dịch COVID-19

Bộ GD&ĐT đặt quy chuẩn để công nhận kết quả dạy và học online mùa dịch COVID-19

Hạn chế chuyển tuyến khám chữa bệnh về Bệnh viện Bạch Mai

Hạn chế chuyển tuyến khám chữa bệnh về Bệnh viện Bạch Mai

Thủ tướng: Virus sẽ lan nhanh hơn hành động nếu chúng ta không thực hiện quyết liệt

Thủ tướng: Virus sẽ lan nhanh hơn hành động nếu chúng ta không thực hiện quyết liệt

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam đang ở thế "trong đánh ra, ngoài đánh vào"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam đang ở thế "trong đánh ra, ngoài đánh vào"

Khai báo mất giấy phép lái xe để “trốn phạt” bị xử lý thế nào?

Khai báo mất giấy phép lái xe để “trốn phạt” bị xử lý thế nào?

Thất nghiệp tăng vì COVID-19, Bộ muốn xây dựng website việc làm quốc gia

Thất nghiệp tăng vì COVID-19, Bộ muốn xây dựng website việc làm quốc gia

Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo từ 24/3

Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo từ 24/3

Tin mới cập nhật

Cách khắc phục lỗ hổng bảo mật thư viện ATMFD.DLL của hệ điều hành Windows

Cách khắc phục lỗ hổng bảo mật thư viện ATMFD.DLL của hệ điều hành Windows

Thủ tướng đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc

Thủ tướng đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc

Thêm 200 nghìn USD cho cộng đồng startup chống dịch COVID-19

Thêm 200 nghìn USD cho cộng đồng startup chống dịch COVID-19

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 lưu động cho người dân quanh bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 lưu động cho người dân quanh bệnh viện Bạch Mai

EVN nghiên cứu miễn/giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng

EVN nghiên cứu miễn/giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng

Zoom tự ý gửi thông tin cho Facebook mà không có sự đồng ý của người dùng

Zoom tự ý gửi thông tin cho Facebook mà không có sự đồng ý của người dùng

COVID-19 khiến các tổ chức tội phạm tại châu Âu phải thay đổi cách thức "truyền thống"

COVID-19 khiến các tổ chức tội phạm tại châu Âu phải thay đổi cách thức "truyền thống"

COVID-19 đã làm thay đổi cách sinh hoạt hàng ngày của người Hà thành như thế nào?

COVID-19 đã làm thay đổi cách sinh hoạt hàng ngày của người Hà thành như thế nào?

PC Thừa Thiên Huế: Mỗi CBCNV dành 1,5 ngày lương chung tay phòng, chống dịch COVID-19

PC Thừa Thiên Huế: Mỗi CBCNV dành 1,5 ngày lương chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Kênh Tiktok Bộ Y tế cùng toàn dân dịch COVID-19

Kênh Tiktok Bộ Y tế cùng toàn dân dịch COVID-19

Tin mới nhất về dịch COVID-19 ở Việt Nam: 27 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hà Nội

Tin mới nhất về dịch COVID-19 ở Việt Nam: 27 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hà Nội

Tin chứng khoán lúc 9h ngày 30/3: VN-Index tiếp tục "lao dốc" mất gần 35 điểm ngay khi mở cửa

Tin chứng khoán lúc 9h ngày 30/3: VN-Index tiếp tục "lao dốc" mất gần 35 điểm ngay khi mở cửa

Tin đọc nhiều

Thủ tướng đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc

Thủ tướng đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc

Thủ tướng: Bảo đảm cả phương án cách ly toàn thành phố Hà Nội, TP HCM

Thủ tướng: Bảo đảm cả phương án cách ly toàn thành phố Hà Nội, TP HCM

Hà Nội: Nộp thuế điện tử đẩy lùi dịch COVID-19

Hà Nội: Nộp thuế điện tử đẩy lùi dịch COVID-19

Bộ GD&ĐT đặt quy chuẩn để công nhận kết quả dạy và học online mùa dịch COVID-19

Bộ GD&ĐT đặt quy chuẩn để công nhận kết quả dạy và học online mùa dịch COVID-19

Bộ GD&ĐT chỉ đạo chuẩn bị điều kiện để đón học sinh trở lại trường sau dịch nCoV

Bộ GD&ĐT chỉ đạo chuẩn bị điều kiện để đón học sinh trở lại trường sau dịch nCoV

Mức lương cơ sở sẽ được tăng lên bao nhiêu kể từ ngày 7/1

Mức lương cơ sở sẽ được tăng lên bao nhiêu kể từ ngày 7/1

Ứng dụng lưới điện thông minh tại Việt Nam: Cần sớm ban hành khung pháp lý

Ứng dụng lưới điện thông minh tại Việt Nam: Cần sớm ban hành khung pháp lý

VCCI: Cần loại bỏ giá điện, xăng dầu khỏi danh mục bí mật Nhà nước

VCCI: Cần loại bỏ giá điện, xăng dầu khỏi danh mục bí mật Nhà nước

AI - Chìa khoá vạn năng mở cửa tương lai công nghệ Việt Nam

AI - Chìa khoá vạn năng mở cửa tương lai công nghệ Việt Nam

Taxi truyền thống đứng trước nguy cơ bị "khai tử"

Taxi truyền thống đứng trước nguy cơ bị "khai tử"

Video xem nhiều

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới, kiểu dáng mạnh mẽ, công nghệ đột phá

Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới, kiểu dáng mạnh mẽ, công nghệ đột phá

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Ferrari 488 Pista chứng minh McLaren 720S không phải là bất khả chiến bại

Ferrari 488 Pista chứng minh McLaren 720S không phải là bất khả chiến bại

Audi RS4 Avant điều chỉnh động cơ để tạo ra 513 mã lực, tiếng nổ như phản lực

Audi RS4 Avant điều chỉnh động cơ để tạo ra 513 mã lực, tiếng nổ như phản lực

Ford F-Series 6 × 6 gã khổng lồ giận dữ phun khói vẫn không thể ""Bò" lên dốc

Ford F-Series 6 × 6 gã khổng lồ giận dữ phun khói vẫn không thể ""Bò" lên dốc

Những cảnh báo gây tranh cãi về mức bức xạ tần số của các smartphone

Những cảnh báo gây tranh cãi về mức bức xạ tần số của các smartphone

Vết thương hở mau lành nhờ chiếu tia lạnh Plasma

Vết thương hở mau lành nhờ chiếu tia lạnh Plasma

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G
07/12/2019
REV-ECIT 2019: Thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng
07/12/2019
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể làm trò đùa trong việc thí điểm xử lý nước thải sông Tô Lịch của tổ chức Nhật Bản
06/12/2019
Chủ tịch JEBO: Sẽ đầu tư 100% chi phí xử lý toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây
03/12/2019
Sở Y tế Hà Nội: Nước sạch Sông Đà đã an toàn
21/10/2019
Công ty nước sạch Sông Đà sẽ xem xét trách nhiệm khi được hỏi về lời "xin lỗi"
17/10/2019
Hai chủ sở hữu “khủng” của Nước sạch Sông Đà bị ảnh hưởng, cổ phiếu tụt giảm
17/10/2019
PVOIL Cup 2019 chính thức khởi tranh - Vượt lên thử thách
28/09/2019
iOS 13: Những trải nghiệm đầu tiên sau khi cài đặt bản chính thức được Apple công bố
20/09/2019
An Giang: Rộn ràng lễ hội đua bò vùng bảy núi chùa Rô
18/09/2019
Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ
10/09/2019
Hà Nội khai trương hệ thống sóng điện từ hội tụ không xâm lấn điều trị ung thư
29/08/2019
Thủ tướng Mahathir Mohamad: 'Xe đẹp, khoẻ nhưng tiếc mới được lái 100km/h'
28/08/2019
Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?
26/08/2019
Giải đua xe địa hình Việt Nam VOC đổi tên thành PVOIL Cup, khai mạc ngày 28/9/2019
21/08/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
Fadil không bung túi khí khi va chạm gốc cây tại Hải Dương: Vinfast nói gì?
18/08/2019
VNPT xin triển khai thử nghiệm 5G tại TP Hồ Chí Minh từ tháng 9/2019
12/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc trong sử dụng hoá đơn điện tử
23/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó