Nhiều chính sách ưu đãi đấu thầu trong Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

Thế Kiên
05/03/2024 18:46
D

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Trong đó, Nghị định đã quy định chi tiết về nguyên tắc ưu đãi trong đầu thầu cùng nhiều ưu đãi.

Theo Điều 4 của Nghị định, nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi có lợi nhất cho nhà thầu. Trường hợp tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều được hưởng ưu đãi như nhau hoặc tất cả các nhà thầu đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không cần tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng.

Đối với gói thầu hỗn hợp, việc tính ưu đãi căn cứ tất cả các đề xuất của nhà thầu trong các phần công việc tư vấn, cung cấp hàng hóa, xây lắp. Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi có đề xuất chi phí trong nước (chi phí tư vấn; phi tư vấn; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam; xây lắp) từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu. Và để được hưởng ưu đãi, nhà thầu phải chứng minh nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu.

Đặc biệt, trong các vần quy định về ưu đãi, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP đã quy định chi tiết ưu đãi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước (Điều 8); ưu đãi đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam (Điều 9); ưu đãi đối với sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (Điều 10).

Ảnh minh họa.

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước, Nghị định quy định rõ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định thì không cần phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 6 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Sản phẩm đổi mới sáng tạo đó sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định. Trường hợp sản phẩm đổi mới sáng tạo là dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước, khi tham dự thầu trong nước, quốc tế được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định.

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, Nghị định quy định rõ, đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam sẽ không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 5 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Các công nghệ chuyển giao thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư, danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật được ưu đãi thêm là không phải đáp ứng yêu cầu về xác nhận vận hành thành công, thời gian sản phẩm đã được sử dụng đảm bảo yêu cầu chất lượng được người sử dụng xác nhận.

Bên cạnh đó, nhà thầu cũng được sử dụng cam kết chất lượng sản phẩm của bên chuyển giao công nghệ; các tài liệu, kết quả thử nghiệm của bên chuyển giao công nghệ để chứng minh tính kiểm chứng và phù hợp hoặc theo giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ được cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài các nội dung ưu đãi được nêu trên, các yêu cầu khác về năng lực, kinh nghiệm, chất lượng hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật… sẽ được quy định trên cùng mặt bằng đánh giá đối với tất cả nhà thầu tham gia. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung đối với nhà thầu được hưởng ưu đãi, gồm: tăng thời gian bảo hành, tăng cường công tác kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và thử nghiệm xuất xưởng, cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì và các nội dung khác để đảm bảo độ tin cậy của hàng hóa trong quá trình vận hành.

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, sẽ không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề với gói thầu đang xét khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được nhà thầu sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 5 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không quá 7 năm tính đến thời điểm đóng thầu. Đồng thời được hưởng thêm ưu đãi đối với phần chuyển giao công nghệ từ đơn vị khác nếu có.

Khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định sẽ không phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 6 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ, nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, phải cung cấp căn cứ xác định là Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư.

Về ưu đãi đối với sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương, Nghị định quy định rõ, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương theo quy định của pháp luật được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Căn cứ tính chất của gói thầu và nhu cầu sử dụng, chủ đầu tư được quy định trong hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu yêu cầu về kỹ thuật để mua sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương trên cơ sở tuân thủ quy định tại điểm k khoản 6 Điều 16 và khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu; được quy định trong công thức xác định giá đánh giá để ưu tiên đối với sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương.

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Tin cùng chuyên mục

42.000 tỷ đồng vừa được NHNN “bơm” ròng vào hệ thống

42.000 tỷ đồng vừa được NHNN “bơm” ròng vào hệ thống

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Quyết liệt xử lý sim rác, tài khoản không chính chủ

Quyết liệt xử lý sim rác, tài khoản không chính chủ

Đề xuất không tước chứng chỉ hành nghề với đăng kiểm viên lĩnh án treo

Đề xuất không tước chứng chỉ hành nghề với đăng kiểm viên lĩnh án treo

Ngân Hàng: 4 trường hợp tài khoản thanh toán bị phong tỏa là gì?

Ngân Hàng: 4 trường hợp tài khoản thanh toán bị phong tỏa là gì?

Nghị định số 49/2024/NĐ-CP: Bước đột phá trong quản lý hoạt động thông tin cơ sở

Nghị định số 49/2024/NĐ-CP: Bước đột phá trong quản lý hoạt động thông tin cơ sở

Bộ TT&TT đưa ra dự thảo quy định chặt chẽ về thành lập doanh nghiệp cho cựu quan chức

Bộ TT&TT đưa ra dự thảo quy định chặt chẽ về thành lập doanh nghiệp cho cựu quan chức

Miễn giảm hơn 25 nghìn tỷ đồng tiền thuế, thuê đất 4 tháng đầu năm

Miễn giảm hơn 25 nghìn tỷ đồng tiền thuế, thuê đất 4 tháng đầu năm

 Đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh ra sao?

Đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh ra sao?

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Quy định về giá gói thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Quy định về giá gói thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Cần thúc đẩy hoạt động cho vay phục vụ tiêu dùng và đời sống

Cần thúc đẩy hoạt động cho vay phục vụ tiêu dùng và đời sống

Tin mới cập nhật

Trao giải Cuộc thi thiết kế và cải tiến máy Smae Award 2024

Trao giải Cuộc thi thiết kế và cải tiến máy Smae Award 2024

LG trình làng loạt siêu phẩm TV 2024: Khai phóng kỷ nguyên đa tuyệt đỉnh

LG trình làng loạt siêu phẩm TV 2024: Khai phóng kỷ nguyên đa tuyệt đỉnh

APAC tăng cường kiến thức an ninh mạng trong trường học

APAC tăng cường kiến thức an ninh mạng trong trường học

42.000 tỷ đồng vừa được NHNN “bơm” ròng vào hệ thống

42.000 tỷ đồng vừa được NHNN “bơm” ròng vào hệ thống

TTC Land công bố danh sách chủ nợ tham gia hoán đổi

TTC Land công bố danh sách chủ nợ tham gia hoán đổi

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Những điều tuyệt vời đáng trải nghiệm du lịch Tây Ban Nha

Những điều tuyệt vời đáng trải nghiệm du lịch Tây Ban Nha

Điện tái tạo đã bùng nổ thế nào dưới thời nguyên cục trưởng Phương Hoàng Kim?

Điện tái tạo đã bùng nổ thế nào dưới thời nguyên cục trưởng Phương Hoàng Kim?

Trải nghiệm mùa Euro mới cùng Samsung AI TV

Trải nghiệm mùa Euro mới cùng Samsung AI TV

Cùng Sun Life Việt Nam tạo dựng tương lai

Cùng Sun Life Việt Nam tạo dựng tương lai

Chào hè, JBL ra mắt loạt loa di động và PartyBox mới

Chào hè, JBL ra mắt loạt loa di động và PartyBox mới

FUJIFILM ra mắt bộ đôi máy ảnh mới FUJIFILM X-T50 và FUJIFILM GFX100S II

FUJIFILM ra mắt bộ đôi máy ảnh mới FUJIFILM X-T50 và FUJIFILM GFX100S II

Tin đọc nhiều

42.000 tỷ đồng vừa được NHNN “bơm” ròng vào hệ thống

42.000 tỷ đồng vừa được NHNN “bơm” ròng vào hệ thống

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Quyết liệt xử lý sim rác, tài khoản không chính chủ

Quyết liệt xử lý sim rác, tài khoản không chính chủ

Đề xuất không tước chứng chỉ hành nghề với đăng kiểm viên lĩnh án treo

Đề xuất không tước chứng chỉ hành nghề với đăng kiểm viên lĩnh án treo

Ngân Hàng: 4 trường hợp tài khoản thanh toán bị phong tỏa là gì?

Ngân Hàng: 4 trường hợp tài khoản thanh toán bị phong tỏa là gì?

Bộ KH&ĐT đề xuất đưa cơ quan báo chí vào diện được miễn, giảm thuế

Bộ KH&ĐT đề xuất đưa cơ quan báo chí vào diện được miễn, giảm thuế

Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô

Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô

Nhà xe có thể sẽ được lùi thời hạn buộc lắp camera hành trình thêm 6 tháng

Nhà xe có thể sẽ được lùi thời hạn buộc lắp camera hành trình thêm 6 tháng

Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng

Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng

Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số

Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số

Video xem nhiều

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Isuzu Mu-X 2021 hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại và đầy công nghệ

Isuzu Mu-X 2021 hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại và đầy công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Cô bé 14 tuổi tìm ra giải pháp mới xóa điểm mù trên xe hơi

Cô bé 14 tuổi tìm ra giải pháp mới xóa điểm mù trên xe hơi

Cận cảnh Fujifilm X-Pro3 thiết kế hoài cổ thách thức thời gian

Cận cảnh Fujifilm X-Pro3 thiết kế hoài cổ thách thức thời gian

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019