51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm lệ phí thực hiện DVCTT

Tuấn Nam
30/01/2024 08:00
D

Sự khởi năm mới, tháng 1/2024, khi nói về những kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia của các đơn vị trên cả nước thực sự đã có những ghi nhận, tích cực.

Việc tăng cường nguồn nhân lực số xã hội được đẩy mạnh

Ghi nhận trong sự khởi sắc tích cực đó phải kể đến chính là kết quả việc xây dựng nguồn dữ liệu số quốc gia luôn được tăng cường. Cụ thể, tổng giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trong tháng 01/2024 (từ 01/01/2024 - 20/01/2024) đạt 30.919.657 giao dịch thành công, trung bình hàng ngày có khoảng 1,54 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP.

Cũng trong kết quả chung này, đơn vị điển hình thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu bao gồm: Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp...

Trong đó, Bộ Công an đã kết nối với 15 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương; tiếp nhận 1.428.643.166 yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin; 594.474.786 yêu cầu đồng bộ thông tin công dân, đồng bộ thành công 266.892.808 thông tin công dân vào dữ liệu dân cư.

BHXH đã xác thực hơn 95,6 triệu thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý, đồng thời, phối hợp với Bộ Công an chia sẻ thử nghiệm thông tin sổ BHXH, thông tin khám chữa bệnh BHYT để đưa lên ứng dụng VNeID.

Bộ Nội vụ đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các bộ, ngành, địa phương và đang tập trung hỗ trợ một số bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC.

Bộ Tư pháp đã kết nối liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, giúp dữ liệu được đồng bộ, thống nhất, giảm thời gian tác nghiệp cho công chức làm công tác hộ tịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được về mặt dữ liệu, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của các đơn vị cũng ngày càng nâng lên. Đã có 100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục DVCTT; tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình đạt 100%; tỷ lệ DVCTT (trên tổng TTHC) chiếm 81,05%; tỷ lệ DVCTT toàn trình (trên tổng TTHC) chiếm 48,23%.

Thực hiện miễn giảm phí, lệ phí thực hiện DVCTT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023, Công văn 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023, đến nay, đã có 51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện DVCTT, nhằm thu hút người dân tham gia DVCTT.

Dịch vụ công trực tuyến

Nhân viên điểm Bưu điện huyện Quan Sơn, Thanh Hoá hướng dẫn khách hàng đăng ký cấp mới, cấp đổi Hộ chiếu.

Riêng đối với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân phục vụ chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC, có 06/20 bộ, ngành, 46/63 địa phương hoàn thành kết nối kho dữ liệu; kết nối, tích hợp 12/250 TTHC (đạt 4,8%) đang thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chưa dừng lại ở những kết quả trên, đối với kết quả việc tăng cường nguồn nhân lực số xã hội đã được Bộ TT&TT tích cực đẩy mạnh. Theo đó, Bộ TT&TT đã hỗ trợ 11 bộ, ngành và 43 địa phương sử dụng miễn phí Nền tảng MOOCS; triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đến 63/63 tỉnh, thành phố; thành lập 80,7 nghìn Tổ CNSCĐ, gần 379.000 thành viên tham gia Tổ CNSCĐ cấp xã, thôn, phố.

Đặc biệt, về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong tháng 01/2024, Bộ TT&TT đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 950 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 33% so với tháng 12/2023 (1.418 cuộc), giảm 23% so với cùng kỳ tháng 01/2023 (1.234 cuộc).

Cần tập trung thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Tuy nhiên, trong những kết quả tích cực trên, theo Bộ TT&TT, vẫn còn những hạn chế tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần các bộ ngành, địa phương chung tay giải quyết như 136 thôn chưa có điện lưới, hoặc đã có điện nhưng điện không đảm bảo cho hoạt động của trạm BTS; một số thôn có địa hình khó khăn, chi phí đầu tư truyền dẫn điện, cáp quang và xây dựng trạm tại những khu vực này tốn kém.

Các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, tập trung thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin, giấy tờ một lần (tỷ lệ số hóa hồ sơ tại các bộ, ngành chỉ đạt 28,59%, tại các địa phương đạt 39,48%); việc khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa tại các bộ, ngành chỉ đạt 0,19%; các địa phương mới đạt 9,52%...

Từ những hạn chế, vướng mắc nêu trên, đồng thời, nhằm giúp, hỗ trợ các đơn vị nâng cao hiệu quả cho công tác, nhiệm vụ quan trọng này, Bộ TT&TT đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để các đơn vị tập trung triển khai trong tháng 02/2024 như Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2024. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo CĐS các bộ, tỉnh khẩn trương ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2024 để cụ thể hóa các nhiệm vụ Ủy ban giao.

Các đơn vị tiếp tục ban hành, triển khai có hiệu quả các chính sách giảm phí, lệ phí, nhất là giảm thời gian giải quyết TTHC để khuyến khích người dân, DN sử dụng DVCTT; tiếp tục kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với các bộ, ngành địa phương và Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh việc CĐS theo hướng thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai CĐS.

Cùng với đó, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cả 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

“Đặc biệt, cần huy động mọi nguồn lực, người dân và doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ CĐS; các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phối hợp triển khai”, Bộ TT&TT đề xuất.

Theo Ictvietnam

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp của chuyên gia WIPO vào việc xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Đóng góp của chuyên gia WIPO vào việc xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Đã có 12 tỉnh thành xây dựng thành công mini app

Đã có 12 tỉnh thành xây dựng thành công mini app

Chữ ký số - Chìa khóa xây dựng chính quyền điện tử

Chữ ký số - Chìa khóa xây dựng chính quyền điện tử

Vai trò then chốt của mạng 5G trong phát triển chính phủ điện tử

Vai trò then chốt của mạng 5G trong phát triển chính phủ điện tử

'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

FPT đồng hành Chính phủ và Doanh nghiệp, khai thác ‘mỏ vàng’ dữ liệu

FPT đồng hành Chính phủ và Doanh nghiệp, khai thác ‘mỏ vàng’ dữ liệu

Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh

Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh

Thông qua Luật Giao dịch điện tử - Khi hành lang pháp lý bắt nhịp công nghệ

Thông qua Luật Giao dịch điện tử - Khi hành lang pháp lý bắt nhịp công nghệ

Hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức chính thức khai trương

Hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức chính thức khai trương

Tin mới cập nhật

Keysight giới thiệu công cụ đo đối chuẩn hàng đầu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Keysight giới thiệu công cụ đo đối chuẩn hàng đầu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Home Credit và Thế Giới Di Động ký kết hợp tác chiến lược

Home Credit và Thế Giới Di Động ký kết hợp tác chiến lược

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về công nghệ thông tin và mã nguồn mở châu Á

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về công nghệ thông tin và mã nguồn mở châu Á

Khám phá Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - dành riêng cho những vị chủ nhân đặc biệt

Khám phá Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - dành riêng cho những vị chủ nhân đặc biệt

Schneider Electric và NVIDIA tái định nghĩa tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu AI

Schneider Electric và NVIDIA tái định nghĩa tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu AI

Sắp diễn ra Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Sắp diễn ra Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Prudential Việt Nam kiên định với mục tiêu ‘kinh doanh có trách nhiệm’

Prudential Việt Nam kiên định với mục tiêu ‘kinh doanh có trách nhiệm’

Dyson giới thiệu công nghệ AR thông minh mới giúp làm sạch “không tì vết”

Dyson giới thiệu công nghệ AR thông minh mới giúp làm sạch “không tì vết”

Ứng dụng AI trong chuyển đổi hoạt động phát triển sản phẩm

Ứng dụng AI trong chuyển đổi hoạt động phát triển sản phẩm

Keysight và Q-CTRL hợp tác tăng tốc phần mềm hạ tầng lượng tử

Keysight và Q-CTRL hợp tác tăng tốc phần mềm hạ tầng lượng tử

Keysight và AMD tái định nghĩa đo đối chuẩn hiệu năng hạ tầng đám mây và biên mạng

Keysight và AMD tái định nghĩa đo đối chuẩn hiệu năng hạ tầng đám mây và biên mạng

Tin đọc nhiều

Chữ ký số - Chìa khóa xây dựng chính quyền điện tử

Chữ ký số - Chìa khóa xây dựng chính quyền điện tử

Vai trò then chốt của mạng 5G trong phát triển chính phủ điện tử

Vai trò then chốt của mạng 5G trong phát triển chính phủ điện tử

'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Thái Bình: 398 dịch vụ công mức độ 4 được triển khai từ năm 2020

Thái Bình: 398 dịch vụ công mức độ 4 được triển khai từ năm 2020

Chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ để phòng chống dịch COVID-19

Chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ để phòng chống dịch COVID-19

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019