Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong thời đại 4.0

Phạm Anh
02/09/2019 12:06
D

Vào những ngày mùa Thu của 74 năm về trước, từ Khu Giải phóng Tân Trào, lệnh tổng khởi nghĩa đã được truyền đi khắp cả nước. Hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã đứng lên khởi nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Hơn 70 năm trôi qua, trong thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa, toàn cầu hóa, đặc biệt là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu đổi mới sáng tạo có vai trò, tính chất quyết định cho sự hưng thịnh của đất nước. Đây cũng chính là sự tiếp nối và nâng cao truyền thống cách mạng, đặc biệt là kế thừa ý nghĩa lịch sử từ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – xây dựng đất nước độc lập, dân chủ.

Dấu mốc lịch sử - mở ra thời đại Hồ Chí Minh

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho biết, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 đã chấm dứt vĩnh viễn chế độ cũ và khẳng định sự ra đời một chế độ mới, chế độ dân chủ nhân dân.

Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền.

Với đường lối đổi mới, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế.

“Đấy là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại nhất từ hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam chúng ta,  mở ra một thời đại mới – thời đại cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và tiến lên xã hội chủ nghĩa, hay chúng ta vẫn gọi đó là thời đại Hồ Chí Minh”, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc nói.

Theo các chuyên gia, đã có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra sau chiến thắng của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Đó là việc Đảng ta đã biết chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ mạnh, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, từ đó làm thay đổi lực lượng giữa ta và địch, tạo ra thời cơ cách mạng để đưa cuộc cách mạng đến thành công. Để giữ vững chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã dựa chắc vào nhân dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để đấu tranh thắng lợi với thù trong giặc ngoài.

Đó là Đảng ta đã nắm bắt được thời cơ, đề ra được những quyết định chính xác và kịp thời. Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định Tổng khởi nghĩa đúng lúc, thể hiện cụ thể trong Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3/1945 “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc phát đi đêm 13/8/1945. Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của nhân dân ta trong Cách mạng Tháng Tám được nhân lên gấp bội, đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trong phạm vi cả nước trong thời gian ngắn.

Phát huy tinh thần cách mạng trong thời kỳ mới

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cũng nhìn nhận, trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, Việt Nam tuyên bố với toàn thế giới xây dựng đất nước độc lập, dân giàu nước mạnh… Trong 74 năm qua, chúng ta đã bền gan, bền chí, quyết tâm đến cùng để phấn đấu, thực hiện theo đúng theo Tuyên ngôn đó.

“Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, từ đó mở ra thời đại Hồ Chí Minh. Tôi thuộc về thế hệ sinh ra cùng với Cách mạng Tháng Tám, lớn lên trong kháng chiến, trưởng thành trong hòa bình và được phát triển trong sự nghiệp đổi mới của Đảng. Chúng tôi luôn tự dặn lòng phải thực hiện những chỉ dẫn của Bác để trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng”, GS. TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ.

Ông cũng lưu ý, sau bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nước ta phải bước ngay vào cuộc kháng chiến 9 năm, lúc đó Bác Hồ kêu gọi chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

“Chúng ta đã hoàn thành vẻ vang cuộc kháng chiến chống Pháp từ tinh thần đoàn kết, từ khát vọng giành độc lập của dân tộc”, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc nói.

Sau đó, miền Bắc bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm làm cơ sở, nền tảng, hậu phương lớn để tiến hành cuộc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 20 năm với muôn vàn khó khăn, gian khổ. Có những thời điểm đế quốc Mỹ mang bom B52 rải thảm ở Thủ đô Hà Nội định đưa chúng ta trở về thời kỳ đồ đá. Nhưng với tinh thần yêu nước, với khát khao cháy bỏng có nền độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng... chúng ta đã giành thằng lợi hết sức vĩ đại, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc phân tích.

Trong quá trình đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, có những thời kỳ chúng ta gặp vô cùng khó khăn. Đó là giai đoạn những năm cuối thập kỷ 70, nửa đầu thập kỷ 80, đất nước bị bao vây, bị cấm vận, rất nhiều khó khăn do cơ chế quản lý của chúng ta chưa phù hợp. Song chúng ta đã dũng cảm đối mới, và Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới đổi mới thành công.

“Chặng đường chúng ta đã đi qua thực sự đưa đất nước vượt ra khỏi vòng đói nghèo lạc hậu. Có những lúc khó khăn tưởng không thể vượt qua nhưng chúng ta đã có những bước phát triển… Đó cũng chính là những cơ sở để chúng ta tiếp tục đổi mới để tiến lên”, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh.

Phát huy thắng lợi và những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám, trong những năm gần đây Đảng, Nhà nước đã phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng đổi mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Với đường lối đổi mới, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh thế giới, trong nước hiện đã khác nhiều so với hơn 70 năm trước, đổi mới sáng tạo có vai trò, tính chất quyết định.

“Nếu như không đổi mới, không sáng tạo thì sẽ lạc hậu, bị đẩy lại phía sau và không loại trừ khả năng bị phụ thuộc vào những nước mạnh… Do đó, yêu cầu đổi mới sáng tạo trở thành nhu cầu hết sức bức thiết dù trước kia yêu cầu này cũng được Đảng và Nhà nước chú trọng”, GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc nói và tin tưởng với sự kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, dưới sự chỉ đạo của Đảng, đặc biệt với một Chính phủ kiến tạo, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu “đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phồn vinh, hạnh phúc, gia nhập nhóm các quốc gia thu nhập cao với GPD đạt 45.000 USD/người/năm” mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng đặt ra.

Theo Ictnews

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Dell Technologies châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản có Chủ tịch mới

Dell Technologies châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản có Chủ tịch mới

Facebook 'cán mốc' 2 tỉ người dùng bất chấp các cáo buộc làm lộ thông tin

Facebook 'cán mốc' 2 tỉ người dùng bất chấp các cáo buộc làm lộ thông tin

'Khai xuân bứt phá - Quà tặng trao tay' với nhiều phần quà giá trị

'Khai xuân bứt phá - Quà tặng trao tay' với nhiều phần quà giá trị

Du xuân chùa Trăm Gian - Cổ tự được ba đời vua sắc phong

Du xuân chùa Trăm Gian - Cổ tự được ba đời vua sắc phong

PV GAS PMC - Mùa đông ấm áp, Năm mới bình an

PV GAS PMC - Mùa đông ấm áp, Năm mới bình an

UBND thị trấn Đại Nghĩa chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

UBND thị trấn Đại Nghĩa chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

UBND xã Đồng Thịnh chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

UBND xã Đồng Thịnh chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

Huyện uỷ - UBND huyện Nga Sơn chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

Huyện uỷ - UBND huyện Nga Sơn chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương chúc mừng năm mới xuân Quý Mão 2023

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương chúc mừng năm mới xuân Quý Mão 2023

Nâng tỉ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để tăng cường an sinh

Nâng tỉ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để tăng cường an sinh

"Tết trao yêu thương - Nhẹ vốn đậm lời”

"Tết trao yêu thương - Nhẹ vốn đậm lời”

Tin mới cập nhật

World Mobile Broadband & ICT 2023: Vinh danh các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu 2023

World Mobile Broadband & ICT 2023: Vinh danh các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu 2023

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Tin đọc nhiều

Vụ 39 người thiệt mạng ở Anh: Một số tài khoản Facebook thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận

Vụ 39 người thiệt mạng ở Anh: Một số tài khoản Facebook thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận

Để Việt Nam mơ giấc mơ ‘hóa rồng, hóa hổ’

Để Việt Nam mơ giấc mơ ‘hóa rồng, hóa hổ’

Tỉnh nghèo chi trăm tỷ lắp camera: Phải biết “liệu cơm gắp mắm”

Tỉnh nghèo chi trăm tỷ lắp camera: Phải biết “liệu cơm gắp mắm”

Thanh toán điện tử VIệt Nam phát triển nhanh nhưng mới chỉ là sản phẩm đơn giản

Thanh toán điện tử VIệt Nam phát triển nhanh nhưng mới chỉ là sản phẩm đơn giản

Lợi ích và những nghi ngại của mạng không dây 5G

Lợi ích và những nghi ngại của mạng không dây 5G

Ô nhiễm bụi mịn tăng cao bất thường, Bộ TN&MT nói gì?

Ô nhiễm bụi mịn tăng cao bất thường, Bộ TN&MT nói gì?

Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 11 của Apple sáng ngày 11/9/2019

Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 11 của Apple sáng ngày 11/9/2019

'Vũ khí Facebook' trong lời đe dọa của đại uý Hiền ở sân bay là gì?

'Vũ khí Facebook' trong lời đe dọa của đại uý Hiền ở sân bay là gì?

Khám chữa bệnh bằng áp dụng AI và IoT

Khám chữa bệnh bằng áp dụng AI và IoT

Tăng cường kết nối dữ liệu điện thoại khi bị chậm và cường độ tín hiệu kém

Tăng cường kết nối dữ liệu điện thoại khi bị chậm và cường độ tín hiệu kém

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019