Đến những diện mạo hoàn toàn mới nhờ vào chuyển đổi số

Ninh Gia
08/02/2021 06:09
D

Ngành GD&ĐT Việt Nam vẫn đang có những bước tiễn vững chắc trên hành trình tự làm mới thông qua quá trình thực thi chương trình Chuyển đổi số quốc gia đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh thì yêu cầu học trực tuyến lại đặt ra đòi hỏi phhair thay đổi lớn hơn để thích ứng.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020, chuyển đổi số trong giáo dục đã có một bước tiến dài. Lần đầu tiên, một cơ sở dữ liệu ngành được hình thành. Nhiều chính sách đã được ban hành và tác động tích cực tới quá trình chuyển đổi số trong GD&ĐT.

Trong thời gian tới, chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá, là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực triển khai để nâng cao chất lượng đào tạo trước yêu cầu, thách thức mới trong xu thế hội nhập quốc tế.

Giáo dục trên nền tảng dùng chung

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nhằm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả. Một số chính sách đã tạo ra hiệu ứng tốt như: Hướng dẫn quản lý, tổ chức đào tạo trực tuyến trong các trường đại học; hướng dẫn mô hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông; văn bản hướng dẫn dạy học trên internet, truyền hình, công nhận kết quả dạy học qua mạng; hướng dẫn sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử; tập huấn giáo viên và tổ chức các hoạt động chuyên môn qua mạng…

Những nội dung đào tạo được xây dựng trên một nền tảng dùng cho toàn ngành

Những nội dung đào tạo được xây dựng trên một nền tảng dùng cho toàn ngành.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đã xây dựng và đưa vào sử dụng chính thức hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông với mục tiêu số hóa thông tin quản lý tất cả các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Đến nay, ngành đã số hóa, gắn mã định danh hầu hết các đối tượng cần quản lý.

Trong đó, có 53.000 trường học mầm non, phổ thông; gần 24 triệu học sinh được số hóa các thông tin về lý lịch, quá trình học tập, rèn luyện, thể chất...; hơn 1,4 triệu giáo viên được số hóa hồ sơ, trình độ chuyên môn, đánh giá theo chuẩn, lương ... Ngoài ra còn số hóa thông tin về cơ sở vật chất, nhà vệ sinh trường học, tài chính, báo cáo chuyên sâu về dạy - học ngoại ngữ.

Bộ GD&ĐT cũng đã hợp tác với Đề án Tri thức Việt số hóa xây dựng và phát triển kho học hiệu số dùng chung (bao gồm cả học liệu mở) gồm: Bài giảng e-learning (gần 5.000 bài giảng), bài giảng dạy trên truyền hình (hơn 2.000 video bài giảng), 200 thí nghiệm ảo, 35.000 câu hỏi trắc nghiệm, gần 200 đầu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông, đề án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng; trên 7.500 luận án tiến sĩ.

Nhấn mạnh những kết quả đáng khích lệ của giáo dục đại học trong công tác chuyển đổi số, PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) chia sẻ: 100% cơ sở giáo dục đại học triển khai phần mềm quản lý đào tạo; sinh viên đăng ký học tín chỉ qua mạng. Ngoài ra, các dịch vụ thông tin được cung cấp trực tuyến.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện hướng dẫn dạy - học trực tuyến. Công tác tuyển sinh được công khai trên cổng thông tin; website của cơ sở giáo dục đại học.

Thí sinh làm thủ tục đăng ký tuyển sinh và thay đổi nguyện vọng theo phương thức trực tuyến. Việc công khai kết quả tuyển sinh, xét tuyển và phần mềm lọc ảo cũng được thực hiện trên nền tảng công nghệ số.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) cho rằng, chuyển đổi số trong giáo dục là chuyển đổi cách dạy, cách học, quản trị và quản lý giáo dục dựa trên công nghệ số, hướng tới một hệ thống giáo dục chất lượng tốt, chi phí thấp và tiếp cận dễ dàng với mọi người dân.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng các cơ sở giáo dục dùng quá nhiều phần mềm, gây khó khăn cho quản lý và sử dụng hiệu quả. Hạ tầng mạng, các thiết bị sử dụng đầu cuối và việc đảm bảo an toàn thông tin trong ngành giáo dục vẫn còn gặp khó khăn, đặc biệt là các trường học ở vùng sâu, xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Để khắc phục được khó khăn này, Bộ GD&ĐT cùng với Bộ TT&TT đã ký kết hợp tác triển khai chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, hai Bộ sẽ cùng các doanh nghiệp phát triển nền tảng số dùng chung trong giáo dục; huy động doanh nghiệp chung tay hỗ trợ các nhà trường, giáo viên và học sinh điều kiện để triển khai chuyển đổi số như: Đường truyền internet, phần mềm quản lý, dạy học trực tuyến, trang thiết bị đầu cuối …

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Sơn Hải, trong 2 năm tới, số hóa là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Các cơ sở dữ liệu toàn quốc về giáo dục - đào tạo sẽ được hoàn chỉnh đầy đủ phục vụ công tác phân tích, dự báo và ra chính sách quản lý ngành.

Kho học liệu số, học liệu mở sẽ được xây dựng đầy đủ nội dung theo chương trình giáo dục của tất cả các môn học. Các cơ sở đào tạo phải lên kế hoạch đào tạo trực tuyến và nâng cao tỷ trọng đào tạo trực tuyến; đẩy mạnh, tận dụng tối đa lợi thế công nghệ số nhằm đổi mới các mô hình, cách thức tổ chức dạy học, giúp việc học trở nên dễ dàng hơn với học sinh, nâng cao tính cá thể hóa học tập. Cơ hội học tập được mở rộng đối với học sinh ở khu vực còn khó khăn.

Phải thay đổi từ con người - Trung tâm của chuyển đổi số

TS. Tôn Quang Cường, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận sự sẵn sàng và khả năng chủ động đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia của ngành giáo dục – đào tạo trong thời gian qua. Việc gắn mã định danh cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ, nhận thức và kĩ năng của đội ngũ… bước đầu tạo tiền đề cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục.

Cùng với đó là nhân sự để thực thi chương trình chuyển đổi số này

Cùng với đó là nhân sự để thực thi chương trình chuyển đổi số này.

Theo TS. Tôn Quang Cường, đã đến lúc ngành giáo dục – đào tạo cần đưa ra Khung chuyển đổi số gắn với những chức năng, nhiệm vụ, đặc thù. Quá trình này phải mang tính đột phá, thay đổi căn bản chứ hoàn toàn không phải là việc “tăng cường ứng dụng công nghệ” đơn thuần, càng không phải là quá trình “đổi mới bằng các định dạng số và thiết bị công nghệ” trong hoạt động giáo dục.

Trên cơ sở phân tích, dự báo khả quan về xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản lí và đào tạo, định hướng chiến lược phát triển và giải pháp cụ thể, kết nối, liên thông hoạt động giữa cơ sở giáo dục các cấp và năng lực của đội ngũ, ngành cần chuẩn bị sẵn sàng để đầu tư, khai thác, thích ứng các lợi ích do công nghệ mang lại.

Giai đoạn 2021 - 2025, Tiến sĩ Tôn Quang Cường khuyến nghị: Cần xây dựng hệ thống văn bản, hướng dẫn thực hiện quá trình chuyển đổi số tạo sự thống nhất chung về nhận thức và hành động trong toàn ngành; thực sự coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm; áp dụng linh hoạt, khoa học một số nguyên tắc và tiếp cận số trong hoạt động giáo dục, dạy học theo lộ trình phù hợp.

Để chuyển đổi số thành công, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Chuyển đổi số trong GD&ĐT phải bắt đầu từ những người thầy và cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó, việc đầu tiên phải tập trung vào đổi mới phương pháp, công nghệ dạy và học, theo hướng lấy người học là trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục. Đồng thời, chuyển đổi số phải gắn với đổi mới quản lý giáo dục theo hướng phục vụ người dân và lấy dữ liệu làm nền tảng. Mọi quyết định về chính sách và về điều hành phải dựa trên phân tích dữ liệu, mang lại lợi ích cho người học và đội ngũ nhà giáo.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, con người phải thay đổi để thích nghi thì chuyển đổi số mới thành công. Bởi lẽ, giờ đây học sinh, sinh viên có quá nhiều kênh thông tin, tài liệu. Người thầy cần phải thay đổi từ việc truyền thụ kiến thức sang chọn lọc và tập hợp kiến thức để xây dựng được chương trình, giáo án; đặc biệt phải làm sao cá thể hóa tới từng học sinh.

Chúng ta nên tận dụng những công nghệ nền tảng, các công cụ phần mềm sẵn có và bắt đầu chuyển đổi số bằng những việc nhỏ nhưng mang lại tác động lớn.

Đó là đổi mới quản lý từng lớp học, đổi mới nội dung từng tiết học, từng bài giảng, tăng tương tác giữa thầy - trò ở trong và ngoài lớp học, làm sao để từng học sinh tham gia tích cực, chủ động hơn vào quá trình học tập. Người thầy hướng dẫn và khuyến khích học sinh tự học, sử dụng các kho học liệu mở và phần mềm miễn phí sẵn có.

Khi học sinh được tương tác nhiều, tiến bộ hơn qua từng tiết học thì sẽ hứng thú và tham gia tích cực hơn, đó là thành công quan trọng bước đầu. Khi nhiều lớp, nhiều trường trong một địa phương cùng làm sẽ có kinh nghiệm chia sẻ và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Nhấn mạnh vai trò nguồn nhân lực trong chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ từng khẳng định: Với sự hỗ trợ của công nghệ, phần mềm hiện đại, rất nhiều hoạt động giáo dục truyền thống sẽ dần được thay bởi phần mềm, công nghệ mô phỏng...

Kết nối giáo dục sẽ được mở rộng, không chỉ trong nước mà ra toàn cầu. Chúng ta muốn đi xa, chắc chắn thì phải trang bị kỹ năng về chuyển đổi số một cách căn cơ theo các cấp bậc học. Hiệu quả kết nối, phát triển nguồn nhân lực đặt ra yêu cầu ngành giáo dục phải rà soát, xây dựng chuẩn kỹ năng số cho các cấp bậc.

Ngành GD&ĐT rất ý thức việc phải xây dựng một đội ngũ nhân lực để thực hiện chuyển đổi số. Các trường đại học rà soát để mở mã ngành chưa có trong truyền thống, để phục vụ ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin, đào tạo ra các kỹ sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Đồng thời, ngành thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số để từng công dân được tiếp cận, làm quen, rèn luyện bài bản.

Từ đó, Việt Nam sẽ có những thế hệ tốt về kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ thông tin, ngoại ngữ để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt yêu cầu của thời đại mới.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Cần 1.000 kỹ sư mỗi năm, trường đại học chạy đua đào tạo nhân lực vi mạch

Cần 1.000 kỹ sư mỗi năm, trường đại học chạy đua đào tạo nhân lực vi mạch

Bước tiến mới phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

Bước tiến mới phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

Nhóm sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt giải Ba cuộc thi Thiết kế vi mạch bán dẫn

Nhóm sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt giải Ba cuộc thi Thiết kế vi mạch bán dẫn

IPRTA: Viện Nghiên cứu và Đào tạo tâm lý chính thức ra mắt

IPRTA: Viện Nghiên cứu và Đào tạo tâm lý chính thức ra mắt

Sinh viên Việt Nam đạt giải Ba chung kết Huawei ICT Competition 2022-2023

Sinh viên Việt Nam đạt giải Ba chung kết Huawei ICT Competition 2022-2023

Hôm nay, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hôm nay, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Secur’IT Cup 2022 đã tìm ra người chiến thắng

Secur’IT Cup 2022 đã tìm ra người chiến thắng

Mang giáo dục STEM cho học sinh vùng khó khăn

Mang giáo dục STEM cho học sinh vùng khó khăn

Tuyên dương 68 giáo viên tiêu biểu trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2022

Tuyên dương 68 giáo viên tiêu biểu trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2022

Seeds for the Future 2022 - Năm thứ 7 đồng hành nâng cao chất lượng nhân lực ICT Việt Nam

Seeds for the Future 2022 - Năm thứ 7 đồng hành nâng cao chất lượng nhân lực ICT Việt Nam

Phát động cuộc thi Giải quyết tình huống kinh doanh dành cho học sinh THPT

Phát động cuộc thi Giải quyết tình huống kinh doanh dành cho học sinh THPT

Tin mới cập nhật

Zalo gặp sự cố, người dùng tạm thời không thể gửi tin nhắn và hình ảnh

Zalo gặp sự cố, người dùng tạm thời không thể gửi tin nhắn và hình ảnh

Dreame X30 Master giải quyết triệt để 3 vấn đề các robot hút bụi lau sàn thường gặp

Dreame X30 Master giải quyết triệt để 3 vấn đề các robot hút bụi lau sàn thường gặp

Top 5 iPhone cũ giá tốt không nên bỏ qua

Top 5 iPhone cũ giá tốt không nên bỏ qua

Hưởng ứng ngày trái đất cùng VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng ngày trái đất cùng VNPT Smart Lighting

Trải nghiệm Samsung AI TV ngay, rinh quà liền tay

Trải nghiệm Samsung AI TV ngay, rinh quà liền tay

TPHCM đẩy mạnh phát triển CNTT trong ngành GTVT

TPHCM đẩy mạnh phát triển CNTT trong ngành GTVT

Keysight thúc đẩy tầm nhìn 6G với nền tảng NVIDIA 6G Research Platform

Keysight thúc đẩy tầm nhìn 6G với nền tảng NVIDIA 6G Research Platform

Micorchip dẫn dắt cuộc cách mạng điện khí hóa ngành hàng không

Micorchip dẫn dắt cuộc cách mạng điện khí hóa ngành hàng không

Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai

Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai

Dự án 220kV Nậm Sum - Nông Cống quyết tâm về đích trong tháng 5/2024?

Dự án 220kV Nậm Sum - Nông Cống quyết tâm về đích trong tháng 5/2024?

Keysight giới thiệu công cụ đo đối chuẩn hàng đầu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Keysight giới thiệu công cụ đo đối chuẩn hàng đầu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Home Credit và Thế Giới Di Động ký kết hợp tác chiến lược

Home Credit và Thế Giới Di Động ký kết hợp tác chiến lược

Tin đọc nhiều

'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online

'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online

Nhiều địa phương đưa học sinh trở lại trường để hoàn thành chương trình năm học 2020-2021

Nhiều địa phương đưa học sinh trở lại trường để hoàn thành chương trình năm học 2020-2021

Giảm gần 10 nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển THPT so với năm 2019

Giảm gần 10 nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển THPT so với năm 2019

Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3

Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3

TP.HCM chính thức kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3

TP.HCM chính thức kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3

Bộ GD&ĐT khẩn cấp xin ý kiến Thủ tướng về việc nghỉ học của học sinh vì virut corona

Bộ GD&ĐT khẩn cấp xin ý kiến Thủ tướng về việc nghỉ học của học sinh vì virut corona

Trường Đại học Phenikaa ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cao

Trường Đại học Phenikaa ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cao

Trường đại học về AI đầu tiên trên thế giới được thành lập ở UAE

Trường đại học về AI đầu tiên trên thế giới được thành lập ở UAE

Xử lý nghiêm trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông mùa tựu trường

Xử lý nghiêm trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông mùa tựu trường

Những lưu ý với thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019

Những lưu ý với thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019

Video xem nhiều

Toàn cảnh xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều xe ô tô nhất năm 2022

Toàn cảnh xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều xe ô tô nhất năm 2022

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Xe máy điện VinFast được CNN chọn là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Xe máy điện VinFast được CNN chọn là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019