Xu hướng đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam trong thời gian tới

Hải Bình
21/07/2020 20:30
D

Trong thời kỳ công nghệ thông tin (CNTT) phát triển mạnh mẽ, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) không chỉ có tầm quan trọng đối với quốc phòng - an ninh mà còn cả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ba nhân tố cốt lõi trong đảm bảo ATTT là con người, chính sách và công nghệ, trong đó, con người đóng vai trò quyết định. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực ATTT hiện trở nên vô cùng cấp thiết và rất được quan tâm. Bài báo này trình bày tình hình đào tạo nguồn nhân lực ATTT của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt giới thiệu những kết quả đào tạo ATTT của Học viện Kỹ thuật mật mã (KTMM) thời gian qua, đồng thời đưa ra một số nhận định về xu hướng đào tạo nguồn nhân lực ATTT trong thời gian tới.

Hội nghị 08 cơ sở đào tạo trọng điểm về ATTT tại Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2016

Tình hình đào tạo ATTT tại Việt Nam trong thời gian gần đây

Tại Việt Nam, Chính phủ đã và đang đưa ra nhiều giải pháp cho vấn đề đảm bảo ATTT. Cụ thể, có nhiều tổ chức mới đã được thành lập như: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cục ATTT (Bộ TT&TT), Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng (Ban Cơ yếu Chính phủ)… Một số bộ Luật về ATTT đã được ban hành như: Luật An toàn thông tin mạng, Luật an ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ATTT cũng được Chính phủ hết sức quan tâm như Đề án 99 về “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2014.

Trong nước, trước năm 2013, cả nước chỉ có một cơ sở giáo dục đào tạo trình độ đại học chuyên ngành ATTT tại Học viện KTMM (tính đến nay đã tuyển sinh và đào tạo 16 khóa kỹ sư ATTT    và 06 khóa thạc sĩ ATTT). Từ năm 2013, khi Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo thí điểm theo mã ngành ATTT thì một số trường đại học khác trong nước mới bắt đầu tuyển sinh ngành này. Ngoài các cơ sở đào tạo đại học, cũng có một số trung tâm đào tạo theo chương trình cấp chứng chỉ của các tổ chức quốc tế như: HanoiCTT, SaigonCTT, Học viện mạng NetPro-ITI, Trung tâm đào tạo ATHENA, Trung tâm đào tạo VnExpert....

Đến hết năm 2019, 08 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin theo Đề án 99 đã thực hiện tuyển sinh đào tạo hệ chính quy thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân ATTT, gồm: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật mật mã, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học CNTT thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng. Riêng Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tuyển sinh từ sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành CNTT sang học chuyên ngành an toàn mạng.

Ngoài các cơ sở đào tạo trọng điểm nêu trên, một số cơ sở đào tạo khác như: Trường Đại học FPT; Trường Đại học CNTT-TT, Đại học Thái Nguyên; Đại học Duy Tân; Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Công nghiệp thực phẩm và Trường Đại học Việt Pháp. Trong giai đoạn 2014 - 2019, trong nước đã có khoảng 1500 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ về ATTT tốt nghiệp. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo trọng điểm cũng cử gần 100 lưu học sinh học đại học chuyên ngành ATTT theo diện học bổng ngân sách nhà nước và học bổng Hiệp định (tại Bỉ, Hung-ga-ri, Nga và Pháp) do Bộ GD&ĐT quản lý.

Đối với nhiệm vụ đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài cho cán bộ ATTT, phương thức thực hiện được phê duyệt trong Đề án 99 là lồng ghép với các chương trình, dự án đào tạo đã có do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì (Đề án 165), Bộ GD&ĐT chủ trì (Đề án 911 và Đề án 599). Các khóa đào tạo ngắn hạn được triển khai theo các hình thức như sau: Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho lực lượng cơ yếu từ Trung ương đến địa phương; Bộ TT&TT chủ trì, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán  bộ làm về ATTT và CNTT tại các cơ quan nhà nước, theo hướng lựa chọn một số nội dung cơ bản và chuyên sâu phù hợp với định hướng quản lý về ATTT; các Bộ, ngành, địa phương chủ trì,  tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ liên quan của Bộ, ngành, địa phương mình theo nhu cầu và yêu cầu thực tế của mỗi Bộ, ngành, địa phương.

Như vậy, trong thời gian vừa qua, Ban Cơ yếu Chính phủ và nguồn lực xã hội hóa đã tổ chức tập huấn, đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATTT cho hàng nghìn cán bộ làm về ATTT và CNTT tại các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Một số kết quả đào tạo ATTT tại Học viện KTMM

Sớm nhận thức được vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ATTT là rất quan trọng, năm 2004, Học viện KTMM đã đề xuất và được Ban Cơ yếu Chính phủ cùng Bộ GD&ĐT cho phép mở chuyên ngành đào tạo ATTT, thuộc ngành CNTT, nay là ngành ATTT.

Ngay khi được phép đào tạo ngành ATTT, Khoa An toàn thông tin cũng được thành lập. Học viện đã xây dựng chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo. Đến nay, Học viện đã có 11 khóa với hơn 1.800 sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành ATTT.

Gần 85% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành, tập trung chủ yếu vào các cơ quan trọng yếu về ATTT của Bộ Công an, Bộ TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ và các tập đoàn lớn như Tập đoàn Viettel, Tập đoàn CMC, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Samsung Việt Nam, Công ty Misoft, Công ty Mi2, Công ty VNCS,... Đặc biệt, có nhiều sinh viên được các doanh nghiệp tuyển dụng khi còn chưa tốt nghiệp.

Ngoài các loại hình đào tạo chính quy, Học viện cũng đào tạo văn bằng 2 ngành ATTT từ năm 2013. Năm 2014, khi phê duyệt Đề 99, Học viện KTMM chính thức là một trong 08 cơ sở trọng điểm đào tạo ATTT trong cả nước. Học viện cũng được Ban Cơ yếu Chính phủ tin tưởng, giao cho việc tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về ATTT trong khuôn khổ Đề án 99 cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ yếu trong cả nước.

Từ những thành công ban đầu, Học viện tiếp tục mở rộng các bậc đào tạo. Từ năm 2014, Học viện đã tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ ATTT định hướng theo hai chuyên ngành hẹp là Quản lý ATTT và Kỹ thuật ATTT.

Cho đến nay, có 04 khóa với 180 thạc sĩ đã tốt nghiệp và đang tuyển sinh khóa thứ 6. Với chất lượng đội ngũ hiện có và kinh nghiệm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học, năm 2018, Học viện đã xây dựng Đề án đề nghị cấp phép đào tạo Tiến sĩ ATTT và đã được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo. Khóa Tiến sĩ ATTT đầu tiên của Học viện đã tuyển sinh bắt đầu từ cuối năm 2019 với 4 nghiên cứu sinh trúng truyển. Đây là một bước tiến mới của Học viện, là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể cán bộ trong suốt những năm vừa qua.

Thiếu tướng Lê Xuân Trường trao Bằng khen của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho Khoa An toàn thông tin năm 2019

Để đáp ứng yêu cầu thay đổi theo xu hướng chung của thế giới, trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến của các trường đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ATTT, năm 2018, Học viện đã thực hiện việc đổi mới chương trình Kỹ sư ATTT với ba chuyên ngành: An toàn hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm an toàn và Kỹ nghệ an toàn mạng, trong đó, chuyên ngành Kỹ nghệ an toàn mạng được đào tạo theo định hướng chất lượng cao. Cùng với các chương trình đã xây dựng, Học viện đã xây dựng được nhiều bài giảng, giáo trình đào tạo trình độ thạc sĩ, đào tạo ngắn hạn và 23 bộ giáo trình cho đào tạo kỹ sư ATTT. Các chương trình, giáo trình được biên soạn, đổi mới theo hướng chú ý đến việc hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngoài kỹ năng phòng thủ; sinh viên tốt nghiệp ra trường còn có các kỹ năng tác nghiệp an toàn mạng chuyên sâu như: điều tra số, đánh giá và kiểm thử an toàn thông tin, khai thác lỗ hổng phần mềm và phân tích mã độc.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong 15 năm qua (2004 - 2019), Học viện cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức không nhỏ. Trong xu hướng Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra, Việt Nam đang hướng tới một chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số đã đặt ra những thách thức rất lớn trong việc đảm bảo an  toàn,  an ninh thông  tin cho các cơ quan, tổ chức, dẫn đến nhu cầu nguồn nhân lực ATTT ngày càng tăng lên về cả số lượng và chất lượng. Vì vậy, Khoa ATTT cần tiếp tục đổi mới chương trình và phương thức đào tạo để sinh viên ra trường có thể đáp ứng được các yêu cầu của xã hội, đồng thời, góp phần xây dựng Học viện, giữ vững vị thế là địa chỉ đào tạo ATTT uy tín tại Việt Nam.

Xu hướng đào tạo ATTT trong thời gian tới

Xu hướng đào tạo nhân lực tại Việt Nam và trên thế giới trong thời gian tới là tích hợp đào tạo chính quy ATTT bậc đại học và sau đại học vào hệ thống chương trình giáo dục. Một số xu hướng đào tạo trong thời gian tới như sau:

- ATTT trở thành một ngành độc lập: trước đây ATTT là một lĩnh vực thuộc các ngành khác như ngành khoa học máy tính hoặc kỹ thuật. ATTT trở thành một lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực trong việc nghiên cứu và đào tạo. Chương trình đào tạo ATTT cần phải đào tạo nhiều nhà khoa học, kỹ sư ATTT có kỹ năng thực hành và khả năng thiết kế và phát triển các hệ thống an toàn.

- Đào tạo ATTT là vấn đề toàn cầu: vấn đề ATTT không thể tách rời ở từng quốc gia và không phân chia ranh giới. Do vậy, đào tạo ATTT trở thành vấn đề chung, các cơ sở đào tạo cần chia sẻ và hợp tác nội dung chương trình đào tạo ATTT lẫn nhau trên toàn thế giới. Học giả từ các quốc gia phát triển ATTT tăng cường hợp tác chính thức với quốc gia kém phát triển hơn để giúp giảm thiểu khoảng cách về kỹ năng ATTT.

- Tiếp cận đào tạo ATTT theo hướng toàn diện: liên kết các lĩnh vực kỹ thuật khác và cả với các lĩnh vực phi kỹ thuật để tạo ra một chương trình giảng dạy có cách tiếp cận toàn diện và liên ngành.

- Đào tạo ATTT gắn liền với thực tiễn: xu hướng đào tạo nhằm cung cấp sinh viên có kinh nghiệm thực tiễn. Trong đó, doanh nghiệp, chính phủ hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo trang thiết bị, phòng thí nghiệm và đưa ra các dự án ATTT thực tế nhằm hợp tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thực tế.

- Tạo ra một ngành khoa học về ATTT: tập trung tạo ra một ngành khoa học từ khái niệm cơ bản, nền tảng cho đến chuyên sâu. Ngành khoa học này nhấn mạnh vào dự đoán các vấn đề an ninh ATTT, không chỉ đơn thuần đối phó với các cuộc tấn công mà nó cần phải bao gồm các phương pháp luận khoa học.

- Về cách thức đào tạo ATTT: Bên cạnh việc phát triển loại hình đào tạo chính quy ATTT, một xu hướng tiếp cận quan trọng khác đối với đào tạo ATTT là thông qua các cuộc thi ATTT trong nước và quốc tế hoặc tham gia vào các dự án ATTT.

Trong thời gian qua, Học viện KTMM đã tổ chức cho các sinh viên tham gia các cuộc thi ATTT trong và ngoài nước, có thể kể đến 10 năm liên tiếp đội thi của Học viện đạt giải thưởng cao tại cuộc thi “Sinh viên với ATTT” do Hiệp hội ATTT Việt Nam tổ chức; nhiều sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trường đã tham gia nhiều giải do các hãng công nghệ lớn tổ chức như Microsoft, Malwarebytes…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp và chính phủ có thể khuyến khích và cải thiện chuyên môn ATTT bằng cách tài trợ học bổng để giúp sinh viên đủ khả năng tham gia các khóa sau đại học về ATTT.

Ngoài ra, xu hướng đào tạo theo cách tiếp cận phổ biến rộng rãi hơn là mở các khóa học trực tuyến mở (Open Online Course - OCC) nhằm mục đích tham gia tương tác quy mô lớn và truy cập mở qua Internet. Bất cứ ai có kết nối Internet đều có thể truy cập các OOC. OOC là một tài nguyên mà người dùng Internet có thể sử dụng để bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực ATTT.

- Chương trình đào tạo thay đổi phù hợp nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các chuyên gia ATTT ngoài khả năng đảm bảo ATTT còn phải có các kỹ năng và kiến thức rất chuyên sâu như: thuật toán, lập trình, hệ thống, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, phân tích mã độc, điều tra số, khai thác lỗ hổng bảo mật phần mềm, thậm chí thực hiện các tấn công khi cần thiết.

- Ngoài những công việc mang tính phổ biến trong thời gian tới như: phân tích và thiết kế an toàn hệ thống thông tin, quản lý ATTT, điều tra số, xử lý và ứng phó sự cố, phân tích an ninh mạng, quản lý SIEM,… cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các chuyên gia an ninh mạng cần phải có kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực từ kiến trúc CNTT, dịch vụ đám mây, quy trình kinh doanh và thiết di động. Một xu hướng trong an ninh mạng sẽ ảnh hưởng đến công việc trong lĩnh vực CNTT trong ững năm tới sẽ bao gồm: trí tuệ nhân tạo, an toàn điện toán đám mây, an toàn cho IoT, an toàn cho mobile, xử lý dữ liệu lớn.

Để đáp ứng được xu thế này, Học viện KTMM đã xây dựng phòng lab tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng môi trường thực hành an ninh mạng tiên tiến.

PGS. TS. Lương Thế Dũng

Theo An toàn Thông tin

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Học phí đại học công lập Hà Nội năm học 2024-2025: Sự khác biệt giữa các trường top đầu và nhóm còn lại

Học phí đại học công lập Hà Nội năm học 2024-2025: Sự khác biệt giữa các trường top đầu và nhóm còn lại

FPT Shop khởi động sớm mùa Back To School

FPT Shop khởi động sớm mùa Back To School

Trường Quản trị và Kinh doanh không xét tuyển thí sinh thấp lùn

Trường Quản trị và Kinh doanh không xét tuyển thí sinh thấp lùn

'Hiểu AI, làm giàu hành trang nghề nghiệp'

'Hiểu AI, làm giàu hành trang nghề nghiệp'

Câu chuyện đằng sau vụ gỡ bài báo quốc tế có liên quan đến GS. TS Võ Xuân Vinh

Câu chuyện đằng sau vụ gỡ bài báo quốc tế có liên quan đến GS. TS Võ Xuân Vinh

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Cần 1.000 kỹ sư mỗi năm, trường đại học chạy đua đào tạo nhân lực vi mạch

Cần 1.000 kỹ sư mỗi năm, trường đại học chạy đua đào tạo nhân lực vi mạch

Bước tiến mới phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

Bước tiến mới phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam

Nhóm sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt giải Ba cuộc thi Thiết kế vi mạch bán dẫn

Nhóm sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt giải Ba cuộc thi Thiết kế vi mạch bán dẫn

IPRTA: Viện Nghiên cứu và Đào tạo tâm lý chính thức ra mắt

IPRTA: Viện Nghiên cứu và Đào tạo tâm lý chính thức ra mắt

Sinh viên Việt Nam đạt giải Ba chung kết Huawei ICT Competition 2022-2023

Sinh viên Việt Nam đạt giải Ba chung kết Huawei ICT Competition 2022-2023

Hôm nay, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hôm nay, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Tin mới cập nhật

Data Center: Mỏ vàng tỷ đô trong thời đại AI

Data Center: Mỏ vàng tỷ đô trong thời đại AI

Cùng 'ASUS AI - Học Chất, Chơi Chill'

Cùng 'ASUS AI - Học Chất, Chơi Chill'

Ngày hội Xiaomi Super Grand Opening trên TikTok Shop có gì?

Ngày hội Xiaomi Super Grand Opening trên TikTok Shop có gì?

Samsung Galaxy Z Fold6: Đỉnh cao của công nghệ màn hình gập

Samsung Galaxy Z Fold6: Đỉnh cao của công nghệ màn hình gập

Cấp sổ hồng cho chung cư mini cần những điều kiện gì?

Cấp sổ hồng cho chung cư mini cần những điều kiện gì?

Viettel báo lãi hơn 46.000 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 10 năm

Viettel báo lãi hơn 46.000 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 10 năm

TP.HCM công bố GRDP ước tăng 6,46% trong nửa đầu năm 2024

TP.HCM công bố GRDP ước tăng 6,46% trong nửa đầu năm 2024

Giá thuê đất công nghiệp dự kiến tăng tới 8% năm trong ba năm tới

Giá thuê đất công nghiệp dự kiến tăng tới 8% năm trong ba năm tới

Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh radar đầu tiên vào đầu năm 2025

Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh radar đầu tiên vào đầu năm 2025

TP Huế tiên phong trong việc phân làn đường xe đạp trên vỉa hè

TP Huế tiên phong trong việc phân làn đường xe đạp trên vỉa hè

FPT tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa về giáo dục và đào tạo nhân lực

FPT tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa về giáo dục và đào tạo nhân lực

VNPT giành chiến thắng tại AI City Challenge 2024

VNPT giành chiến thắng tại AI City Challenge 2024

Tin đọc nhiều

Học phí đại học công lập Hà Nội năm học 2024-2025: Sự khác biệt giữa các trường top đầu và nhóm còn lại

Học phí đại học công lập Hà Nội năm học 2024-2025: Sự khác biệt giữa các trường top đầu và nhóm còn lại

Trường Quản trị và Kinh doanh không xét tuyển thí sinh thấp lùn

Trường Quản trị và Kinh doanh không xét tuyển thí sinh thấp lùn

'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online

'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online

Cập nhật tình hình dịch COVID-19: Hơn nửa người học không có máy tính để học bài trực tuyến

Cập nhật tình hình dịch COVID-19: Hơn nửa người học không có máy tính để học bài trực tuyến

Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3

Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3

TP.HCM chính thức kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3

TP.HCM chính thức kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3

Bộ GD&ĐT khẩn cấp xin ý kiến Thủ tướng về việc nghỉ học của học sinh vì virut corona

Bộ GD&ĐT khẩn cấp xin ý kiến Thủ tướng về việc nghỉ học của học sinh vì virut corona

Trường Đại học Phenikaa ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cao

Trường Đại học Phenikaa ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cao

Trường đại học về AI đầu tiên trên thế giới được thành lập ở UAE

Trường đại học về AI đầu tiên trên thế giới được thành lập ở UAE

Những lưu ý với thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019

Những lưu ý với thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019