Phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đào Công
04/06/2020 10:10
D

Cùng với việc sáng lập tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Bác đã sáng lập ra Báo Thanh niên ra số đầu tiên xuất bản ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào ngày 21/6/1925 mở đầu cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam và ngày lịch sử này được Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định là ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp cách mạng, Bác Hồ không những là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta mà Người còn là một nhà báo, nhà văn lớn. Bác Hồ là một nhà báo quốc tế nổi tiếng, là một nhà báo cách mạng vĩ đại, có kinh nghiệm phong phú, người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bác Hồ tự đánh máy các bài viết của mình tại Chiến khu Việt Bắc

Bác Hồ tự đánh máy các bài viết của mình tại Chiến khu Việt Bắc. Ảnh tư liệu

Con đường làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 5/6/1911, là một người làm phụ bếp trên chiếc tàu buôn đô đốc Latouche-Tresville, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba đã rời cảng Sài Gòn, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Ngày 6/7/1911, Người đã đặt chân lần đầu tiên đến cảng Mác - Xây (Pháp). Ở Pháp một thời gian năm 1914, Người sang nước Anh nhưng chỉ sau 4 năm, lại trở về sống ở Pari. Tại đây, Người đã gia nhập Đảng xã hội Pháp. Ngày 18/6/1919 với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, Người đã thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi đến Hội nghị Vécxây Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam đòi Chính phủ các nước họp hội nghị phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian sống và hoạt động cách mạng tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc rất chăm đọc báo chí. Có một lần vào tháng 7/1920, trên báo Nhân đạo cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp, số ra ngày 16 và 17 khi đọc bài “ Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa”  của V.L Lênin, anh thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh. Cuối năm ấy, Người đã tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. sống tại căn nhà số 9 ngõ Công - Poanh, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động cách mạng, dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp lần thứ nhất tại Mác – Xây,  tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa và được bầu làm Ủy viên thường trực Ban chấp hành Trung ương.

Nhận rõ báo chí là một trong những vũ khí đấu tranh cách mạng hiệu quả nhất, năm 1922 Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ báo Người Cùng khổ (Le Paria) là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa, số ra đầu tiên ngày 1 tháng 4 năm 1922. Tờ báo xuất bản bằng tiếng Pháp ra được 38 số. Trong thời gian này, Người vừa là biên tập chính, vừa viết bài, vẽ tranh góp tiền in và còn làm cả công tác phát hành.

Con đường làm báo hay nói chính xác hơn là học viết báo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khá vất vả nhưng sự kiên trì của Người thật hiếm có. Trình độ tiếng Pháp nhất là viết tiếng Pháp còn hạn chế. Tuy vậy, Người vẫn quyết tâm học cho kỳ được. Có một đồng chí làm ở báo Sinh hoạt công nhân rất thông cảm với Người nói: Có tài liệu gì, anh cứ viết, tôi sẽ đăng cho. Nguyễn Ái Quốc trả lời chân thật: Tài liệu thì có, chỉ tội cái là tôi không viết được.

Anh cứ mạnh dạn lên biết ba dòng năm dòng tin cũng được. Có thế nào viết thế, nếu có sai, tôi sửa chữa cho.

Được sự động viên và giúp đỡ tận tình, từ đấy Người cặm cụi học viết báo. Ban đầu tập viết tin, ba, bốn dòng. viết xong chép lại cẩn thận vào hai tờ giấy, một gửi cho tòa báo, một giữ lại. Lần đầu tiên có bài được đăng báo, Bác vô cùng sung sướng. Bác đọc đi, đọc lại và đối chiếu xem người biên tập sửa chữa thế nào.

Khi gặp đồng chí nhà báo nọ nói với Bác: Anh viết được ba dòng rồi, lần sau viết kéo dài ra một chút. Sau đó, trong một bài khác, Bác làm thử nắn nót mãi mới được mươi dòng. Đồng chí nhà báo lại khuyến khích: Anh cứ viết kéo dài nữa đi, như thế tài liệu mới thành một bài nhỏ.

Cứ thế Bác cặm cụi viết và nhờ đồng chí nhà báo sửa. Càng ngày, Bác viết càng tốt, từ tin năm ba dòng, dần dần viết bài một cột, một cột rưỡi. Bài báo lại dược đăng, khi gặp đồng chí nhà báo lại tươi cười nói: Anh đã viết dài được rồi, bây giờ anh nên làm cách khác, rút ngắn đi.

Bác tươi cười! Rầy rà quá nhỉ? Trước thì bắt kéo dài, giờ lại rút ngắn!

Anh kéo dài được thì bây giờ rút ngắn được. Từ cột rưỡi rút xuống một cột, viết thật chặt chẽ, xem đi xem lại, cái gì lôi thôi, dài dòng không cần thiết thì bỏ bớt.

Không nản lòng, mỗi khi viết, Bác đếm từng dòng xem mỗi dòng có mấy chữ, một cột có bao nhiêu dòng, chỗ nào lòng vòng thì cắt bớt. Một cột báo có bao nhiêu chữ, đếm chữ để mà viết, để mà cắt, quả là gian khổ, nhưng cuối cùng Bác đã thành công. Tưởng thế là xuôi, nhưng một hôm đồng chí nhà báo lại nói: Bây giờ anh viết rút nữa đi, bài còn hơi dài. Bác lại tiếp tục làm cái công việc tỉ mẩn ấy cho đến lúc chỉ còn mươi dòng, đọc đi đọc lại thấy nội dung vẫn đảm bảo.

Quả đúng như vậy, khi xem xét bài viết của Bác, đồng chí nhà báo nọ rất vui: Anh viết được rồi, viết dài được, viết ngắn được, bây giờ có vấn đề gì tùy nội dung, viết dài hay ngắn tùy anh nhưng nhớ là phải viết cho rõ ràng, minh bạch, chớ lủng củng, chữ nào không hiểu mà muốn dùng nên hỏi anh em, chớ dùng ẩu. Tôi cũng là một công nhân tự học viết rồi phụ trách Tờ báo này thôi.

Tư tưởng, tấm gương đạo đức và học tập phong cách làm báo của của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tấm gương của đồng chí nhà báo càng làm tăng lòng quyết tâm của Bác. Viết được báo rồi, Bác lại mong muốn viết được truyện ngắn. Bác cho đó là sự “cả gan” nhưng nhất định không nản. Một hôm, Bác tìm được một quyển truyện của AnatônPhơrăng-xơ, một quyển của Tôn – xtôi.  Bác chăm chú đọc đi đọc lại và nhận ra một điều là chuyện của các nhà văn này viết rất đơn giản, dễ hiểu. Thế là Bác mạnh dạn cầm bút viết truyện ngắn về đời sống của công nhân Pari, một đề tài mà Bác biết rất rõ vì bản thân Bác cũng là công nhân nên vốn sống rất phong phú. Viết xong Bác đưa đến Ban văn nghệ của báo Nhân đạo cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp và nói: Tôi thử viết bài này, nếu đăng được các đồng chí đăng cho chỗ nào cần phải sửa thì nhờ các đồng chí sửa hộ tôi, không tự ái đâu. Các đồng chí cứ sửa để tôi rút kinh nghiệm học hỏi thêm.

Truyện của Bác được đăng, Bác rất mừng và từ đấy biết một số chuyện thật ở nước ta và các nước thuộc địa để đăng báo, được các biên tập viên hoan nghênh và bạn đọc chú ý theo dõi. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình bất cứ ở nước ngoài hay ở trong nước, Bác luôn quan tâm đến công tác báo chí và coi đó là một trong những công cụ tuyên truyền cổ động tổ chức tập thể tốt nhất.

Cùng với việc sáng lập tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bác đã sáng lập ra Báo Thanh niên ra số đầu tiên xuất bản ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào ngày 21/6/1925 mở đầu cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam và ngày lịch sử này được Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định là ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp cách mạng, Bác Hồ không những là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta mà Người còn là một nhà báo, nhà văn lớn. Bác Hồ là một nhà báo quốc tế nổi tiếng, là một nhà báo cách mạng vĩ đại, có kinh nghiệm phong phú, người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta càng tự hào, Bác Hồ là một nhà báo cách mạng lỗi lạc, những bài báo của Người vẫn là ngọn đuốc soi đường cho những người làm báo. Vì vậy, những người làm báo hôm nay hơn ai hết cần tìm hiểu, tiếp tục học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và học tập phong cách làm báo của của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Giải Bóng rổ Festival Trường học TP.HCM - Cúp Nestlé MILO 2024 chính thức khởi tranh

Giải Bóng rổ Festival Trường học TP.HCM - Cúp Nestlé MILO 2024 chính thức khởi tranh

Trình diễn kỹ thuật Hàn công nghệ cao tại Metal & Weld – Isme Vietnam 2024

Trình diễn kỹ thuật Hàn công nghệ cao tại Metal & Weld – Isme Vietnam 2024

Khai mạc Triển lãm quốc tế Công nghiệp điện và Năng lượng Việt Nam 2024

Khai mạc Triển lãm quốc tế Công nghiệp điện và Năng lượng Việt Nam 2024

VINAMAC EXPO 2024: Hướng tới sản xuất xanh, thương mại, năng lượng và công nghiệp xanh

VINAMAC EXPO 2024: Hướng tới sản xuất xanh, thương mại, năng lượng và công nghiệp xanh

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội 'Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực' năm 2024

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội 'Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực' năm 2024

Top 50 'Giải thưởng Thiết kế Bếp đẹp Việt Nam 2024' chính thức lộ diện

Top 50 'Giải thưởng Thiết kế Bếp đẹp Việt Nam 2024' chính thức lộ diện

Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 31 chính thức khai mạc

Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 31 chính thức khai mạc

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về công nghệ thông tin và mã nguồn mở châu Á

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về công nghệ thông tin và mã nguồn mở châu Á

Top 10 công ty lọt vào vòng chung kết Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2024

Top 10 công ty lọt vào vòng chung kết Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2024

MWC 2024: Samsung ra mắt thiết bị chăm sóc sức khỏe dạng nhẫn đeo tay

MWC 2024: Samsung ra mắt thiết bị chăm sóc sức khỏe dạng nhẫn đeo tay

Sự khác biệt của MWG trong năm 2023 và 2024 là gì?

Sự khác biệt của MWG trong năm 2023 và 2024 là gì?

Tin mới cập nhật

Herbalife ra mắt 3 trung tâm Casa Herbalife mới

Herbalife ra mắt 3 trung tâm Casa Herbalife mới

Tuyên Hóa dẫn đầu về chuyển đổi số

Tuyên Hóa dẫn đầu về chuyển đổi số

Làn sóng thử thách nguy hiểm trên mạng xã hội đe dọa trẻ vị thành niên

Làn sóng thử thách nguy hiểm trên mạng xã hội đe dọa trẻ vị thành niên

Hai kẻ trộm 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây bị bắt

Hai kẻ trộm 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây bị bắt

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Khoảng 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Khoảng 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh chống lừa đảo chuyển tiền bằng xác thực sinh trắc học

Đẩy mạnh chống lừa đảo chuyển tiền bằng xác thực sinh trắc học

Klook mở bán gói độc quyền '2024 aespa LIVE TOUR - SYNK: PARALLEL LINE - Singapore with LOTTE DUTY FREE'

Klook mở bán gói độc quyền '2024 aespa LIVE TOUR - SYNK: PARALLEL LINE - Singapore with LOTTE DUTY FREE'

Giải Bóng rổ Festival Trường học TP.HCM - Cúp Nestlé MILO 2024 chính thức khởi tranh

Giải Bóng rổ Festival Trường học TP.HCM - Cúp Nestlé MILO 2024 chính thức khởi tranh

Garmin: 35 năm tiên phong, sáng tạo và đổi mới

Garmin: 35 năm tiên phong, sáng tạo và đổi mới

LIVE Beauty Vietnam - Nét đẹp Việt trở lại

LIVE Beauty Vietnam - Nét đẹp Việt trở lại

TV 60 inch đang dần trở thành tiêu chuẩn mới

TV 60 inch đang dần trở thành tiêu chuẩn mới

Tin đọc nhiều

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Giải Bóng rổ Festival Trường học TP.HCM - Cúp Nestlé MILO 2024 chính thức khởi tranh

Giải Bóng rổ Festival Trường học TP.HCM - Cúp Nestlé MILO 2024 chính thức khởi tranh

Trình diễn kỹ thuật Hàn công nghệ cao tại Metal & Weld – Isme Vietnam 2024

Trình diễn kỹ thuật Hàn công nghệ cao tại Metal & Weld – Isme Vietnam 2024

Khai mạc Triển lãm quốc tế Công nghiệp điện và Năng lượng Việt Nam 2024

Khai mạc Triển lãm quốc tế Công nghiệp điện và Năng lượng Việt Nam 2024

VINAMAC EXPO 2024: Hướng tới sản xuất xanh, thương mại, năng lượng và công nghiệp xanh

VINAMAC EXPO 2024: Hướng tới sản xuất xanh, thương mại, năng lượng và công nghiệp xanh

Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Chân dung tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng

Chân dung tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng

Ngày gia đình Việt Nam: Phát động cuộc thi ảnh "Gia đình trẻ hạnh phúc" trên mạng xã hội

Ngày gia đình Việt Nam: Phát động cuộc thi ảnh "Gia đình trẻ hạnh phúc" trên mạng xã hội

Các Bộ trưởng ITU: “Covid-19 kích hoạt bước ngoặt cho kỷ nguyên kỹ thuật số”

Các Bộ trưởng ITU: “Covid-19 kích hoạt bước ngoặt cho kỷ nguyên kỹ thuật số”

VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021

VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019