Lãi suất vay mua ô tô của các ngân hàng tháng 6/2020

Đức Thuận
02/06/2020 19:05
D

Các ngân hàng hiện đang triển khai dịch vụ cho vay mua ô tô mới siêu tốc dành cho khách hàng cá nhân với thời gian phát hành cam kết cho vay nhanh nhất kể từ khi khách hàng cung cấp đủ hồ sơ và tiến hành giải ngân ngay sau khi khách hàng có giấy hẹn lấy đăng ký xe.

Nhiều ưu đãi lãi xuất vay mua ô tô của các ngân hàng trong tháng 6/2020

NGÂN HÀNG UOB VIỆT NAM

Lãi suất từ 5,88% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 5 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, bất động sản

Lãi suất:

Lựa chọn 1

Lãi suất ban đầu: 5,88%/năm, cố định trong 6 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 2,64%

Lựa chọn 2

Lãi suất ban đầu: 7,35%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 2,64%

Lựa chọn 3

Lãi suất ban đầu: 8,92%/năm, cố định trong 36 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 2,64%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%

Năm 2: 2%

Năm 3: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: 2.000.000đ 

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (Maritime Bank)

Lãi suất từ 6,49% /năm

Tỷ lệ cho vay 70% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 10 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, bất động sản

Lãi suất:

Lựa chọn 1

Lãi suất ban đầu: 6,49%/năm, cố định trong 6 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 4%

Lựa chọn 2

Lãi suất ban đầu: 8,49%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 4%

Lựa chọn 3

Lãi suất ban đầu: 9,49%/năm, cố định trong 18 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 4%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%

Năm 2: 2%

Năm 3: 2%

Năm 4: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5

Phí định giá tài sản: Tối đa 2.000.000đ

 

NGÂN HÀNG STANDARD CHARTERED

Lãi suất từ 6,99% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 6 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, nhà, căn hộ

Lãi suất:

Lựa chọn 1

Lãi suất ban đầu: 6,99%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 0,49%

Lựa chọn 2

Lãi suất ban đầu: 7,29%/năm, cố định trong 24 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 0,49%

Lựa chọn 3

Lãi suất ban đầu: 7,99%/năm, cố định trong 36 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 0,49%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%

Năm 2: 2%

Năm 3: 1%

Miễn phí từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: Phụ thuộc vào biểu phí cơ quan thẩm định

 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (Techcombank)

Lãi suất từ 7,49% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 7 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô

Lãi suất:

Lựa chọn 1

Lãi suất ban đầu: 7,49%/năm, cố định trong 6 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 3,79%

Lựa chọn 2

Lãi suất ban đầu: 7,99%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 3,79%

Lựa chọn 3

Lãi suất ban đầu: 8,79%/năm, cố định trong 24 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 3,79%

Lựa chọn 4

Lãi suất ban đầu: 9,25%/năm, cố định trong 36 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 3,79%

Lựa chọn 5

Lãi suất cơ sở + 4,49%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 2%

Năm 2: 2%

Năm 3: 1%

Năm 4: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5 hoặc không chọn gói cố định lãi suất

Phí định giá tài sản:

Tài sản thế chấp ≤ 5 tỷ đồng: 1.650.000đ

Tài sản thế chấp > 5 tỷ đồng: 3.300.000đ

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)

Lãi suất từ 7,5% /năm

Tỷ lệ cho vay 75% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 7 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô (mới/cũ), bất động sản của người vay

Lãi suất:

Lựa chọn 1

Lãi suất ban đầu: 7,5%/năm, cố định trong 6 tháng đầu và 9,5%/năm, cố định trong 6 tháng tiếp theo

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,7%

Lựa chọn 2

Lãi suất ban đầu: 8,65%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,7%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%

Năm 2: 2,5%

Năm 3: 2%

Năm 4: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5

Phí định giá tài sản:

Tài sản thế chấp < 1 tỷ đồng: 800.000đ

Tài sản thế chấp 1 - 2 tỷ đồng: 1.210.000đ

Tài sản thế chấp 2 - 3 tỷ đồng: 1.650.000đ

Tài sản thế chấp 3 - 4 tỷ đồng: 2.090.000đ

Cộng 440.000đ cho mỗi 1 tỷ đồng tăng thêm

Miễn phí nếu thế chấp xe mới 

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (Vietcombank)

Lãi suất từ 7,7% /năm

Tỷ lệ cho vay 70% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 1% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 5 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, bất động sản sẵn có hoặc hình thành từ vốn vay

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 7,7%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 24 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 1%

Năm 2: 0,5%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 3

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VietinBank)

Lãi suất từ 7,9% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 5 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, nhà/căn hộ

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 7,9%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 2%

Năm 2: 2%

Năm 3: 1,5%

Năm 4: 1%

Năm 5: 0,5%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 6

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank

Lãi suất từ 7,9% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 4% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 7 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô

Lãi suất:

Lựa chọn 1

Lãi suất ban đầu: 7,9%/năm, cố định trong 3 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 24 tháng + 4,5%

Lựa chọn 2

Lãi suất ban đầu: 11,5%/năm, cố định trong 6 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 24 tháng + 4,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 4%

Năm 2: 3,5%

Năm 3: 2,5%

Năm 4: 2%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG QUỐC TẾ (VIB)

Lãi suất từ 7,99% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 8 năm

Tài sản thế chấp: Nhà, căn hộ, xe ô tô

Lãi suất:

Lựa chọn 1

Lãi suất ban đầu: 7,99%/năm, cố định trong 6 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 3,99%

Lựa chọn 2

Lãi suất ban đầu: 9,39%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất cơ sở + 3,99%

Phí trả nợ trước hạn:

Gói cố định lãi suất 6 tháng

Năm 1: 3%

Năm 2: 2,5%

Năm 3: 2%

Năm 4: 1,5%

Năm 5: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 6

Giảm 0,5% lãi suất mỗi năm khi chọn gói cố định lãi suất 12 tháng

Phí định giá tài sản:

Miễn phí với khách hàng mua xe mới

1.500.000đ - 1.800.000đ với khách hàng mua xe cũ

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (Eximbank)

Lãi suất từ 8% /năm

Tỷ lệ cho vay 75% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 6 năm

Tài sản thế chấp: Nhà, xe ô tô

Lãi suất:

Lựa chọn 1 (dòng xe thường)

Lãi suất ban đầu: 9%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 24 tháng + 3%

Lựa chọn 2 (dòng xe sang)

Lãi suất ban đầu: 8%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%

Năm 2: 2%

Năm 3: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 3

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG (OceanBank)

Lãi suất từ 8% /năm

Tỷ lệ cho vay 70% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 5 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, bất động sản

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 8%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 2%

Năm 2 - 3: 1,5%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG BẢN VIỆT (Vietcapital Bank)

Lãi suất từ 8% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 7 năm

Tài sản thế chấp: Bất động sản, xe ô tô

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 8%/năm, cố định trong 13 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%

Năm 2: 2%

Năm 3: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG SHINHAN (Shinhanbank)

Lãi suất từ 8,3% /năm

Tỷ lệ cho vay 70% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 20 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, nhà/căn hộ

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 8,3%/năm, cố định trong 36 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3,2%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%

Năm 2: 2%

Năm 3: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: 1.500.000đ - 1.750.000đ

Miễn phí nếu thế chấp xe ô tô

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á (DongA Bank)

Lãi suất từ 8,5% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 5 năm

Tài sản thế chấp: Bất động sản của người vay hoặc người thân người vay

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 8,5%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%

Năm 2: 2%

Năm 3: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

Lãi suất từ 8,5% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 1% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 7 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, bất động sản

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 8,5%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1 - 3: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: Miễn phi

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB)

Lãi suất từ 8,8% /năm

Tỷ lệ cho vay 70% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 7 năm

Tài sản thế chấp: Bất động sản, xe ô tô

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 8,8%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 4%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%

Năm 2: 2%

Năm 3: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: 1.000.000đ - 2.000.000đ

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (Seabank)

Lãi suất từ 8,9% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3,5% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 9 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, bất động sản

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 8,9%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 14 tháng + 3,9%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3,5%

Năm 2: 2,5%

Năm 3: 1,5%

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Lãi suất từ 8,99% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 7 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, bất động sản

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 8,99%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 4,4%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1: 3%

Năm 2: 2%

Năm 3: 1%

Năm 4: 0,5%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5

Phí định giá tài sản: Phụ thuộc vào tài sản thế chấp

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (Vietabank)

Lãi suất từ 9% /năm

Tỷ lệ cho vay 70% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 5 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, bất động sản

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 9%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,5%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1 - 2: 2%

Năm 3: 1%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: Phụ thuộc biểu phí cơ quan thẩm định

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

Lãi suất từ 9,8% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 7 năm

Tài sản thế chấp: Nhà, xe ô tô

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 9,8%/năm, cố định trong 3 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 3,9%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1 - 2: 2%

Năm 3 - 5: 0,75%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 6

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG TMCP LIÊN VIỆT (Lienviet Bank)

Lãi suất từ 10% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 6 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 10%/năm, cố định trong 12 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 1%

Phí trả nợ trước hạn: 2% tính trên khoản trả trước

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM (Hdbank)

Lãi suất từ 10,5% /năm

Tỷ lệ cho vay 100% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 3% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 5 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, Nhà/Căn hộ

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 10,5%/năm, cố định trong 6 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 4,2%

Phí trả nợ trước hạn:

Dưới 1 năm: 3%

Năm 1: 2%

Năm 2: 2%

Từ năm thứ 3: 1%

Phí định giá tài sản: Miễn phí

NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (Sacombank)

Lãi suất từ 12% /năm

Tỷ lệ cho vay 80% trên giá trị tài sản đảm bảo

Phí trả nợ trước hạn tối đa 2% tính trên số tiền trả trước

Thời hạn vay tối đa: 10 năm

Tài sản thế chấp: Xe ô tô, bất động sản

Lãi suất:

Lãi suất ban đầu: 12%/năm, cố định trong 6 tháng

Lãi suất sau thời gian cố định: Lãi suất tiết kiệm 13 tháng + 4,9%

Phí trả nợ trước hạn:

Năm 1 - 2: 2%

Năm 3: 1,5%

Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4

Phí định giá tài sản: Miễn phí

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

FTX sụp đổ kéo theo hệ luỵ lớn đối với các nhà đầu tư tiền ảo

FTX sụp đổ kéo theo hệ luỵ lớn đối với các nhà đầu tư tiền ảo

Home Credit ghi dấu tại “Global CSR & ESG Awards”

Home Credit ghi dấu tại “Global CSR & ESG Awards”

Payoo và Dragon Capital ký kết hợp tác chiến lược

Payoo và Dragon Capital ký kết hợp tác chiến lược

Dữ liệu lớn có thể thay đổi ngành Fintech như thế nào?

Dữ liệu lớn có thể thay đổi ngành Fintech như thế nào?

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

 Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua thí điểm tiền số giữa các quốc gia

Cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua thí điểm tiền số giữa các quốc gia

VPBank, Techcombank và SeABank dắt tay nhau vào top đầu có tỷ lệ rủi ro thanh khoản cao nhất

VPBank, Techcombank và SeABank dắt tay nhau vào top đầu có tỷ lệ rủi ro thanh khoản cao nhất

BĐS Nhật Nam bị cơ quan chức năng "chỉ thẳng mặt"

BĐS Nhật Nam bị cơ quan chức năng "chỉ thẳng mặt"

Ngân hàng SCB và SCA đều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ngân hàng SCB và SCA đều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Tin mới cập nhật

iPad Gen 10 chính thức lên kệ với giá chỉ từ 10,99 triệu đồng

iPad Gen 10 chính thức lên kệ với giá chỉ từ 10,99 triệu đồng

Thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao và cách đối phó

Thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao và cách đối phó

Bóng đá Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ World Cup

Bóng đá Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ World Cup

Toyota bZ4X - Khả năng vận hành không như công bố

Toyota bZ4X - Khả năng vận hành không như công bố

Có thể bạn chưa biết: 5 nghiên cứu khoa học giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn

Có thể bạn chưa biết: 5 nghiên cứu khoa học giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn

7.500 vệ tinh của SpaceX được Mỹ phê duyệt triển khai

7.500 vệ tinh của SpaceX được Mỹ phê duyệt triển khai

Lazada Logistics 'xanh hóa' hoạt động giao vận

Lazada Logistics 'xanh hóa' hoạt động giao vận

USB4™ Version 2.0 - Giải pháp tối ưu hóa hiệu năng thiết kế USB

USB4™ Version 2.0 - Giải pháp tối ưu hóa hiệu năng thiết kế USB

Cùng Signify 'khám phá' hệ sinh thái chiếu sáng mới tại GEFE 2022

Cùng Signify 'khám phá' hệ sinh thái chiếu sáng mới tại GEFE 2022

ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702): Laptop màn hình gập nhỏ gọn nhất thế giới

ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702): Laptop màn hình gập nhỏ gọn nhất thế giới

Visa tổ chức thành công Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính

Visa tổ chức thành công Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính

LG ra mắt tháp giặt sấy thông minh LG WashTower™

LG ra mắt tháp giặt sấy thông minh LG WashTower™

Tin đọc nhiều

Soi cổ phiếu ba ông lớn ngành công nghệ điện ảnh trong Covid-19

Soi cổ phiếu ba ông lớn ngành công nghệ điện ảnh trong Covid-19

'Cục nợ khổng lồ' Evergrande đang trên bờ vực phá sản và những hệ lụy?

'Cục nợ khổng lồ' Evergrande đang trên bờ vực phá sản và những hệ lụy?

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 14/9: VN-Index khó tìm kiếm được đà tăng

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 14/9: VN-Index khó tìm kiếm được đà tăng

Tiền mã hóa phát triển quá nhanh dễ làm người dùng tổn thương hơn

Tiền mã hóa phát triển quá nhanh dễ làm người dùng tổn thương hơn

Bản tin cổ phiếu công nghệ 1/9: Hé lộ kế hoạch IPO của Ola

Bản tin cổ phiếu công nghệ 1/9: Hé lộ kế hoạch IPO của Ola

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 25/8: VN-Index tiếp tục lùi sâu

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 25/8: VN-Index tiếp tục lùi sâu

Sau 7 tháng đầu năm 2021, Công trình Viettel (CTR) đạt doanh thu 4.228 tỷ đồng

Sau 7 tháng đầu năm 2021, Công trình Viettel (CTR) đạt doanh thu 4.228 tỷ đồng

Chính sách tiền tệ ổn định - Nền tảng vững chắc cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Chính sách tiền tệ ổn định - Nền tảng vững chắc cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Đua nhau rút vốn

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Đua nhau rút vốn

Làm sao để kiểm soát chi phí mua sắm trong đại dịch Covid-19?

Làm sao để kiểm soát chi phí mua sắm trong đại dịch Covid-19?

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019