MAC và Motachi hợp tác, nhưng chưa ghi nhận kết quả kinh doanh của năm 2021 cho đến nay?

Đức Thuận
23/08/2022 16:31
D

Tại BCTC soát xét bán niên 2022 của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNX: MAC), đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến kết quả hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty với CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi.

MAC hợp tác cùng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Motachi theo hình thức đồng đầu tư, đồng kiểm soát và không thành lập pháp nhân mới trên diện tích 43.120 m2 đất tại Đình Vũ.

Đây là phần đất quốc phòng thuộc quản lý của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được giao cho cho Motachi khai thác, xây dựng bãi container.

MAC sẽ ứng vốn 35 tỷ để đầu tư xây dựng. Dự kiến thời gian thu hồi vốn nhanh nhất là 5 năm. Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa Motachi và MAC là 30-70. So với phương án đi thuê bãi container với mức giá khoảng 15.000 đồng/m2 hiện nay tại khu vực Đình Vũ.

Theo BCTC soát xét bán niên 2022, CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNXMAC) báo lỗ ròng hơn 4.4 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập lãi gần 130 triệu đồng. Đáng chú ý, Công ty còn nhận được ý kiến ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán.

Nguồn: VietstockFinance

Sự chênh lệch này đến từ việc điều chỉnh chi phí tài chính tăng gấp 25 lần (do hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 3 tỷ đồng (do tăng chi phí cho nhân viên và dự phòng phải thu khó đòi).

So với cùng kỳ năm trước, MAC ghi nhận doanh thu thuần giảm 18%, đạt hơn 36.7 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 4.4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 5.4 tỷ đồng). Qua đó, nâng tổng lỗ lũy kế đến ngày 30/06/2022 lên hơn 30 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, MAC đang có hơn 46 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng, tăng 10% so với đầu năm. Công ty ghi nhận khoản nợ xấu hơn 17 tỷ đồng, tăng 23.5%; khoản trích lập dự phòng nợ xấu gần 16 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt gần 155 tỷ đồng, giảm 14%.

Kiểm toán đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh vấn đề

Điểm đáng chú ý, tại BCTC soát xét bán niên 2022 của MAC, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến kết quả hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty với CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi.

Theo thuyết minh BCTC, MAC có khoản “Phải thu dài hạn khác” với giá trị 35 tỷ đồng. Đây là khoản vốn góp theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 22/04/215 với CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi.

Công ty sẽ thu hồi dần tiền ứng vốn trong thời gian 15 năm từ ngày ngày 01/01/2021 đến hết ngày 21/12/2035 thông qua đối trừ chi phí sử dụng bãi. Tuy nhiên, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, MAC chưa ghi nhận kết quả kinh doanh hoạt động từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh này.

Do đó, đơn vị kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra kết luận về kết quả hợp tác kinh doanh cần ghi nhận vào BCTC năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 (nếu có) liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh này. Ngoài ra, kiểm toán viên đặt ra nghi vấn liệu MAC có nghĩa vụ ghi nhận chi phí sử dụng bãi trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/06/2022 hay không.

Ngoài ra, trong mục phải thu khách hàng, MAC phải thu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi số tiền hơn 13.7 tỷ đồng (số đầu năm là 14 tỷ đồng), về các khoản cung cấp hàng hóa và dịch vụ phát sinh từ các năm 2015 đến 2020, đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng. Tuy nhiên, Công ty chưa trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu này, do Công ty đánh giá vẫn có khả năng thu hồi.

Nguồn: BCTC soát xét bán niên năm 2022 của MAC

Do đó, kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra kết luận về khả năng thu hồi khoản nợ này. Nếu ước tính dự phòng theo tuổi nợ, chi phí dự phòng cần trích lập bổ sung từ các kỳ trước là gần 8.3 tỷ đồng.

Tiếp đó, đơn vị kiểm toán còn lưu ý người đọc về việc trong kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022, MAC tiếp tục bị lỗ hơn 4.4 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 3.5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại ngày 30/06/2022, Công ty đang có lỗ lũy kế hơn 30 tỷ đồng. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

MAC giải trình ra sao?

Trước ý kiến của kiểm toán, MAC đã có công văn giải trình. Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 22/04/2015 giữa Công ty với CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi với mục tiêu triển khai kinh doanh khai thác bãi container và các dịch vụ khác tại lô đất 4.3 ha thuộc dự án BP-Motachi ở Đông Nam bán đảo Đình Vũ, khu công nghiệp Đình Vũ. Theo hợp đồng, MAC góp vốn bằng xe nâng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất còn CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên do các bên chưa tổng hợp kết quả hoạt động hợp tác kinh doanh năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 làm cơ sở phân chia kết quả cho từng bên hợp tác kinh doanh nên Công ty chưa ghi nhận được kết quả từ hoạt động hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi.

Thông tin khái quát về Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải 

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200563063

Vốn điều lệ: 151.397.450.000 đồng

Địa chỉ: Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Số điện thoại: 0225.3766.561

Số fax: 0225.3765.671

Website: http://maserco.com.vn

Mã cổ phiếu : MAC

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1984: Bộ Giao thông vận tải có quyết định số 822 QĐ/TCCB về việc đổi tên Xí nghiệp liên hiệp công trình đường biển thành Xí nghiệp cơ khí giao thông 123 trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp xây dựng giao thông khu vực I, đây là những ngày đầu tiên thành lập công ty.

Năm 1986: Đổi tên xí nghiệp cơ khí giao thông 123 thành Nhà máy sửa chữa thiết bị cảng biển tại QĐ 386QĐ/TCCB của Bộ giao thông vận tải và trực thuộc Tổng cục Hàng hải Việt Nam.

Năm 1991: Tại QĐ số 695 QĐ/TCCB của Bộ giao thông vận tải về việc sát nhập công ty kinh doanh dịch vụ đường biển lấy tên là Công ty Cung ứng và Dịch vụ Hàng hải I.

Năm 1998: Do không theo kịp với xu hướng phát triển của nền kinh tế hội nhập nên Công ty đã lâm vào tình trạng sa sút khủng hoảng, hoạt động kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ kéo dài.

Năm 2000: Công ty đưa loại hình dịch vụ mới vào khai thác, đó là dịch vụ container như giao nhận container, sửa chữa container và làm khung treo trong container, ngoài ra còn tăng cường đầu tư nâng cấp khu triền đà với 4 đường triền mới có thể đóng mới và sửa chữa các tàu có trọng tải dưới 2.500 Tấn.

Năm 2003: Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải là Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2375/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cung ứng và Dịch vụ Hàng hải I, trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần. Mở đại diện tài Hà Nội, đại diện tại Quảng Ninh.

Năm 2004: Mở thêm chi nhánh Miền Nam.

Năm 2005: Mở thêm Công ty con là Công ty đầu tư vận tải thương mại và Dịch vụ Hàng hải Nam Dương đặt tại khu vực Đình Vũ. 

Định hướng phát triển của MAC

Cái Mép vẫn sẽ là thị trường tiềm năng trong mảng dịch vụ kho bãi và sửa chữa container của MAC mặc dù thủ tục xin đất phức tạp mất rất nhiều thời gian đặc biệt bị đình trệ do dịch bệnh. Tiếp tục triển khai kết hợp với Vinalog tại Cái Mép (có hệ thống cầu bến phục vụ chuyển tải xà lan từ Cái Mép và TP. HCM hiện đang là cảng có lợi thế lớn trong việc chuyển tải khi cầu bến các cảng lớn đã đầy kín) để khai thác dịch vụs ửa chữa container cho MSK, MSC.

Công ty cũng sẽ xúc tiến và làm việc để triển khai lại và mở rộng dịch vụ tại thị trường Qui Nhơn. Chấm dứt được tình trạng lỗ kéo dài khi triển khai sửa chữa container cho MSK, tạo tiền đề cho việc đấu thầu cung cấp dịch vụ Depot & MNR cho MSK và HPL tại Depot Motachi trong thời gian tới. Sau khi cảng Mipec đi vào hoạt động, Depot Motachi sẽ có lợi thế hơn khi cung cấp dịch vụ cho các hãng tàu đi qua cảng.

Theo Tạp chí Điện tử & Ứng dụng

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Triển vọng kinh doanh của Samsung có thể sẽ bị thâm hụt lớn nửa đầu năm 2023

Triển vọng kinh doanh của Samsung có thể sẽ bị thâm hụt lớn nửa đầu năm 2023

Thúc đẩy hình thành ngành Hoạnh định tài chính cá nhân Việt Nam

Thúc đẩy hình thành ngành Hoạnh định tài chính cá nhân Việt Nam

Công nghiệp game Hàn Quốc 'chen chân' top 4 thế giới nhờ năm 2022 kinh doanh thành công

Công nghiệp game Hàn Quốc 'chen chân' top 4 thế giới nhờ năm 2022 kinh doanh thành công

VPBank dành 4.2 tỷ tri ân khách hàng dịp Tết

VPBank dành 4.2 tỷ tri ân khách hàng dịp Tết

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

FTX sụp đổ kéo theo hệ luỵ lớn đối với các nhà đầu tư tiền ảo

FTX sụp đổ kéo theo hệ luỵ lớn đối với các nhà đầu tư tiền ảo

Home Credit ghi dấu tại “Global CSR & ESG Awards”

Home Credit ghi dấu tại “Global CSR & ESG Awards”

Payoo và Dragon Capital ký kết hợp tác chiến lược

Payoo và Dragon Capital ký kết hợp tác chiến lược

Dữ liệu lớn có thể thay đổi ngành Fintech như thế nào?

Dữ liệu lớn có thể thay đổi ngành Fintech như thế nào?

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

 Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Mua chứng khoán số lẻ hàng thập phân qua ứng dụng fintech, cần lưu ý gì?

Tin mới cập nhật

Đặt trước Galaxy S23 series, tiết kiệm đến 10 triệu đồng

Đặt trước Galaxy S23 series, tiết kiệm đến 10 triệu đồng

Reno8 T series và Galaxy S23 series: Có gì mới?

Reno8 T series và Galaxy S23 series: Có gì mới?

Giải pháp nào cho sự thiếu hụt nhân sự CNTT tại Đông Nam Á?

Giải pháp nào cho sự thiếu hụt nhân sự CNTT tại Đông Nam Á?

Du xuân chùa Trăm Gian - Cổ tự được ba đời vua sắc phong

Du xuân chùa Trăm Gian - Cổ tự được ba đời vua sắc phong

VESPA 946 phiên bản đặc biệt 'Quý Mão'

VESPA 946 phiên bản đặc biệt 'Quý Mão'

Triển vọng kinh doanh của Samsung có thể sẽ bị thâm hụt lớn nửa đầu năm 2023

Triển vọng kinh doanh của Samsung có thể sẽ bị thâm hụt lớn nửa đầu năm 2023

MSS của Kaspersky dẫn đầu tại Quadrant Knowledge Solution

MSS của Kaspersky dẫn đầu tại Quadrant Knowledge Solution

Cách cài đặt theo dõi lịch âm trên điện thoại di động

Cách cài đặt theo dõi lịch âm trên điện thoại di động

Phong Thổ (Lai Châu): Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Phong Thổ (Lai Châu): Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Tân Niên Phú Quý - Bộ sưu tập vàng được định danh bằng công nghệ NFC

Tân Niên Phú Quý - Bộ sưu tập vàng được định danh bằng công nghệ NFC

PV GAS PMC - Mùa đông ấm áp, Năm mới bình an

PV GAS PMC - Mùa đông ấm áp, Năm mới bình an

Keysight và Qualcomm tăng tốc liên lạc mạng vệ tinh 5G

Keysight và Qualcomm tăng tốc liên lạc mạng vệ tinh 5G

Tin đọc nhiều

Mừng mùa lễ hội năm 2019 "bạt ngàn" khuyến mại thu hút người dùng

Mừng mùa lễ hội năm 2019 "bạt ngàn" khuyến mại thu hút người dùng

Ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao nhất trong tháng 12?

Ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao nhất trong tháng 12?

Việt Nam vượt qua Thái Lan trong đánh giá về môi trường đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản

Việt Nam vượt qua Thái Lan trong đánh giá về môi trường đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản

Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 21/11

Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 21/11

Nhận định chứng khoán ngày 18/11: “Rủi ro thị trường tăng mạnh”

Nhận định chứng khoán ngày 18/11: “Rủi ro thị trường tăng mạnh”

Xả mạnh VHM, VRE, VN-Index giảm sang phiên thứ hai

Xả mạnh VHM, VRE, VN-Index giảm sang phiên thứ hai

FED chính thức hạ lãi suất đã mang đến những tín hiệu tích cực

FED chính thức hạ lãi suất đã mang đến những tín hiệu tích cực

Thoả thuận Brexit đã vào chặng nước rút nhưng chưa thể hoàn tất

Thoả thuận Brexit đã vào chặng nước rút nhưng chưa thể hoàn tất

Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm phiên 1/10

Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm phiên 1/10

Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?

Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019