Vĩnh Phúc nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

Hải Bình
22/06/2020 10:17
D

Từ những năm 2000, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế với quan điểm "Ứng dụng, phát triển CNTT trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm.

Ưu tiên ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp…".

Nghị quyết đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020 "triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính (CCHC), gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực".

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, năm 2015, Chính phủ đã có Nghị quyết đầu tiên tập trung về CPĐT nhằm "Đẩy mạnh phát triển CPĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước (CQNN), phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về CPĐT theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các CQNN trên môi trường mạng".


Vĩnh Phúc nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử - Ảnh 1.


Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở TT&TT báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thực hiện chủ trương trên, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng Chính quyền điện tử tại Vĩnh Phúc và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm nền tảng trong triển khai xây dựng CPĐT.

Hành lang pháp lý - Hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng

Nói về việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TTT&TT, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh chia sẻ: Tin học hoá hoạt động của các CQNN là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính là nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng cường năng lực quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, giúp kết nối liên thông, tiết kiệm chi phí, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Cùng với cả nước, Vĩnh Phúc xác định việc ứng dụng, phát triển CNTT là yêu cầu cấp thiết trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Theo đó, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT, nay là Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.


Vĩnh Phúc nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử - Ảnh 2.


Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh đã ban hành các chỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN; kế hoạch thực hiện CPĐT; quyết định ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0 giai đoạn 2018 - 2020; ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các CQNN trên địa bàn tỉnh; ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Đây là cơ sở để triển khai liên thông mã số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trong hệ thống thông tin một cửa, dịch vụ công trực tuyến theo quy định, là căn cứ quan trọng tạo lộ trình và hành lang pháp lý cần thiết cho nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. 

Để các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện và mục tiêu trọng tâm được tỉnh xác định trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đó là tạo thuận lợi trong việc giải quyết mau chóng các TTHC công cho các tổ chức, DN và người dân bất kể trong hay ngoài giờ làm việc; công khai minh bạch hoạt động của CQNN trên môi trường mạng và chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ.

Có thể khẳng định việc hoàn thiện thể chế thông qua các văn bản được ban hành có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa những nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT, định hướng để các cấp, các ngành, địa phương minh bạch thông tin, tăng cường năng lực cạnh tranh của các DN, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

Nhờ vậy, cho đến nay, hạ tầng CNTT truyền thông được mở rộng và đầu tư tương đối đồng bộ. Điều đó thể hiện qua những con số biết nói như: 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, kết nối Internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và khoảng 80% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính.

Đặc biệt, hằng năm, tỉnh đều cấp bổ sung kinh phí, đầu tư nâng cấp hệ thống mạng LAN, bổ sung trang bị máy tính cho các sở, ngành, địa phương. Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được xây dựng trục đường cáp quang và lắp đặt thiết bị đầu cuối tại 55 cơ quan, đơn vị.

Hệ thống mạng WAN kết nối 33 đơn vị, địa phương qua mạng số liệu chuyên dùng. Cùng với đó, hạ tầng cáp quang đã được lắp đặt đến cấp xã; hệ thống hội nghị trực tuyến được duy trì 01 điểm tập trung tại UBND tỉnh, 9 điểm tại UBND các huyện, thành phố và 3 điểm tại các sở, ngành.

Hiện đã có 24 sở, ngành, 9 huyện, thành phố được trang bị các trang thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh mạng gồm: tường lửa; lọc thư rác; phần mềm bảo mật/diệt virut; hệ thống cảnh báo truy cập trái phép; hệ thống ngăn chặn truy nhập trái phép....

Bên cạnh đó, các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu, liên kết, tích hợp kỹ thuật, vận hành, bảo mật cho các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của tỉnh, ngành được đảm bảo bởi Trung tâm Hạ tầng Thông tin tỉnh với hệ thống thiết bị, phần mềm bảo mật, an toàn an ninh thông tin như: thiết bị tường lửa, phần mềm tưởng lửa, phần mềm antivirus.

Đơn giản, minh bạch các TTHC, phục vụ người dân và DN đã mang lại kết quả tích cực

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đã được cập nhật khá đầy đủ, kịp thời thông tin, đặc biệt là những thông tin hữu ích (quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, TTHC) phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cổng thứ cấp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tạo đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định. Ngoài việc thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, các cơ quan đã quan tâm cập nhật tương đối đầy đủ thông tin hữu ích; chú trọng trả lời đầy đủ câu hỏi hợp lệ trên Chuyên mục Hỏi - Đáp.

Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (http://motcua.vinhphuc.gov.vn) đã triển khai và đi vào hoạt động tại 100% các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn. Cổng đã cập nhật 100% các TTHC của tỉnh để công khai cho người dân và DN; đồng thời trên Cổng đã công khai toàn bộ quy trình giải quyết TTHC, kết quả giải quyết TTHC .

Năm 2019, nhờ kết nối, liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, toàn tỉnh đang có 369 danh mục TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 6 dịch vụ công mức độ 4 của tỉnh kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã đăng tải 1.981 TTHC, chủ yếu là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2. Hệ thống phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa tại 20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 9 huyện, thành phố và 137 xã, phường, thị trấn tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả với trên 94% số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; Hệ thống một cửa dùng chung của tỉnh đã giải quyết 252.856/314.984 hồ sơ được tiếp nhận, đạt trên 80%. Đến tháng 4/2020, tỷ lệ văn bản điện tử ký số cấp tỉnh đạt trên 95%, cấp huyện đạt trên 75%.

Toàn tỉnh hiện đã cấp hơn 8.000 hộp thư điện tử cho 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương; bàn giao 800 chứng thư số chuyên dùng chính phủ cho các cơ quan và cá nhân.

Ngoài ra, hầu hết các đơn vị, địa phương đều ứng dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho hoạt động như: quản lý kế toàn, tài chính, tài sản; quản lý hộ tịch; quản lý bảo hiểm xã hội; kê khai thuế điện tử; thông quan điện tử…

Trong thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân, đơn vị, DN về vai trò của CNTT; đẩy nhanh số hóa các lĩnh vực quản lý, kinh tế - xã hội, chuyển đổi số các CQNN, phát triển chính quyền điện tử phục vụ tổ chức, công dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 Vĩnh Phúc cơ bản hoàn chỉnh chính quyền điện tử ở cả 3 cấp và nằm trong top 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chính quyền điện tử.

(Bài đăng trên ấn phẩm in Tạp chí TT&TT Số 3+4 tháng 5/2020)

Theo Thông tin và Truyền thông

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Bộ TT&TT được giao chủ trì thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số

Bộ TT&TT được giao chủ trì thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

Nhà mạng tăng tốc triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng

Nhà mạng tăng tốc triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng

Tầm nhìn và chiến lược phát triển ứng dụng App Mobile

Tầm nhìn và chiến lược phát triển ứng dụng App Mobile

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: Năm 2022 sẽ phải hình thành dữ liệu GTVT

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: Năm 2022 sẽ phải hình thành dữ liệu GTVT

10 sự kiện nổi bật của ngành hải quan trong năm 2021

10 sự kiện nổi bật của ngành hải quan trong năm 2021

Bình Dương hợp tác với VNPT để triển khai kế hoạch chuyển đổi số toàn diện

Bình Dương hợp tác với VNPT để triển khai kế hoạch chuyển đổi số toàn diện

Mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030 liệu có 'quá sức" với Hòa Bình?

Mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030 liệu có 'quá sức" với Hòa Bình?

Chia sẻ, mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước còn hạn chế

Chia sẻ, mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước còn hạn chế

Tổng cục Hải quan làm việc với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam về công tác tạo thuận lợi thương mại

Tổng cục Hải quan làm việc với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam về công tác tạo thuận lợi thương mại

Tổng cục Hải quan đẩy nhanh thực hiện các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan đẩy nhanh thực hiện các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tin mới cập nhật

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chúc mừng tân Giám đốc Đặng Hoài Ban

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chúc mừng tân Giám đốc Đặng Hoài Ban

Thiết kế năng lượng các công trình xây dựng để tiến gần tới Net Zero năm 2050

Thiết kế năng lượng các công trình xây dựng để tiến gần tới Net Zero năm 2050

VNPT thưởng 'nóng' 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ và U23 Việt Nam

VNPT thưởng 'nóng' 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ và U23 Việt Nam

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Keysight hỗ trợ GCF kích hoạt chứng chỉ Thiết bị 5G mmWave trong chế độ độc lập

Keysight hỗ trợ GCF kích hoạt chứng chỉ Thiết bị 5G mmWave trong chế độ độc lập

TP HCM đề xuất phương án gỡ 'nút thắt' gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

TP HCM đề xuất phương án gỡ 'nút thắt' gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030: Nâng cao tính công khai, minh bạch

Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030: Nâng cao tính công khai, minh bạch

Tiêm vaccine Covid-19 mũi 4 cho lực lượng tuyến đầu

Tiêm vaccine Covid-19 mũi 4 cho lực lượng tuyến đầu

Huawei APAC 2022: Đi sâu vào lĩnh vực kỹ thuật số trong các ngành công nghiệp

Huawei APAC 2022: Đi sâu vào lĩnh vực kỹ thuật số trong các ngành công nghiệp

Mỹ: Lãi suất tăng không cản được xu thế đi lên của giá nhà ở

Mỹ: Lãi suất tăng không cản được xu thế đi lên của giá nhà ở

Giảm giá xăng kỷ lục cần tính đến cả phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Giảm giá xăng kỷ lục cần tính đến cả phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Samsung ưu đãi mua sắm trực tuyến, giảm giá "khủng' trên Lazada

Samsung ưu đãi mua sắm trực tuyến, giảm giá "khủng' trên Lazada

Tin đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

10 sự kiện nổi bật của ngành hải quan trong năm 2021

10 sự kiện nổi bật của ngành hải quan trong năm 2021

Bình Dương hợp tác với VNPT để triển khai kế hoạch chuyển đổi số toàn diện

Bình Dương hợp tác với VNPT để triển khai kế hoạch chuyển đổi số toàn diện

Mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030 liệu có 'quá sức" với Hòa Bình?

Mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030 liệu có 'quá sức" với Hòa Bình?

Chia sẻ, mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước còn hạn chế

Chia sẻ, mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước còn hạn chế

Khung tham chiếu ICT: Nhân tố quan trọng trong phát triển TPTM bền vững

Khung tham chiếu ICT: Nhân tố quan trọng trong phát triển TPTM bền vững

Ngành Công an đang trong giai đoạn "nước rút" cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Ngành Công an đang trong giai đoạn "nước rút" cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Đâu là sự khác biệt của 'Make in Vietnam' với 'Made in Vietnam'?

Đâu là sự khác biệt của 'Make in Vietnam' với 'Made in Vietnam'?

Thái Bình: 398 dịch vụ công mức độ 4 được triển khai từ năm 2020

Thái Bình: 398 dịch vụ công mức độ 4 được triển khai từ năm 2020

Chuyển đổi số: Xu hướng tất yếu của Doanh nghiệp Việt

Chuyển đổi số: Xu hướng tất yếu của Doanh nghiệp Việt

Video xem nhiều

Khởi động nền tảng SMEdx hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Khởi động nền tảng SMEdx hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Hành trình lên ngôi vô địch hạng Cơ bản của đội 210 tại PVOIL VOC 2019

Hành trình lên ngôi vô địch hạng Cơ bản của đội 210 tại PVOIL VOC 2019

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Khám phá công nghệ G-Vectoring Contror trên Mazda 3 mới

Khám phá công nghệ G-Vectoring Contror trên Mazda 3 mới

Xe máy điện VinFast được CNN chọn là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Xe máy điện VinFast được CNN chọn là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Vết thương hở mau lành nhờ chiếu tia lạnh Plasma

Vết thương hở mau lành nhờ chiếu tia lạnh Plasma

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Cyber-Shot RX100 VII: Siêu phẩm mới gia nhập gia đình Sony

Cyber-Shot RX100 VII: Siêu phẩm mới gia nhập gia đình Sony

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.