Bến Tre: Hoàn thành mục tiêu Chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng Chính quyền số

Đào Công
22/01/2021 08:26
D

Để thực hiện chuyển đổi số thành công, trong 03 trụ cột về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tỉnh Bến Tre xác định chính quyền số hay chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền tỉnh Bến Tre phải tiên phong, đi trước, dịch chuyển toàn bộ hoạt động tương tác giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp lên môi trường số để kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là cung cấp toàn bộ TTHC lên môi trường mạng.

Các cá nhân, tổ chức giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. Ảnh: Baodongkhoi.vn

Ban biên tập Tạp chí Điện tử trích lược tham luận “Chuyển đổi số và kinh nghiệm trong triển khai DVCTT mức độ 4” của Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ TT&TT.

Bến Tre là tỉnh nằm cuối nguồn sông Mê Kông, có dân số trên 1,28 triệu người, thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng, Bến Tre có lợi thế, sự khác biệt so với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL để phát triển kinh tế - xã hội bởi vị trí địa lý (hình thành bởi 03 cù lao, bờ biển dài trên 60 km, gần 6.000 km sông, không gian kinh tế lớn), hệ sinh thái kinh tế đa dạng, nhiều sản phẩm chủ lực về nông sản, thủy sản, du lịch,... Để phát huy lợi thế trên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bến Tre xác định phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý điều hành, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, coi chuyển đổi số là cơ hội, thời cơ để đưa Bến Tre thành địa phương phát triển, trung tâm của Khu vực về chuyển đổi số.

Bến Tre đã sớm tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu và đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/10/2020 về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án chuyển đổi số của tỉnh cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 08/10/2020, Tỉnh đã thành lập BCĐ chuyển đổi số của tỉnh (trên cơ sở kiện toàn BCĐ CQĐT tỉnh) do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, và đã ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.

Để thực hiện chuyển đổi số thành công, trong 03 trụ cột về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tỉnh Bến Tre xác định chính quyền số hay chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền tỉnh Bến Tre phải tiên phong, đi trước, dịch chuyển toàn bộ hoạt động tương tác giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp lên môi trường số để kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là cung cấp toàn bộ TTHC lên môi trường mạng.

Với tinh thần đó, bằng nỗ lực của địa phương cùng với sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp công nghệ tỉnh Bến Tre đã cung cấp 100% TTHC phù hợp lên thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và là địa phương đầu tiên trên cả nước đạt được kết quả này, tạo dấu mốc quan trọng, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số. Hiện tại, toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến được 17 đơn vị cấp tỉnh; 09 huyện, thành phố và 157 xã, phường, thị trấn cung cấp phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 của tỉnh trên Cổng DVC là 78.496 hồ sơ.

Để đạt được kết quả như trên, trong quá trình triển khai tỉnh Bến Tre đúc kết một số kinh nghiệm, như sau:

Thứ nhất, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp quyết liệt chỉ đạo. Lãnh đạo các cấp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Đây chính là yếu tố tiên quyết, quan trọng giúp hoàn thành chỉ tiêu.

Thứ hai, đổi mới cách làm, cách triển khai. Trước đây, chúng ta thường đặt mục tiêu mỗi năm hoàn thành cung cấp một số lượng dịch vụ nhất định, do cách làm rời rạc, phân tán (tổ chức - từng cơ quan, đơn vị triển khai; và hệ thống - phát triển các hệ thống thông tin riêng lẻ). Nay, trong chuyển đổi số, làm dựa trên nền tảng, làm tập trung (tổ chức - một cơ quan làm đầu mối chủ trì triển khai; nền tảng giúp làm đồng bộ, làm nhanh) và giúp giảm chi phí. Chính vì vậy, chỉ trong 03 tháng, toàn bộ dịch vụ công của tỉnh đã chuyển lên mức độ 4.

Thứ ba, sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của Bộ TT&TT, các doanh nghiệp công nghệ số, sự phối hợp chặt chẽ, trực tiếp giữa Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT và Sở TT&TT tỉnh Bến Tre. Cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ giải đáp vướng mắc kỹ thuật, cách làm, quy trình, chỉ đạo các doanh nghiệp địa phương hỗ trợ, đồng hành; hỗ trợ kết nối, tích hợp hệ thống của tỉnh với các hệ thống của quốc gia (hệ thống thanh toán, hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu, …).

Thứ tư, rà soát, chuẩn hóa quy trình, thủ tục. Các TTHC được rà soát để đảm bảo khả năng có thể cung cấp thành DVCTT mức độ 4; đồng thời chuẩn hóa về tên gọi, lĩnh vực, quy trình để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình cấu hình quy trình điện tử và trong thực hiện tích hợp, liên thông, chia sẻ trạng thái của các DVCTT mức độ 4 với Cổng DVC Quốc gia.

Thứ năm, tạo dựng bộ TTHC chuẩn cho cấp huyện, cấp xã: Đối với các DVCTT cấp huyện và cấp xã do sử dụng chung bộ thủ tục nên được triển khai thực hiện thành bộ TTHC chuẩn. Sau đó, các huyện, thành phố chia sẻ các DVCTT mức độ 4 đã được chuẩn hóa và cấu hình lại quy trình xử lý tại các phòng, ban và sắp xếp nhân sự phù hợp trong từng bước giải quyết DVCTT để đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và tiết kiệm được thời gian.

Nhìn chung, công tác giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC của tỉnh Bến Tre đã đáp ứng được các yêu cầu của việc giải quyết TTHC qua môi trường mạng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hơn nữa, việc tham gia tương tác, sử dụng trực tiếp của người dân, doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Đây cũng là một trong những hạn chế của tỉnh Bến Tre, do người dân chưa có thói quen thực hiện giải quyết TTHC qua mạng. Để khắc phục vấn đề này, trong chương trình chuyển đổi số, tỉnh Bến Tre đã xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng số.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp DVC trực tuyến, trong năm 2021 tỉnh Bến Tre sẽ tập trung thực hiện một số công việc cụ thể:

Một là, kết nối, đồng bộ Cổng DVCTT của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp DVCTT mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo khả năng truy xuất hệ thống 24/7 được thông suốt, hiệu quả.

Hai là, quy trình giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã phải được đơn giản hóa, chuẩn hóa quy trình nội bộ cũng như quy trình điện tử đáp ứng khả năng cung cấp DVCTT mức độ 4. Điều này rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ các Bộ, Ngành trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ba là, kết nối vào hệ thống đo lường của Bộ Thông tin và Truyền thông để đo lường, theo dõi, xếp hạng, đánh giá mức độ sử dụng.

Bốn là, tỉnh Bến Tre sẽ chỉ đạo các cơ quan hành chính các cấp, kêu gọi doanh nghiệp công nghệ số tham gia, đồng hành hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, internet cho người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; Hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ; tham gia hỗ trợ triển khai DVCTT như chuyển trả kết quả qua Bưu điện, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Năm là, Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số một cách thiết thực, hiệu quả, trực quan, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm để người dân, doanh nghiệp biết và tham gia sử dụng DVCTT. Kết hợp sinh hoạt tổ dân phố với thực hiện việc tuyên truyền DVCTT như phát tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn sử dụng DVCTT; cần tận dụng tốt các kênh tuyên truyền khác như trên mạng xã hội như Facebook, Zalo….

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ký quyết định ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0. Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre phiên bản 2.0 là căn cứ để định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển và lộ trình triển khai ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2021 – 2025, hướng tới một hệ thống quản lý số toàn diện, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của tỉnh.

Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 bổ sung những khái niệm “Khung kiến trúc chính phủ điện tử”, “Kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ”, “Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh”; cập nhật các nguyên tắc xây dựng kiến trúc, tầm nhìn kiến trúc, định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với hiện tại và các xu thế phát triển công nghệ như Cloud Computing, AI, Big Data cùng hạ tầng truyền dẫn mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, kiến trúc phiên bản mới cũng thể hiện rõ 5 mô hình tham chiếu để tỉnh Bến Tre xây dựng kiến trúc bao gồm kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc kỹ thuật công nghệ và kiến trúc an toàn thông tin. Ban hành kèm theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre phiên bản 2.0 còn có chi tiết các hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu tạo nền tảng để tham chiếu khi xây dựng.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Thị trường smartphone hoạt động thế nào 2 năm vắng bóng Huawei?

Thị trường smartphone hoạt động thế nào 2 năm vắng bóng Huawei?

Với công nghệ Việt Nam có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công COVID-19

Với công nghệ Việt Nam có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công COVID-19

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Kinh tế số châu Á cần hành lang pháp lý bắt nhịp để dẫn dắt kinh tế thế giới

Kinh tế số châu Á cần hành lang pháp lý bắt nhịp để dẫn dắt kinh tế thế giới

46 năm kể từ ngày 30/4 năm ấy - Một Sài Gòn mới trong thời đại công nghệ

46 năm kể từ ngày 30/4 năm ấy - Một Sài Gòn mới trong thời đại công nghệ

Chip bán dẫn "nhỏ bé" sẽ đẩy kinh tế thế giới về đâu?

Chip bán dẫn "nhỏ bé" sẽ đẩy kinh tế thế giới về đâu?

Cách hiểu đúng nhất về chuyển đổi số

Cách hiểu đúng nhất về chuyển đổi số

Thế giới cần những quy tắc hành xử cụ thể để nền tảng mạng xã hội vận hành

Thế giới cần những quy tắc hành xử cụ thể để nền tảng mạng xã hội vận hành

Nền tảng mạng xã hội và kết quả đã được dự báo là những lùm xùm pháp lý về vấn đề tin tức

Nền tảng mạng xã hội và kết quả đã được dự báo là những lùm xùm pháp lý về vấn đề tin tức

Thế giới thấy gì từ "cuộc chiến" Facebook với Australia ngày càng căng thẳng

Thế giới thấy gì từ "cuộc chiến" Facebook với Australia ngày càng căng thẳng

Kinh nghiệm quốc tế về vấn đề tiêu chuẩn an toàn bức xạ

Kinh nghiệm quốc tế về vấn đề tiêu chuẩn an toàn bức xạ

Tin mới cập nhật

Tuyển sinh đại học, cao đăng 2021: Những mốc thời gian thí sinh cần chú ý

Tuyển sinh đại học, cao đăng 2021: Những mốc thời gian thí sinh cần chú ý

Dự báo giá vàng SJC trong nước ngày 31/7: Ít biến động trong phiên cuối tuần

Dự báo giá vàng SJC trong nước ngày 31/7: Ít biến động trong phiên cuối tuần

Ford Maverick 2022 mẫu bán tải cỡ nhỏ có gì đặc biệt?

Ford Maverick 2022 mẫu bán tải cỡ nhỏ có gì đặc biệt?

Scarlett Johansson kiện nhà sản xuất 'Black Widow' vì phát hành phim trực tuyến

Scarlett Johansson kiện nhà sản xuất 'Black Widow' vì phát hành phim trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng Google Tasks trong Gmail trên máy tính để bàn

Hướng dẫn sử dụng Google Tasks trong Gmail trên máy tính để bàn

5 đồng hồ thông minh Android tốt nhất tháng 7/2021

5 đồng hồ thông minh Android tốt nhất tháng 7/2021

FPT Telecom với doanh thu thuần đạt mức 3.201 tỉ đồng ngay trong quý II

FPT Telecom với doanh thu thuần đạt mức 3.201 tỉ đồng ngay trong quý II

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1: Lựa chọn nào phù hợp để bước qua cổng trường Đại học

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1: Lựa chọn nào phù hợp để bước qua cổng trường Đại học

AI phân tích dữ liệu COVID-19 của Hoa Kỳ dự đoán mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh

AI phân tích dữ liệu COVID-19 của Hoa Kỳ dự đoán mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh

Google sẽ cấm các ứng dụng hẹn hò kiểu "sugar daddy" ra khỏi Google Play

Google sẽ cấm các ứng dụng hẹn hò kiểu "sugar daddy" ra khỏi Google Play

Thị trường chứng khoán 30/7: Phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều

Thị trường chứng khoán 30/7: Phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều

Lần đầu tiên Nga phạt Google vì vi phạm về dữ liệu cá nhân

Lần đầu tiên Nga phạt Google vì vi phạm về dữ liệu cá nhân

Tin đọc nhiều

Thị trường smartphone hoạt động thế nào 2 năm vắng bóng Huawei?

Thị trường smartphone hoạt động thế nào 2 năm vắng bóng Huawei?

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Industry 4.0 là gì?

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Industry 4.0 là gì?

Các ứng dụng tiềm năng của 5G: Quan điểm và nhận thức của các bên liên quan tại Việt Nam

Các ứng dụng tiềm năng của 5G: Quan điểm và nhận thức của các bên liên quan tại Việt Nam

Thời cơ và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Thời cơ và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số

Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số

CMCN 4.0: Một số vấn đề về quản trị nhân lực trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

CMCN 4.0: Một số vấn đề về quản trị nhân lực trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

Nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản trong thời đại công nghiệp 4.0

Nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản trong thời đại công nghiệp 4.0

Xu hướng nghiên cứu phát triển Kỹ thuật Điện trên Thế giới

Xu hướng nghiên cứu phát triển Kỹ thuật Điện trên Thế giới

Video xem nhiều

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ký số vSignPDF 3.1.7

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ký số vSignPDF 3.1.7

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Hành trình lên ngôi vô địch hạng Cơ bản của đội 210 tại PVOIL VOC 2019

Hành trình lên ngôi vô địch hạng Cơ bản của đội 210 tại PVOIL VOC 2019

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

"Gã khổng lồ" công nghệ Apple đã chính thức phát hành thẻ tín dụng có tên Apple Card

"Gã khổng lồ" công nghệ Apple đã chính thức phát hành thẻ tín dụng có tên Apple Card

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Đánh liều sử dụng da cá sấu bọc nội thất, Rolls-Royce Phantom bị Hải quan Ý tịch thu
29/05/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Hội thảo góp ý dự thảo phát triển công nghiệp ICT, hướng tới CMCN lần thứ tư
27/05/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
"Việt Nam ơi! Đánh bay COVID" - Viết tiếp tinh thần vượt qua khó khăn của dân tôc Việt
17/04/2020
Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số
08/04/2020
Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G
07/12/2019
REV-ECIT 2019: Thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng
07/12/2019
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể làm trò đùa trong việc thí điểm xử lý nước thải sông Tô Lịch của tổ chức Nhật Bản
06/12/2019
Sở Y tế Hà Nội: Nước sạch Sông Đà đã an toàn
21/10/2019
Công ty nước sạch Sông Đà sẽ xem xét trách nhiệm khi được hỏi về lời "xin lỗi"
17/10/2019
PVOIL Cup 2019 chính thức khởi tranh - Vượt lên thử thách
28/09/2019
Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ
10/09/2019
Hà Nội khai trương hệ thống sóng điện từ hội tụ không xâm lấn điều trị ung thư
29/08/2019
Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?
26/08/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
Fadil không bung túi khí khi va chạm gốc cây tại Hải Dương: Vinfast nói gì?
18/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.