Bến Tre: Hoàn thành mục tiêu Chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng Chính quyền số

Đào Công
22/01/2021 08:26
D

Để thực hiện chuyển đổi số thành công, trong 03 trụ cột về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tỉnh Bến Tre xác định chính quyền số hay chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền tỉnh Bến Tre phải tiên phong, đi trước, dịch chuyển toàn bộ hoạt động tương tác giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp lên môi trường số để kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là cung cấp toàn bộ TTHC lên môi trường mạng.

Các cá nhân, tổ chức giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. Ảnh: Baodongkhoi.vn

Ban biên tập Tạp chí Điện tử trích lược tham luận “Chuyển đổi số và kinh nghiệm trong triển khai DVCTT mức độ 4” của Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ TT&TT.

Bến Tre là tỉnh nằm cuối nguồn sông Mê Kông, có dân số trên 1,28 triệu người, thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng, Bến Tre có lợi thế, sự khác biệt so với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL để phát triển kinh tế - xã hội bởi vị trí địa lý (hình thành bởi 03 cù lao, bờ biển dài trên 60 km, gần 6.000 km sông, không gian kinh tế lớn), hệ sinh thái kinh tế đa dạng, nhiều sản phẩm chủ lực về nông sản, thủy sản, du lịch,... Để phát huy lợi thế trên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bến Tre xác định phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý điều hành, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, coi chuyển đổi số là cơ hội, thời cơ để đưa Bến Tre thành địa phương phát triển, trung tâm của Khu vực về chuyển đổi số.

Bến Tre đã sớm tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu và đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/10/2020 về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án chuyển đổi số của tỉnh cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 08/10/2020, Tỉnh đã thành lập BCĐ chuyển đổi số của tỉnh (trên cơ sở kiện toàn BCĐ CQĐT tỉnh) do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, và đã ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.

Để thực hiện chuyển đổi số thành công, trong 03 trụ cột về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tỉnh Bến Tre xác định chính quyền số hay chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền tỉnh Bến Tre phải tiên phong, đi trước, dịch chuyển toàn bộ hoạt động tương tác giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp lên môi trường số để kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là cung cấp toàn bộ TTHC lên môi trường mạng.

Với tinh thần đó, bằng nỗ lực của địa phương cùng với sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp công nghệ tỉnh Bến Tre đã cung cấp 100% TTHC phù hợp lên thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và là địa phương đầu tiên trên cả nước đạt được kết quả này, tạo dấu mốc quan trọng, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số. Hiện tại, toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến được 17 đơn vị cấp tỉnh; 09 huyện, thành phố và 157 xã, phường, thị trấn cung cấp phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 của tỉnh trên Cổng DVC là 78.496 hồ sơ.

Để đạt được kết quả như trên, trong quá trình triển khai tỉnh Bến Tre đúc kết một số kinh nghiệm, như sau:

Thứ nhất, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp quyết liệt chỉ đạo. Lãnh đạo các cấp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Đây chính là yếu tố tiên quyết, quan trọng giúp hoàn thành chỉ tiêu.

Thứ hai, đổi mới cách làm, cách triển khai. Trước đây, chúng ta thường đặt mục tiêu mỗi năm hoàn thành cung cấp một số lượng dịch vụ nhất định, do cách làm rời rạc, phân tán (tổ chức - từng cơ quan, đơn vị triển khai; và hệ thống - phát triển các hệ thống thông tin riêng lẻ). Nay, trong chuyển đổi số, làm dựa trên nền tảng, làm tập trung (tổ chức - một cơ quan làm đầu mối chủ trì triển khai; nền tảng giúp làm đồng bộ, làm nhanh) và giúp giảm chi phí. Chính vì vậy, chỉ trong 03 tháng, toàn bộ dịch vụ công của tỉnh đã chuyển lên mức độ 4.

Thứ ba, sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của Bộ TT&TT, các doanh nghiệp công nghệ số, sự phối hợp chặt chẽ, trực tiếp giữa Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT và Sở TT&TT tỉnh Bến Tre. Cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ giải đáp vướng mắc kỹ thuật, cách làm, quy trình, chỉ đạo các doanh nghiệp địa phương hỗ trợ, đồng hành; hỗ trợ kết nối, tích hợp hệ thống của tỉnh với các hệ thống của quốc gia (hệ thống thanh toán, hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu, …).

Thứ tư, rà soát, chuẩn hóa quy trình, thủ tục. Các TTHC được rà soát để đảm bảo khả năng có thể cung cấp thành DVCTT mức độ 4; đồng thời chuẩn hóa về tên gọi, lĩnh vực, quy trình để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình cấu hình quy trình điện tử và trong thực hiện tích hợp, liên thông, chia sẻ trạng thái của các DVCTT mức độ 4 với Cổng DVC Quốc gia.

Thứ năm, tạo dựng bộ TTHC chuẩn cho cấp huyện, cấp xã: Đối với các DVCTT cấp huyện và cấp xã do sử dụng chung bộ thủ tục nên được triển khai thực hiện thành bộ TTHC chuẩn. Sau đó, các huyện, thành phố chia sẻ các DVCTT mức độ 4 đã được chuẩn hóa và cấu hình lại quy trình xử lý tại các phòng, ban và sắp xếp nhân sự phù hợp trong từng bước giải quyết DVCTT để đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và tiết kiệm được thời gian.

Nhìn chung, công tác giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC của tỉnh Bến Tre đã đáp ứng được các yêu cầu của việc giải quyết TTHC qua môi trường mạng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hơn nữa, việc tham gia tương tác, sử dụng trực tiếp của người dân, doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Đây cũng là một trong những hạn chế của tỉnh Bến Tre, do người dân chưa có thói quen thực hiện giải quyết TTHC qua mạng. Để khắc phục vấn đề này, trong chương trình chuyển đổi số, tỉnh Bến Tre đã xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng số.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp DVC trực tuyến, trong năm 2021 tỉnh Bến Tre sẽ tập trung thực hiện một số công việc cụ thể:

Một là, kết nối, đồng bộ Cổng DVCTT của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp DVCTT mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo khả năng truy xuất hệ thống 24/7 được thông suốt, hiệu quả.

Hai là, quy trình giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã phải được đơn giản hóa, chuẩn hóa quy trình nội bộ cũng như quy trình điện tử đáp ứng khả năng cung cấp DVCTT mức độ 4. Điều này rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ các Bộ, Ngành trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ba là, kết nối vào hệ thống đo lường của Bộ Thông tin và Truyền thông để đo lường, theo dõi, xếp hạng, đánh giá mức độ sử dụng.

Bốn là, tỉnh Bến Tre sẽ chỉ đạo các cơ quan hành chính các cấp, kêu gọi doanh nghiệp công nghệ số tham gia, đồng hành hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, internet cho người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; Hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ; tham gia hỗ trợ triển khai DVCTT như chuyển trả kết quả qua Bưu điện, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Năm là, Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số một cách thiết thực, hiệu quả, trực quan, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm để người dân, doanh nghiệp biết và tham gia sử dụng DVCTT. Kết hợp sinh hoạt tổ dân phố với thực hiện việc tuyên truyền DVCTT như phát tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn sử dụng DVCTT; cần tận dụng tốt các kênh tuyên truyền khác như trên mạng xã hội như Facebook, Zalo….

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ký quyết định ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0. Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre phiên bản 2.0 là căn cứ để định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển và lộ trình triển khai ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2021 – 2025, hướng tới một hệ thống quản lý số toàn diện, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của tỉnh.

Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 bổ sung những khái niệm “Khung kiến trúc chính phủ điện tử”, “Kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ”, “Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh”; cập nhật các nguyên tắc xây dựng kiến trúc, tầm nhìn kiến trúc, định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với hiện tại và các xu thế phát triển công nghệ như Cloud Computing, AI, Big Data cùng hạ tầng truyền dẫn mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, kiến trúc phiên bản mới cũng thể hiện rõ 5 mô hình tham chiếu để tỉnh Bến Tre xây dựng kiến trúc bao gồm kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc kỹ thuật công nghệ và kiến trúc an toàn thông tin. Ban hành kèm theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre phiên bản 2.0 còn có chi tiết các hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu tạo nền tảng để tham chiếu khi xây dựng.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Tin mới cập nhật

Đặt trước Galaxy S23 series, tiết kiệm đến 10 triệu đồng

Đặt trước Galaxy S23 series, tiết kiệm đến 10 triệu đồng

Reno8 T series và Galaxy S23 series: Có gì mới?

Reno8 T series và Galaxy S23 series: Có gì mới?

Giải pháp nào cho sự thiếu hụt nhân sự CNTT tại Đông Nam Á?

Giải pháp nào cho sự thiếu hụt nhân sự CNTT tại Đông Nam Á?

Du xuân chùa Trăm Gian - Cổ tự được ba đời vua sắc phong

Du xuân chùa Trăm Gian - Cổ tự được ba đời vua sắc phong

VESPA 946 phiên bản đặc biệt 'Quý Mão'

VESPA 946 phiên bản đặc biệt 'Quý Mão'

Triển vọng kinh doanh của Samsung có thể sẽ bị thâm hụt lớn nửa đầu năm 2023

Triển vọng kinh doanh của Samsung có thể sẽ bị thâm hụt lớn nửa đầu năm 2023

MSS của Kaspersky dẫn đầu tại Quadrant Knowledge Solution

MSS của Kaspersky dẫn đầu tại Quadrant Knowledge Solution

Cách cài đặt theo dõi lịch âm trên điện thoại di động

Cách cài đặt theo dõi lịch âm trên điện thoại di động

Phong Thổ (Lai Châu): Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Phong Thổ (Lai Châu): Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Tân Niên Phú Quý - Bộ sưu tập vàng được định danh bằng công nghệ NFC

Tân Niên Phú Quý - Bộ sưu tập vàng được định danh bằng công nghệ NFC

PV GAS PMC - Mùa đông ấm áp, Năm mới bình an

PV GAS PMC - Mùa đông ấm áp, Năm mới bình an

Keysight và Qualcomm tăng tốc liên lạc mạng vệ tinh 5G

Keysight và Qualcomm tăng tốc liên lạc mạng vệ tinh 5G

Tin đọc nhiều

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Anten tái cấu hình cho hệ thống truyền thông di động 5G

Anten tái cấu hình cho hệ thống truyền thông di động 5G

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Sự lớn mạnh của các "Ông lớn" và những lo ngại về "mặt trái" của sức mạnh này

Sự lớn mạnh của các "Ông lớn" và những lo ngại về "mặt trái" của sức mạnh này

Người Nhật hướng dẫn người Việt học và làm việc

Người Nhật hướng dẫn người Việt học và làm việc

Hội nghị của Bộ TT&TT: Ngành TT&TT Bắc Cạn và những đóng góp cho phát triển KT-XH

Hội nghị của Bộ TT&TT: Ngành TT&TT Bắc Cạn và những đóng góp cho phát triển KT-XH

Bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên 4.0

Bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên 4.0

Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông Lâm Đồng 2019

Kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông Lâm Đồng 2019

Phát triển các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Phát triển các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019