BHXH Việt Nam - 25 năm gìn giữ an sinh xã hội

Bảo Ngân
17/02/2020 07:03
D

25 năm trước (16/2/1995 – 16/2/2020), lần đầu tiên, kể từ khi thành lập nước, BHXH Việt Nam - một cơ quan chuyên trách thuộc Chính phủ về thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế được thành lập.

Kể từ đây, việc đảm bảo các quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế của người lao động và mọi người dân được thực hiện đầy đủ hơn, kịp thời hơn và ngày càng tốt hơn.

Đảm bảo an sinh xã hội

Soi chiếu vào những mục tiêu đã được đặt ra cho ngành BHXH, có thể thấy trong 25 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, không chỉ chăm lo phục vụ tốt các đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách, không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ mà còn kịp thời đề xuất với Chính phủ và Quốc hội sửa đổi nhiều nội dung để Luật BHXH và Luật Bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống, thực sự trở thành những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội hiện nay.

Từ chỗ chính sách BHXH chỉ thực hiện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức Nhà nước với hình thức bắt buộc, đã được mở rộng, chuyển sang thực hiện cho mọi người lao động, trên cơ sở quan hệ đóng - hưởng, với hai hình thức: BHXH bắt buộc đối với người lao động có quan hệ lao động theo quy định và BHXH tự nguyện đối với người lao động làm việc tự do, lao động là nông - lâm - ngư nghiệp, tiến tới thực hiện BHXH toàn dân.

Chính sách bảo hiểm y tế liên tục được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng công bằng, hiệu quả, bảo đảm cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, hướng đến cải thiện chất lượng sức khỏe của người dân.

Các Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH đã tiếp tục khẳng định: BHXH, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28 và nhiệm vụ công tác năm 2020 diễn ra ngày 15/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, qua 25 năm hình thành và phát triển, BHXH Việt Nam đã đóng vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ. Với trọng trách bảo đảm an sinh xã hội, đưa đất nước vào con đường phát triển bền vững, ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế. Mô hình tổ chức hệ thống BHXH, bảo hiểm y tế được hoàn thiện theo chủ trương của Đảng về cải cách, tinh gọn bộ máy. BHXH, bảo hiểm y tế đã trở thành lưới an sinh lớn nhất.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành BHXH, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế 25 năm qua có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đã và đang tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, bảo hiểm y tế.

Đồng thời, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, góp phần tạo niềm tin sâu sắc trong toàn xã hội về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nói chung, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế nói riêng.

Hành trình 1/4 thế kỷ nỗ lực không ngừng để tạo nên những dấu ấn quan trọng trong việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã cho những con số “biết nói”.

Số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế liên tục tăng lên qua các năm: Năm 1995 - năm đầu tiên thực hiện Điều lệ BHXH, cả nước có trên 2,2 triệu người lao động tham gia BHXH bắt buộc và đến năm 2019, ước có gần 16 triệu người lao động tham gia BHXH (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi).

Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đã có sự tăng trưởng vượt bậc, đến hết năm 2019 là 574.000 người; riêng trong năm 2019 đã phát triển mới trên 300.000 người.

Năm 2009 - năm đầu tiên thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, cả nước có gần 6 triệu người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đến năm 2019, ước có trên 13,4 triệu người tham gia (chiếm khoảng 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi).

Đặc biệt, năm 2003, cả nước có gần 11,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, nhưng đến năm 2019, ước đã có trên 85,9 triệu người tham gia (bao phủ gần 90% dân số).

Với tỷ lệ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21. Trong khi đó, theo thống kê từ một số quốc gia có nền kinh tế phát triển, để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân như thành tựu chúng ta đã đạt được, phải mất từ 40 đến 80 năm.

Đi đôi với sự gia tăng của đối tượng tham gia, số thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng liên tục tăng theo thời gian. Cuối năm 2019, tổng số thu BHXH bắt buộc toàn ngành đạt 242.982 tỷ đồng (tăng gần 312 lần so với năm 1995); thu BHXH tự nguyện đạt 2.379 tỷ đồng (tăng 216 lần so với năm 2008); thu bảo hiểm thất nghiệp đạt 17.405 tỷ đồng vào cuối năm 2019 (tăng 4,95 lần so với năm 2009); thu bảo hiểm y tế đạt 104.807 tỷ đồng (tăng 49,6 lần so với năm 2004).

Điều này khẳng định, mỗi năm đã có thêm hàng trăm ngàn lao động, hàng triệu người dân được thụ hưởng các quyền lợi an sinh cơ bản nhất theo quy định của Hiến pháp thông qua các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tiến tới thực hiện thành công các mục tiêu BHXH, bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chia sẻ, một trong những thành tựu của ngành BHXH mà ông ấn tượng đó là, trong vài năm gần đây, số người tham gia BHXH tự nguyện đã gia tăng nhanh chóng, hướng tới phát triển hệ thống chính sách BHXH đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc.

Theo ông, trước khi Nghị quyết số 28 ban hành, cả nước chỉ có khoảng 280 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết, cùng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, toàn quốc đã có hơn nửa triệu người tham gia, tăng gấp đôi so với năm 2018 và bằng 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, kể từ năm 2008. Đây là một kết quả minh chứng cho sự nỗ lực đáng ghi nhận của ngành BHXH.

Người lao động được bảo về quyền lợi chính đáng

Xác định việc bảo đảm tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là hết sức quan trọng, ngành BHXH đã luôn chủ động đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, góp phần quan trọng đưa số nợ BHXH năm 2019 xuống còn khoảng 6.000 tỷ đồng (bằng 1,6% tổng số phải thu), mức thấp nhất trong lịch sử 25 năm phát triển ngành. Con số này đã góp phần rất lớn trong việc bảo vệ các quyền lợi an sinh chính đáng của người lao động.

Tính từ năm 1995 đến nay, toàn ngành đã giải quyết cho hơn 3,2 triệu người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, trên 120 triệu người hưởng trợ cấp một lần và các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (bình quân mỗi năm trên 4,8 triệu lượt người); từ năm 2010 đến hết năm 2019 giải quyết cho gần 6,9 triệu người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đến cuối năm 2019, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khoảng 3,2 triệu người (tăng 174% so với năm 1995).

Từ năm 2003 đến 2019, BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 1,9 tỷ lượt người. Số lượt người được khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế tăng nhanh qua từng năm: Nếu như năm 2000 mới chỉ có 28,1 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì đến năm 2019 đã là trên 186 triệu lượt người. Giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 28%, thì đến giai đoạn 2015-2019, đã đạt 43%.

Quỹ BHXH đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia BHXH.

Tỷ lệ chi từ nguồn Quỹ BHXH ngày càng tăng; tỷ lệ chi từ ngân sách nhà nước cho BHXH ngày càng giảm, khẳng định quan điểm đúng đắn của Đảng trong việc khuyến khích người dân nâng cao năng lực tự bảo đảm an sinh xã hội.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; gắn thực hiện nhiệm vụ thu, chi, giải quyết chính sách, quản lý quỹ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế; đảm bảo phục vụ kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, phù hợp với đặc thù tổ chức quản lý, hoạt động của ngành BHXH.

Hoạt động đầu tư quỹ đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ lãi suất đầu tư bình quân luôn tăng trưởng dương, cao hơn tăng trưởng kinh tế và cao hơn chỉ số lạm phát, được kiểm toán Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá và ghi nhận là an toàn, hiệu quả và có tăng trưởng.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông, vận tải, công nghiệp hỗ trợ

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông, vận tải, công nghiệp hỗ trợ

Tổng cục Hải quan triển khai chiến dịch Con Rồng Mekong 6 trên phạm vi toàn ngành

Tổng cục Hải quan triển khai chiến dịch Con Rồng Mekong 6 trên phạm vi toàn ngành

Generali Việt Nam tham gia hành trình '1831 km xuyên Việt, gây quỹ cho em'

Generali Việt Nam tham gia hành trình '1831 km xuyên Việt, gây quỹ cho em'

Tạp chí Kinh tế Việt Nam ra mắt chuyên mục Kinh tế xanh và Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Việt Nam ra mắt chuyên mục Kinh tế xanh và Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam

HanoiPlas 2024: Cơ hội lớn cho ngành nhựa và cao su Việt Nam

HanoiPlas 2024: Cơ hội lớn cho ngành nhựa và cao su Việt Nam

Hơn 7.000 cú sét được ghi nhận tại Hà Nội và vùng lân cận trong sáng nay

Hơn 7.000 cú sét được ghi nhận tại Hà Nội và vùng lân cận trong sáng nay

Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Đồng bằng sông Hồng

Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Đồng bằng sông Hồng

Phát động Cuộc thi Marketing xã hội Social Pioneers 2024

Phát động Cuộc thi Marketing xã hội Social Pioneers 2024

Quảng Trị: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Vì Hoà bình năm 2024

Quảng Trị: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Vì Hoà bình năm 2024

Sài Gòn Summit 2024: Phác thảo tương lai công nghệ Việt Nam

Sài Gòn Summit 2024: Phác thảo tương lai công nghệ Việt Nam

Gần 900 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự Vietbuild HaNoi 2024

Gần 900 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự Vietbuild HaNoi 2024

Tin mới cập nhật

4 tiêu chí chọn nền tảng họp trực tuyến dành cho doanh nghiệp

4 tiêu chí chọn nền tảng họp trực tuyến dành cho doanh nghiệp

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

BYD lần đầu tiên tổ chức tuần lễ lái thử tại Việt Nam

BYD lần đầu tiên tổ chức tuần lễ lái thử tại Việt Nam

Cùng MyTV xem trọn VCK Euro 2024

Cùng MyTV xem trọn VCK Euro 2024

mobiEdu: công cụ giảng dạy thông minh, tiên phong giáo dục số

mobiEdu: công cụ giảng dạy thông minh, tiên phong giáo dục số

Thế Giới Di Động và Xiaomi Việt Nam tiếp tục chung tay mang Redmi 13 đến tay người dùng

Thế Giới Di Động và Xiaomi Việt Nam tiếp tục chung tay mang Redmi 13 đến tay người dùng

Visa tiếp tục đồng hành cùng chuỗi sự kiện 'Ngày không tiền mặt' năm 2024

Visa tiếp tục đồng hành cùng chuỗi sự kiện 'Ngày không tiền mặt' năm 2024

PTIT bắt tay VINAI: Giải cơn khát nhân lực AI chất lượng cao

PTIT bắt tay VINAI: Giải cơn khát nhân lực AI chất lượng cao

JBL Soundgear Frames: kính nghe nhạc 2 trong 1

JBL Soundgear Frames: kính nghe nhạc 2 trong 1

Cần tăng cường cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế báo số

Cần tăng cường cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế báo số

Cuộc chơi mới của Jeep: Renegade xe điện dưới 25.000 USD hứa hẹn gây bão

Cuộc chơi mới của Jeep: Renegade xe điện dưới 25.000 USD hứa hẹn gây bão

Tưng bừng lễ hội Không tiền mặt 2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tưng bừng lễ hội Không tiền mặt 2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tin đọc nhiều

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Phát động Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông, vận tải, công nghiệp hỗ trợ

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 17 về phương tiện giao thông, vận tải, công nghiệp hỗ trợ

Tổng cục Hải quan triển khai chiến dịch Con Rồng Mekong 6 trên phạm vi toàn ngành

Tổng cục Hải quan triển khai chiến dịch Con Rồng Mekong 6 trên phạm vi toàn ngành

Khởi động bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Make in Vietnam xuất sắc 2022

Khởi động bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Make in Vietnam xuất sắc 2022

Nhiều thiết bị số phục vụ CPĐT chưa được đánh giá ATTT

Nhiều thiết bị số phục vụ CPĐT chưa được đánh giá ATTT

Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Chân dung tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng

Chân dung tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng

Các Bộ trưởng ITU: “Covid-19 kích hoạt bước ngoặt cho kỷ nguyên kỹ thuật số”

Các Bộ trưởng ITU: “Covid-19 kích hoạt bước ngoặt cho kỷ nguyên kỹ thuật số”

EVN phấn đấu đến năm 2025 dịch vụ khách hàng điện đạt nhóm ASEAN 3

EVN phấn đấu đến năm 2025 dịch vụ khách hàng điện đạt nhóm ASEAN 3

VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021

VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019