Năm 2021: Tổng cục Hải Quan phấn đấu vượt 5% chỉ tiêu ngân sách được giao

Tiến Kiên
25/12/2020 07:26
D

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng cục Hải quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tin tưởng và khẳng định Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với toàn ngành Tài chính thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Ngân sách nhà nước năm 2021.

Nhấn mạnh về kết quả đạt được năm 2020 của Tổng cục Hải quan, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, kết quả chung của ngành Tài chính đạt được có sự đóng góp quan trọng của Tổng cục Hải quan.

Trong đó, Tổng cục Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt: công tác kiểm tra, giám sát hải quan có nhiều giải pháp đổi mới cải cách với nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và quản lý thu ngân sách, đôn đốc thu nợ thuế triển khai quyết liệt. Nhờ đó kết quả thu NSNN ước đạt 315.000 tỷ đồng, tăng hơn 15.000 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội. Đây là nỗ lực có gắng của Tổng cục Hải quan góp phần vào cân đối ngân sách của cả nước trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Báo Hải quan

Trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại và XNK hàng hóa tiếp tục được tổng cục Hải quan quan tâm và đẩy mạnh. Nỗ lực đó được khẳng định bằng kết quả 5 năm liền Tổng cục Hải quan được đánh giá đi đầu trong các cơ quan của Bộ Tài chính trong cải cách hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin.

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan đã tích cực tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Đến nay các thủ tục đã triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia khá lớn. Về Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam là một trong các nước tích cực triển khai.

“Đặc biệt trong năm nay, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính xây dựng Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng một cửa tại cơ quan Hải quan theo chỉ đạo tại Nghị quyết 99/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Đề án này là một cải cách quan trọng, đổi mới căn bản công tác kiểm tra chuyên ngành, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho DN” – Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Trong các thành tích nổi bật của ngành Hải quan, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao công tác đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Mặc dù năm 2020 bối cảnh dịch Covid-19 nhưng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là vận chuyển trái phép các chất ma túy rất phức tạp. Lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối kết hợp các lực lượng phá thành công nhiều chuyên án, trong đó có nhiều chuyên án lớn ma túy.

Đặc biệt công tác kiểm tra chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp được triển khai rất thành công. Kết quả này vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do mới và đẩy mạnh quan hệ thương mại sang Hoa Kỳ.

Bên cạnh các kết quả trên, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đánh giá cao công tác triển khai các đề án, chính sách và quản lý hải quan. Tổng cục Hải quan đã cơ bản hoàn thành các đề án xây dựng chính sách. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đánh giá cao các lĩnh vực công tác quản lý rủi ro, thanh tra, xây dựng lực lượng, đào tạo quản lý cán bộ, quản lý nội ngành… đạt kết quả tốt góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành Hải quan.

Đồng lòng vượt qua khó khăn

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, những kết quả quan trọng ngành Hải quan đạt được trong năm 2020 xuất phát từ sự quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong toàn ngành Tài chính.

Bên cạnh đó là sự ủng hộ, quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp uỷ, chính quyền các địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp các ngành; sự chia sẻ, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp đã giúp Tổng cục Hải quan nói riêng và Bộ Tài chính nói chung hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Cùng với đó là sự tập trung cao độ, thường xuyên, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan và cơ quan Hải quan các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu đến ngày cuối cùng của năm.

Từ đó, ngành Hải quan đã cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao thành chương trình hành động cụ thể, có phân công phân nhiệm đến từng đơn vị, từng công chức lãnh đạo, từng chuyên viên và có sự đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện để đưa ra các giải pháp thực hiện tiếp theo.

Đặc biệt, kết quả đạt được năm 2020 là thành quả của sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của toàn ngành Tài chính nói chung và của hệ thống Hải quan nói riêng.

Phấn đấu vượt 5% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

Bước sang năm 2021, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp Tổng cục Hải quan cần thực hiện đồng bộ.

Thứ nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 được Quốc hội giao là 315.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5%. Để triển khai nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan cần bám sát nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-CP của Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý hải quan, quản lý thu ngân sách hiệu quả, kịp thời, liên tục, toàn diện.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động XNK hàng hóa để rút ngắn thời gian và chi phí thông quan hàng hóa. Trong đó tiếp tục tham mưu, đôn đốc, điều phối có hiệu quả các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại theo các Quyết định 1254/QĐ-TTg và Quyết định 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý hải quan, khẩn trương triển khai Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan hướng tới hải quan số, tổ chức triển khai các bước để đưa hệ thống vào vận hành chính thức. Đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động đối với cảng biển, sân bay; mở rộng kết nối với các ngân hàng thương mại thực hiện thu, nộp thuế 24/7.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt hơn và hiệu quả hơn công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán sắp tới. Theo đó, tiếp tục phân tích rủi ro để xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu tranh có trọng điểm, tập trung địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng có rủi ro cao, xây dựng các chuyên án về ma túy, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tăng cường kiểm tra chống gian lận xuất xứ, chuyển tái bất hợp pháp, tăng cường phối hợp hải quan Hoa Kỳ và các nước trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ; thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về quản lý và giám sát hải quan, vận động quần chúng cùng với lực lượng Hải quan tham gia đấu tranh chống buôn lậu, giam lận thương mại và hàng giả; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng liên ngành đặc biệt là lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 389 ở các địa phương…

Thứ tư, tiếp tục xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ của cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp của chuyên gia WIPO vào việc xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Đóng góp của chuyên gia WIPO vào việc xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm lệ phí thực hiện DVCTT

51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm lệ phí thực hiện DVCTT

Đã có 12 tỉnh thành xây dựng thành công mini app

Đã có 12 tỉnh thành xây dựng thành công mini app

Chữ ký số - Chìa khóa xây dựng chính quyền điện tử

Chữ ký số - Chìa khóa xây dựng chính quyền điện tử

Vai trò then chốt của mạng 5G trong phát triển chính phủ điện tử

Vai trò then chốt của mạng 5G trong phát triển chính phủ điện tử

'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

'Đồng Nai Smart' nhiều tiện ích hơn sau 2 tháng xây dựng

Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

FPT đồng hành Chính phủ và Doanh nghiệp, khai thác ‘mỏ vàng’ dữ liệu

FPT đồng hành Chính phủ và Doanh nghiệp, khai thác ‘mỏ vàng’ dữ liệu

Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh

Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh

Thông qua Luật Giao dịch điện tử - Khi hành lang pháp lý bắt nhịp công nghệ

Thông qua Luật Giao dịch điện tử - Khi hành lang pháp lý bắt nhịp công nghệ

Tin mới cập nhật

MWC 2024: Huawei giới thiệu loạt sản phẩm & công nghệ mới

MWC 2024: Huawei giới thiệu loạt sản phẩm & công nghệ mới

Keysight ra mắt nền tảng đo kiểm Wi-Fi 7

Keysight ra mắt nền tảng đo kiểm Wi-Fi 7

MWC 2024: Những công nghệ mới đáng chú ý

MWC 2024: Những công nghệ mới đáng chú ý

Tập đoàn Siemens ngỏ ý muốn tham gia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tập đoàn Siemens ngỏ ý muốn tham gia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chiến lược mới của Google nhằm thống trị thị trường AI

Chiến lược mới của Google nhằm thống trị thị trường AI

Đóng góp của chuyên gia WIPO vào việc xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Đóng góp của chuyên gia WIPO vào việc xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Bác sĩ cảnh báo việc tự ý truyền đạm tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Bác sĩ cảnh báo việc tự ý truyền đạm tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Keysight mở rộng danh mục máy phân tích nguồn tín hiệu cho các ứng dụng số không dây, radar và tốc độ cao

Keysight mở rộng danh mục máy phân tích nguồn tín hiệu cho các ứng dụng số không dây, radar và tốc độ cao

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Elon Musk và Neuralink: Cấy chip não và triển vọng tương lai

Elon Musk và Neuralink: Cấy chip não và triển vọng tương lai

Sự trở về của các tài năng công nghệ: Nguồn lực mới cho Startup Việt Nam

Sự trở về của các tài năng công nghệ: Nguồn lực mới cho Startup Việt Nam

Tin đọc nhiều

Đóng góp của chuyên gia WIPO vào việc xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Đóng góp của chuyên gia WIPO vào việc xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm lệ phí thực hiện DVCTT

51/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm lệ phí thực hiện DVCTT

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Tổng cục Hải quan: Số lượng seal định vị điện tử sử dụng đến tháng 8 đã đạt 14.823 lượt

Tổng cục Hải quan: Số lượng seal định vị điện tử sử dụng đến tháng 8 đã đạt 14.823 lượt

Thái Bình: 398 dịch vụ công mức độ 4 được triển khai từ năm 2020

Thái Bình: 398 dịch vụ công mức độ 4 được triển khai từ năm 2020

Dữ liệu số - Nền tảng phát triển Chính phủ số

Dữ liệu số - Nền tảng phát triển Chính phủ số

Chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ để phòng chống dịch COVID-19

Chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ để phòng chống dịch COVID-19

Chuyển đổi số: Xu hướng tất yếu của Doanh nghiệp Việt

Chuyển đổi số: Xu hướng tất yếu của Doanh nghiệp Việt

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019