Tuyển chọn đề thi, đáp án vào lớp 6 môn toán trường chuyên

Đình Lượng
01/01/2022 01:20
D

Giới thiệu đề thi đầu vào môn Toán 6 của một số trường có lượng thí sinh dự tuyển lớn như Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Tất Thành, Lương Thế Vinh,.. trong những năm vừa qua

Tuyển chọn một số đề thi vào lớp 6 môn Toán sẽ giúp các sĩ tử có cái nhìn tổng quan về đề thi của một số trường trong những năm vừa qua sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những em học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 6. Việc ôn luyện với các đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài. Sau đây, mời các em cùng tham khảo và thử sức nhé.

Đề thi số 1

Câu 1: Tìm số tự nhiên chia hết cho 5, biết rằng số đó cộng với hai lần tổng các chữ số của nó thì bằng 87 

Câu 2:

Tuyển chọn đề thi, đáp án vào lớp 6 môn Toán trường chuyên

Câu 3: Tìm phân số lớn nhất trong các phân số sau: 9/13; 3/4; 5/6; 10/11; 21/22

Câu 4Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghếvới tổng số tiền phải trả là 1.414.000 đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226.000 đồng. Hỏi giá tiền của một cái bàn là bao nhiêu?

Câu 5: Cho hình tam giác ABC có diện tích 216 cm2, AB = AC, BC =36cm. Trên AB lấy điểm M sao cho MB=2/3AB. Trên AC lấy điểm N sao cho NC=2/3AC, trên cạnh BC lấy điểm I sao cho BI=2/3BC. Nối M với Nvà N với I được hình thang MNIB. Tính diện tích hình thang MNIB

Câu 6: Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/giờ. Đến B người đó đã trở về bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ trên một quãng đường khác dài hơn AB 6km. Tính độ dài AB biết người đóvừa đi vừa về hết 3 giờ 40 phút.

Câu 7: Cho bài toán tìm y biết: 12 : (y x 3) = 4. Hãy chỉ ra lời giải đúng

A= 12 : (y x 3) = 4; 12 : (3 x y) = 4; (12 : 3) x y = 4; 4 xy = 4; y =1

B= 12 : (y x 3) = 4; 12 : (3 x y) = 4; (12 : 3): y = 4; 4:y = 4; y =1

Câu 8: Có 18 hình lâp phương như nhau, mỗi hình có cạnh 5cm. Xếp tất cả 18 hình này thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi hình hộp chữ nhật xếp được có thể tích lớn nhất là bao nhiêu?

Câu 9: Tìm chữ số tận cùng của 11 x  13 x  15  x 17 +  23  x 25 x  27 x  29  +  31 x  33 x  35  x 37 + 45  x 47 x  49 x  51

Câu 10: Có bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 500 mà chia hết cho 4?

Câu 11: Tìm x biết  (x+2) + (x+4)+...+ (1996) =998.000

Câu 12: Thực hiện phép tính

12341234123412342468 :1234 - 10001000100010000

Câu 13: Tìm phân số bằng phân số 11/ 14 biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số của nó 1995 đơn vị.

Câu 14: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 45,5 m. Chiều rộng bằng 25 chiều dài. Tính diện tích miếng đất đó.

Câu 15: Một đoàn tàu chạy ngang qua một cột điện hết 8 giây. Cũng với vận tốc đó, đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 260mhết 1 phút. Tính chiều dài và vận tốc của đoàn tàu.

Đề thi số 2

Câu 1: Rút gọn: 122436123636 / 316293319393

Câu 2: Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mỗi rổ chỉ có một loại quả số quả còn ở mỗi rổ lần lượt là 50, 45, 40, 55,70. Sau khi bán 1 rổ thì số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt hỏi rổ đựng quýt có bao nhiêu quả.

Câu 3: Cho a, b, c là 3 số tự nhiên bất kì. Hỏi có hay không hai số có cùng sốdư khi chia cho 3

Câu 4:  Tính nhanh

Đề thi, đáp án vào lớp 6 môn Toán trường chuyên

Câu 5: Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm P, trên cạnh CD lấy điểm Q sao cho AP = CQ. Gọi điểm M là điểm chính giữa của cạnh BC. Tính diện tích tam giác PMQ, biết AB = 10cm, BC = 6cm

Câu 6: Một bài toán cổ Hy Lạp có nội dung như sau: Một cư dân làng Krit tuyên bố: “Tất cả cư dân làng Krit đều nói dối“. Bạn hãy cho biết điều này đúng hay sai?

Câu 7: So sánh:

A = 122980+784370+236630+568000+340000+450000

B = 180000+262970+740000+554680+328330+436001

Câu 8: Cho tam giác ABC có góc A là góc vuông , AB = 30cm, AC = 45cm. M là một điểm trên cạnh AB sao cho AM = 20cm. Từ M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N. Tính diện tích tam giác AM

Câu 9

Cho một bàn cờ có 64 ô. Đường chéo mỗi ô vuông bằng 2cm. Người ta ném vào bàn cờ 150 viên bi thì có 21 viên bắn ra ngoài. Hỏi có hay không ba viên bi trên bàn cờ mà khoảng cách giữa hai viên tùy ý không lớn hơn 2cm

Câu 10: Tích của 2005 số 9876543 có tận cùng là số mấy

Câu 11: So sánh

A= 3333333+5555555+6666666+7777777+9999999

B= 1345789+2340617+8654210+4326049

Câu 12: Giả sử so sánh với năm học trước (2003 –2004), số học sinh dự thi học sinh giỏi thành phố năm học này (2004 –2005) đã tăng 25%. Hỏi so với năm học này số học sinh dự thi học sinh giỏi năm trước chiếm bao nhiêu phần trăm.

Câu 13: Tính nhanh: 3,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3,54 x 27 + 0,17 x 25

Câu 14: Tìm x thỏa mã 6/8 = 15/x

Câu 15: Có 4 con ếch nằm ở đáy của một cái giếng sâu 40m. Trong 1 ngày chúng bò lên được 16m. Sau đó con thứ nhất bị tụt xuống 14m, con thứ hai bị tụt 13m, con thứ ba bị tụt 12m, con thứ tư bị tụt 10m. Ngày hôm sau chúng lại tiếp tục bò lên. Hỏi sau mấy ngày thì tất cả bốn con ếch ra được khỏi miệng giếng

Đề thi số 3

Câu 1: Giữa hai số 2 có thể đặt được dấu gì không để được một số lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3

Câu 2: Tính nhanh

Đề thi, đáp án vào lớp 6 môn Toán trường chuyên

Câu 3:

Tổng hai số là 1200 và hiệu hai số là 200. Hãy tìm số lớn

 Câu 4: Cho phân số 5/11. Hãy tìm một số nào đó để khi cộng cùng số đó vào tử số và mẫu số của phân số đó thì được một phân số mới có giá trị là 2/3

Câu 5: Tổng của tích 2002 số tự nhiên khác không đầu tiên với tích 2002 số tự nhiên lẻ đầu tiên là một số có tận cùng là bao nhiêu.

Câu 6:

Một cửa hàng trong một ngày bán được 1.250.000đ tiền hàng gồm 3 loại: Đồ sứ, đồ nhôm và đồ điện. Biết rằng 1/3 số tiền bán đồ sứ bằng 1/2 số tiền bán đồ nhôm và bằng 1/5 số tiền bán đồ điện. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu tiền hàng đồ điện.

Câu 7:

Có một thùng gạo chứa 10kg và một thùng thóc chứa 10kg. Người ta lấy 1kg từ thùng thóc đổ sang thùng gạo sau đó trộn lại và lấy 1kg từ thùng gạo đổ sang thùng thóc. Hãy so sánh khối lượng thóc ở thùng gạo và khối lượng gạo ở thùng thóc.

Câu 8:

Tìm x để tổng 1+2+3+4+5+6+...+x là một số có hai chữ số giống nhau và chia hết cho 2.

Câu 9:

Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau

Câu 10: Tính nhanh

Đề thi, đáp án vào lớp 6 môn Toán

Câu 11:

Để đánh số tất cả các trang của một quyển sách gồm 250 trang  từ 1 đến 250), người ta cần dùng bao nhiêu chữ số 2?

Câu 12:

Cho tam giác ABC. Trên AB, BC lần lượt lấy các điểmD và E sao cho AB = 3AD, BC = 4BE. Nối A với E, C với D, AE cắt CD tại M. Tính tỉ số AE/AM

Câu 13:

Một cửa hàng mua cam với giá 10.000đ/3 quả và bán lại với giá 20.000đ/ 5 quả. Hỏi để được lợi 100000đ thì cửa hàng cần phải bán bao nhiêu quả cam?

Câu 14:

Tìm x thỏa mãn 1/x= 1/13+2/195

Câu 15:

Trong 100 số tự nhiên đầu tiên có tất cả bao nhiêu số cùng chia hết cho 11 và 13

Đề thi số 4:

Câu 1: Tìm x thỏa mãn

1/x =1/13+3/130

Câu 2: Nước biển chứa 5% muối (theo khối lượng). Hỏi phải thêm vào 20kg nước biển bao nhiêu nước lọc tinh khiết để được một loại nước chứa 2% muối.

Câu 3: Tính nhanh (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11 x 9 - 900 x 0,1 - 9)

Câu 4: Rút gọn  Hình ảnh

Câu 5: Cho dãy số x+1,2 x x+3,3 x x+5,4 x x + 7,... Hãy viết số hạng thứ 100 và tìm x để tổng của 100 số hạng đầu tiên của dãy bằng 60500

Câu 6:

Hỏi phải trừ bớt đi ở tử số và  mẫu số của phân số 31/43 cùng  một số tự nhiên nào để được một phân số mới mà sau khi rút gọn được phân số 5/11

Câu 7:

Tìm hai số có hiệu bằng 81 và  nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai cộng với hiệu của chúng thì được 254.

Câu 8:

Bốn người trong 5 giờ gặt xong một thửa ruộng. Hỏi bốn người thì trong bao lâu gặt xong thửa ruộng đó.

Câu 9:

Đề thi, đáp án vào lớp 6 môn Toán hình

Câu 10:

Lúc 6 giờ tại điểm Amột chiếc thuyền xuôi theo dòng nước. Đi được một quãng đường  thuyền  quay  đầu  ngược  dòng  và đến Alúc 9 giờ. Hỏi thuyền đi cách điểm Abao nhiêu km mới quay đầu lại, biết rằng vận tốc thực của thuyền là 25 km/giờ, vận tốc dòng nước là 5 km/giờ

Câu 11:

Một người đi xe đạp từ Ađến B, thấy mỗi bánh xe lăn được 1500 vòng. Hỏi quãng đường từ Ađến Bdài bao nhiêu mét, biết đường kính bánh xe là 65 cm

Câu 12:

Rút gọn 1818181818/8181818181

Câu 13:

Một giải bóng bàn có 16 đấu thủ tham gia thi đấu. Mỗi đấu thủ đểu đấu một trận với đấu thủ khác. Bạn hãy cho biết có thể chọn ra 5 đấu thủ xếp thành hàng dọc sao cho đấu đứng trước thắng tất cả các đấu thủ đứng sau hay không?

Câu 14:

Nếu giảm chiều dài của một hình chữ nhật đi 20% mà muốn diện tích của hình  chữ nhật đó không thay đổi thì  chiều rộng phải thayđổi  như thế nào?

Câu 15:

Thầy giáo đã  chấm  bài  của An, Phương, Minh nhưng không  mang tới lớp. Khi 3 học sinh này  hỏi điểm thầy nói: “Ba em nhận các điểm khác nhau là 7, 8, 9. Phương không phải điểm 9, Minh không phải điểm 8 và An được điểm 8”. Sau  này  mới thấy rằng khi nói điểm từng người thầy chỉ nói đúng điểm một học sinh. Hỏi điểm của từng học sinh?


Đáp án tham khảo Đề số 1

Đáp án tham khảo Đề số 2

Câu 1: 65Câu 2: 22/15Câu 3: 21/22Câu 1: 12/31Câu 2: 55Câu 3: Có
Câu 4: 318.000đCâu 5: 144 cm2Câu 6: 15kmCâu 4: 1Câu 5: 12 cm2Câu 6: Sai
Câu 7: BCâu 8: 2250 cm2Câu 9: 0Câu 7: A<BCâu 8: 300 cm2Câu 9: Có
Câu 10: 100Câu 11: 1Câu 12: 2Câu 10: 3Câu 11: A>BCâu 12: 80%
Câu 13: 7315/9310Câu 14: 105625m2Câu 15: 40m;18km/hCâu 13: 364Câu 14: 20Câu 15: 13 ngày

Đáp án tham khảo Đề số 3

Đáp án tham khảo Đề số 4

Câu 1: Dấu phẩy 2,2Câu 2: 11/24Câu 3: 700Câu 1: 10Câu 2: 30Câu 3: 0
Câu 4: 7Câu 5: 5Câu 6: 625000đCâu 4: 1000Câu 5: 100x+199; x=10Câu 6: 21
Câu 7: Bằng nhauCâu 8: 66Câu 9: 81Câu 7: 46;127Câu 8: 3,75Câu 9: Bằng nhau
Câu 10: 441/1000Câu 11: 106Câu 12: 5/2Câu 10: 36kmCâu 11: 3001,5 mCâu 12: 2/9
Câu 13: 150Câu 14: 15Câu 15: 1Câu 13: CóCâu 14: Tăng 25%Câu 15: Tự giải

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Samsung STEM Membership đầu tiên dành cho học sinh THPT tại Việt Nam

Samsung STEM Membership đầu tiên dành cho học sinh THPT tại Việt Nam

Trưởng nhóm nghiên cứu Trường ĐH Phenikaa đạt giải thưởng Nhân tài đất Việt 2023

Trưởng nhóm nghiên cứu Trường ĐH Phenikaa đạt giải thưởng Nhân tài đất Việt 2023

Học tiếng Hàn với Topik Korea, chinh phục cơ hội nghề nghiệp của ngành tiếng Hàn

Học tiếng Hàn với Topik Korea, chinh phục cơ hội nghề nghiệp của ngành tiếng Hàn

Trường Đại học Phenikaa đồng hành cùng chung kết cuộc thi Tiếng hát sinh viên 2023

Trường Đại học Phenikaa đồng hành cùng chung kết cuộc thi Tiếng hát sinh viên 2023

Mục tiêu đến năm 2025 có 50% cơ sở giáo dục đại học đào tạo thương mại điện tử

Mục tiêu đến năm 2025 có 50% cơ sở giáo dục đại học đào tạo thương mại điện tử

Topik Korea ra mắt nền tảng học trực tuyến, tặng khóa học tiếng Hàn miễn phí

Topik Korea ra mắt nền tảng học trực tuyến, tặng khóa học tiếng Hàn miễn phí

Cần Thơ sẽ triển khai hệ thống dữ liệu chung cho ngành giáo dục vào cuối năm 2023

Cần Thơ sẽ triển khai hệ thống dữ liệu chung cho ngành giáo dục vào cuối năm 2023

Cuộc thi 'Trường học không ma túy' dành cho học sinh THCS và THPT

Cuộc thi 'Trường học không ma túy' dành cho học sinh THCS và THPT

Công nghệ trong trường nghề chưa đáp ứng được thời đại mới

Công nghệ trong trường nghề chưa đáp ứng được thời đại mới

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Phát huy tinh thần tiên phong 'Làm gương - Kỷ cương - Trọng tâm - Bứt phá'

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Phát huy tinh thần tiên phong 'Làm gương - Kỷ cương - Trọng tâm - Bứt phá'

Xu hướng học thực hành ứng dụng tại Đại học Công nghệ Đông Á

Xu hướng học thực hành ứng dụng tại Đại học Công nghệ Đông Á

Alibaba Netpreneur Masterclass chính thức ra mắt tại Việt Nam

Alibaba Netpreneur Masterclass chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tin mới cập nhật

Bác sĩ cảnh báo việc tự ý truyền đạm tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Bác sĩ cảnh báo việc tự ý truyền đạm tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Keysight mở rộng danh mục máy phân tích nguồn tín hiệu cho các ứng dụng số không dây, radar và tốc độ cao

Keysight mở rộng danh mục máy phân tích nguồn tín hiệu cho các ứng dụng số không dây, radar và tốc độ cao

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Elon Musk và Neuralink: Cấy chip não và triển vọng tương lai

Elon Musk và Neuralink: Cấy chip não và triển vọng tương lai

Sự trở về của các tài năng công nghệ: Nguồn lực mới cho Startup Việt Nam

Sự trở về của các tài năng công nghệ: Nguồn lực mới cho Startup Việt Nam

MSI bảo hành 3 năm cho hiện tượng Burn-In trên màn hình OLED

MSI bảo hành 3 năm cho hiện tượng Burn-In trên màn hình OLED

 Fansipan tung chính sách miễn phí vé tàu hỏa cho 5 tỉnh 

 Fansipan tung chính sách miễn phí vé tàu hỏa cho 5 tỉnh 

Khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng cao khó khăn ở Lào Cai

Khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng cao khó khăn ở Lào Cai

 Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh gỗ đầu tiên trên thế giới

Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh gỗ đầu tiên trên thế giới

Đồng hồ chủ TimeProvider 4500 hỗ trợ giao diện mạng tốc độ cao lên đến 25 Gbps

Đồng hồ chủ TimeProvider 4500 hỗ trợ giao diện mạng tốc độ cao lên đến 25 Gbps

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Tin đọc nhiều

Samsung STEM Membership đầu tiên dành cho học sinh THPT tại Việt Nam

Samsung STEM Membership đầu tiên dành cho học sinh THPT tại Việt Nam

Alibaba Netpreneur Masterclass chính thức ra mắt tại Việt Nam

Alibaba Netpreneur Masterclass chính thức ra mắt tại Việt Nam

383 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022

383 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Phụ huynh bức xúc vì những khoản thu lạ đầu năm học mới 2022-2023

Phụ huynh bức xúc vì những khoản thu lạ đầu năm học mới 2022-2023

Xây dựng đại học số cần giải quyết 3 vấn đề

Xây dựng đại học số cần giải quyết 3 vấn đề

Ngày khai trường năm học 2021-2022 của 63 tỉnh, thành phố

Ngày khai trường năm học 2021-2022 của 63 tỉnh, thành phố

Lương Thùy Linh làm đại sứ cho chuỗi sự kiện "Ngày của Phở "

Lương Thùy Linh làm đại sứ cho chuỗi sự kiện "Ngày của Phở "

Hà Nội: Học sinh THCS, THPT trở lại trường từ 4/5, Tiểu học và mầm non từ ngày 11/5

Hà Nội: Học sinh THCS, THPT trở lại trường từ 4/5, Tiểu học và mầm non từ ngày 11/5

Cơ hội ‘cày’ miễn phí các khóa học online của những trường ĐH danh giá

Cơ hội ‘cày’ miễn phí các khóa học online của những trường ĐH danh giá

Nữ sinh học online 2 năm xong đại học: 'Đừng ngại hỏi thầy cô'

Nữ sinh học online 2 năm xong đại học: 'Đừng ngại hỏi thầy cô'

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019