CMCN 4.0: Vai trò của doanh nghiệp trong cuộc CMCN lần thứ tư (phần kết)

Phạm Anh
12/03/2020 06:11
D

Từ những nghiên cứu, phân tích các cuộc cách mạng KH&KT, cách mạng KH&CN, cách mạng công nghiệp, đặc biệt là cuộc CMCN 4.0 và thực trạng của đất nước. Cần hiểu đầy đủ, đúng bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có lộ trình và giải pháp phát triển đất nước một cách thực sự khoa học, không giáo điều, hình thức.

7. Một số nhận xét và kiến nghị

Chúng ta phải có một quyết tâm chính trị lớn vì đang đứng trước một cuộc cách mạng với những thay đổi rất nhanh chóng. Từ những nghiên cứu, phân tích các cuộc cách mạng KH&KT, cách mạng KH&CN, cách mạng công nghiệp, đặc biệt là cuộc CMCN 4.0 và thực trạng của đất nước, xin có một số đề xuất kiến nghị sau:

(1) Thứ nhất là, cần hiểu đầy đủ, đúng bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có lộ trình và giải pháp phát triển đất nước một cách thực sự khoa học, không giáo điều, hình thức.

Tuyệt đối không được “tầm thường hóa” cuộc CMCN 4.0, vì đây là kết quả của sự hội tụ, sự kết tinh, sự tích hợp của các lĩnh vực, các công nghệ cao nhất của thời đại, là sự tiến hóa của máy móc. Theo đó, phải xác định Việt Nam đang chủ yếu là người ứng dụng công nghệ, chứ không phải là người tạo ra các công nghệ của cuộc CMCN 4.0, do đó không thể là người dẫn đầu hoặc dẫn dắt thế giới này được. Nhưng đồng thời cũng không được quá tự ti, “run rẩy”, bi quan trước sự cách biệt quá xa về trình độ công nghệ của Việt Nam so với các nước phát triển mà không dám hành động. Phải hiểu rằng thứ bậc của cuộc CMCN 4.0 là rất khác nhau.

Chúng ta đánh giá mình đúng để rồi có bước đi đúng; không nên và không được ứng xử với bản thân và xã hội là chúng ta rất giàu có, rất giỏi giang như tưởng tượng mà thực chất là không hề như vậy - điều đó sẽ ngăn cản sự phát triển của đất nước.

(2) Thứ hai là, cần đổi mới căn bản về tư duy và thực hiện quy hoạch phát triển một cách khoa học thực sự, phải mạnh dạn có những cách nhìn đột phá.

Các chính sách về kinh tế, về KH&CN phải chịu điều tiết, chịu sự tác động và phù hợp với các quy luật trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn có chính sách đúng phải có dự đoán, dự báo đúng. Cách tốt nhất để dự đoán, dự báo về tương lai đấy chính là tìm cách sáng tạo ra nó.

Trong quá trình này phải dũng cảm nhận thức những đổi mới về tư duy do KH&CN đưa lại, như về sức mạnh quốc gia, tầm ảnh hưởng quốc gia; công ti đa quốc gia; nguồn nhân lực... Chúng ta cần phải thay đổi để xứng đáng với trí tuệ người Việt Nam. Trong quá trình này, có thể phải chấp nhận thay đổi những quan điểm, những tư tưởng, những cách nhìn nhận đã tồn tại trong lịch sử không chỉ hàng chục năm, mà có thể là hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm.

(3) Thứ ba là, phát triển nội lực Việt Nam dựa trên nền tảng trí tuệ Việt Nam.

Chúng ta muốn có bước đi trong cuộc CMCN 4.0 thì phải dựa chính vào trí tuệ của Việt Nam để xây dựng nội lực Việt Nam, trí tuệ ở đây là trí tuệ thật, không vay mượn. Nhưng phải biết rằng trí tuệ thực sự của một quốc gia không đơn thuần trí tuệ của từng cá nhân, nó là công năng của cả một hệ thống tạo nên. Nghĩa là sự tổng hợp tích hợp, theo ngôn ngữ của Bác Hồ là sự đoàn kết, còn ngôn ngữ của cuộc CMCN 4.0 chính là sự hội tụ.

Trí tuệ gắn với nó là nhân tài. Phải trọng dụng nhân tài. Người xưa đã dạy “Được nhân tài là được cả thiên hạ, mất nhân tài thì mất thiên hạ”. Đây là giai đoạn mà cạnh tranh giữa các tổ chức, giữa các quốc gia chính là cạnh tranh bằng nhân tài.

(4) Thứ tư là, coi sự đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo là linh hồn của sự tiến bộ KH&CN nói riêng và của cả dân tộc nói chung, là động lực cơ bản để xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phải xác định không những cần đổi mới, mà Việt Nam cần đổi mới một cách mạnh mẽ. Tiến hành ứng dụng, công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp dịch vụ mới, chiếm lĩnh thị trường, thực hiện giá trị thị trường là nhiệm vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp là chủ thể của sáng tạo và đổi mới công nghệ. Trong quá trình này “ý tưởng” phải được coi như một đối tượng của hoạt động KH&CN.

(5) Thứ năm là, trong quá trình đổi mới phải rất cố gắng để tiến nhanh nhưng phải vững chắc, không nóng vội, tránh nhầm lẫn việc ứng dụng công nghệ với việc mua thiết bị về dùng.

Theo đó, phải lựa chọn một số lĩnh vực, ngành, vùng đi tắt vào hiện đại, có sức lan tỏa toàn nền kinh tế, làm đầu tàu dẫn dắt toàn bộ nền kinh tế. Đồng thời cũng phải có những bước đi rất cơ bản kẻo chúng ta lại chỉ là người mua hàng, giống như mua hàng xịn dùng nhưng không hề hiểu cấu trúc của nó. Nếu chỉ như vậy thì sẽ không bao giờ giàu và mạnh được.

(6) Thứ sáu là, phải hình thành những sản phẩm chủ đạo mang sắc thái riêng, phải tạo nên các công nghệ, sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt của trí tuệ người Việt và cho người Việt.

Đất nước đang trong quá trình phát triển ở giai đoạn còn thấp, mới chỉ thoát ra khỏi nước nghèo, chưa giàu có, do đó phải biết lựa chọn những công nghệ thực sự mang tính đột phá nhưng phù hợp với tố chất con người Việt Nam, trên cơ sở đó để chuyển giao, biến thành các sản phẩm cụ thể.

Thúc đẩy đổi mới cơ cấu kinh tế, mô hình kinh tế theo hướng cần đến KH&CN. Nếu KH&CN không phát triển được thì không thể nào phát triển đất nước được. KH&CN chỉ có thể phát triển lành mạnh trong một môi trường kinh tế lành mạnh cần đến KH&CN. KH&CN phát triển sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, nếu không đất nước sẽ suy vong.

(7) Thứ bảy là, trên cơ sở nhận thức đúng, hiểu đúng về bản chất của cuộc CMCN 4.0 để có giải pháp thông minh không để cho đối tác lợi dụng Việt Nam còn nghèo, cần tiền, cần vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu chính sách hợp lý mà đưa công nghệ lạc hậu vào nước ta.

Hiểu đúng bản chất của cuộc CMCN 4.0 là cuộc cách mạng có sự cạnh tranh quyết liệt nhất về trình độ công nghệ, về nhân tài. Từ đó, cần phải coi trọng, tôn trọng KH&CN, giáo dục và đào tạo, để giáo dục và đào tạo cùng với KH&CN là động lực chính của sự phát triển. Phát triển đất nước phải thực sự dựa vào và bằng KH&CN.

(8) Thứ tám là, phát triển KH&CN nước ta phải tiến hành đồng thời trên cả 03 trụ cột: 1) Chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại nhất từ nước ngoài vào Việt Nam; 2) Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của người Việt Nam trong lãnh thổ Việt Nam; 3) Chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài. Dù là trụ cột nào thì cũng phải dựa vào năng lực nội sinh của quốc gia là quyết định.

(9) Thứ chín là, phải biết tự hào về những gì mà chúng ta đã làm nên lịch sử quá khứ của dân tộc, trong đó có KH&CN. Có tự hào về quá khứ thì chúng ta mới có điểm tựa để vươn tới tương lai.

Có niềm tin vào con đường đã chọn với giải pháp hành động đã quyết thì chúng ta mới dũng cảm để bước lên phía trước. Bản chất của cuộc CMCN 4.0 là sự hội tụ. Sự hội tụ chính là sự đoàn kết. Bác Hồ của chúng ta đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, mà đoàn kết là tố chất tốt đẹp của dân tộc ta đã được trải nghiệm, không phải vay mượn, chỉ cần phát huy tốt trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta có quyền tin vào thế hệ trẻ hôm nay, những người thông minh, giàu khát vọng vươn lên cho đời mình và đất nước. Chúng ta có niềm tin và sẽ hành động theo niềm tin đó, chắc chắn sẽ có vị trí xứng đáng trong cuộc CMCN 4.0. Nếu chúng ta để mất niềm tin này, có thể dẫn đến sẽ mất tất cả những gì đã xây dựng nên bằng máu biết bao thế hệ.

(10) Thứ mười là, điều quan trọng nhất, đó là phải quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về KH&CN, về giáo dục và đào tạo bởi vì Bác Hồ đã dạy “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, nên mọi quyết định của Đảng ta là đúng đắn./.

Xem phần 5 tại đây

Nguồn: TSKH. Phan Xuân Dũng

Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Tin mới cập nhật

Những STT, lời chúc hay và ý nghĩa cho Xuân Quý Mão 2023

Những STT, lời chúc hay và ý nghĩa cho Xuân Quý Mão 2023

Công nghệ thân thiện với môi trường giúp cuộc sống phát triển bền vững

Công nghệ thân thiện với môi trường giúp cuộc sống phát triển bền vững

Nâng tỉ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để tăng cường an sinh

Nâng tỉ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để tăng cường an sinh

Phương pháp mới phát hiện tự kỷ ra sao?

Phương pháp mới phát hiện tự kỷ ra sao?

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

ZaloPay đã chính thức hiện diện trên ứng dụng Grab

ZaloPay đã chính thức hiện diện trên ứng dụng Grab

"Tết trao yêu thương - Nhẹ vốn đậm lời”

"Tết trao yêu thương - Nhẹ vốn đậm lời”

Ảo hoá trải nghiệm - Cuộc đua mới của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Ảo hoá trải nghiệm - Cuộc đua mới của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Tấn công mạng trong năm 2022 có mức độ nghiêm trọng chưa từng có

Tấn công mạng trong năm 2022 có mức độ nghiêm trọng chưa từng có

Chợ 4.0 - Chuyển đổi số từ những nhân tố đời thường nhất ở Cần Thơ

Chợ 4.0 - Chuyển đổi số từ những nhân tố đời thường nhất ở Cần Thơ

Quy chuẩn trụ sạc xe điện - Cơ sở cho thị trường xe điện phát triển

Quy chuẩn trụ sạc xe điện - Cơ sở cho thị trường xe điện phát triển

Thúc đẩy hình thành ngành Hoạnh định tài chính cá nhân Việt Nam

Thúc đẩy hình thành ngành Hoạnh định tài chính cá nhân Việt Nam

Tin đọc nhiều

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Anten tái cấu hình cho hệ thống truyền thông di động 5G

Anten tái cấu hình cho hệ thống truyền thông di động 5G

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Đô thị hoá ở Việt Nam phải là quá trình xây dựng thành phố thông minh

Đô thị hoá ở Việt Nam phải là quá trình xây dựng thành phố thông minh

Tương lai nào cho giá vàng sau dịch bệnh COVID-19

Tương lai nào cho giá vàng sau dịch bệnh COVID-19

Hướng đi nào cho quản lý Nhà nước trước mô hình kinh doanh sáng tạo mới trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Hướng đi nào cho quản lý Nhà nước trước mô hình kinh doanh sáng tạo mới trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông Lâm Đồng 2019

Kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông Lâm Đồng 2019

Phát triển các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Phát triển các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019