Trạm phát 5G - Quy định an toàn phơi nhiễm EMF

Đào Công
12/12/2020 06:18
D

An toàn phơi nhiễm trường điện từ EMF đã được quan tâm nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài. Các tổ chức quốc tế và khu vực có thể kể đến như ICNIRP, IEEE, EU Council, FCC đã nghiên cứu và ban hành các tiêu chuẩn, khuyến nghị nhằm cung cấp giá trị giới hạn phơi nhiễm tham chiếu để các quốc gia có thể áp dụng trực tiếp hoặc vận dụng vào việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia dành riêng.

Ban biên tập Tạp chí Điện tử trích lược báo cáo: "Vấn đề an toàn bức xạ điện từ với trạm 5G ở một số nước" tại Hội thảo về tương thích điện từ và an toàn bức xạ vô tuyến điện diễn ra vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiêu đề bài báo do Ban Biên tập Tạp chí Điện tử đặt.

3 nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone đang chạy đua 5G tại Việt Nam.

Đối với phơi nhiễm trường gần từ các thiết bị di động, cầm tay, được đánh giá thông qua giá trị tỉ lệ hấp thụ riêng (SAR), có 2 mức giới hạn chính được đưa ra, theo đó trên thế giới có 152 quốc gia áp dụng giới hạn SAR theo khuyến nghị quốc tế ở mức 2 W/kg lấy trung bình trên 10g mô, được quy định trong ICNIRP 1998, IEEE C95.1-2005 và 1999/519/EC; 19 quốc gia áp dụng mức giới hạn do FCC đưa ra ở mức 1,6W/kg lấy trung bình trên 1g mô.

Đối với phơi nhiễm trường xa từ các trạm cố định, được đánh giá thông qua giá trị cường độ trường và mật độ công suất (PD), các mức giới hạn có thể thay đổi tùy theo tần số.

WHO khuyến cáo áp dụng mức giới hạn phơi nhiễm quốc tế được đưa ra bởi ICNIRP, có 132 quốc gia tuân theo khuyến cáo này; 11 quốc gia áp dụng mức giới hạn của FCC 1996 và 36 quốc gia đã đưa ra các mức giới hạn quốc gia dành riêng , trong đó có một số An toàn phơi nhiễm trường điện từ EMF đã được quan tâm nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài.

Các tổ chức quốc tế và khu vực có thể kể đến như ICNIRP, IEEE, EU Council, FCC đã nghiên cứu và ban hành các tiêu chuẩn, khuyến nghị nhằm cung cấp giá trị giới hạn phơi nhiễm tham chiếu để các quốc gia có thể áp dụng trực tiếp hoặc vận dụng vào việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia dành riêng.

Đối với phơi nhiễm trường gần từ các thiết bị di động, cầm tay, được đánh giá thông qua giá trị tỉ lệ hấp thụ riêng (SAR), có 2 mức giới hạn chính được đưa ra, theo đó trên thế giới có 152 quốc gia áp dụng giới hạn SAR theo khuyến nghị quốc tế ở mức 2 W/kg lấy trung bình trên 10g mô, được quy định trong ICNIRP 1998, IEEE C95.1-2005 và 1999/519/EC; 19 quốc gia áp dụng mức giới hạn do FCC đưa ra ở mức 1,6W/kg lấy trung bình trên 1g mô.

Đối với phơi nhiễm trường xa từ các trạm cố định, được đánh giá thông qua giá trị cường độ trường và mật độ công suất (PD), các mức giới hạn có thể thay đổi tùy theo tần số.

WHO khuyến cáo áp dụng mức giới hạn phơi nhiễm quốc tế được đưa ra bởi ICNIRP, có 132 quốc gia tuân theo khuyến cáo này; 11 quốc gia áp dụng mức giới hạn của FCC 1996 và 36 quốc gia đã đưa ra các mức giới hạn quốc gia dành riêng, trong đó có một số quốc gia áp dụng mức giới hạn đặc biệt khắt khe hơn so với mức tham chiếu quốc tế, có thể kể đến như: Thụy Sỹ và Italia áp dụng mức tham chiếu PD chỉ bằng 0,01 mức của ICNIRP 1998 cho các tần số dưới 2GHz; mức giới hạn tại Ba La là 0,1 W/m2 trong dải tần từ 300MHz - 300GHz; tại Trung Quốc là 0,4 W/m2 trong dải tần từ 30-3000MHz thấp hơn nhiều so với mức tham chiếu từ 2 đến 10 W/m2 trong dải tần trên 10 MHz được quy định bởi ICNIRP.

Các trạm gốc thuộc hệ thống mạng 5G có thể hoạt động kết hợp nhiều dải tần, từ sóng dài, sóng trung và sóng ngắn (milimet), sử dụng cơ chế chuyển đổi chùm thích ứng (adaptive beam switching) để chuyển đổi một cách linh động giữa các dải tần này.

Như vậy, các trạm gốc 5G cũng cần phải tuân thủ các quy định về giới hạn phơi nhiễm trường xa theo như quy định, tương tự như đối với trạm gốc của các thế hệ di động trước hoặc các trạm phát cố định khác.

Việc sử dụng băng tần nào cho 5G phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể khác nhau giữa các quốc gia, tuy vậy các băng tần đang được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới là băng 3,5GHz và băng 26 GHz. Mức giới hạn phơi nhiễm quốc tế áp dụng cho các băng này là 10 W/m2 được khuyến nghị theo ICNIRP.

Quy định về phơi nhiễm từ các hệ thống 5G

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, mức phơi nhiễm từ hệ thống mạng 5G ở băng tần 3,5GHz là tương đương với các trạm phát di động hiện có, tuy vậy, với việc sử dụng mảng ăng ten có thể được điều hướng thành nhiều chùm tia khác nhau, mức độ phơi nhiễm từ mạng 5G sẽ có thể thay đổi theo hàm của vị trí và tác vụ của người dùng. Chính vì vậy, công nghệ 5G vẫn đang ở bước đầu triển khai và vấn đề phơi nhiễm trường điện từ vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu.

Tính đến nay, đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện, nhưng chưa có chứng cứ thể hiện sự ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe từ phơi nhiễm đối với các công nghệ không dây.

Kết luận đã được đưa ra từ các nghiên cứu trên toàn bộ dải tần vô tuyến, tuy vậy chỉ mới có một số ít các nghiên cứu được thực hiện đối với các băng tần dự kiến sử dụng cho 5G.

Khi tần số tăng thì khả năng thâm nhập sâu vào cơ thể càng giảm, năng lượng hấp thụ tập trung ở bề mặt cơ thể (da và mắt), vì vậy mức phơi nhiễm tổng thể vẫn được giữ ở mức dưới ngưỡng quy định của quốc tế.

Có hai tổ chức quốc tế đã nghiên cứu và đưa ra các quy định về giới hạn phơi nhiễm trường điện từ. Nhiều quốc gia hiện đang tuân thủ các khuyến nghị quốc tế này, gồm: ICNIRP 2020 và IEEE C95.1-2019. Những khuyến nghị quốc tế này không quy định cụ thể cho các công nghệ, mà chỉ quy định chung cho dải tần vô tuyến lên đến 300 GHz, trong đó bao gồm cả dải tần sử dụng cho mạng 5G.

Theo ICNIRP, có một số khác biệt giữa 5G và các chuẩn không dây trước đây, một trong số đó là việc sử dụng các tần số khác ngoài các tần số đã dùng cho 3G, 4G, đặc biệt các các tần số cao (ví dụ như 28GHz được sử dụng tại Hoa Kỳ). Trường điện từ ở tần số cao sẽ chủ yếu gây ra phơi nhiễm bề mặt, ít đi sâu vào bên trong cơ thể, tuy vậy tỉ lệ năng lượng được hấp thu lại cao hơn.

ICNIRP 2020 đã nghiên cứu và tính toán để đưa ra mức giới hạn phù hợp để bảo vệ chống lại các nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến phơi nhiễm vô tuyến, các khuyến nghị này được áp dụng để bảo vệ cho tất cả mọi người kể cả những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất và đã quy định cho toàn bộ dải tần lên đến 300 GHz trong đó bao gồm cả những băng tần dự kiến sử dụng của 5G, vì vậy việc triển khai thực tế 5G cũng cần phải tuân thủ những khuyến nghị này tương tự như những thế hệ di động trước đây, nhằm đảm bảo an toàn phơi nhiễm trường điện từ.

Xét trên khía cạnh đo đạc phơi nhiễm phát xạ từ các băng tần sử dụng cho 5G thì ICNIRP 1998 cũng đã đưa ra các mức giới hạn tương ứng, tuy vậy sẽ thật khó để dự đoán các thay đổi của công nghệ khi xây dựng hướng dẫn từ năm 1998, vì vậy ICNIRP 2020 được ban hành và có một số thay đổi đáng kể so với phiên bản 1998 để đảm bảo khả năng an toàn trước phơi nhiễm từ mạng 5G như: bổ sung giới hạn về phơi nhiễm trung bình toàn cơ thể đối với tần số > 6 GHz; đưa ra giới hạn phơi nhiễm ngắn (< 6 phút) đối với tần số > 6 GHz; giảm diện tích lấy trung bình phơi nhiễm đối với tần số > 6 GHz.

So sánh các mức giới hạn giữa ICNIRP 1998 và 2020 được chỉ ra như hình sau:

So sánh mức tham chiếu của ICNIRP 1998 và ICNIRP 2020 đối với phơi nhiễm nghề nghiệp. (Nguồn: ICNIRP)

So sánh mức tham chiếu của ICNIRP 1998 và ICNIRP 2020 đối với phơi nhiễm công cộng. (Nguồn: ICNIRP)

Xét trên khía cạnh về ảnh hưởng sức khỏe từ phơi nhiễm hệ thống 5G, một số quốc gia trên thế giới đã có những nhận định của riêng mình:

Theo chính phủ Australia, mặc dù 5G là hệ thống mạng mới, tuy vậy các nghiên cứu để đưa ra một mức giới hạn phơi nhiễm vô tuyến mới hoặc điều chỉnh mức giới hạn hiện có là không cần thiết.

ARPANSA (Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bảo vệ Bức xạ Úc) đã thiết lập các mức giới hạn phơi nhiễm trường điện từ vô tuyến trong các quy chuẩn an toàn, những giới hạn này đã được nghiên cứu và thiết lập ở mức thấp sao cho không gây hại tới sức khỏe con người.

Tần số hoạt động của mạng 5G cũng nằm trong dải tần được quy định của ARPANSA, vì vậy các phát xạ từ hệ thống mạng 5G cần phải tuân thủ giới hạn hiện có của quy chuẩn.

Ủy ban Châu Âu cũng đã nhất trí rằng mức giới hạn an toàn phơi nhiễm trường điện từ khắt khe mà Châu Âu đang áp dụng đã quy định cho toàn bộ băng tần dự kiến sử dụng cho 5G và không cần phải xây dựng thêm giới hạn dành riêng cho 5G (European Commission, 2017).

Một số đo kiểm thực tế của Nauy đã chỉ ra mức phơi nhiễm tổng từ các hệ thống máy phát vô tuyến và di động mà người dân đang phơi nhiễm hàng ngày là ở mức thấp hơn nhiều so với giới hạn gây hại. Không có lý do gì để tin rằng 5G sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người (DSA, 2019).

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Tin mới cập nhật

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô sản xuất mới

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô sản xuất mới

Tin đọc nhiều

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Anten tái cấu hình cho hệ thống truyền thông di động 5G

Anten tái cấu hình cho hệ thống truyền thông di động 5G

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Người Nhật hướng dẫn người Việt học và làm việc

Người Nhật hướng dẫn người Việt học và làm việc

Hội nghị của Bộ TT&TT: Ngành TT&TT Bắc Cạn và những đóng góp cho phát triển KT-XH

Hội nghị của Bộ TT&TT: Ngành TT&TT Bắc Cạn và những đóng góp cho phát triển KT-XH

Bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên 4.0

Bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên 4.0

Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông Lâm Đồng 2019

Kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông Lâm Đồng 2019

Phát triển các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Phát triển các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019