Hà Nội: Thành quả to lớn mà dự án chuỗi chăn nuôi mang lại

Thế Kiên
30/12/2020 12:31
D

Dự án chuỗi sản xuất, cung cấp sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2016-2020 giúp cho các đơn vị tham gia chuỗi liên kết giữa các khâu chăn nuôi gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, tạo ra hiệu quả kinh tế thiết thực.

Ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại Hội nghị.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Dự án chuỗi giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch phát triển nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2019-2020 do Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức hôm 29/12/2020.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch Tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 5818 ngày 30/10/2015 về việc “Xây dựng dự án chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020). Trung tâm phát triển Nông nghiệp Hà Nội là đơn vị thực hiện dự án này.

Hiệu quả thiết thực

Theo đánh giá chung của Sở NN&PTNT Hà Nội, dự án đã giúp cho các đơn vị tham gia chuỗi thực hiện tốt việc liên kết, đồng bộ giữa các khâu từ cơ sở sản xuất chăn nuôi gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Đồng thời đã tạo ra hiệu quả kinh tế như giúp giảm tối đa chi phí sản xuất, ổn định giá bán ra trên thị trường… Việc tạo ra sản phẩm an toàn thực phẩm được quản lý, sản xuất theo quy trình rõ ràng, minh bạch và được tuyên truyền rộng rãi.

Từ đó người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản phẩm giúp ra tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường, nhiều chuỗi đã thiết lập được hệ thống các phân phối, cửa hàng tiện tích, bếp ăn tập thể, sản lượng tại các chuỗi đã tăng trên 10% so với trước khi tham gia dự án.

Dự án đã tập trung và phát triển mô hình chuỗi theo 3 hình thức:

Mô hình chuỗi khép kín: Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, chuỗi khép kín do doanh nghiệp làm chủ đầu mối các khâu từ sản xuất giổng, thức ăn chăn nuôi, tổ chức chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm.

Tại các chuỗi này, trên cơ sở khả năng sẵn có và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, Trung tâm phát triển nông nghiệp tập trung tư vấn cho doanh nghiệp: chuẩn hóa quy trình chăn nuôi, sơ chế, giết mổ, chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm, tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển thương hiệu.

Các mô hình được xây dựng theo phương thức này bao gồm: Chuỗi thực phẩm AZ (HTX Hoàng Long), chuỗi thực phẩm Tiên Viên (Công ty cổ phần Tiên Viên), chuỗi thịt bò Hà Nội (Công ty TNHH Phát triển thương mại Tiên Viên), chuỗi bò thịt Hà Nội (Công ty TNHH Phát triển thương mại Thắng Lợi).

Mô hình chuỗi liên kết lấy tổ chức nông dân làm đầu mối (đơn vị quản lý chuỗi): Lựa chọn các tổ chức nông dân (HTX/Hội) tại các vùng chăn nuôi tập trung, các xã chăn nuôi trọng điểm của TP Hà Nội làm trọng tâm, từ đó gắn kết các tổ chức này với các tác nhân cung cấp dịch vụ đầu vào, tác nhân giết mổ, chế biến, tiêu thụ để tạo thành chuỗi từ đầu tới cuối.

Các mô hình chuỗi được xây dựng theo phương thức này gồm có: chuỗi gà đồi Ba Vì, chuỗi gà Mía Sơn Tây, chuỗi gà đồi Sóc Sơn, chuỗi gà đồi Đông Yên, chuỗi vịt Vân Đình, chuỗi lợn sinh hoc Quốc Oai, chuỗi thịt lợn sinh học liên kết Liên Việt.

Mô hình chuỗi liên kết lấy doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm làm đầu mối (đơn vị quản lý chuỗi): Tư vấn cho các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sau đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp này kết nối tiêu thụ với các hộ chăn nuôi trên cơ sở Hợp đồng kinh tế, để tạo thành chuỗi từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình xây dựng theo chuỗi này đó là chuỗi thực phẩm Nam Hà Nội, chuỗi thực phẩm Organic Green, chuỗi thực phẩm An Việt, chuỗi sữa Ba Vì.

Trong dự án, công tác điều tra, khảo sát đã đánh giá được tổng quan về phát triển chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn Hà Nội; chỉ ra được vấn đề hạn chế cần tác động nhằm thúc đẩy phát triển các chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ở Hà Nội; lựa chọn được các tác nhân tiềm năng để kết nối với các mô hình chuỗi đang triển khai trong khuôn khổ dự án; bổ sung thêm cơ sở đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất chăn nuôi trong thời gian tiếp theo.

Trong thời gian thực hiện, dự án đã tổ chức được 10 lớp tập huấn cho 300 lượt người là các tác nhân trực tiếp tham gia mô hình chuỗi về an toàn thực phẩm và sản xuất theo chuỗi; 4 lớp tập huấn về xây dựng, quản lý chuỗi; 93 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi.

Dự án cũng tổ chức 05 đoàn công tác tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng giá trị chuỗi tại các tỉnh. Cùng với đó, Dự án tổ chức được trên 30 đoàn tham quan cho khoảng 1.000 lượt người tiêu dùng đi thăm thực tế sản xuất tại các chuỗi giúp người tiêu dùng tìm hiểu về quy trình sản xuất các sản phẩm chăn nuôi an toàn, từ đó tạo lòng tin nhất định với các sản phẩm sản xuất theo chuỗi.

Cũng trong Hội nghị, Ban tổ chức cũng bố trí các gian hàng, giới thiệu các trong các dự án chuỗi. Trong ảnh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến thăm gian hàng của Công ty sản xuất các sản phẩm từ sữa.

Một kết quả quan trọng nhất của Dự án đó là hoàn chỉnh các chuỗi.

Cụ thể, Dự án đã thuê các chuyên gia Chăn nuôi tại Viện Chăn nuội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuẩn hóa 11 quy trình chăn nuôi cho 11 chuỗi dựa trên việc tổng hợp kinh nghiệm chăn nuôi thực tế và các nghiên cứu khoa học để tối ưu hóa sản phẩm.

11/11 chuỗi đã hoàn thiện bộ diện diện thương hiệu, 09 chuỗi có hồ sơ đăng ký bảo hộ và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học công nghệ) cấp bằng bảo hộ, trong đó có 4 nhãn hiệu được cáp bằng bảo hộ “Nhãn hiệu tập thể” (Gà đồi Ba Vì, Gà Mía Sơn Tây, Gà đồi Sóc Sơn và Vịt Vân Đình).

Dự án cũng hướng dẫn điều kiện và trình tự xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh cho các hộ chăn nuôi tại chuỗi; đánh giá điều kiện đáp ứng an toàn thực phẩm tại chuỗi; hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa trong chăn nuôi cho 20 hộ chăn nuôi bò sữa; xây dựng được 100 cửa hàng, điểm bán sản phẩm của các mô hình chuỗi trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, 11/ 11 đơn vị quản lý chuỗi đều được hỗ trợ ứng dụng ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi bằng mã QR CODE; thực hiện mỗi năm 20 chuyên đề, bản tin tuyên truyền trên các cơ quan báo chí…

Một số mô hình chuỗi tiêu biểu đó là: Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm gà đồi Sóc Sơn; chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm gà đồi Ba Vì; Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm gà Mía Sơn Tây; chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn sinh học Quốc Oai; chuỗi sản xuất và cung cấp trứng gà Tiên Viên; chuỗi thịt lợn A-Z; chuỗi thịt lợn Organic Green; mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp thịt bò Hà Nội; mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sữa Ba Vì; chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm gà đồi Đông Yên.

Bài học kinh nghiệm khi xây dựng chuỗi đó là xác định được sản phẩm nông nghiệp chủ lực; lựa chọn được doanh nghiệp làm đầu tàu cho các chuỗi; phải có cơ quan nhà nước làm trung gian xây dựng chuỗi; có cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ xây dựng phát triển; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá; đẩy mạnh liên kết 6 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà băng, nhà phân phối); thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra.

Tiếp tục lan tỏa và nhân rộng

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, trong giai đoạn 2016- 2020, thành phố Hà Nội đã làm rất tốt về việc xây dựng và phát triển dự án chuỗi, là điểm sáng và xứng đáng là đầu tàu của cả nước. Với những kết quả đó, Hà Nội cần nâng cao nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng, tạo niềm tin, sức lan tỏa hơn nữa để nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn Thành phố. Đây là vai trò quan trọng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, trên cơ sở các kế hoạch, dự án đã có, Hà Nội cần phát triển thành nhiều chuỗi, đẩy mạnh kiểm soát và mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hơn nữa. Song song đẩy mạnh chế biến bảo quản, tạo môi trường tiêu thụ thuận lợi. Ngoài 21 tỉnh, thành đã liên kết cần tăng cường mở rộng kết nối với các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đồng thời trên những kết quả đã đạt được; đề nghị Sở NN&PTNT cũng như các ban, ngành liên quan trong thời gian tới cần tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa chuyên canh tập trung, bảo đảm an toàn thực phẩm; chế biến, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phù hợ với thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Rà soát các vùng, xã để phát triển sản xuất, phát triển theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng giống cây trồng vật nuôi theo hướng phát triển con giống chất lượng cao, phát huy lợi thế của từng vùng và địa phương.

Đề xuất điều chỉnh bổ sung, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành, tiếp tục tăng cường tuyên truyền quảng bá xúc tiến thương mại. Các quận, huyện có sản xuất nông nghiệp cần khuyến khích phát triển nông nghiệp phù hợp với các điều kiện trên địa bàn, định hướng phát triển theo chuỗi liên kết theo hướng bền vững,an toàn.

Nhân dịp này Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, UBND TP, Sở NN&PTNT đã tặng Bằng khen, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển dự án chuỗi giai đoạn 2016- 2020.

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Bộ NN&PTNT.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển dự án chuỗi giai đoạn 2016- 2020 nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển dự án chuỗi giai đoạn 2016- 2020 nhận bằng khen của Sở NN&PTNT Hà Nội.

Theo: nhachannuoi.vn

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã hiệu quả

Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã hiệu quả

Nông dân Italy bảo quản hoa quả tươi trong hang động

Nông dân Italy bảo quản hoa quả tươi trong hang động

Quảng bá, hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo

Quảng bá, hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo

Thái Bình: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Thái Bình: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

99,1% diện tích gieo cấy khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã đủ nước đổ ải

99,1% diện tích gieo cấy khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã đủ nước đổ ải

Bạc Liêu hướng tới là thủ phủ của ngành lúa tôm

Bạc Liêu hướng tới là thủ phủ của ngành lúa tôm

Tăng cường phòng, chống hạn hán, bảo đảm nguồn nước sản xuất vụ Đông Xuân

Tăng cường phòng, chống hạn hán, bảo đảm nguồn nước sản xuất vụ Đông Xuân

Diễn đàn trao đổi Công nghệ và Nông sản Việt Nam – Nhật Bản

Diễn đàn trao đổi Công nghệ và Nông sản Việt Nam – Nhật Bản

Cà chua đặc biệt Sicilian Rouge High GABA tại Nhật Bản

Cà chua đặc biệt Sicilian Rouge High GABA tại Nhật Bản

Lễ ký kết trực tuyến của hợp tác chiến lược giữa Masan và De Heus

Lễ ký kết trực tuyến của hợp tác chiến lược giữa Masan và De Heus

 Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm trong khi nguồn cung tăng

Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm trong khi nguồn cung tăng

Ngành nông nghiệp chuyển từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" đến "kinh tế nông nghiệp"

Ngành nông nghiệp chuyển từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" đến "kinh tế nông nghiệp"

Tin mới cập nhật

Những STT, lời chúc hay và ý nghĩa cho Xuân Quý Mão 2023

Những STT, lời chúc hay và ý nghĩa cho Xuân Quý Mão 2023

Công nghệ thân thiện với môi trường giúp cuộc sống phát triển bền vững

Công nghệ thân thiện với môi trường giúp cuộc sống phát triển bền vững

Nâng tỉ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để tăng cường an sinh

Nâng tỉ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để tăng cường an sinh

Phương pháp mới phát hiện tự kỷ ra sao?

Phương pháp mới phát hiện tự kỷ ra sao?

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

ZaloPay đã chính thức hiện diện trên ứng dụng Grab

ZaloPay đã chính thức hiện diện trên ứng dụng Grab

"Tết trao yêu thương - Nhẹ vốn đậm lời”

"Tết trao yêu thương - Nhẹ vốn đậm lời”

Ảo hoá trải nghiệm - Cuộc đua mới của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Ảo hoá trải nghiệm - Cuộc đua mới của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Tấn công mạng trong năm 2022 có mức độ nghiêm trọng chưa từng có

Tấn công mạng trong năm 2022 có mức độ nghiêm trọng chưa từng có

Chợ 4.0 - Chuyển đổi số từ những nhân tố đời thường nhất ở Cần Thơ

Chợ 4.0 - Chuyển đổi số từ những nhân tố đời thường nhất ở Cần Thơ

Quy chuẩn trụ sạc xe điện - Cơ sở cho thị trường xe điện phát triển

Quy chuẩn trụ sạc xe điện - Cơ sở cho thị trường xe điện phát triển

Thúc đẩy hình thành ngành Hoạnh định tài chính cá nhân Việt Nam

Thúc đẩy hình thành ngành Hoạnh định tài chính cá nhân Việt Nam

Tin đọc nhiều

Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã hiệu quả

Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã hiệu quả

Vượt qua Thái Lan, Việt Nam vững ngôi đầu thế giới

Vượt qua Thái Lan, Việt Nam vững ngôi đầu thế giới

Hiệu quả từ chăn nuôi công nghệ cao ở Bình Dương

Hiệu quả từ chăn nuôi công nghệ cao ở Bình Dương

Trị giá xuất khẩu gạo năm 2020 tăng tới 9,3% - vượt 6,1 triệu tấn so với năm 2019

Trị giá xuất khẩu gạo năm 2020 tăng tới 9,3% - vượt 6,1 triệu tấn so với năm 2019

Khám phá lòa Cừu mũi đen có nguồn gốc từ Thụy Sĩ cực hiếm

Khám phá lòa Cừu mũi đen có nguồn gốc từ Thụy Sĩ cực hiếm

Công bố bộ gen của trâu

Công bố bộ gen của trâu

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam triển khai chăn nuôi công nghệ cao

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam triển khai chăn nuôi công nghệ cao

Chăn nuôi hữu cơ, an toàn sinh học: Lời giải cho bài toán chăn nuôi nông hộ?

Chăn nuôi hữu cơ, an toàn sinh học: Lời giải cho bài toán chăn nuôi nông hộ?

Huy động sự phối hợp của các ngành giữ vững an ninh lương thực giữa đại dịch Covid-19

Huy động sự phối hợp của các ngành giữ vững an ninh lương thực giữa đại dịch Covid-19

Xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng, Nam Định) phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng, Nam Định) phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019