Khung tham chiếu ICT: Nhân tố quan trọng trong phát triển TPTM bền vững

Đình Lượng
01/10/2021 09:07
D

Việt Nam đã và đang tích cực xây dựng, phát triển thành phố thông minh, đô thị thông minh (TPTM/ĐTTM) hiệu quả trong nhiều năm qua. Tất cả là nhờ việc ban hành các chính sách, chiến lược cụ thể; sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp lãnh đạo trung ương và địa phương... điều này chắc chắn sẽ là lực đẩy thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này.

Cũng trong quá trình này, các câu hỏi đặt ra ở hiện tại và trong tương lai: Nhiệm vụ trọng tâm chính nào sẽ được ưu tiên, triển khai? Nhân tố nào cần phát huy để nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ này….? Để tiếp cận đến các vấn đề và tìm câu trả lời, chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung được nêu trong Sổ tay TPTM Việt Nam vừa được phát hành.

TPTM tạo ra tiến bộ, hiện đại hóa và xanh hóa nền kinh tế

Theo tài liệu này, trong chiến lược phát triển các ĐTTM, Việt Nam luôn tập trung thực hiện tốt đối với 07 lĩnh vực gồm: Môi trường (bảo vệ sức khỏe con người, sinh kế và hệ sinh thái); Quản lý nguồn lực (hướng tới mức thu nhập từ trung bình cao đến mức cao; tăng khả năng tiếp cận phổ cập với các nguồn năng lượng bền vững); Chính phủ và dịch vụ công cộng (tăng cường đầu tư vào các sáng kiến Chính phủ điện tử (CPĐT); các dịch vụ công (DVC) quốc gia); Giao thông và khả năng tiếp cận (tập trung phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng; các dịch vụ công cộng và giao thông đô thị); Chất lượng sống và tính hòa nhập (đáp ứng, cung cấp, hỗ trợ đầy đủ các dịch chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe, an ninh, giáo dục…); Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số (cung cấp các dịch vụ viễn thông, thiết lập mạng lưới cơ sở hạ tầng; kết nối và lưu trữ dữ liệu); Tăng trưởng kinh tế (dựa trên các biện pháp quản lý an toàn của quốc gia, sức mạnh của nền kinh tế trong nước và khu vực bên ngoài).

Việc thực hiện tốt với 07 lĩnh vực trên đã giúp Việt Nam đạt được những thành tựu tiêu biểu như: Đạt tiêu chuẩn chỉ tiêu về về khí thải nhà kính; phát triển năng lượng tái tạo; tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp của quốc gia; tăng khả năng tiếp cận CNTT và cải thiện giao tiếp; tăng chỉ số năng lực đổi mới; thu hút, hấp dẫn các nguồn đầu tư từ nước ngoài.

"Những kết quả trên chính là những tiến bộ to lớn trong công cuộc hiện đại hóa và xanh hóa nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và sôi động về kinh tế của các thành phố", tài liệu nhấn mạnh.

Các chính sách, chiến lược luôn đảm nguyên tắc thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương

Đặc biệt, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên, tài liệu khẳng định, thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng các chính sách, chiến lược trọng điểm: Các chính sách sách phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), đổi mới công nghệ, quản trị điện tử và chuyển đổi số (CĐS); Quy hoạch phát triển đô thị thông qua Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ trong phát triển đô thị nhằm bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên.

Các văn bản liên quan đã ban hành có thể kể đến như: các quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 phê duyệt Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM (phiên bản 1.0); Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về CNTT-TT trong xây dựng ĐTTM ở Việt Nam…

Các dự án TPTM bước đầu thu những kết quả tích cực

"Các văn bản chỉ đạo trên khi được ban hành, áp dụng luôn đảm nguyên tắc thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; đúng với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Chính phủ, Nhà nước về định hướng, chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội - đô thị", tài liệu nhấn mạnh.

Đồng thời, các chính sách, văn bản thể hiện việc làm chủ của Việt Nam đối với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bằng cách sử dụng sự hỗ trợ của CNTT-TT; đảm bảo việc phát triển lấy con người làm trung tâm để mọi thành phần trong xã hội đều được hưởng lợi, được tham gia vào quá trình xây dựng, đầu tư và giám sát, quản lý TPTM phát triển bền vững.

Đặc biệt, tài liệu cũng nhấn mạnh trong số nhiều các chính sách của Chính phủ, đối với việc phát triển các ĐTTM, phải kể đến là các chính sách phát triển các DVC: "Việt Nam đang xây dựng trở thành CPĐT - Đây là một trong những nỗ lực CĐS quốc gia chính của Việt Nam. Hiện tại, các hệ thống các ứng dụng DVC quan trọng đã được triển khai và một nền tảng công quy mô quốc gia đã, đang hoạt động hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ, vận hành thuận lợi cho các TPTM hiện nay".

Cần nói thêm, trong các chính sách đó, Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM (phiên bản 1.0) khi sử dụng để vận hành TPTM được coi là văn bản quan trọng dùng để tham chiếu các tiêu chuẩn, chức năng liên kết các vùng, ứng dụng thông minh và dịch vụ đô thị để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình phát triển TPTM.

Khung tham chiếu ICT bao gồm cơ sở để xây dựng và triển khai các quy hoạch, dự án đầu tư, phát triển TPTM cũng như các phương án cho thuê tiện ích ĐTTM. Yếu tố chính của Khung tham chiếu là kiến trúc CNTT-TT về phát triển TPTM; nêu ra các lĩnh vực, dịch vụ và giải pháp ưu tiên sẽ cần được thực hiện trong các ĐTTM.

"Bộ TT&TT đã làm tốt trọng trách, sứ mệnh quan trọng trong việc thiết lập các tiêu chuẩn và hướng dẫn về CNTT-TT; xây dựng các quy định và tiêu chuẩn phù hợp để giúp chính quyền các tỉnh, thành, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển nay", tài liệu nêu rõ.

Triển khai TPTM cần ưu tiên, tập trung với 08 lĩnh vực

Cũng theo tài liệu, hiện Việt Nam đang bùng nổ các dự án TPTM (hơn 100 dự án đã hoặc đang được triển khai) và tập trung vào các vấn ứng dụng cho ĐTTM như: Hệ thống thẻ vé thông minh, quản lý nguồn nước thông minh… 

"Nhiều dự án trong số này đã bước đầu triển khai thuận lợi mạng 5G và Bộ TT&TT là đơn vị tích cực, chủ động giúp các đơn vị thực hiện thành công nhiệm vụ này. Khi thành công, điều này giúp định vị Việt Nam là một trong những quốc gia áp dụng 5G sớm nhất tại khu vực châu Á".

Cũng nói về các xu hướng, lợi thế, tiềm năng trong tương lai thực hiện nhiệm vụ này, tài liệu cho rằng, các dự án đã tập trung vào việc: Thiết lập cơ sở hạ tầng, kết nối và năng lực kỹ thuật số quan quốc gia; thiết lập nền tảng phần mềm lớn (thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực như an ninh công cộng và quản lý giao thông…); xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở; trí tuệ nhân tạo; thanh toán kỹ thuật số không dùng tiền mặt…

Khung tham chiếuICT: Nhân tố quan trọng trong phát triển TPTM bền vững - Ảnh 2.


Tập trung 08 lĩnh vực quan trọng này sẽ góp phần đảm bảo các dự án TPTM trong tương lai phát triển bền vững.

Đặc biệt, để triển khai TPTM hiệu quả trong tương lai, bên cạnh các nội dung đã đề cập, Việt Nam cần tập trung thực hiện tích cực với 08 lĩnh vực: Tích hợp (đưa ra hướng dẫn các chiến lược quốc gia, phương pháp tiếp cận công nghệ tích hợp; dữ liệu mở (thu thập, chia sẻ dữ liệu); Thúc đẩy mô hình 03 nhà (chính phủ - ngành công nghiệp, giáo dục - xã hội dân sự); Kết nối (cung cấp cơ sở hạ tầng cơ bản toàn diện); an ninh mạng (nền tảng phần mềm chung, cơ sở dữ liệu tích hợp, tiêu chuẩn công nghệ toàn diện); khuôn khổ pháp lý (hài hòa các chiến lược và kế hoạch TPTM ở cấp quốc gia và địa phương); Ngân sách tài chính (trao quyền cho khu vực tư nhân, tạo các nền tảng để thúc đẩy sự hợp tác 03 nhà); nghiên cứu và đổi mới (thúc đẩy các phương pháp tiếp cận tích hợp theo định đa ngành).

"Chúng tôi luôn nhìn thấy cơ hội mở, các cơ hội phát triển trong tương lai mà các dự án TPTM tại Việt Nam đang hướng đến. Với các chính sách, chiến lược, ưu tiên và các đề xuất… đây sẽ là các cơ hội tiềm năng, thuận lợi để Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển TPTM ổn định, hiệu quả bền vững", tài liệu đánh giá./.

Theo Thông tin và Truyền thông

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030 liệu có 'quá sức" với Hòa Bình?

Mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030 liệu có 'quá sức" với Hòa Bình?

Chia sẻ, mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước còn hạn chế

Chia sẻ, mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước còn hạn chế

Tổng cục Hải quan làm việc với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam về công tác tạo thuận lợi thương mại

Tổng cục Hải quan làm việc với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam về công tác tạo thuận lợi thương mại

Tổng cục Hải quan đẩy nhanh thực hiện các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan đẩy nhanh thực hiện các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan: Số lượng seal định vị điện tử sử dụng đến tháng 8 đã đạt 14.823 lượt

Tổng cục Hải quan: Số lượng seal định vị điện tử sử dụng đến tháng 8 đã đạt 14.823 lượt

Hệ sinh thái tài chính số - Nền tảng đảm bảo tối ưu hoá mô hình kinh doanh của người dân

Hệ sinh thái tài chính số - Nền tảng đảm bảo tối ưu hoá mô hình kinh doanh của người dân

Hải quan thông minh - Chiến lược phát triển ngành Hải quan giai đoạn 2021-2030

Hải quan thông minh - Chiến lược phát triển ngành Hải quan giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Tổng cục Hải Quan hỏa tốc hỗ trợ thông quan hàng hóa

Tổng cục Hải Quan hỏa tốc hỗ trợ thông quan hàng hóa

Etax-mobile kết quả của số hoá ngành thuế

Etax-mobile kết quả của số hoá ngành thuế

Chính phủ số trong giai đoạn tiếp theo sẽ cá thể hoá theo nhu cầu của người sử dụng dịch vụ công

Chính phủ số trong giai đoạn tiếp theo sẽ cá thể hoá theo nhu cầu của người sử dụng dịch vụ công

Cục Hàng không Việt Nam chỉ tiếp nhận công văn khi đã thực hiện ký số từ ngày 1/6

Cục Hàng không Việt Nam chỉ tiếp nhận công văn khi đã thực hiện ký số từ ngày 1/6

Tin mới cập nhật

Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê

Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê

Thiết bị di động sẽ là mục tiêu tấn công chủ yếu trong năm 2022

Thiết bị di động sẽ là mục tiêu tấn công chủ yếu trong năm 2022

Trí tuệ nhân tạo sẽ là lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng nào sớm tích hợp vào hệ thống

Trí tuệ nhân tạo sẽ là lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng nào sớm tích hợp vào hệ thống

Thuê bao di động phải chính chủ mới có thể sử dụng dịch vụ Mobilel Money

Thuê bao di động phải chính chủ mới có thể sử dụng dịch vụ Mobilel Money

Robot dọn dẹp văn phòng được Google phát triển từ 2019

Robot dọn dẹp văn phòng được Google phát triển từ 2019

Bế mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021

Bế mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021

Để 5G phát triển cấp thiết phải xây dựng quy hoạch băng tần riêng

Để 5G phát triển cấp thiết phải xây dựng quy hoạch băng tần riêng

Phong trào sáng kiến cải tiến - Dấu ấn trưởng thành và phát triển của công đoàn PV GAS

Phong trào sáng kiến cải tiến - Dấu ấn trưởng thành và phát triển của công đoàn PV GAS

"Học bổng chồi xanh - Tương lai chắp cánh" mang đến 23 suất học bổng cho con em đối tác của Grab

"Học bổng chồi xanh - Tương lai chắp cánh" mang đến 23 suất học bổng cho con em đối tác của Grab

Sách vàng sáng tạo Việt Nam vinh danh công trình sáng tạo của PV GAS

Sách vàng sáng tạo Việt Nam vinh danh công trình sáng tạo của PV GAS

Mobile Money chính thức có trên cả nước

Mobile Money chính thức có trên cả nước

Theo dõi sức khỏe cộng đồng dựa trên thiết bị đeo cá nhân

Theo dõi sức khỏe cộng đồng dựa trên thiết bị đeo cá nhân

Tin đọc nhiều

Mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030 liệu có 'quá sức" với Hòa Bình?

Mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030 liệu có 'quá sức" với Hòa Bình?

Chia sẻ, mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước còn hạn chế

Chia sẻ, mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước còn hạn chế

Tổng cục Hải quan làm việc với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam về công tác tạo thuận lợi thương mại

Tổng cục Hải quan làm việc với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam về công tác tạo thuận lợi thương mại

Hải quan thông minh - Chiến lược phát triển ngành Hải quan giai đoạn 2021-2030

Hải quan thông minh - Chiến lược phát triển ngành Hải quan giai đoạn 2021-2030

Etax-mobile kết quả của số hoá ngành thuế

Etax-mobile kết quả của số hoá ngành thuế

Hệ thống tra cứu thông tin cử tri: Thuận tiện cho cử tri

Hệ thống tra cứu thông tin cử tri: Thuận tiện cho cử tri

Smart Quang Nam - Quảng Nam thông minh phục vụ người dân

Smart Quang Nam - Quảng Nam thông minh phục vụ người dân

Đâu là sự khác biệt của 'Make in Vietnam' với 'Made in Vietnam'?

Đâu là sự khác biệt của 'Make in Vietnam' với 'Made in Vietnam'?

Công dân Việt Nam sắp có hộ chiếu gắn chip điện tử

Công dân Việt Nam sắp có hộ chiếu gắn chip điện tử

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần ứng dụng đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội của người dân

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần ứng dụng đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội của người dân

Video xem nhiều

Công ty điện tử Samsung hôm nay tuyên bố đã đạt được tốc độ 5G nhanh nhất trong ngành

Công ty điện tử Samsung hôm nay tuyên bố đã đạt được tốc độ 5G nhanh nhất trong ngành

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Renault - Samsung nhận được hơn 8000 đơn đặt hàng cho chiếc SUV XM3

Renault - Samsung nhận được hơn 8000 đơn đặt hàng cho chiếc SUV XM3

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Samsung tiết lộ bộ xử lý tích hợp Exynos 980 tích hợp modem 5G

Samsung tiết lộ bộ xử lý tích hợp Exynos 980 tích hợp modem 5G

Gia sư Trí Tuệ Nhân Tạo, giúp bạn thành thạo tiếng Anh!

Gia sư Trí Tuệ Nhân Tạo, giúp bạn thành thạo tiếng Anh!

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hà Nội: Người dân cần nhiều giấy tờ hơn là 'Giấy đi đường'
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.