Hội nghị của Bộ TT&TT: Ngành TT&TT Bắc Cạn và những đóng góp cho phát triển KT-XH

Xuân Anh
27/05/2020 09:38
D

Báo cáo tham luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ TT&TT, Ngành Thông tin và truyền thông Bắc Kạn đã có nhiều tham mưu, đề xuất đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Hà Văn Tiến

Giám đốc Sở TTTT tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh còn nhiều khó khăn, dân số ít, địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, trình độ khoa học công nghệ chưa cao, hạ tầng bưu chính, viễn thông, CNTT chưa thực sự đồng bộ; Sở thành lập sau, thiếu thốn cả cơ sở vật chất và con người. Do đó, việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp TT&TT gặp nhiều trở ngại. Năm 2019, ngành TT&TT Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực bứt phá, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo cơ hội để tỉnh bứt phá, vươn lên.

Trên cơ sở tham mưu của Sở TT&TT Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn và Bộ TT&TT đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giai đoạn 2019 - 2020. Đây là bước tiến quan trọng, hứa hẹn mang lại những bước đột phá trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của tỉnh. Thực hiện một trong những nội dung của Biên bản ghi nhớ, tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và đưa vào vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) từ Bộ TT&TT, là tỉnh thứ 21 trong cả nước kết nối thành công NGSP. Đây là nền tảng cốt lõi trong hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh, là nền tảng để liên thông, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng khó khăn về nguồn lực  và nâng cao hiệu quả đầu tư. Với LGSP, tỉnh sẽ kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu đã có hoặc đang tiến hành xây dựng trong tỉnh để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho việc hoạch định chính sách, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. LGSP cũng sẽ là nền tảng giúp giảm bớt chi phí đầu tư, xây dựng các cơ sở dữ liệu cho tỉnh bằng cách liên thông, kết nối, sử dụng lại các cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã có sẵn. Sau khi tiếp nhận LGSP, Bắc Kạn đã kết nối thành công Hệ thống Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tỉnh đến 05 Hệ thống thông tin chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương, gồm: hệ thống Đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hệ thống thanh toán trực tuyến của Bộ Công thương; hệ thống Vnpost của Tổng công ty bưu điện Việt Nam; hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp; liên thông Đăng ký và quản lý hộ tịch, đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Để làm được những việc trên Sở Thông tin và Truyền thông sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là nguồn nhân lực hiện vừa thiếu về số lượng và chủng loại, vừa chưa đồng bộ. Điều đó đòi hỏi tỉnh cần tiếp tục quan tâm dành nhiều nguồn lực cho phát triển hạ tầng thông tin, bổ sung thêm biên chế công chức, viên chức nhằm đảm bảo điều kiện để xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh cũng như để tiếp tục hoàn thiện, vận hành có hiệu quả nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) đã tiếp nhận. Chỉ đạo các ngành, địa phương số hóa, hoàn chỉnh hệ thống dữ liệu của mình, chia sẻ qua LGSP để tạo nên hệ thống dữ liệu chung của tỉnh hoàn thiện, đầy đủ, chính xác. Bên cạnh việc chủ động, quyết liệt trong xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh Bắc Kạn cũng rất cần và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ TT&TT cũng như các bộ, ngành Trung ương trong việc mở rộng, hoàn thiện hệ thống này.

Tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm Đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp với các ưu điểm nổi bật như: Phần mềm được cài đặt tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh, chạy trên nền tảng web, giao diện phần mềm thân thiện, lưu trữ số liệu đánh giá trên môi trường điện tử, giúp cho các đơn vị thuận tiện trong việc khai thác, sử dụng, tra cứu dữ liệu, phản ánh trung thực, khách quan mức độ xây dựng chính quyền điện tử của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị, đồng thời, số liệu được kế thừa để cung cấp cho những lần đánh giá sau. Các chức năng tổng hợp số liệu, tính toán điểm, kết xuất báo cáo xếp hạng được thực hiện hoàn toàn tự động. Số liệu liên quan đến cấp xã do cấp huyện tổng hợp được phần mềm tính toán dựa trên số liệu của cấp xã mà không yêu cầu cấp huyện nhập lại để có số liệu cho toàn huyện. Phần mềm giúp cho việc thu thập, đánh giá số liệu về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị, địa phương được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, nắm rõ hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị. Giúp giảm thời gian tổng hợp, phân tích dữ liệu, cho ra kết quả đánh giá nhanh, chính xác, đảm tính khách quan, toàn diện. Giúp lãnh đạo các cấp quản lý chặt chẽ và giám sát kết quả xây dựng Chính quyền điện tử của đơn vị, địa phương, kịp thời so sánh với các đơn vị khác, trên cơ sở đó có phương án điều chỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan nhà nước các cấp.

Sở TTTT Bắc Kạn đã tổ chức tập huấn hướng dẫn khai thác, quản lý, sử dụng phần mềm cho160 cán bộ chuyên trách CNTT các  sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Mở đợt đánh giá thử nghiệm phần mềm cho các đơn vị cấp huyện, xã và tổ chức đợt đánh giá chính thức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành việc thu thập thông tin, số liệu từ các đơn vị để tổng hợp, tính toán điểm, kết xuất báo cáo xếp hạng và công bố kết quả xếp hạng. Việc ứng dụng phần mềm trong thực hiện đánh giá Chính quyền điện tử các cấp đã giúp ích cho các đơn vị, địa phương trong việc cung cấp, quản lý số liệu của đơn vị, nắm bắt hiện trạng, những khó khăn, vướng mắc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử tại các đơn vị, địa phương, từ đó, đưa ra các giải pháp khắc phục, kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện ứng dụng CNTT hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, góp phần to lớn cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cải cách hành chính là một yêu cầu rất cấp thiết trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước và của tỉnh Bắc Kạn. Trong xây dựng Chính quyền điện tử, người dân và doanh nghiệp được xác định là trung tâm, là đối tượng phục vụ chính. Trong quá trình giao tiếp giữa người dân và cơ quan nhà nước thời gian qua, tồn tại nhiều vấn đề khi quá trình giao tiếp vẫn thực hiện theo cách truyền thống thông qua văn bản, điện thoại hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước các cấp; người dân, doanh nghiệp rất khó để tra cứu trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC. Mặt khác, các giải pháp trên không phù hợp với việc ứng dụng công nghệ, truyền thông trực tuyến ngày càng rộng rãi hiện nay. Với tỉnh Bắc Kạn, xu thế sử dụng mạng internet nói chung, mạng xã hội nói riêng đang ngày càng tăng cao, việc rút ngắn khoảng cách giữa người dân với cơ quan nhà nước hiện nay, sử dụng mạng Internet và mạng xã hội là yêu cầu tất yếu.

Zalo là nền tảng ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí được đông đảo người dân sử dụng để giao tiếp hàng ngày. Hiện nay, tính năng Zalo đã phát triển mạnh. Mô hình 4.0 trên Zalo đang giúp nhiều tỉnh, thành phố hiện đại hóa dịch vụ công tuyên truyền hiệu quả đến người dân, tiết kiệm nguồn lực xã hội bằng các thao tác đơn giản, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu 24/7 của người dân. Các công cụ mà Zalo cung cấp để hỗ trợ mô hình chính quyền điện tử 4.0 gồm có bốn dịch vụ chính là tra cứu, gửi tin chủ động, tuyên truyền và tương tác. Đồng thời, kênh thông tin này đang có lợi thế mạnh trong việc giúp các cơ quan nhà nước giao tiếp dễ dàng, thuận tiện với người dân, doanh nghiệp.

Nắm bắt được ưu điểm đó và thực trạng công tác cải cách hành chính của tỉnh, Sở TT&TT Bắc Kạn đã tham mưu triển khai thiết lập tài khoản Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trên nền tảng Zalo với các chức năng: Kết nối với Dịch vụ công của tỉnh, cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu tình trạng hồ sơ TTHC; tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan nhà nước với hồ sơ TTHC đã nộp. Để giao tiếp với cơ quan nhà nước, người dùng không cần gọi điện, không cần đến cơ quan nhà nước, không cần truy cập các website mà sử dụng ngay ứng dụng zalo trên điện thoại di động. Triển khai kênh thông tin qua Zalo để các cơ quan nhà nước cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời đến từng người dùng, hạn chế tối đa tình trạng lừa đảo thông tin. Triển khai hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ mức độ hài lòng của người dân ngay sau khi người dân hoàn thành quá trình giải quyết hồ sơ TTHC. Triển khai kết nối hệ thống Dịch vụ công trực tuyến với ứng dụng trên Zalo, cho phép người dân, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện thao tác khai báo, tạo hồ sơ và nộp hồ sơ TTHC trên ứng dụng Zalo. Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, quản lý.

Việc mở tài khoản Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh trên ứng dụng Zalo đã tạo ra kênh giao tiếp mới giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với người dân, doanh nghiệp, cung cấp thêm cho người dân, doanh nghiệp kênh truy cập hiện đại, phù hợp với thói quen sử dụng và thực tiễn hiện nay, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí trong thực hiện TTHC; tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng sau khi hoàn thành quy trình giải quyết TTHC. Đồng thời, người dân được phổ biến những thông tin chính xác và trực tiếp về chính quyền thông qua thông báo chính sách mới, văn bản luật mới, nắm bắt thông tin, hoạt động nổi bật của tỉnh, các thông tin tiện ích khác như lịch cắt điện, thông tin Du lịch Bắc Kạn… một cách nhanh chóng, thuận tiện bằng điện thoại di động thông minh, máy tính hoặc thiết bị di động có cài đặt ứng dụng Zalo mà không cần nhớ địa chỉ và truy cập, tìm kiếm trên các trang web chứa đựng các thông tin này. Giúp chính quyền chủ động, kịp thời thông báo cho người dân, doanh nghiệp về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, đây cũng là cách chính quyền lấy ý kiến, lắng nghe nguyện vọng của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến ứng dụng CNTT trong xã hội. Từng bước tạo thói quen tiếp cận, khai thác hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh trên mạng Internet, dần dần hình thành "Công dân điện tử", phù hợp định hướng xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Kinh tế số hiện nay.

Có thể nói, năm 2019 ngành TTTT Bắc Kạn đã có nhiều tham mưu, đề xuất đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành TTTT vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế cần phải giải quyết trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số khó khăn, vướng mắc, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung tháo gỡ, giúp Bắc Kạn cũng như các tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

  1. Tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn trong việc xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả về mặt chủ trương, định hướng, các nhiệm vụ và nguồn lực thực hiện.
  2. Ưu tiên dành nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu, các nguồn vốn khác của Bộ hỗ trợ để tỉnh triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử.
  3. Sớm ban hành, tham mưu ban hành các văn bản quy định có liên quan: Kiến trúc Chính phủ điện tử, phiên bản 2.0;
  4. Quy định chuẩn các chức danh về CNTT đến cấp huyện để việc tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự được thuận lợi, đề xuất phân công vị trí gồm cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ kỹ thuật chuyên trách CNTT, đảm bảo điều kiện thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển CNTT của địa phương, đơn vị. Có hướng dẫn về biên chế và chế độ, chính sách đối với công chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước.
  5. Ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động Ban biên tập Cổng TTĐT cơ quan nhà nước theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.
  6. Đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định trong Luật Báo chí 2016 về việc cử phóng viên thường trú.
  7. Đề nghị Thanh tra Bộ phối hợp với Cục PTTH & TTĐT kiểm tra, xử lý các trang TTĐT tổng hợp hoạt động báo chí trái phép.
  8. Đề nghị Cục Báo chí, Phát thanh- Truyền hình và TTĐT, Cục TTCS, Cục TTĐN, Cục Xuất bản, Thanh tra Bộ tổ chức họp trực tuyến giữa từng Cục với các Sở TTTT để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công tác QLNN ở các tỉnh.

Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

AR thời gian thực có thể thay đổi tương lai của cuộc gọi video

AR thời gian thực có thể thay đổi tương lai của cuộc gọi video

Quyền riêng tư và văn hóa Việt

Quyền riêng tư và văn hóa Việt

Quản lý dữ liệu xuyên biên giới và bản địa hóa dữ liệu: Kinh nghiệm từ Ấn Độ

Quản lý dữ liệu xuyên biên giới và bản địa hóa dữ liệu: Kinh nghiệm từ Ấn Độ

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Tin mới cập nhật

Netflix và ‘giấc mộng game’ chưa thành

Netflix và ‘giấc mộng game’ chưa thành

Những vị trí được hưởng lương cao trong lĩnh vực CNTT

Những vị trí được hưởng lương cao trong lĩnh vực CNTT

Bộ GD&ĐT ban hành khung thời gian năm học 2022- 2023

Bộ GD&ĐT ban hành khung thời gian năm học 2022- 2023

Khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu

Khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu

Xiaomi MiGu Headband, thiết bị giúp người dùng điều khiển nhà thông minh bằng tâm trí

Xiaomi MiGu Headband, thiết bị giúp người dùng điều khiển nhà thông minh bằng tâm trí

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đến 40 triệu đồng khi xây nhà mới

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đến 40 triệu đồng khi xây nhà mới

Samsung khai trương 'Cửa hàng trải nghiệm Samsung' cùng Bạch Long Mobile

Samsung khai trương 'Cửa hàng trải nghiệm Samsung' cùng Bạch Long Mobile

Những lí do không nên mua MacBook Air M2 cấu hình tiêu chuẩn?

Những lí do không nên mua MacBook Air M2 cấu hình tiêu chuẩn?

VEC huỷ bỏ quy định số dư tối thiểu trong tài khoản thu phí tự động không dừng ETC

VEC huỷ bỏ quy định số dư tối thiểu trong tài khoản thu phí tự động không dừng ETC

Hà Nội: Va chạm trong ngày đầu dựng dải phân cách trên đường Nguyễn Trãi

Hà Nội: Va chạm trong ngày đầu dựng dải phân cách trên đường Nguyễn Trãi

Câu chuyện đầy xúc động đằng sau đại lễ vu lan vào mỗi Rằm tháng Bảy âm lịch

Câu chuyện đầy xúc động đằng sau đại lễ vu lan vào mỗi Rằm tháng Bảy âm lịch

Nơi ở trong mơ với nội thất LG SIGNATURE

Nơi ở trong mơ với nội thất LG SIGNATURE

Tin đọc nhiều

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

Viện McKinsey Global: Trung Quốc sẽ xây dựng hình mẫu cho kinh tế số

Viện McKinsey Global: Trung Quốc sẽ xây dựng hình mẫu cho kinh tế số

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Trường điện từ và phơi nhiễm trường điện từ là gì?

Trường điện từ và phơi nhiễm trường điện từ là gì?

Sự thật đằng sau làn sóng #Stophateforprofit trong thời gian qua

Sự thật đằng sau làn sóng #Stophateforprofit trong thời gian qua

Italy - Bao giờ cho đến ngày mai?

Italy - Bao giờ cho đến ngày mai?

Dịch vụ bưu chính số - hướng tiếp cận nền kinh tế số của Bưu chính Việt Nam

Dịch vụ bưu chính số - hướng tiếp cận nền kinh tế số của Bưu chính Việt Nam

Video xem nhiều

Toàn cảnh xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều xe ô tô nhất năm 2022

Toàn cảnh xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều xe ô tô nhất năm 2022

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Công ty điện tử Samsung hôm nay tuyên bố đã đạt được tốc độ 5G nhanh nhất trong ngành

Công ty điện tử Samsung hôm nay tuyên bố đã đạt được tốc độ 5G nhanh nhất trong ngành

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Việt Nam thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt nam

Việt Nam thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt nam

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.